Springen naar inhoud

Islam en de integriteit van de christen


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Menheffrin

  Menheffrin


 • >250 berichten
 • 545 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 augustus 2008 - 18:40

Wat ik tegen de Islam heb is niet het feit dat ze theologisch de klok terugdraait, noch dat ze bijkans zo dociel is dat alleen het – door haar verfoeide - Soefisme nog aansluiting met de geestelijke ontwikkeling tracht te bewaren. Nee, het zit hem ergens anders in. En dat is dat ze diametraal tegenover het Christendom staat als het gaat om het wezenskenmerk een Christen te zijn. Natuurlijk is het gebruikelijk om een primaat op de waarheid te leggen, maar dat verondersteld nog niet een aanval op de integriteit.

Er vanuit gaande dat elke religie min of meer hetzelfde startpunt heeft en ook hetzelfde einddoel, dan is het slechts een kwestie van smaak welke weg men wil bewandelen. Dan mag men vinden dat anderen dwalen, maar dat gaat nog steeds over de weg en niet om de persoon.

De Islam heeft het boosaardige de persoon in het Christendom op de korrel te nemen. Als een Christen zijn hoop stelt op het ‘vloekhout’, het lijden en sterven van Jezus, maar vooral zijn wederopstanding, dan raakt dit niet aan de weg maar aan de persoon. Die overtuiging wordt onlosmakelijk onderdeel van een mens en hoe deze (als Christen) zijn leven vormgeeft. Het is geen regel die de weg aanduid waarin Christenen kunnen dwalen, maar een overtuiging die onderdeel uitmaakt van hun integriteit.

En het is die integriteit die de Islam zonder terughoudendheid aanvalt. Door in de koran te verkondigen dat Jezus niet gestorven is aan het kruis, maar dat het een persoonsverwisseling betrof, heeft men de persoon van de Christen op de korrel genomen en niet de weg.

De weg, en daar weet de Islam alles van, is er een van regels, gedragingen, wel of niet ‘halal’ wat zover kan gaan dat een moslim bij Albert Heijn geen Heineken six-pack wil afrekenen. Die weg kent de Christen ook. In de bijbelbelt zijn televisies een pijnlijke aanwezigheid en de Plymouth Brothers zien zelfs in computers, USB-sticks en een 'muis' een uitvinding van de duivel waar men verre van dient te blijven. Waar het op aan komt is dat men onvolmaakt is, voortdurend de neiging heeft het ‘slechte’ te doen, een opperwezen genadeloos tart door een mens te zijn, en dat genade wordt afgesmeekt door zichzelf in de meest bizarre bochten te wringen.

Maar de prepositie van de Christen zegt niets over de weg. Hij bidt geen vijf keer en aan de ‘zuilen’ van de Islam kan hij zich niet optrekken. Hij heeft wel een innerlijke overtuiging om op weg te gaan. Om die overtuiging met de grond gelijk te maken is wel de slechtste en meest kwaadaardige intentie die een opposite religie in zich kan dragen. En dat heb ik tegen op de Islam. Zij laat de Christen als mens niet in zijn waarde.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 07 augustus 2008 - 19:33

Wat is je bedoeling nu, Menheffrin? Je begint met "dit is niet het probleem", "dat is niet het probleem" (en je blijft dat de hele post door doen), maar je drukt je daarbij wel zó uit dat een beetje begrijpende lezer meteen ziet dat ook dat nauwelijks verholen aanvallen zijn. Als je het dan toch zo plaatst, vind ik wel dat wat meer info welkom is.

De eigenlijke inhoud dan. Het lijkt erop dat het volgens jou onmogelijk zou zijn om het christendom te bekritiseren. De gedragingen van christenen mag je bekritiseren, maar niet de leer waaruit die gedragingen voortkomen. Immers: volgens die leer was Jezus de Messias, de zoon van God, verrichtte Hij mirakelen, is Hij aan het kruis voor onze zonden gestorven, en even later verrezen. Als je aan één van die punten raakt, raak je aan de persoon Jezus. Als je aan de persoon Jezus raakt, raak je aan de integriteit van de christen.

Dat vind ik onzin. Over de persoon Jezus zijn er weinig historische bronnen, onafhankelijk van de Bijbel. Het is dus mogelijk dat er inderdaad een persoonswissel heeft plaatsgevonden. Als ooit op één of ander manier zou blijken dat dat een historische waarheid is, dient iedereen die dan te ontkennen om de integriteit van de christen te bewaren?

Op die lijn verdergaand, kan je nergens meer kritiek op uiten. De overtuiging van een lid van de KKK is onlosmakelijk verbonden met zijn wereldvisie en dus met zijn persoon. Aanvaarden? Als een psychiatrische patiënt meent dat hij een marsmannetje is, dan is dat zijn visie op zijn eigen persoon. Zo laten?

#3

Antoine47

  Antoine47


 • >100 berichten
 • 188 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2008 - 20:56

En het is die integriteit die de Islam zonder terughoudendheid aanvalt. Door in de koran te verkondigen dat Jezus niet gestorven is aan het kruis, maar dat het een persoonsverwisseling betrof, heeft men de persoon van de Christen op de korrel genomen en niet de weg.


Als niet-christen en niet-moslim kan ik van dit onderwerp geen chocola maken. Je zou van het Christendom kunnen zeggen dat het de moslim in zijn persoonlijke integriteit aantast door Mohammed gewoon te negeren. De Islam erkent Jezus tenminste nog als profeet.

Ik heb van alles tegen zowel Christendom en Islam. Het belangrijkste filosofische argument vind ik dat ze beide gebaseerd zijn op geschriften die zelf beweren het woord van God te bevatten. Dat is self-reference waar niemand wat aan heeft - in principe kan iedereen zo'n geschrift maken en volgelingen zoeken. Hetgeen dan ook meermalen is gebeurd. Maar dat is hier waarschijnlijk niet het punt.

Geloof is een persoonlijke zaak. Als anderen zeggen iets anders te geloven dan je zelf doet, kan dat als een aanval op je integriteit overkomen. Daarom heb ik voor mezelf besloten niet te geloven in "belangrijke" zaken waar geen aanwijzingen of bewijzen voor zijn. Wie mij zonder te refereren aan bijbel- of koran-teksten kan aantonen dat de goddelijke waarheid in een van de twee te vinden is - nog afgezien van alle andere heilige boeken, die heeft mijn steun.

Een echte aanval op je integriteit is wanneer je ervan beschuldigd wordt niet echt te geloven ik wat je zegt te geloven. Beide wereldgodsdiensten waar het hier over gaat maken zich hieraan schuldig: Wie kennis heeft genomen van de koran maar die waarheid verwerpt is een infidel, en wie de bijbel heeft gelezen maar geen Christen wordt verwerpt Jezus. Het verweer in beide gevallen is een beroep op de eigen integriteit: Mijn bevattingsvermogen belet me eerlijk te accepteren dat er dingen waar zijn die hier als waar worden gepresenteerd. Te zeggen dat geloof dit gebrek moet overstijgen (want anders ben je de klos) is een aanval op de eigen integriteit.

Je zou kunnen zeggen dat het Christendom in dezen wat toleranter is dan de Islam, maar het verschil is gradueel en niet essentieel.
believing is really not knowing

#4

Menheffrin

  Menheffrin


 • >250 berichten
 • 545 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 19:04

Enige verduidelijking is geboden.

Ganesha heeft een olifantenkop op het lichaam van een mens. In deze godheid geloven miljoenen Hindoes. Dit ontstijgt de zintuiglijke waarneming en men kan zich afvragen of enige Hindoe in het verleden of heden Ganesha heeft mogen ervaren als een ‘close encounter of the third kind’. Nee, dat is niet aannemelijk, hoewel we het niet mogen uitsluiten.

En dan de waarheid binnen de verschillende religies. Jezus zei nooit dat een Ganesha niet bestond maar gaf een weg naar de waarheid en het leven. Boeddha, die toch uit de buurt kwam, repte er met geen woord over en bood een zevenvoudige pad aan. Het Jodendom was zo in zichzelf gekeerd dat het ze er geen aandacht aanbesteden.

Bovengenoemde religies laten mensen derhalve in hun waarde en dat is integriteit. Ze raken niet aan het heilige waar een mens in gelooft, maar biedt ze een alternatief om over na te denken.

De islam heeft het zonder ophouden nodig gevonden om elk mens te verpulveren onder zijn waarheid. Dit is geheel en al te wijten aan het feit dat alleen de islam een opperwezen kent wat transcendent is, terwijl de anderen een persoonlijk opperwezen kennen. Persoonlijk betekent hier integriteit en daar kom je niet aan.

En daar gaat de islam de fout in. Zij meent niet zo zeer dat de religie onjuist is maar de persoon die er in gelooft. Zij valt hem daarom ook aan op die kenmerken; Jezus is niet gestorven aan het kruis, Allah heeft geen verschijningsvorm en wie zich daar niet mee bezighoud is een Kafir. Het eindigt dus weer met die persoon, de Kafir wiens integriteit niet bewaard mag worden. Zijn religie is volgens de islam niet zo spannend, maar het gaat om de vernietiging van zij die er in geloven.

Als Ypsilon dat niet begrijpt, dan heb ik daar vrede mee. En gelukkig zegt hij ook dat hij het onzin vindt, waarmee hij zich terecht in zijn mening isoleert. En daar had het ook mee moeten eindigen ware het niet dat Ypsilon (nota bene als moderator) het nodig acht om ver na dat hij zijn punt had gezet plotseling te beginnen over de KKK en marsmannetjes. Het zijn onomstotelijk twee dwaze voorbeelden.

De agnost Antoine47 (…”niet te geloven in "belangrijke" zaken waar geen aanwijzingen of bewijzen voor zijn”.), meent dat het Christendom toleranter is dan de islam.
Antoine47 is kennelijk ook iets opgevallen maar noemt het tolerantie. Dat mag, hoewel het geen recht doet aan die integriteit. Het boeit die religies niet wat iemand denkt. Zij zijn in wezen niet tolerant ten opzichte van hun eigen mening, nee, daarin zijn onverschillig. Het gaat hen om het aanbieden van een andere (overkoepelende) waarheid.

En wie nu begint over de Kerk, de kerstening en de inquisitie, moet nog heel wat leren.

Veranderd door Menheffrin, 11 augustus 2008 - 19:05


#5

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 19:58

[quote name='Menheffrin' post='438440' date='11 August 2008, 20:04']Bovengenoemde religies laten mensen derhalve in hun waarde en dat is integriteit. Ze raken niet aan het heilige waar een mens in gelooft, maar biedt ze een alternatief om over na te denken.[/quote]
Als ik je goed begrijp is jouw punt dat religies zoals het christendom en het hindoeïsme geen oordeel vellen over andersdenkenden en dat de islam dit wel doet. Met het tweede deel van die stelling ben ik het eens, maar m.b.t. tot het eerste deel (dat andere religies zich niet schuldig maken aan dergelijke praktijken) zie je toch enkele zaken over het hoofd.

Als voorbeeld zal ik mijn eigen levensbeschouwing - het atheïsme - nemen. Atheïsme staat lijnrecht tegenover religie en is dus sinds oudsher het mikpunt geweest van religieuze kritieken, veroordelingen en spotternijen (óók uit christelijke hoek).

Een klein Bijbelcitaat:

[quote]Dwazen denken: Er is geen God.
Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,
geen van hen deugt.


De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen
om te zien of er één verstandig is,
één die God zoekt.

Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,
geen van hen deugt, niet één.
Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?
Ze verslinden mijn volk of het brood is
en roepen de HEER niet aan.

Nog even, en hen overvalt een hevige angst,
want God is met de rechtvaardigen.
Lach maar om het vertrouwen van de zwakke –
hij vindt zijn toevlucht bij de HEER.[/quote]
Bron: Bericht bekijken
Als Ypsilon dat niet begrijpt, dan heb ik daar vrede mee.[/quote]
Ypsilon heeft, als ik zijn post goed lees, geen uitspraken gedaan over de rol van de islam, maar enkel over de manier waarop jij het christendom schijnbaar verdedigde.

[quote name='Menheffrin' post='438440' date='11 August 2008, 20:04']En gelukkig zegt hij ook dat hij het onzin vindt, waarmee hij zich terecht in zijn mening isoleert.[/quote]
En bij dezen sluit ik me aan bij zijn mening.

[quote name='Menheffrin' post='438440' date='11 August 2008, 20:04']En daar had het ook mee moeten eindigen ware het niet dat Ypsilon (nota bene als moderator) het nodig acht om ver na dat hij zijn punt had gezet plotseling te beginnen over de KKK en marsmannetjes. Het zijn onomstotelijk twee dwaze voorbeelden.[/quote]
Allereerst is het oneerlijk om ypsilon aan te vallen op zijn positie als moderator, aangezien hij niet in die hoedanigheid, maar als gewone gebruiker deelneemt aan deze discussie. Verder vraag ik me af wat je zo dwaas vindt aan de betreffende voorbeelden.

[quote name='Menheffrin' post='438440' date='11 August 2008, 20:04']En wie nu begint over de Kerk, de kerstening en de inquisitie, moet nog heel wat leren.[/quote]
Hier haal je op voorhand al enkele waardevolle argumenten van je tegenstanders onderuit door de uitspraak dat iemand die ze gebruikt 'nog heel wat moet leren'. Impliciet schilder je iemand die deze zaken wilt aanhalen dus af als dom. Dan vraag ik me af waarom de kerstening en de inquisitie in jouw ogen waardeloos zijn in deze discussie, terwijl ze m.i. wel degelijk relevant zijn.

Veranderd door Klintersaas, 11 augustus 2008 - 19:58

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


#6

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 19:58

De islam heeft het zonder ophouden nodig gevonden om elk mens te verpulveren onder zijn waarheid. Dit is geheel en al te wijten aan het feit dat alleen de islam een opperwezen kent wat transcendent is, terwijl de anderen een persoonlijk opperwezen kennen. Persoonlijk betekent hier integriteit en daar kom je niet aan.

Ik piep even tussendoor: zou ik niet te snel zeggen, ook veel christelijke stromingen kennen een transcendent opperwezen, of anders gezegt een opperwezen dat voor iedereen zou bestaan ongeacht wat je zou vinden/geloven. Zeg dat bijv maar niet te snel tegen mijn gereformeerde buren :P, of tegen de mensen van de Westboro Baptist kerk, om maar wat voorbeelden te geven. Ik denk dat dit voor hindoes ook wel geldt. Verder is Boedha geen "opperwezen", maar een verlicht mens. Van zichzelf heeft het boedhisme geen opperwezens, hoewel in de praktijk bijv. natuurgoden redelijk wat voorkomen.

Goed heren, dat even tussendoor, ga verder :D

Veranderd door Assassinator, 11 augustus 2008 - 19:59

'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#7

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 20:12

Bedankt voor je bijdrage, want je doet me denken aan een voorbeeld dat ik in mijn vorige post had willen gebruiken, maar waarvan ik de naam niet meer wist: de Westboro Baptist Church. Alhoewel ik me ervan bewust ben dat deze fundamentalistische groepering niet het gehele christendom representeert, is het wel een mooi voorbeeld van een (christelijke) organisatie die op een extreme manier de integriteit van andersdenkenden aanvalt.

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


#8

Antoine47

  Antoine47


 • >100 berichten
 • 188 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 20:43

Enige verduidelijking is geboden.De agnost Antoine47 (…”niet te geloven in "belangrijke" zaken waar geen aanwijzingen of bewijzen voor zijn”.), meent dat het Christendom toleranter is dan de islam.
Antoine47 is kennelijk ook iets opgevallen maar noemt het tolerantie. Dat mag, hoewel het geen recht doet aan die integriteit. Het boeit die religies niet wat iemand denkt. Zij zijn in wezen niet tolerant ten opzichte van hun eigen mening, nee, daarin zijn onverschillig. Het gaat hen om het aanbieden van een andere (overkoepelende) waarheid.

En wie nu begint over de Kerk, de kerstening en de inquisitie, moet nog heel wat leren.


Ik ben niet blij met dat plakkertje voor mijn gebruikersnaam. Mag ik ook atheist zijn?

Ik meen te hebben geconstateerd dat het Christendom in het algemeen minder geneigd is de wereld te vuur en te zwaard te veroveren dan de Islam. (Ik ga even voorbij aan de vaak aangehaalde eschatologische achtergronden van politieke activiteiten van met name Amerikaanse Neocon christenen. Die zijn een heel nieuw forum waard.) Ik ben het met Menheffrin eens dat Islam in het algemeen aggressiever is t.o.v. andersdenkenden (ik noem ze liever andersgelovigen) en hun integriteit dan het Christendom. Althans vandaag de dag. Maar het Christendom biedt niet vriendelijk een alternatief aan: Wie het verwerpt heeft het mis. Dat kun je alleen zeggen en dan niets doen, of je kunt het zeggen en dan de verwerping luidkeels veroordelen.

Waarom mag ik niet kerk, inquisitie en kerstening aanhalen om te illustreren dat het wel eens anders is geweest zonder voor dom uitgemaakt te worden? Omdat die intolerantie niet typisch christelijk is? Veel moslims zeggen hetzelfde van fanatieke islamisten. Menen ze dat dan niet?
believing is really not knowing

#9

Menheffrin

  Menheffrin


 • >250 berichten
 • 545 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 22:00

Had ik nu eerst Ypsilon er opgewezen dat zijn marginalisering geen raakvlakken heeft met de werkelijkheid, komen daar zowaar Assinator en Klintersaas met diezelfde marginalisering maar dan op Christelijk gebied in de vorm van ‘gereformeerden’, en de ‘Westboro Baptist Church’. Van mainstream heeft men kennelijk nog nooit gehoord. Maar ach, het is zo makkelijk en leuk om de vuiltjes met een genoegzame afstand uit de verder zuivere lucht te filteren.

Nee, dan Antoine47, daar kan ik wat mee hoewel ik moet zeggen dat agnost wel heel sterk, om niet te zeggen een aanduiding was, van het geen jezelf stelde. Maar goed, voor een atheïst doe ik het ook.

Je bent niet dom als je die onderwerpen oppakt, maar lichtzinnig als je ze plompverloren denkt te kunnen inpassen in de discussie die ik gestart ben. Ik ga de geschiedenis niet over doen en kijk naar het nu. Dat doen Ypsilon, Assinator en Sinterklaas ook. Alleen die kijken met een vergrootglas naar hun eigen darmen. En ja daar zitten noodzakelijke bacteriën in. Maar het gaat me nu te ver om te zeggen dat we zonder fundamentalisten niet kunnen leven.

De stelling blijft dat Jezus, Boeddah tot Smith niets zei over de integriteit van een andersgelovige (denkende) en Mohammed het nodig vond daar nu precies zijn aanval op te richten.

Veranderd door Menheffrin, 11 augustus 2008 - 22:04


#10

Assassinator

  Assassinator


 • >1k berichten
 • 4546 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2008 - 22:40

Begrijp me aub niet verkeerd waarom ik mijn post over de Westboro kerk en de gereformeerden. Ik had het alleen over het hebben van een transcedent, "realistisch" (in de zin van, het bestaat in de realiteit op de manier dat wat je ook denkt of gelooft, het wezen bestaat) opperwezen. Ik had het niet over het aanvallen van andere geloven/gedachtegangen.
'The universe has a way of not caring about what you believe.'

- Robert Heinlein -

#11

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 12 augustus 2008 - 00:29

Menheffrin, je mag onze argumenten van mijn part zo dom als lood vinden, zo lichtzinnig als wat, en weet ik veel wat nog allemaal, maar het minste dat je dan kan doen, is wel ze ook te weerleggen. Want dat ontbreekt. Je verdediging bestaat uit het weghonen van argumenten.

Dit is geheel en al te wijten aan het feit dat alleen de islam een opperwezen kent wat transcendent is, terwijl de anderen een persoonlijk opperwezen kennen. Persoonlijk betekent hier integriteit en daar kom je niet aan.

Vooral dit punt is kritiek: op geen enkel geloof waarin een persoon centraal staat, kan kritiek geuit worden. Dat staat er ten tweeden male, je hebt het niet ontkent, je hebt alleen men reductio ad absurdum weggelachten zonder erop in te gaan.

En gelukkig zegt hij ook dat hij het onzin vindt, waarmee hij zich terecht in zijn mening isoleert.

Wat nu? Als ik zeg dat ik een stelling onzin vind, en daar argumenten voor aandraag, betekent dat toch niet dat jij me niet meer van het tegendeel kan en mag proberen te overtuigen?

Ik meen te hebben geconstateerd dat het Christendom in het algemeen minder geneigd is de wereld te vuur en te zwaard te veroveren dan de Islam. (...) Ik ben het met Menheffrin eens dat Islam in het algemeen aggressiever is t.o.v. andersdenkenden (...) Althans vandaag de dag.

Belangrijk, dat: de moslims hebben zich immers lange tijd veel tolleranter opgesteld dan de christenen. Is het aanvallen van iemands integriteit dan een onderdeel van de Islam?

Had ik nu eerst Ypsilon er opgewezen dat zijn marginalisering geen raakvlakken heeft met de werkelijkheid ...

Waar heb je daarop gewezen?

Van mainstream heeft men kennelijk nog nooit gehoord.

Jij veroordeelt ook de Islam (een hele godsdienst en al zijn gelovigen), o.b.v. wat mij een ongeoorloofde veralgemening en een pseudo-probleem lijkt.

Maar het gaat me nu te ver om te zeggen dat we zonder fundamentalisten niet kunnen leven.

Ik snap werkelijk niet goed waar dit uit volgt...

#12

Antoine47

  Antoine47


 • >100 berichten
 • 188 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 12 augustus 2008 - 10:01

De stelling blijft dat Jezus, Boeddah tot Smith niets zei over de integriteit van een andersgelovige (denkende) en Mohammed het nodig vond daar nu precies zijn aanval op te richten.


Ja, de stelling wel, maar de juistheid ervan is twijfelachtig. Zie het citaat van Klintersaas uit de bijbel. Voor mij zegt het begrip "openbaring" in de christelijke context ook veel: Je kunt niet iets openbaren wat niet al van tevoren waar en juist was. M.i. is openbaring het blootleggen van een objectieve waarheid, en niet een persoonlijke, misschien wel geniale propositie. Smith kreeg de waarheid op een gouden presenteerblaadje aangeboden door een engel. Dat is voor mormonen niet een ervaring van Smith die voor velerlei interpretatie vatbaar is, maar letterlijk zo. De waarheid was dus objectief. Buddha zegt me in deze context niet zoveel; bij mijn weten refereert die niet aan een ontvangen kennis.

Niet-christenen missen vanuit formeel christelijk oogpunt essentiele kennis, of ze verwerpen die kennis, hetgeen hun in de ogen van de kerk, de inquisitie en de kerstening duur te staan zou komen. Dat velen er nu anders over denken en zich persoonlijk toleranter opstellen is een bonus maar verandert weinig aan de leer. Wie niet in dogma's gelooft is fout. De Islam heeft dat ook, waarschijnlijk sterker. Maar het verschil is, zoals ik al eerder heb gesteld, gradueel en niet essentieel.
believing is really not knowing

#13

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 12 augustus 2008 - 12:49

[quote name='Menheffrin' post='438477' date='11 August 2008, 23:00']Had ik nu eerst Ypsilon er opgewezen dat zijn marginalisering geen raakvlakken heeft met de werkelijkheid, komen daar zowaar Assinator en Klintersaas met diezelfde marginalisering maar dan op Christelijk gebied in de vorm van ‘gereformeerden’, en de ‘Westboro Baptist Church’. Van mainstream heeft men kennelijk nog nooit gehoord. Maar ach, het is zo makkelijk en leuk om de vuiltjes met een genoegzame afstand uit de verder zuivere lucht te filteren.[/quote]
Zoals ypsilon reeds zei heb jij nergens op gewezen, maar onze argumenten gewoon weggelachen als onbeduidend en dom. Verder wil ik - zoals ik eerder al zei - het christendom niet gelijkstellen aan de gereformeerden of de Westboro Baptist Church (die slechts splintergroeperingen zijn), maar het is zeker niet zo dat dergelijke radicale groepjes de enige 'vuiltjes' zijn in de 'verder zuiver lucht' (lees - althans als ik je goed begrepen heb: het verder onbesproken christendom).

De twee grootste wereldgodsdiensten, het christendom en de islam (want ik bestrijd niet je stelling dat de islam de integriteit van andersdenkenden aanvalt, wél dat je beweert dat andere religies dit niet doen), hebben eeuwenlang en tot op heden niet alleen 'een alternatief geboden om over na te denken', maar ook andersdenkenden (of -gelovigen zoals Antoine47 verkiest) als dwalend beschouwd, hen veroordeeld (ook letterlijk, zie de Bericht bekijken
Je bent niet dom als je die onderwerpen oppakt, maar lichtzinnig als je ze plompverloren denkt te kunnen inpassen in de discussie die ik gestart ben.[/quote]
Het feit dat jij deze discussie bent gestart, betekent niet dat jij beslist welke argumenten er wel en niet in thuishoren.

[quote name='Menheffrin' post='438477' date='11 August 2008, 23:00']Ik ga de geschiedenis niet over doen en kijk naar het nu.[/quote]
En ook in het nu blijft het christendom atheïsme (om maar een voorbeeld te noemen) scherp veroordelen, getuige de encycliek Bericht bekijken
De stelling blijft dat Jezus, Boeddah tot Smith niets zei over de integriteit van een andersgelovige (denkende) en Mohammed het nodig vond daar nu precies zijn aanval op te richten.[/quote]
En die stelling is dus m.i. grotendeels onjuist.

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


#14

Adpruys

  Adpruys


 • >1k berichten
 • 1425 berichten
 • VIP

Geplaatst op 12 augustus 2008 - 14:04

Ik snap werkelijk niet goed waar dit uit volgt...

Zo goedaardig zijn die darmbacteriën nu ook weer niet te noemen.


Het lijkt me toch wel een uitzonderlijk en karakteristiek kenmerk van de Islam dat veel aandacht besteed wordt aan het afwijzen van andere boeken en heilige verhalen. Alleen de Koran is het onveranderde woord van god. De verhalen uit de bijbel berusten wel op een kern van waarheid maar doordat het door mensenhanden vele malen veranderd is kun je er niet meer op vertrouwen.

In de Islam zijn allerlei aspecten van religie die de meesten van ons als nefast voor het menselijk geluk beschouwen expliciet en niet in een historische context aanwezig. Terwijl dit bij andere religies zoals het christendom een kwestie van interpretatie is. Ook het citaat uit psalm 14. Het is ook mogelijk dat bedoeld wordt "zij die naar god noch gebod luisteren en hier ook niet naar op zoek zijn hebben nog wat in petto" Dan hoeft Klintersaas zich niet aangesproken te voelen.
and theres nothing left worth knowing
And its time you should be going

While you see a chance take it

#15

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 12 augustus 2008 - 14:54

Het lijkt me toch wel een uitzonderlijk en karakteristiek kenmerk van de Islam dat veel aandacht besteed wordt aan het afwijzen van andere boeken en heilige verhalen. Alleen de Koran is het onveranderde woord van god. De verhalen uit de bijbel berusten wel op een kern van waarheid maar doordat het door mensenhanden vele malen veranderd is kun je er niet meer op vertrouwen.

Daar kan ik in meegaan.

Ook het citaat uit psalm 14. Het is ook mogelijk dat bedoeld wordt "zij die naar god noch gebod luisteren en hier ook niet naar op zoek zijn hebben nog wat in petto" Dan hoeft Klintersaas zich niet aangesproken te voelen.

Ik zie niet hoe jou interpretatie van het citaat verschilt van de mijne. Verder ben ik me er terdege van bewust dat het niet zo moeilijk is om m.b.v. een paar uit de context gerukte citaten uit een heilig boek de betreffende godsdienst af te schilderen als onverdraagzaam, inhumaan en zelfs fascistisch (met als prachtig voorbeeld Geert Wilders Fitna). Dat was dan ook nooit mijn bedoeling.

Veranderd door Klintersaas, 12 augustus 2008 - 14:55

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures