Springen naar inhoud

Essay over geert wilders


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 mei 2008 - 00:32

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met een essay vanuit de optiek van Immanuel Kant, omdat ik graag ook een ander zijn mening over zou willen horen bij deze een proefpublicatie :D

Opmerking mod: Wetenschapsforum is geen blog, dus het is de bedoeling om een discussie te starten over de inhoud van de tekst.

In 2007 werd Geert Wilders, politiek leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), gekozen tot Politicus van het jaar, door de NOS. Deze prijs werd uitgereikt de parlementaire pers en het publiek (NOS Journaal, 2007). Wilders werd bij de uitreiking geroemd om zijn vermogen om "de politieke discussie te overheersen", het "debat naar zich toe te trekken" en de "publiciteit te halen met goed getimede one-liners".
In de Nederlandse samenleving heeft iedereen wel een mening over de opvattingen en uitspraken van Geert Wilders en over Geert Wilders als persoon. Maar hoe zouden filosofen Geert Wilders beoordelen? Moeten we volgens de filosofen Wilders respecteren of juist niet? Deze paper zal zich richten op de filosoof Kant.

De onderzoeksvraag van dit essay luidt dan ook:
Moeten we Geert Wilders volgens de opvattingen van Kant respecteren?

Immanuel Kant (geboren in 1724) was een verlichtingsdenker. Hij zag de verlichting als het uittreden van de mens uit zijn aan zichzelf te wijten onmondigheid. Onmondigheid kan worden gezien als het uit durven spreken van je mening zonder hiertoe te worden aangezet door een ander. Deze mondigheid is aan jezelf te wijten als je geen mening durft te hebben of wanneer je je mening niet durft uit te spreken. De mondigheid van de (staats) burgers acht Kant zeer belangrijk voor de rechtsstaat. Voor de vorming van de rechtsstaat kiest Kant voor de republiek. De republiek wordt volgens hem gekenmerkt door 'het beginsel van de scheiding tussen de uitvoerende macht (de regering) en de wetgevende macht'. Van de wetgevende macht mag worden verwacht dat zij het volk representeert: de wetgever moet het volk geen wetten opleggen, die het volk zichzelf niet zou opleggen. Maar Kant vindt elk verzet tegen de wetgever ongeoorloofd, als voorwaarde hiervoor stelt hij wel dat de onderdaan moet kunnen aannemen dat zijn soeverein hem geen onrecht wil aan doen. Om hiervan uit te gaan is het nodig dat de soeverein op de hoogte gehouden wordt van de effecten van de wet die het volk wordt opgelegd. Om dit te bereiken acht Kant het belangrijk dat de staatsburger de bevoegdheid heeft om zijn mening te geven over het onrecht dat door beslissingen van het soeverein hem is aan gedaan. Deze bevoegdheid is ook belangrijk voor de verlichting. Om de mens te verlichten acht Kant het belangrijk dat vrijheid (van meningsuiting) gerelateerd is aan openbaarheid. Met openbaarheid bedoelt Kant de openbare reden: het gebruik van de rede dat iemand als geleerde maakt ten overstaan van het hele publiek van de lezende wereld. Deze is anders dan de privé reden: het gebruik van de rede dat iemand in zijn ambt mag maken. Kant stelt als voorbeeld dat een priester wanneer hij een mis leidt (dus zijn ambt bekleed), de geloofsbelijdenis mag uit beleren aan zijn onderdanen van de Kerk die hij dient. Maar deze zelfde priester mag als geleerde (buiten zijn ambt) in het openbaar kritiek uitoefenen op dezelfde kerk en met suggesties voor verbeteringen komen. Dit kan de ontwikkeling van de Kerk bevorderen als de Kerk deze suggesties gebruikt om organisatie te verbeteren. Kant vindt ook dat als een geleerde door het openbaar nadenken over zijn ambt, niet meer in zijn ambt gelooft, dat hij zij ambt moet neerleggen. Kant richt zich op de morele dimensie van de Verlichting, hij benadrukt het handelen en oordelen door de mens uit eigen inzicht, gevrijwaard van autoritaire invloeden (bijvoorbeeld kerkelijk). Er is sprake van emancipatie van het individu op basis van diens eigen verstand. Het is van belang om te durven weten en te spreken, de kennis te openbaren. Volgens Kant is de Verlichting de bevrijding van de onmondigheid die de mens zichzelf heeft opgelegd. Immanuel Kant stelt ook dat een regering alleen die wetten aan het volk kan opleggen, die het volk aan zichzelf zou kunnen opleggen.

Geert Wilders wilde binnen de VVD een 'rechtsere' (conservatief-liberale) koers uitzetten, wat wrijving binnen de partij veroorzaakte tussen hem en andere politici. In augustus 2004 leidde dit tot een confrontatie, waaraan 2 concrete gebeurtenissen ten grondslag lagen. Zo schreef wilders samen met een fractiegenoot een pamflet waarin hij zijn rechtsere koers omschreef die de VVD zou moeten volgen. Ten tweede nam hij openlijk afstand van het VVD-standpunt om Turkije, wanneer het aan de geldende voorwaarden voldoet, ooit toe te laten tot de Europese Unie. Geert Wilders was pertinent tegen en weigerde zich te conformeren aan het VVD-standpunt. Eind 2004 besloot Wilders, omdat hij zich niet langer kon verenigen met de standpunten van de VVD, zich af te scheiden van de politieke partij en een eigen beweging op te richten, "Groep Wilders", welke uiteindelijk leidde tot de politieke partij "Partij Voor de Vrijheid'. Als fractievoorzitter van de PVV zette hij zijn eigen ideeen voort, zo verklaarde hij onder meer dat hij artikel 1 van de Grondwet (non-discriminatiebeginsel) wilde schrappen, de grenzen voor niet-westerse immigraten wilde sluiten en pleitte hij voor een verbod op nieuwe islamitische scholen en moskeeen, om de 'Islamisering' in Nederland tegen te gaan, wat hij als groot gevaar beschouwde.

Wanneer we de uitlatingen van Geert Wilders bekijken vanuit het perspectief van Kant, en dus ook de Verlichting, kunnen we constateren dat Wilders zich al jaren consequent uitspreekt over de Islam, hij durft zijn ratio te gebruiken en deze kennis ook te openbaren. Afgaand op deze observaties kan Geert Wilders een Verlicht persoon genoemd worden. Zoals eerder uiteengezet maakt Kant een onderscheid tussen een prive reden en een openbare reden. Geert Wilders heeft als VVD lid gebruik gemaakt van de rede die hij als VVD politicus mocht uitdragen, daarnaast heeft hij zich diverse malen kritisch uitgelaten over het (immigratie)beleid van de VVD, wat volgens Wilders niet toereikend genoeg was. Door het openbaar nadenken over zijn functie als VVD-politicus zijn er twijfels gerezen bij Geert Wilders die ertoe hebben geleid dat hij niet meer in zijn ambt geloofde en zich niet meer kon verenigen met het beleid van de VVD. Dientengevolge heeft hij zich afgescheiden van de VVD en een eigen partij opgericht, de Partij Voor de Vrijheid. Deze afscheiding wordt ook bepleit door Kant, indien een geleerde door het openbaar nadenken over zijn ambt er niet meer in gelooft, dient hij zijn ambt neer te leggen.

Concluderend kan gesteld worden dat we Geert Wilders volgens de opvattingen van Kant dienen te respecteren.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

nabob

  nabob


 • >250 berichten
 • 469 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 mei 2008 - 11:53

Nogal ernstige bedenkingen heb ik bij dit stuk. Ik zie niet in hoe de Rede zoals Kant deze opvat in de heer Wilders gevaren is. Een essay dat een link zou leggen tussen Machiavelli en vooral Leo Strauss en Carl Schmitt zou meer aan resultaat opleveren zo vrees ik.
Om toch nog enige woorden aan Kant in relatie tot Wilders te wijden wil ik het volgende hierover kwijt:
Kant vertrek in zijn ethiek vanuit een deontologische gedachte. Niet het doel van een handeling staat voorop (sterk bij Wilders aanwezig) maar de plicht. Heel in het kort is de hoogste plicht van de mens de wet of regel die de mens zichzelf oplegt en waarvan je zou willen dat deze tot algemene wet wordt. Aangezien elk mens volgens Kant met Rede begiftigd is neemt het gelijkheidsbeginsel een prominente plaats in binnen de Kantiaanse ethiek. Binnen het menselijke handelen zou één ieder zich moeten afvragen of een ander op gelijke wijze zou mogen handelen. Het is juist Wilders die geen heil ziet in het gelijkheidsbeginsel van onze rechtsstaat. Hiermee ondermijnt Wilders één van de belangrijkste principes die Kant als politiek denker mede heeft ontworpen.
Wetenschap is geen geschiedenis van idealen maar van successen.

#3

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 22 mei 2008 - 16:03

Om toch nog enige woorden aan Kant in relatie tot Wilders te wijden wil ik het volgende hierover kwijt:
Kant vertrek in zijn ethiek vanuit een deontologische gedachte. Niet het doel van een handeling staat voorop (sterk bij Wilders aanwezig) maar de plicht.


Dit is toch interpretabel? Wilders maakt zich al jaren sterk (ook in zijn VVD tijd en daarvoor) voor een verbod op de Koran en vraagt aandacht voor de 'Islamisering' in Nederland. Je zou toch kunnen stellen dat hij dit als cruciaal beschouwt voor het functioneren van de samenleving.

Aangezien elk mens volgens Kant met Rede begiftigd is neemt het gelijkheidsbeginsel een prominente plaats in binnen de Kantiaanse ethiek. Binnen het menselijke handelen zou één ieder zich moeten afvragen of een ander op gelijke wijze zou mogen handelen. Het is juist Wilders die geen heil ziet in het gelijkheidsbeginsel van onze rechtsstaat. Hiermee ondermijnt Wilders één van de belangrijkste principes die Kant als politiek denker mede heeft ontworpen.


Is dat zo? Je zou toch kunnen beargumenteren dat Wilders dit gelijkheidsbeginsel wil beschermen, door het buitensluiten van immigranten?

#4

Veertje

  Veertje


 • >5k berichten
 • 6713 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 mei 2008 - 19:37

[quote name='Boomlaars' post='421224' date='22 May 2008, 01:32']Onmondigheid kan worden gezien als het uit durven spreken van je mening zonder hiertoe te worden aangezet door een ander. Deze mondigheid is aan jezelf te wijten als je geen mening durft te hebben of wanneer je je mening niet durft uit te spreken.[/quote] Daar waar onmondigheid staat moet mondigheid staan en andersom. Of ben je een "niet" vergeten?

[quote]Met openbaarheid bedoelt Kant de openbare reden: het gebruik van de rede dat iemand als geleerde maakt ten overstaan van het hele publiek van de lezende wereld. Deze is anders dan de privé reden:[/quote]Ipv "reden" moet hier staan: "rede" of "gebruik van verstand".

Kant schreef in zijn ingezonden stuk over de Verlichting (Bericht bekijken
Kant richt zich op de morele dimensie van de Verlichting, hij benadrukt het handelen en oordelen door de mens uit eigen inzicht, gevrijwaard van autoritaire invloeden (bijvoorbeeld kerkelijk). Er is sprake van emancipatie van het individu op basis van diens eigen verstand. Het is van belang om te durven weten en te spreken, de kennis te openbaren. Volgens Kant is de Verlichting de bevrijding van de onmondigheid die de mens zichzelf heeft opgelegd. Immanuel Kant stelt ook dat een regering alleen die wetten aan het volk kan opleggen, die het volk aan zichzelf zou kunnen opleggen.[/quote]

Verder:
[quote]Wanneer we de uitlatingen van Geert Wilders bekijken vanuit het perspectief van Kant, en dus ook de Verlichting, kunnen we constateren dat Wilders zich al jaren consequent uitspreekt over de Islam, hij durft zijn ratio te gebruiken en deze kennis ook te openbaren.[/quote]Vreemde conclusie, volgens deze criteria is iedereen die zijn mond durft open te trekken verlicht, ongeacht wat hij/zij roept!
I am not young enough to know everything - Oscar Wilde

#5

nabob

  nabob


 • >250 berichten
 • 469 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 mei 2008 - 22:01

Verder:
Vreemde conclusie, volgens deze criteria is iedereen die zijn mond durft open te trekken verlicht, ongeacht wat hij/zij roept!

Dat is inderdaad een conclusie die getrokken kan worden uit de filosofie van Kant. Er wordt hierin namelijk een sterk onderscheid gemaakt tussen sein en sollen. Het is natuurlijk wel zo dat een dergelijke conclusie moet voldoen aan de voorwaarden van het categorische imperatief.
Wetenschap is geen geschiedenis van idealen maar van successen.

#6

Veertje

  Veertje


 • >5k berichten
 • 6713 berichten
 • VIP

Geplaatst op 23 mei 2008 - 06:59

Dat is inderdaad een conclusie die getrokken kan worden uit de filosofie van Kant. Er wordt hierin namelijk een sterk onderscheid gemaakt tussen sein en sollen. Het is natuurlijk wel zo dat een dergelijke conclusie moet voldoen aan de voorwaarden van het categorische imperatief.

Bedoel je dat de conclusie daaraan moet voldoen of dat Geert Wilders daaraan moet voldoen ?

In zijn kennisleer onderscheidt Kant de categorische imperatief van de hypothetische imperatief. De hypothetische imperatief is het praktische voorschrift dat in de praktijk werkzaam is; met andere woorden: in dit-en-dat geval moet men zus-en-zo handelen. Onder de categorische imperatief verstaat Kant de leidraad van het zedelijk bewustzijn, dat zich zowel van zijn eigen menselijke vrijheid bewust is als van de zedelijke vrijheid van alle andere mensen; daarnaast moet het volgen van deze leidraad los staan van elke voorstelling van een te bereiken praktisch doel (want dat is bij Kant immers de sfeer van de hypothetische imperatief); het is bij Kant immers een zuivere voorstelling en geen praktische. Deze zedenwet komt bij Kant dus niet voort uit het louter zintuiglijke (het materiële) met al zijn wetten (dat is: met alle natuurlijke causale verbanden), noch uit het louter intellectuele, maar uit de ontmoeting van deze twee sferen.

Centraal in Kants ethiek staat dus de zedelijkheid en centraal binnen de zedelijkheid staat de "goede wil". Zelf drukt hij het op de volgende manier uit: "Het is geheel en al onmogelijk om in de wereld en zelfs ook daarbuiten iets te bedenken dat zonder restrictie voor goed gehouden kan worden, behalve dan een goede wil" (->Kant, openingszin Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Over de categorische imperatief zegt hij dan ook: "(de categorische imperatief) ... betreft niet de materie van de handeling en hetgeen er uit moet volgen, maar de vorm en het principe waaruit zij zelf voorkomt en het wezenlijk goede ervan bestaat in de gezindheid, wat ook het resultaat moge zijn. Deze imperatief kan die van de zedelijkheid genoemd worden." (Grundlegung p. 416)

Bron: http://nl.wikipedia....sche_imperatief

De vertaling van Kant's "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" (volgens Wikipedia een antwoord op een prijsvraag) die ik boven aanhaalde, is m.i. (vanuit mijn Duitse achtergrond) een goede vertaling, al heb ik geen idee waar die vandaan komt. Andere links naar vertalingen, die ik zo opgoogle lopen dood.
Dit pamflet van Kant moet Boomlang ook onder ogen hebben gekregen, gezien het stuk tekst in zijn essay dat gaat over openbare vs privé rede (gebruik van het verstand) dat in het pamflet naar voren wordt gebracht.

Dat pamflet lijkt me vrij essentieel om bovenstaande essay te kunnen beoordelen. Ik heb het nog niet helemaal goed gelezen, maar zie er wel zaken in voorkomen als vrijheidsinperking vs. volledige vrijheid en het meerdere malen benadrukken van "deskundigheid" die mij het gevoel geven dat de conclusie die in de essay naar voren wordt gebracht, te kort door de bocht is. Kunnen we het pamflet wellicht allemaal lezen (het is niet zo lang)?
I am not young enough to know everything - Oscar Wilde

#7

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 23 mei 2008 - 17:35

zie er wel zaken in voorkomen als vrijheidsinperking vs. volledige vrijheid en het meerdere malen benadrukken van "deskundigheid" die mij het gevoel geven dat de conclusie die in de essay naar voren wordt gebracht, te kort door de bocht is.


Zou je dit willen toelichten?

De kernpunten van het pamflet, per alinea:

1: Verlichting => mondigheid: eigen verstand (rede) gebruiken, zonder leiding (bevoogding) door anderen (dus emancipatie individu op basis van diens eigen verstand)
- durf te weten, niet kennis op zich, maar mondigheid, dus ook: durf te spreken, openbaarheid
- iedereen heeft verstand, maar de durf dit te gebruiken ontbreekt
- fout ligt én bij onmondigen én bij bevoogders

4: verlichting voor geïsoleerde individu moeilijk, maar in publieke verkeer vergemakkelijkt
- vrijheid (van spreken) nodig; Kant relateert vrijheid en openbaarheid aan elkaar
- ‘eigen waarde van iedere mens en zijn roeping zelf te denken’
- revolutie brengt geen verandering denkwijze

5: in leger, staat, kerken veel inperking van de vrijheid; dit verhindert op zich niet de Verlichting, maar:

6: openbaar gebruik rede moet vrij zijn
- onderscheid gebruik van de rede: openbaar – privé
niet: privé is vrij, openbaar is onvrij, maar precies andersom:
- openbaar is als geleerde (publicist?) voor lezers-publiek (dus inperking tot geletterden);
- privé is bijv. in dienst van kerkelijke of ambtelijke (‘openbare’!) instelling (niet vrij)

7 en 8: ditzelfde onderscheid: actief en passief lid van de gemeenschap
- dit laatste betekent onderdeel van een ‘machine’ zijn (bijv. ministerie), gehoorzamen,
maar dezelfde persoon kan daarnaast actief lid zijn: redeneren (de officier als ‘geleerde’) en de resultaten daarvan openbaar maken, kritiek leveren

9: zo ook dominee etc.: in gemeente prediken volgens geloofsartikelen Kerk, in het openbaar de eigen mening geven

10: pas wanneer geloofsartikelen helemaal in strijd met innerlijke religie: ambt neerleggen (innerlijke overtuiging en openbaarheid hebben voorrang op ambtsvervulling = privé-gebruik)

11: juist van bevoogders te verwachten dat zij mondig zijn: namens de eigen persoon in het openbaar spreken (is niet privé-gebruik)

13: regering kan alleen die wetten aan het volk opleggen die het volk aan zichzelf zou kunnen opleggen (en of dit laatste het geval zou kunnen zijn, kan enkel blijken via de openbare discussie; Kant elders: ‘vrijheid van de pen’ is de waarborg van de rechten van het volk) daarom moet iedere burger – ‘vooral de geestelijke’ – als geleerde kritiek kunnen leveren (impliciet: goede wetten alleen indien vrije openbare meningsuiting)

Verder:
Vreemde conclusie, volgens deze criteria is iedereen die zijn mond durft open te trekken verlicht, ongeacht wat hij/zij roept!


Kant relateert vrijheid en openbaarheid aan elkaar (= vrijheid van meningsuiting)
Dit klopt dus inderdaad

Veranderd door ypsilon, 23 mei 2008 - 19:07


#8

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 23 mei 2008 - 19:21

Ik heb het gevoel dat je Kant hier zó interpreteert dat het gewoon een pamflet wordt dat een verabsolutering van de vrije meningsuiting vooropstelt. Ik denk niet dat Kant zomaar zou gesteld hebben dat wie dan ook een eind in het weg mag - excusez les mots - lullen. De zuivere rede en het categorisch imperatief zijn van toepassing. Bovendien slaat het vrij zijn van autoriteit bij Kant vooral op de idee dat de rede van in de mens moet komen, niet van daarbuiten. Zouden we Wilders ideeën moeten respecteren volgens Kant? En zijn persoon? Dat zijn op zich al twee aparte, en moeilijke denkoefeningen. De conclusie daarvan zou i.i.g. onmogelijk kunnen zijn dat Wilders' ideeën correct zijn (ik hoop die twee zaken hier dan ook apart te houden).

#9

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 23 mei 2008 - 20:16

Klopt. Wat houdt het categorisch imperatief in: 'handel alleen volgens die stelregel waarvan jij kunt willen dat die tot algemene wet wordt'. Ik zie niet in hoe dit tegen Wilders indruist?

#10

Veertje

  Veertje


 • >5k berichten
 • 6713 berichten
 • VIP

Geplaatst op 26 mei 2008 - 08:31

Ik heb hier zelf wat tijd nodig om mijn interpretatie van het pamflet van Kant te duiden en in de context van Wilders te plaatsen. Ik ben ermee begonnen, maar kan dat denk ik niet zomaar deze week afronden. Ik zal mijn best doen.
I am not young enough to know everything - Oscar Wilde

#11

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2008 - 16:50

Ik heb het gevoel dat je Kant hier zó interpreteert dat het gewoon een pamflet wordt dat een verabsolutering van de vrije meningsuiting vooropstelt. Ik denk niet dat Kant zomaar zou gesteld hebben dat wie dan ook een eind in het weg mag - excusez les mots - lullen.


Dat mag in onze samenleving ook niet (meer?), je kunt opgepakt en veroordeeld worden voor wat je zegt, schrijft, tekent of filmt.
Kafka has entered the building.

Naar mijn mening kan werkelijke vrijheid van meningsuiting alleen bestaan als je er geen voorwaarden aan verbindt, dan valt vrijheid namelijk weg en blijft meningsuiting over.

Ik vind dan ook dat ik Wilders niet hoef te respecteren, maar ik tolereer alles wat íe roept, onvoorwaardelijk.
Ik lig altijd helemaal blauw om die man, als je die serieus neemt wordt het volgens mij de hoogste tijd om eens goed in de spiegel te kijken.
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#12

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2008 - 18:55

Dat mag in onze samenleving ook niet (meer?), je kunt opgepakt en veroordeeld worden voor wat je zegt, schrijft, tekent of filmt.
Kafka has entered the building.


Ongenuanceerd, enkel op basis van Nekschot?

Naar mijn mening kan werkelijke vrijheid van meningsuiting alleen bestaan als je er geen voorwaarden aan verbindt, dan valt vrijheid namelijk weg en blijft meningsuiting over.Oneens, dan kun je elke uitspraak onder 'vrijheid van meningsuiting' scharen en vrijwaren van enige consequenties. In het NL recht is het goed geregeld, muv het godslastering artikel.

Ik vind dan ook dat ik Wilders niet hoef te respecteren, maar ik tolereer alles wat íe roept, onvoorwaardelijk.
Ik lig altijd helemaal blauw om die man, als je die serieus neemt wordt het volgens mij de hoogste tijd om eens goed in de spiegel te kijken.


Niet relevant dit. Mensen die Wilders serieus nemen identificeren zich schijnbaar met sommige standpunten die hij uitdraagt. Waarom zouden ze dan in de spiegel moeten kijken? Omdat ze aan jouw normen moeten voldoen? Prima politicus wat mij betreft, die ook zinnige dingen zegt

#13

Herodotus

  Herodotus


 • >250 berichten
 • 614 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2008 - 21:34

Oneens, dan kun je elke uitspraak onder 'vrijheid van meningsuiting' scharen en vrijwaren van enige consequenties. In het NL recht is het goed geregeld, muv het godslastering artikel.


Het is juist de bedoeling om elke uitspraak te vrijwaren van enige consequenties.
Dat is namelijk VRIJHEID van meningsuiting.
Anders is het een gotspe.

Uitspraken zijn slechts woorden, en die dienen in de juiste context worden gezien.
Het woord is totaal inferieur aan de daad.
Stuur mij maar naar de hel, Petrus. Lekker warm.

#14

nabob

  nabob


 • >250 berichten
 • 469 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2008 - 22:03

Is dat zo? Je zou toch kunnen beargumenteren dat Wilders dit gelijkheidsbeginsel wil beschermen, door het buitensluiten van immigranten?

Het gelijkheidsbeginsel is artikel 1 van de Nederlandse grondwet. En dat is juist het artikel dat Wilders wil schrappen uit onze grondwet zoals jezelf al aangeeft in je essay.
Overigens, mag ik oprecht vragen wat je motivatie is om de heer Wilders in het licht van Kant te beschouwen? M.a.w., wie of wat is er mee gediend om Wilders als erfgenaam van de Verlichting te karakteriseren? Stel bijvoorbeeld, je hebt volledig gelijk en we kunnen de politiek van Wilders als zijnde 'verlicht' en 'vol van rede' interpreteren (wat ik op basis van enkel dit essay ten stelligste denk te kunnen weerleggen) dan is de consequentie derhalve dat ik Kant helaas zal afwijzen. Dat op basis van in de eerste plaats de inhoud én logische consistentie van de politiek die Wilders voor ogen heeft.
Ik zou de onderzoeksvraag van jouw essay dan ook graag willen omdraaien:
'Moeten we Kant volgens de opvattingen van Geert Wilders respecteren?
Mocht je met je essay een punt hebben dan wordt bij uitstek deze vraag toch wel zeer precair.
Wetenschap is geen geschiedenis van idealen maar van successen.

#15

Boomlaars

  Boomlaars


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 28 mei 2008 - 22:27

Het is juist de bedoeling om elke uitspraak te vrijwaren van enige consequenties.
Dat is namelijk VRIJHEID van meningsuiting.
Anders is het een gotspe.

Uitspraken zijn slechts woorden, en die dienen in de juiste context worden gezien.
Het woord is totaal inferieur aan de daad.


In essentie is dat inderdaad zo. Echter, in onze samenleving zijn er gelukkig bepaalde fatsoensnormen die nageleefd dienen te worden. Let er ook op dat de regulering vaak onder sociale druk plaats vind, niet via een dwingende macht.
Eventueel kunnen we hier een parallel trekken naar de 'Ungesellige geselligkeit' van Kant, de mens is van nature niet sociaal maar heeft toch de mensen in zijn omgeving nodig. Door het ontwikkelen van de rede en de onderlinge verstandhoudingen vind zo een bepaalde regulering plaats, leidt oa tot de afbraak van slechte eigenschappen van mensen (waaronder bijv schelden)

In het recht heb je daarnaast natuurlijk het verbod op haatzaaien en belediging. Een ambtenaar in functie beledigen zou dus moeten kunnen volgens jou redenering? Af en toe moet je nu eenmaal bepaalde personen de mond snoeren om de samenleving te beschermen, dwingend staatsgezag is noodzakelijk

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures