Springen naar inhoud

geheugen


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Chrysalis

  Chrysalis


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 april 2005 - 13:02

hoe werkt ons geheugen?
ik heb totaal geen idee en kan het niet helemaal bevatten...
any ideas?
en waarom haalt t lichaam bepaalde gegevens naar boven... ik denk nu aan iets, ik denk altijd aan wat... wat zorgt ervoor dat t lichaam juist datgene naar boven haalt... of is er toch een ziel? aaaaaaaaaargh

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 20 mei 2005 - 14:10

Ik weet niet hoe het werkt wat ik wel weet dat er verschillende soorten geheugen zijn:

Korte termijn (onthouden): bijvoorbeeld onthouden van telefoonnummers totdat je getoetst hebt. Als ik een telefoonnummer zie kan ik het slecht onthouden, maar als ik het hardop lees gaat het veel beter. (Het kortetermijn geheugen ligt dus dichter bij het spraak/hoorcentrum dan bij het visuele centrum)
Lange termijn (herinneren): bijvoorbeeld herinneren hoe je kleuterschool eruitzag. Geuren werken heel sterk op het opwekken van oude herinneringen.
Als je een klap op je hoofd krijgt is je lange termijngeheugen stuk, maar kun je wel praten ("waar ben ik?")
Als je Alzheimer (dementie) krijgt, gaat je kortetermijngeheugen steeds verder achteruit, en uiteindelijk ook je langetermijngeheugen, waarbij de oudste herinneringen het laatst verdwijnen.

#3


 • Gast

Geplaatst op 20 mei 2005 - 15:32

en in wikipedia is het allemaal wat beter uitgewerkt:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen

#4


 • Gast

Geplaatst op 25 mei 2005 - 16:37

Je hebt ook een auditief geheugen en het visuele geheugen.
auditief geheugen = is het een geheugen voor de informatie die je hoort.
visuele geheugen = is het geheugen voor de informatie die je ziet.

Er kunnen grote verschillen tussen deze geheugens zitten zoals bij mij het geval is.

Ook schijnt het dat er een geheugen is voor informatie die tussen het korte en lange geheugen in valt.

Behalve auditieve en visuele informatie slaat je geheugen ook kleur , geur en smaak op.

Onze geheugen onthoud ook informatie die men interessant vind erg goed. Hoe dit komt weet ik niet. Misschien dat het met onze concentratie te maken heeft.

#5


 • Gast

Geplaatst op 13 juli 2005 - 11:12

Alle zintuielijke informatie komt binnen bij het korte termijn geheugen. Indien er al gelijkende data aanwezig is wordt het daar aanvast gekoppeld. Deze verbindingen noemt met gliale verbindingen. Hoe vaker er een beroep op deze verbindingen wordt gedaan, des te sterker ze verankerd zijn en des te sneller de data kan worden opgeroepen. In het korte termijn geheugen worden de gegevens gecodeerd, om vervolgens naar het lange termijn geheugen te worden geplaatst.
Wanneer met zintuigelijk weer met deze informatie in aanraking komt, koppelt het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen. De gliale verbinding die het sterkst is komt als eerste naar voren. dit noemt met retrieval. Daarna wordt deze informatie gedecoreed naar het korte termijn geheugen. deze fase heet decoding. Indien de informatie die je terug krijgt van je hersenen niet sufficient is, blijft je korte termijn geheugen een beroep doen op je lange termijn geheugen door middel van retrieval. De zwakkere gliale verbindingen komen nu ook aan bod. Dit is in wezen wat er gebeurt wanneer je lang nadenkt over wie de zanger(es) van dat nummer uit de jaren 80 was. Voor een gedetailleerde uitleg kan ik je mijn mail adres geven: XXXXXXXXXXXXX

#6

Cognition

  Cognition


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 december 2005 - 03:10

Ik hoop dat ik een klein college "geheugen" mag geven. In principe zijn er drie soorten geheugens te onderscheiden (nee, ik maak het niet moeilijk dan het werkelijk is): ten eerste het sensorische geheugen, ten tweede het korte-termijn geheugen en tenslotte het lange termijn geheugen...
Het sensorisch geheugen is echt heel kort: het bevat informatie voor ongeveer een paar honderd milliseconden en het bevat ook vrij veel informatie (in vergelijking met het kort-termijn geheugen). Een klein proefje dat dit aantoont laat mensen heel kort een afbeelding zien met daarop meerdere rijen en kolommen met cijfers (1 t/m 9). Als je deze afbeelding heel kort ziet en meteen daarna een lichtje laat zien die aan de ppn. aangeeft welke rij ze moeten reproduceren, leidt tot to een vrijwel perfecte herinnering van hetgeen ze gezien hebben. Je kunt dus concluderen dat er heel kort even vrij veel informatie in ons systeem zit. Iets langer duurt het korte-termijn geheugen. In de jaren 50 van de vorige eeuw heeft Miller aangetoond dat het korte-termijn geheugen (of: werkgeheugen) ongeveer 7 ongerelateerde dingen kan vasthouden. Dit is dus minder dan het sensorisch geheugen. Tenslotte is er ook nog het lange termijn geheugen. In dit geheugen staat al onze kennis die we langer onthouden dan een aantal seconden. Dus ook onze vaardigheden zoals het autorijden, fietsen, het kunnen lezen, etc. maar ook declaratieve kennis, kennis die minder over handelingen, procedures is, maar meer over feitjes (het verschil zien tussen een kat en een hond).

#7

Bas

  Bas


 • >250 berichten
 • 824 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 december 2005 - 16:13

Ik heb ooit begrepen dat het onderscheid tussen lange- en kortetermijngeheugen niet zo strict is als meestal wordt gesuggereerd. Hoe zat dat ook alweer precies..? :roll:
Ik wou dat ik een elektron was, dan kon ik altijd paren

#8

Cognition

  Cognition


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 11 december 2005 - 18:08

Hey bas (Mede-Groninger...:roll: ). Je hebt wel gelijk als je zegt dat het lange-termijn geheugen en het korte-termijn geheugen minder verschillen dan wel eens is aangenomen. Dit komt omdat vanuit de Cognitieve Psychologie vanaf de jaren 60/70 wel een onderscheid gemaakt kon worden tussen beide geheugen, en in het bedenken van de modellen met de daarbij behorende computer metafoor gingen veel wetenschappers ervan uit dat het korte termijn geheugen een apart "doosje" was, net als het lange-termijn geheugen ook een apart "doosje". Alles kwam eerst in het korte-termijn geheugen en het werd pas permanent opgeslagen als het bv. werd herhaald. Maar een dergelijk benadering is veel te kortzichtig. We weten nu bv. dat veel permanente geheugensporen zich in de cortex bevinden en natuurlijk geldt dat je in het korte termijn geheugen werkt met concepten die je allang kent... Als je bv. een telefoonnummer moet onthouden, zijn de cijfers niet nieuw voor je, maar wel de specifieke configuratie waarin ze staan....Het idee is nu dat vooral de hippocampus vooral de plek is waar veel gebeurt als je met je korte-termijn geheugen werkt, en tegelijkertijd zijn ook delen van je cortex actief. In sommige gevallen zorgt de activatie in de hippocampus dat alle losse "onderdelen" ook in de cortex meer geassocieerd worden en daarmee een meer zelfstandig geheugenspoor, los van de hippocampus en niet langer in het werkgeheugen.

#9

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2005 - 13:11

Zoals ik het bij mezelf 'ervaar', heeft het geheugen (als geheel) alles te maken met het bewustzijn. Kunnen we iets niet herinneren (bewust maken), kan het toch nog steeds opgeslagen zijn in het geheugen. Het is dan onbewust, maar kan alsnog op een later tijdstip bewust gemaakt worden. Waarnemingen (in al zĺn vormen) worden eveneens bewust en onbewust gedaan, en opgeslagen in het geheugen. Immers kan je andere waarnemingen uit het geheugen oproepen, waar je je voorheen nog niet bewust van was. Het onderbewustzijn bevat dus zÚÚr veel informatie, waar je je nog niet bewust van bent, maar welke wel onderling verband hebben, en daardoor bij allerlei herinneringen zĺn inmeng kunnen hebben. Deze vanuit het onderbewustzijn voortkomende ingevingen is de intu´tie. Deze zelfde intu´tie verzorgt dus het naar voren roepen van informatie, doordat er een bepaalde gevoelswaarde aan gekoppeld is. Hoe sterker de intu´tie, hoe beter het geheugen werkt en hoe groter het is.

#10

Cognition

  Cognition


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2005 - 15:31

Deze laatste zienswijze over intuitie gedefinieerd veroorzaakt door de structuur van je (onbewuste) kennis is best verdedigbaar wetenschappelijk, volgens mij. Maar Intuitie is vaak een gevoel, iets dat slecht in woorden is weer te geven, en daarmee is intuitie waarschijnlijk ook meer dan alleen maar iets wat in ons "onbewuste" geheugen ligt...
Nu is natuurlijk 99% van ons geheugen altijd onbewust, omdat je niet aan alles wat je weet en ooit hebt ervaren tegelijkertijd kunt denken...

#11

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2005 - 18:47

De intu´tie is de bewustwording van informatie uit het onderbewustzijn. Die bewustwording gaat gepaard met een bepaald gevoel, wat een bepaalde gedachtegang tot gevolg heeft. Het merendeel van de mensen gebruikt dan een bepaalde beredenering in die gedachtegang, echter is dan de intu´tie minder sterk doordat beredeneringen losstaand zijn en geen of amper verband hebben met andere. Door het gevoel meer te laten spreken, bewerkstellig je ook dat je dingen beter kan herinneren, vanwege dat het gevoel onderling verband geeft aan beredeneringen en tegelijkertijd overtreffende beredeneringen hanteert in gedachtegangen (conclusiegericht). Het onderbewustzijn heeft de intu´tie nodig om bewust te worden. Hoe meer je het onderbewustzijn bewust laat worden hoe sterker je intu´tie wordt en daarmee ook je geheugen, althans zo Ĺervaarĺ ik het.

#12

Cognition

  Cognition


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2005 - 22:34

Wat is voor jou dan het onderbewustzijn? Want als je informatie uit je "onderbewuste" geheugen bewust laat worden, is dat toch gewoon een bewuste herinnering?
Volgens mij is de essentie van intuitie juist dat het op de een of andere manier niet volledig bewust kan worden, of dat het informatie betreft dat alleen maar een gevoel representeert.

#13

Sjorssnors

  Sjorssnors


 • >250 berichten
 • 768 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 december 2005 - 09:09

Intu´tie gebeurt bewust, echter wordt het ingegeven door informatie uit het onderbewustzijn. Hetgeen dan ingegeven wordt is een bepaalde gedachtegang tezamen met een bepaald gevoel. Dat ervaar je bewust. De beweegreden van intu´tie ligt in het onderbewustzijn en ben je je niet bewust van. Toch kan je er mogelijk wel op een later tijdstip bewust van worden. Die herinnering was dan dus opgeslagen in het onbewuste geheugen, gelegen in het onderbewustzijn. Intu´tie is een bepaalde gedachtegang Ĺaangesterktĺ door een bepaald gevoel. De meeste mensen blokkeren die gevoelens, vanwege dat opvoeding en onderwijs gericht is op losstaande theorieŰn en beredeneringen zonder er een gevoelswaarde aan te hechten. De reden dat dat niet gebeurt komt doordat dan iedereen aangepast onderwijs moet krijgen, wat overigens wel beter zou zijn. Sowieso is het moeilijk aan te leren in een opvoeding, vanwege dat je dan naast het leren van taal en andere leerstof ˇˇk intensief het moet hebben over de gevoelens. Gevolg is dan wel dat een kind meer op een intu´tieve manier gaat denken, wat het geheugen beter laat werken. Het is de gevoelswaarde wat informatie eerder naar voren brengt vanuit het geheugen waar je je niet van bewust bent. De naar voren gebrachte informatie vormt onder andere je bewustzijn, en achter- en paraat blijvende informatie blijft in het onderbewustzijn, maar kan alsnog door intu´tie naar voren komen. Alle informatie geschiedt door waarnemingen, bewust en onbewust opgedaan. Onbewust neem je meer waar dan bewust, maar je kan het bewustzijn wel vergroten door meer waar te nemen, en dus de sensoren gespitst te houden. Veelal hebben mensen dat niet, vanwege dat men nog bezig is dingen te overdenken (niet-conclusiegericht).

#14

timwaagh

  timwaagh


 • >250 berichten
 • 293 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 december 2005 - 14:11

ehm ik weet niet maar ik heb zelf geleerd dat het korte en lange termijn geheugen gewoon een versimpeling is van de werkelijkheid en dat er eigenlijk geen discreet onderscheid tussen deze twee geheugens bestaat. maar goed, ik heb maar 1 boekje gelezen hierover (wel een studieboek overigens), dus ik zal het wel mis hebben?

#15

Cognition

  Cognition


 • >100 berichten
 • 209 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 december 2005 - 14:18

Nee, hoor. je hebt wel gelijk dat het onderscheid niet heel duidelijk is, maar vanuit een wetenschappelijk oogpunt is het wel heel duidelijk dat er dingen zijn die je maar kort onthoud en dingen die je permanent opslaat.
Als jij het telefoonnummer van zomaar iemand even moet doorgeven aan een ander, dan onthou je dit kort, en daarna vergeet je het weer... Maar bv. het weten wat het verschil is tussen een hond en een kat is permanent opgeslagen. Je hebt wel gelijk, maar het voert hier veel te ver om alles te behandelen waarom het zo zou kunnen zijn dat echt alles opgeslagen wordt. Dus ook dingen die je maar kort even onthoudt en daarna niet meer kunt terughalen. De wetenschappers zijn het hierover zelfs nog niet eens...

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures