Springen naar inhoud

"afspraak" om discussie over energie en klimaat onmogelijk te maken.


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

Poll: Pollvraag (4 gebruiker(s) hebben cast gestemd)

Mag er een aparte rubriek komen over 'Peak oil' en de energiecrisis?

 1. Ja, want alles onder 1 topic brengen maakt voortschreidende discussie onmogelijk. (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 2. Nee, de energiecrisis *is* slechts 1 onderwerp, en er mag dus maar 1 topic over gestart worden (0 stemmen [0.00%])

  Percentage van stemmen: 0.00%

 3. Dit is toch geen issue? Waarom niet gewoon onder 'duurzaamheid en klimaat' iedereen de vrijheid bieden om nieuwe topics te maken? (2 stemmen [50.00%])

  Percentage van stemmen: 50.00%

 4. Nee, 'Peak oil' of de energiecrisis zijn geen wetenschappelijke onderwerpen er hoort dus sowieso niet thuis op dit forum (1 stemmen [25.00%])

  Percentage van stemmen: 25.00%

 5. Ja/nee, andere reden (verklaar u hieronder nader aub) (1 stemmen [25.00%])

  Percentage van stemmen: 25.00%

Stem

#1


 • Gast

Geplaatst op 04 juli 2008 - 11:28

Beste forumbezoeker,

Vorige week startte ik in de duurzaamheid en klimaat rubriek een topic over de notie dat het klimaatprobleem en het energieprobleem alleen kunnen worden 'opgelost' door een zware recessie. Ik startte deze topic naar aanleiding van een lezing die ik recentelijk op kantoor heb bijgewoond waarin werd gesteld men in de VS in intellectuele kringen van mening is dat *alleen* een zware recessie en/of economische ineenstorting kan zorgen voor lagere energieprijzen en een verandering van koers voor de VS en de mensheid in het algemeen. Ik vond dat interessant genoeg om er een nieuwe topic over te beginnen in de rubriek 'duurzaameheid en klimaat'. Zonder overleg met mij is deze topic zojuist verwijderd en toegevoegd aan de peak oil 'monster' topic met de volgende onderbouwing:

Beste Mechanieker,

Afgelopen november hebben we contact gehad met je over de diverse topics betreffende peak-oil. We hebben toen een harde afspraak gemaakt: 1 politiek/economisch topic en 1 topic voor de technische kant van het verhaal. Verder geen nieuwe topics meer over dit onderwerp. Naderhand (februari) hebben we je hier nogmaals op gewezen toen je wederom een topic hebt geopend.
Nu heb je weer een topic geopend over het onderwerp. Dit is tegen de afspraken. Omdat het inmiddels de 4e keer is dat we je hier op wijzen, krijg je dit keer een waarschuwing voor hardleersheid. Je nieuwe topic wordt samengevoegd met deze topic.

Hier kan je terecht voor een toelichting op het waarschuwingsniveau: http://www.wetenscha...a...E=01&HID=45

Vriendelijke groet namens het team,
XXXXXXXX


De 'afspraken' waaraan wordt gerefereerd waren dat overigens niet helemaal natuurlijk. Het ging om specifieke regels die aan mij persoonlijk werden opgelegd zonder overleg.

Alle aparte topics in de afgelopen jaren die op verschillende manieren te maken hadden met peak oil of de energiecrisis werden aan elkaar geregen en er mochten geen nieuwe (sub)topics over aspecten van de crisis meer gestart worden. Alles moest onder 1 bestaande topic komen. De enige scheiding die - ook zonder enig overleg met mij - werd opgelegd was een opdeling van discussie over sociaaleconomische aspecten en technische aspecten. Dit is sowieso een onbevredigende opdeling, omdat de technische aspecten van peak oil en de sociaaleconomische sterk met elkaar verweven zijn en van invloed zijn op elkaar, maar dat daargelaten.

De discussie kon niet op een hoger niveau komen omdat mensen niet eerst 15 bladzijden lukraak bij elkaar gevoegde tekst over verschillende deelonderwerpen en losstaande subdiscussies gaan lezen voordat ze reageren op een topicstart die de inhoud van de resulterende discussie niet meer *kan* dekken. Het is daarnaast ook bijna onmogelijk om binnen een 'monstertopic' op een overzichtelijke manier te linken naar reeds gevoerde onderdelen van de discussie. Daardoor kreeg je al snel reacties in die 'monster topic' die begonnen met: "Ik heb niet de hele topic gelezen, maar ...", waardoor de kwaliteit en overzichtelijkheid (zoals te verwachten viel) achteruit holde en herhaling van zetten optrad.

Het niveau en volume van de discussie over peak oil daalde zoals te verwachten viel drastisch het afgelopen jaar, en dat terwijl de discussie over peak oil in de reguliere media juist sterk toenam in dezelfde periode! Bezoekers van het forum met weinig tijd konden ook niet meer snel zien of er nieuwe discussie rondom het onderwerp was ontstaan, en al helemaal niet waarop die nieuwe discussie zich precies richtte. Het beleid van forumbeheer bleek daarmee (onbedoeld?) een effectieve manier om discussie over het onderwerp Peak Oil en alles er om heen onmogelijk te maken.

Het forumbeheer is natuurlijk geen democratisch lichaam maar een groep eerbiedwaardige vrijwilligers die handelt naar eigen inzicht en zonder externe controle. Om praktische redenen is dit een goed systeem, maar in dit specifieke geval wil ik vanuit de forum gebruikers graag input over het volgende voorstel:

Ik stel voor om een aparte rubriek over de energiecrisis, c.q. het klimaatprobleem in brede zin te starten waarin nieuwe topics kunnen worden geformuleerd zonder censuur, waarschuwingen, verwijderingen of onnodige, ongevraagde redactie. De bestaande 'monster topics' over Peak Oil moeten liefst weer worden uitgesplitst naar de verscheidenheid aan verschillende discussies waaruit ze oorspronkelijk door forumbeheer werd aaneengeregen. (ik hoop dat de originele draadjes bewaard zijn gebleven!?). De energiecrisis rubriek moet liefst een moderator krijgen die op zijn minst onbevooroordeeld is met betrekking tot het wel of niet feitelijke bestaan van de energiecrisis en het wel of niet denkbaar zijn van bepaalde gevolgen of effecten. Het moet dus niet zo zijn dat de moderator van die rubriek deel uit maakt van de groep die denkt dat discussie over de energiecrisis en de resulterende gevolgen eigenlijk onwetenschappelijk is, onzin is en/of moet worden onderdrukt of bemoeilijkt om willekeurige redenen.

In de energiecrisis rubriek kunnen dan naar mijn idee een verscheidenheid aan topics komen over bijvoorbeeld de volgende min of meer *aparte* onderwerpen: (onderwerpen die dus niet overzichtelijk tegelijkertijd onder 1 topictitel *kunnen* worden gevoerd)

- overheidsbeleid om de gevolgen van de crisis voor de koopkracht te beheersen.
- ... om de concurrentiepositie van nederland te bevorderen.
- ... om samenwerking met andere landen op het gebied van crisismanagement te verbeteren.
- initiatieven van burgers en lokale overheden tegen de gevolgen van peak oil
- discussies over de specifieke rapporten die periodiek verschijnen, afkomstig van de verschillende kennisinstituten, commerciele bedrijven en banken, over de crisis.
- aparte discussies over elk van de oplossingsrichtingen met betrekking tot de gevolgen van peak oil, dus CTL, GTL, biofuels, waterstof, EV's, openbaarvervoer/car pooling, brandstofrantsoenering, relocalisatie, onderlinge vergelijking van voors en tegens, enz. (allemaal aparte topics)
- de invloed van peak oil op de wereld voedselvoorziening
- de invloed op (persoonlijke) mobiliteit van burgers
- de invloed van peak oil op bestaande problemen zoals klimaatverandering, armoede, verlies van biodiversiteit, immigratie
- de sociaal-economische en politieke gevolgen van peak oil (in Nederland, de VS, of de wereld, enz.)
- de geopolitieke gevolgen van peak oil: verschuivingen van macht en invloed op het internationale toneel.
- de link tussen peak oil en de verschillende oorlogen die momenteel woeden, de "War of Terror", Darfur, Afghanistan, Irak
- peak oil en de 'vreemde' gang van zaken in de VS, (dollar devaluatie, expansie militaire operaties, structurele tekorten op handelsbalans en begroting, beperkingen persoonlijke vrijheden, beperking faillisementsrecht voor personen
- gang van zaken in de verschillende OPEC landen met betrekking tot te verwachten exportvolumes in de toekomst, openstelling voor buitenlandse investeringen, opkomst van bilaterale handelsovereenkomsten, aantasting vrije markt beginselen, opkomst danwel ondergang van overheidsubsidie op aardolieproducten, enz.
- discussie over de olieprijs, speculatie, prognoses, verbondenheid met de prijzen van andere grondstoffen en/of bedrijven, valuta's.
- de overeenkomsten en verschillen tussen de mechanismen achter aan peak oil versus klimaatverandering
- de overeenkomsten en verschillen tussen oplossingsrichtingen voor klimaatverandering versus peak oil.
- topics over specifieke gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom de crisis in de aktualiteit.

En fin, deze lijst is erg kort wat me nu zo te binnen schiet, maar het lijkt mij voldoende duidelijk dat het onmogelijk is om serieuse discussie te voeren over al deze onderwerpen als men verplicht wordt om dat allemaal in 1 of 2 'monster topics' te doen, zoals nu het geval is. Vandaar dat ik graag een aparte rubriek zou willen zien waarin vrij gediscussieerd kan worden.

De 'Duurzaamheid en klimaat' rubriek kan behouden blijven voor discussie over die onderwerpen waarbij er stilzwijgend wordt aangenomen dat peak oil en de energiecrisis niet bestaan of irrelevant zijn, bijvoorbeeld. (Schrijf die bepaling dan wel even op in een geschikte 'sticky' forum bijsluiter zodat mensen niet per ongeluk over de energiecrisis beginnen in die rubriek!)

De 'energiecrisis rubriek' wordt dan een 'vrije zone' voor discussie over de crisis waar *gebruikers* ten eerste bepalen wat interessant is en wat niet, door al dan niet te reageren op de topics die daar verschijnen.

Graag hoor ik van gebruikers wat hen het beste lijkt in deze kwestie. Van forumbeheerders zou ik dan zonodig willen zien wat de voortdurende noodzaak is van het huidige repressieve beleid ten aanzien van lopende discussie rondom de crisis.

Ik hoop u binnenkort te treffen in de gloednieuwe rubriek ten behoeve van discussie over de energiecrisis waar we het zonder censuur, waarschuwingen of overbodige redactie kunnen hebben over het wel en wee van peak oil, energiecrisis, War of Terror, en wat dies meer zij! Een tevreden forumgebruiker is geen onruststoker!

Met vriendelijke groet!

M

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Veertje

  Veertje


 • >5k berichten
 • 6713 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 juli 2008 - 17:27

De 'afspraken' waaraan wordt gerefereerd waren dat overigens niet helemaal natuurlijk. Het ging om specifieke regels die aan mij persoonlijk werden opgelegd zonder overleg.Volgens mij laat je geheugen je in de steek. Als we toch al bezig zijn met PB's openbaar te maken (wat tegen de regels is, maar anders ga je weer zeggen dat we je de mond snoeren) laten we dan ook maar even het betreffende PB'tje erbij pakken dat je toendertijd van ons hebt gekregen:

Beste Mechanieker,

Zoals beloofd heb ik wat ruggespraak gehouden met de collegamoderators. Er zijn twee onderwerpen waarover ik even wilde overleggen. Als eerste het flinke aantal topics dat nu al loopt over peak-oil. 9 stuks maar liefst, al dan niet gesloten:

Zoveel topics helpt natuurlijk niet om overzicht te krijgen bij de gebruikers. Informatie en opinie's raken enorm versnipperd. Aangezien Wetenschapsforum als n van haar doelen heeft om informatie in inzichtelijk te maken, moet hier wat aan gebeuren. Alles op n hoop gooien zou niet terecht zijn, aan het onderwerp kleeft immers zowel een technische als een maatschappelijk-economische discussie. De technische kant hoort thuis in het subforum Duurzaamheid en klimaat en de economische kant logischerwijs in Rechtswetenschappen en economie.
Ik zal daarom alle losse onderwerpen opruimen. Enkele zullen op slot gaan, andere samengevoegd en in het juiste subforum. Er blijven dan nog twee topics over: 1 in Rechtswetenschapen en economie en 1 in Duurzaamheid en klimaat.
We verzoeken je dringend om in het vervolg bij deze twee resulterende topics aan te sluiten in plaats van steeds nieuwe topics te openen.

Ons tweede punt is de manier waarop je het brengt. Wetenschap staat en valt met een objectief en genuanceerd beeld van het onderwerp. Titels als "De leugens ten spijt....", "...wordt jammerlijk verkwanseld", "Miskleun" etc. scheppen bij de potentile lezer al een beeld van "sensatiejournalistiek". Klikt hij het toch open, dan ziet hij een bericht vol sarcasme ("Goed gezien Fatih, welcome to the club") uitroeptekens, vette tekst en veel onheilsprofetie. Leuk voor websites als GeenStijl, maar gelukkig zijn er ook weinig mensen die GeenStijl serieus nemen. Als je echt een grote kwestie aan de kaak wilt stellen wordt er toch iets meer van je verwacht. Onderzoeksresultaten van betrouwbare bronnen, de zaak van meerdere kanten bekijken en op basis van de feiten en constateringen een weloverwogen conclusie trekken. Dat schept veel eerder een beeld van iemand die weet waar hij over praat dan op basis van jouw berichten.

We vinden dat het onderwerp zeer zeker ter discussie gesteld mag worden, alleen noodzaakt de manier waarop je dat doet ons steeds tot een slotje. De kwaliteit van de berichten op ons forum staat bij ons hoog in het vaandel, dus we hopen dat jij daaraan wil meewerken door de wijze waarop je je berichten plaatst aan te passen.

Topic 8 wordt samengevoegd met topic 1 en naar Duurzaamheid en klimaat verplaatst. We vragen je om in dat topic aan te sluiten met een nieuwe versie van het gesloten bericht en het verwijderde bericht genoemd onder 9, maar dan volgens de richtlijnen zoals hierboven genoemd.

Vriendelijke groet namens het moderatorteam,
xxxxx


Het gaat me te ver jouw antwoord hier volledig neer te zetten, tenzij je dat zelf graag wilt natuurlijk, maar wel het begin en het eind om je geheugen wat op te frissen:

Beste Mechanieker,

Zoals beloofd heb ik wat ruggespraak gehouden met de collegamoderators.


Met veel dank daarvoor. De strekking van je verhaal is duidelijk en ik zal me er naar schikken. Neemt niet weg dat ik een aantalopmerkingen heb.

(knip: lijst van opmerkingen aan de hand van stukken uit onze PB)

Bedankt voor dit overleg. Zoals gezegd, mij lijken de richtlijnen zoals hierboven opgesteld onhandig en nutteloos, maar ik zal terdege rekening houden met de strekking van je bericht.

I am not young enough to know everything - Oscar Wilde

#3

Jan van de Velde

  Jan van de Velde


 • >5k berichten
 • 46341 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 04 juli 2008 - 17:37

a priori:
 • ik ben geen moderator, en wil dat ook nadrukkelijk en welbewust niet zijn, voordat iemand daarover anders gaat denken vanwege mijn 'positie' als topposter.
 • ik ben wel de instigator van het huidige duurzaamheid en klimaat subforum
met punt 1 wil ik nadrukkelijk stellen dat ik niks maar dan ook niks te vertellen heb over wat WSF wl of juist niet met dat subforum wil.
met punt 2 wil ik stellen dat het hele onderwerp mij aan het hart gaat, en dat ik dus ook een duidelijke mening heb over wat ik graag in dat forum besproken zou willen zien.

Je wil een apart subforum voor onderwerpen die jij vindt vallen onder de noemer "energiecrisis". Of dat een meerwaarde biedt vraag ik me sterk af.
Verder zou het me spijten als het huidige (of een nieuw te openen) subforum zou worden tot een platform voor discussies die goedbeschouwd sterk politiek getint zijn, en vaker op meningen en gevoelens dan op cijfers gebaseerd, wat gezien je 'inhoudsoverzicht' een waarachtig risico lijkt. Ik zou liever zien dat er discussies uit voortvloeiden waarin de argumenten voor of tegen zekere oplossingen voor problemen op klimaat en/of duurzaamheid van ons leven vanuit technische hoek besproken kunnen worden. Anders ben ik bang dat dat subforum vele bezoekers gaat trekken van het kaliber dat ik vandaag bijvoorbeeld weer hier zie met betrekking tot een rapportje over gletschers op Groenland. Een mislukte Elsevier-redacteur roept wat, en half Nederland roept gelijk "Complot", "incompetente regering" en wat dies meer zij omdat ze op basis van n verkeerd begrepen halfwas artikeltje menen voorgelogen te worden met betrekking tot de dreiging van zeespiegelstijging, en dus menen al jren teveel belasting betalen en daarom niet een vierde keer per jaar met vakantie naar de tropen te kunnen gaan vliegen.

ik heb in de drie jaar dat ik hier rondsurf al de nodige discussies verziekt zien worden door die types zoals hierboven omschreven. Jij hebt sterk de neiging om met ferme taal stokken in hoenderhokken te gooien. Zoiets leidt gauw eerder tot debat dan tot discussie, en is een vorm die op een of andere wijze steeds een grote aantrekkingskracht vertoont op verongelijkte types met complottheorien. Als meer ruimte (een compleet subforum) voor dat soort topics met dat soort potentile bezoekers ontstaat ben ik bang dat we hier een ongezond aantal "roep-maar-wat-heen-en-weer" topics over deze onderwerpen gaan krijgen.
Daar zit ik niet op te wachten.

Als ik vanuit dat oogpunt de reactie van de moderatoren bekijk (samenvoegen van discussies, een verzoek richting jou om je aantal topicstarts flink te beperken), kan ik daarvoor dus alle begrip opbrengen.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#4

DePurpereWolf

  DePurpereWolf


 • >5k berichten
 • 9240 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 juli 2008 - 17:48

Het is allemaal hetzelfde onderwerp, olie tekorten -> prijs omhoog -> recessie. Wat is er nieuw aan het nieuwe onderwerp?

#5


 • Gast

Geplaatst op 05 juli 2008 - 00:22

Ik begrijp het bovenstaande volkomen, maar laten ik het eenvoudig houden:

Het voortdurend samenvoegen van discussies tot een draad van nu al 16 pagina's "om de overzichtelijkheid te bevorderen" is absurd. Ja of nee.

#6

Jan van de Velde

  Jan van de Velde


 • >5k berichten
 • 46341 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 05 juli 2008 - 08:27

Het voortdurend samenvoegen van discussies tot een draad van nu al 16 pagina's "om de overzichtelijkheid te bevorderen" is absurd. Ja of nee.

Ja.
Maar van het alternatief word ik ook niet vrolijk.....
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#7

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16594 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 05 juli 2008 - 08:30

Dat soort "opiniepeilingen" hebben we niets aan. Wat nu als je allerlei mensen (misschien wel van buiten dit forum die zich hiervoor registeren) zou optrommelen om Ja te stemmen? Zul je vast niet doen, maar is moeilijk controleerbaar. Denk je nu echt dat het beheer dan zou denken "O, in dat geval geven we hem maar zijn zin". Zo werkt het dus niet. We staan hier open voor nieuwe/andere meningen, maar beslissen op basis van argumenten, niet op basis van polls. 1 persoon met 1 argument kan genoeg zijn. 10.000 ja-stemmers voor iets waar wij het niet mee eens zijn, leggen wij beargumenteerd terzijde.

Nu over hetgeen waar het echt om gaat.
Het is hier alom bekend dat jij begaan bent met het onderwerp. Daar is niets mis mee, ieder zijn eigen interesses. Dat er over dat onderwerp gediscussierd wordt op WSF is ook niet mis mee. Zolang voldoende onderbouwd, mag elk onderwerp met wetenschappelijke achtergrond of raakvlakken hier besproken worden. Wij voeren hier echter wel een beleid om de kennis over een onderwerp zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Dat is juist de reden geweest voor het samenvoegen, hetgeen in de eerder genoemde PB ook verwoord is en waarbij jij ook aangegeven hebt je daarnaar te schikken.

Een apart subforum zoals jij zegt, zal er niet komen. Ten eerste vanwege het "vrijstaat"-idee wat je aandraagt. Dat zou compleet tegen ons beleid ingaan. We hebben regels op dit forum, die regels gelden voor dit gehele forum. Als we voor bepaalde mensen of onderwerpen uitzonderingen zouden maken, is het hek van de dam. Ten tweede omdat niet elk onderwerp zich leent voor een apart subforum. Dit doen we alleen als er voldoende over te discussieren valt, zoals bijvoorbeeld elektrotechniek. Jij geeft wel een opsomming van mogelijke onderwerpen, maar veel daarvan kun je eenvoudig bij elkaar trekken waarmee je weer komt op technische en sociaal-economische aspecten.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#8

Hari

  Hari


 • >250 berichten
 • 474 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 juli 2008 - 12:55

Gewoon een gedachte:

In de monstertopick an-sich een nieuw semi onderwerp beginnen met een vetgedrukte tekst, desnoods koeieletters?

Ik snap dat dit voor jou surrogaat is Mechanieker, maar 'when live give lemons, make lemonade".

Every day is a gift, that's why they call it 'the present'.


#9

Blacer

  Blacer


 • >25 berichten
 • 34 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 06 juli 2008 - 13:31

Misschien een idee: maak in de topicstart een samenvatting van de topic, met eventueel verwijzingen naar de betreffende posts. Dan kunnen ook mensen die het niet hebben gevolgd, toevoegen aan de discussie en komt het onderwerp misschien weer een beetje tot leven.

#10


 • Gast

Geplaatst op 06 juli 2008 - 21:43

@Ger: Ik maak uit je verhaal op dat je er niets voor voelt om topics over bijvoorbeeld de verschillende onderwerpen in mijn lijst met rust te laten, en dat ik dus gebanned zal worden als ik er een start (waarschuwingsniveau>90%). Klopt dat?

Dan een andere vraag, voor mijn informatie. We leven in een commerciele wereld die ons zegt: "Als je geen positieve boodschap kunt brengen, breng er dan geen." Geldt dat ook voor wetenschapsforum?

#11

Jan van de Velde

  Jan van de Velde


 • >5k berichten
 • 46341 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 06 juli 2008 - 22:12

We leven in een commerciele wereld die ons zegt: "Als je geen positieve boodschap kunt brengen, breng er dan geen." Geldt dat ook voor wetenschapsforum?

Wat mij betreft niet, integendeel. Maar Wetenschapsforum hoeft wat mij betreft ook geen manege voor stokpaardjes te worden.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#12


 • Gast

Geplaatst op 06 juli 2008 - 22:38

Gewoon een gedachte:

In de monstertopick an-sich een nieuw semi onderwerp beginnen met een vetgedrukte tekst, desnoods koeieletters?

Ik snap dat dit voor jou surrogaat is Mechanieker, maar 'when live give lemons, make lemonade".


Ik vraag me alleen af waarom discussie over de energiecrisis structureel onderdrukt wordt, terwijl het onderwerp (zeker nu de crisis inmiddels is begonnen) heel goed wetenschappelijk gevoerd kan worden op basis van betrouwbare bronnen.

#13


 • Gast

Geplaatst op 06 juli 2008 - 22:44

Wat mij betreft niet, integendeel. Maar Wetenschapsforum hoeft wat mij betreft ook geen manege voor stokpaardjes te worden.


Begrijpelijk, maar er moet nu een beslissing gemaakt worden over het huidige beleid ten aanzien van discussie over de energiecrisis, dus wat wordt het, als het aan jou zou liggen?

keuze 1: als iemand een nieuwe topic start waarin het woord "peak oil" voor komt wordt hij gewaarschuwd of gebanned.
keuze 2: als iemand een nieuwe topic start waarin het woord "peak oil" voor komt wordt hij niet gewaarschuwd of gebanned.

(keuze 1 is de huidige situatie)

Veranderd door Mechanieker, 06 juli 2008 - 22:45


#14

Marko

  Marko


 • >5k berichten
 • 9134 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 juli 2008 - 23:10

Ik vraag me alleen af waarom discussie over de energiecrisis structureel onderdrukt wordt, terwijl het onderwerp (zeker nu de crisis inmiddels is begonnen) heel goed wetenschappelijk gevoerd kan worden op basis van betrouwbare bronnen.


Ik vraag me af waarom jij denkt dat die discussie structureel onderdrukt wordt. Voor discussies over een al of niet bestaande energiecrisis gelden gewoon dezelfde regels als voor alle andere discussies op het forum: Wetenschappelijk onderbouwen, fatsoenlijke taal gebruiken, en een onderwerp nite meer dan een keer aanboren. Wie zich daar niet aan wenst te houden krijgt bij iedere discussie een waarschuwing, ook als het om energie en klimaat gaat.

Begrijpelijk, maar er moet nu een beslissing gemaakt worden over het huidige beleid ten aanzien van discussie over de energiecrisis, dus wat wordt het, als het aan jou zou liggen?


Niets moet.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#15

Jan van de Velde

  Jan van de Velde


 • >5k berichten
 • 46341 berichten
 • Moderator

Geplaatst op 06 juli 2008 - 23:20

Waarom moet daarover een beslissing worden genomen? Ik heb hier nog nooit iets gemerkt van a priori lijstjes met verboden onderwerpen of zo, behalve als het over voor de hand liggende zaken als explosieven e.d. gaat . Wel over ingrijpen op momenten dat dingen uit de hand dreigden te gaan lopen. En ik heb gevallen meegemaakt waarbij het wel begon te lijken of iemand een forum aan het volpompen was met zijn/haar eigen ideen over de wereld, waardoor een deel van het forum een beetje op een blog begon te lijken, of op een Hyde Park Corner zeepkist. Met die dingen in het achterhoofd kan ik me een rem op je ideen goed voorstellen (en billijken).

Ik heb het gevoel dat als jij vrijelijk je gang zou kunnen gaan over dit onderwerp, dat dan zo'n subforum inderdaad wel gevuld zou raken. Moet je eens zien wat voor volk dr op af komt zodra een en ander een beetje hoog in Google terecht begint te komen. Ik word niet vrolijk bij de gedachte aan dat soort volk, en eerlijk gezegd denk ik dat jij er k niet vrolijk van zou worden. Op het gevaar af dat je het als dooddoener zou beschouwen, zou ik zeggen, open je eigen forum, en ontvang de schreeuwerds en de malloten van deze wereld. Want die gaan er massaal op af komen ben ik bang.

Zoals het nu draait kan er gediscussieerd worden in dat forum. Als je dat niet te massaal en niet te tendentieus ("innovatief gebruik van modder" :D ) aanpakt zou het in de praktijk met die rem best wel eens kunnen meevallen. Dus waarom zou daarover op voorhand beslist moeten worden?

Er komt iets boven de grond, en je bekijkt hoe zich dat ontwikkelt. Dreigt het te gaan woekeren, dan roei je het het best uit met wortel en tak. Ziet het er uit als iets moois, dan koester je het, en als het dan eenmaal iets moois is geworden dan geef je het een eigen plaats. En daartussenin kun je snoeien, leiden, dunnen, ringen, van alles om er wat van te maken.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures