Springen naar inhoud

De ware aard van god


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

wubs23

  wubs23


 • >25 berichten
 • 86 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 januari 2009 - 19:18

Hallo,

Wat ik ga zeggen klinkt misschien raar, maar ik denk dat het een behoorlijk logische verklaring moet zijn..

God wordt vaak beschreven als de Drie-eenheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus is het lichtkind.

Jezus is tevens het kind van Maria, een mens, en God.
Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus onze verbintenis is met God.

Nu kreeg Jezus, toen hij geboren werd, 3 giften. (3 komt erg vaak voor in de bijbel)...
Hij kreeg: Goud, Mirre en Wierook.

Goud gebruik je als vaste stof.
Mirre gebruik je als vloeibare stof.
Wierook gebruik je als gasvormige stof.

God is tegelijk de Vader, de Zoon en de Heilige geest.
Je zou de vader kunnen wergeven als een Vaste vorm: hij staat er en zijn persoon is al vast gevormt.
Je zou de zoon kunnen vergelijken als vloeibaar: hij is nog in elke 'vorm' te gieten.
Je zou de heilige geest kunnen vergelijken als gasvormig: ontastbaar, maar altijd om je heen.

Valt het jullie ook op dat ze in feite de drie (toen) bekende vormen waarin elementen kunnen verkeren, beschrijven?

In feite zeggen ze: God is alle vormen van materie om ons heen.
Jezus, het LICHTkind, verbind ons met God.

Wij mensen nemen al deze vormen waar door het licht.

Wat deed God als eerste, voordat hij het universum schiep? hij maakte het licht.

Dat moet ook wel. Zonder licht viel er namelijk niets waar te nemen, en als er iets niet waar te nemen valt, bestaat het ook niet!

In feite zeiden ze dus: God is alles om je heen. God zit in alles.
We hebben zijn zoon nodig, het licht, om hem te kunnen waarnemen, om ons verbonden te voelen met hem.

Wat zijn jullie ideeen hierover?

Denken jullie, net zoals ik, dat de oude godsdiensten eigenlijk beschrijvingen zijn van hoe het universum werkt?
Dit kun je namelijk nog veel meer waarnemen in het oude egypte, waarin religie en wetenschap hetzelfde waren.

Ik heb hier namelijk nog een uitgebreide theorie over, maar ik zal deze stap voor stap openbaren, omdat de kans behoorlijk groot is dat ik ergens een denkfout maak.
Daarom wil ik graag stap voor stap kijken welke delen wel en niet waar zouden kunnen zijn.

Ik hoop op een leuke discussie en opbouwende kritiek!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Klintersaas

  Klintersaas


 • >5k berichten
 • 8614 berichten
 • VIP

Geplaatst op 05 januari 2009 - 20:16

Interessante vraagstelling. Ik pik er even het volgende uit:

Dat moet ook wel. Zonder licht viel er namelijk niets waar te nemen, en als er iets niet waar te nemen valt, bestaat het ook niet!

Dit klinkt me nogal vreemd in de oren omwille van de volgende twee redenen:
 • Waarom valt er zonder licht niets waar te nemen? Je kunt toch ook voelen, ruiken en proeven. Blinden kunnen toch ook waarnemingen doen;
 • Waarom zou iets niet bestaan als je het niet kunt waarnemen? Als ik mijn ogen en oren sluit, valt een groot deel van mijn waarnemingsvermogen weg. Dat betekent niet dat alles rondom mij opeens niet meer bestaat. Verder volgt uit wat je zegt meteen dat er geen goden kunnen bestaan, aangezien die niet waar te nemen zijn (al vormt dat voor mij niet zo'n probleem).

Denken jullie, net zoals ik, dat de oude godsdiensten eigenlijk beschrijvingen zijn van hoe het universum werkt?

Zelf meen ik dat de basis van godsdiensten inderdaad ligt in het proberen van een verklaring te vinden voor de werking van allerlei zaken om ons heen. Ik vrees echter dat de verklaringen die godsdiensten bieden verkeerd zijn, maar ik zal proberen om dit atheïstische aspect buiten de discussie te houden zolang het kan.

Ik hoop op een leuke discussie en opbouwende kritiek!

Dat hoop ik samen met jou. Ik ben benieuwd naar je theorie.

Geloof niet alles wat je leest.

Heb jij verstand van PHP? Word Technicus en help mee om Wetenschapsforum nog beter te maken!


#3

nabob

  nabob


 • >250 berichten
 • 469 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 05 januari 2009 - 20:42

God is tegelijk de Vader, de Zoon en de Heilige geest.
Je zou de vader kunnen wergeven als een Vaste vorm: hij staat er en zijn persoon is al vast gevormt.
Je zou de zoon kunnen vergelijken als vloeibaar: hij is nog in elke 'vorm' te gieten.
Je zou de heilige geest kunnen vergelijken als gasvormig: ontastbaar, maar altijd om je heen.

Interessante vergelijkingen. De Vader -de vaste vorm- zou je mogelijk kunnen beschouwen als Platoons. De zoon als zijnde een vloeibare entiteit is de mens; weliswaar vrij geboren maar sterk beïnvloedbaar door zijn omgeving. De Heilige Geest -altijd aanwezig maar onkenbaar- als de a priori werkelijkheid?

Denken jullie, net zoals ik, dat de oude godsdiensten eigenlijk beschrijvingen zijn van hoe het universum werkt?
Dit kun je namelijk nog veel meer waarnemen in het oude egypte, waarin religie en wetenschap hetzelfde waren.

Ja, dat denk ik ook zeer zeker. Beschrijvingen van de werkelijkheid die echter niet meer toereikend zijn om tegemoet te komen aan behoeften en vragen van de (post-)moderne tijd. Ze kunnen zogezegd niet meer optimaal functioneren in deze tijd zoals het wetenschappelijke model dat wel kan. Laatstgenoemde werkt simpelweg beter. Dat betekent daarentegen niet dat het christelijk geloof op alle vlakken van het leven heeft afgedaan. Bedenk daarbij dat onze moderne wetenschap schatplichtig is aan- en geworteld is in de christelijke cultuur en geschiedenis.
Wetenschap is geen geschiedenis van idealen maar van successen.

#4

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 05 januari 2009 - 20:54

Het helpt je theorie niet dat het scheppingsverhaal in een heel andere tijd (de Babylonische ballingschap) en met een andere bedoeling geschreven is dan het nieuwe testament. Indien je uitgaat van goddelijke inspiratie, waarom is er dan dat grote gat tussen die voortzetting van beschrijvingen van het universum? De evangelisten zouden een traditie voortgezet moeten hebben om bepaalde zaken zo te schrijven dat ze in overeenstemming te brengen zijn met bepaalde kennis, terwijl die kennis me een stuk moderner schijnt. It's a stretch.

Bovendien doe je aan hineininterpretierung. Je vindt moderne kennis terug in de Bijbel door zaken op een bepaalde manier te interpreteren, iets wat ik moslims met de Koran heb weten doen. De omgekeerde oefening wordt daarbij nooit gemaakt: empirisch toetsbare voorspellingen afleiden uit (een interpretatie van) de Bijbel. Nu denk ik niet dat de Bijbel op die manier waardevol kan zijn. Wél denk ik, net als Klintersaas, dat ze zaken bevat die een model zijn voor de werkelijkheid, zoals de wetenschap dat - voor veelal andere zaken - ook is.

#5

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 05 januari 2009 - 22:41

Je kunt de hypothese dat het universum een begin heeft gehad afleiden uit Genesis 1:1
Je kunt voor een deel onzichtbare krachten (bv: zwaartekracht) afleiden uit Job 26:7
Je kunt een aarde als bol afleiden uit Jesaja 40:22
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#6

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 januari 2009 - 03:13

De vraag of het eerste klopt daargelaten, is dat allemaal a posteriori beredeneerd, precies zoals ik zei.

De omgekeerde oefening wordt daarbij nooit gemaakt: nieuwe empirisch toetsbare voorspellingen afleiden uit (een interpretatie van) de Bijbel. (En dus niet: zeggen dat ze nieuw waren maar nu pas herontdekt, want daarin zit hem precies de achterafredenering.)

Fix'd :D

#7

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 06 januari 2009 - 10:54

Kijk dat wordt het veel duidelijker wat je bedoeld. Maar in dat geval is het tevens onmogelijk aangezien het laatste bijbelboek al ruim 1500 jaar voor dat men iets dat leek op wetenschap uitvond geschreven werd terwijl het niet eens bedoeld is/was als wetenschappelijk boek. Het opmerkelijke aan de bijbelboeken is dat het daar waar bewijzen te vinden zijn niet strijdig is met deze bewijzen.

Aan de andere kant... De bijbel lijkt de hypothese van (ID + Evo/CD - UCD) voor te stellen volgens mij?

ID volgt vrij direct uit Genesis 1, Evo kan men afleiden uit alle gedeelten over het fokken van schapen en gegeven hoe men ezels/paarden als 1 soort* beschouwde leidt dit ons tot Common Descent maar wegens genesis 1 NIET Universal Common Descent.

* Definitie: Twee individuen zijn van dezelfde soort als ze een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dit laat daarmee de ruimte over voor het ontstaan van populaties die genetisch incompatibel zijn, wat wij tegenwoordig onder het begrip "soort" verstaan. (Merk op dat engelstalige bijbels de term "kinds" gebruiken en niet "species" wegens dit verschil, het woord soort heeft tegenwoordig gewoon een andere betekenis dan dat wat de bijbelschrijver bedoelde).

Voldoet deze hypothese aan je eisen? Natuurlijk moet men dan nu een toets hiervoor bedenken...
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#8

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 januari 2009 - 14:22

Voldoet deze hypothese aan je eisen? Natuurlijk moet men dan nu een toets hiervoor bedenken...

Aangezien we daar na een discussie van 100 pagina's nog niet uit zijn, kan ik dit moeilijk als voldoende beschouwen. Ze weerlegt wel mijn stelling dat "de oefening nooit gemaakt wordt". Dat wordt dus: de omgekeerde oefening is bij mijn weten maar één keer gemaakt, en het resultaat ervan is op dit moment ten minste onduidelijk.

#9

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 06 januari 2009 - 16:20

Nou kijk... indien het inderdaad op dit moment al overduidelijk was en algemeen aanvaard dan zou je weer het argument kunnen maken dat we achteraf, met de kennis op dat moment, de bijbel herinterpreteren om bij de feiten te passen.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#10

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 06 januari 2009 - 17:00

Nee hoor, want nu zou het behoorlijk duidelijk zijn dat die interpretatie van de Bijbel er was voor de wetenschap deze kennis opleverde. Voor die andere zaken lijkt het omgekeerde op te gaan.

#11

Sofia

  Sofia


 • >25 berichten
 • 85 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2009 - 22:17

Ik hoop op een leuke discussie en opbouwende kritiek!


De discussie lijkt echter al in aanvang te zijn gedoofd? Jammer!

Maar ik heb ook nog wel een theorie betreft de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest...;

De 'Vader' is de wens van de gedachten, het verlangen naar, het dromen van, en de aansporing van onze ziel om onze talenten te benutten...
De 'Zoon' is de realiteit, onze ratio, het verstand dat ons aanspoort om met behulp van oefening en lessen, onze talenten te verheffen tot succesvol geluk...
De 'Heilige Geest' is de manifestatie van ons 'werk', het samenwerken van 'aangeboren' talent en 'aangeleerde' kennis...

Oftewel: Vader + Zoon = Heilige Geest
Quote uit de Bijbel: "Wanneer twéé van U op aarde, éénzelvig tot iets besluiten, het zal geschieden!"...
Nóg anders verwoord: Als hart (gevoel/Vader) en hoofd (verstand/Zoon) op één lijn zitten, komt het voor elkaar...(wordt je gebed verhoord/stort de Heilige Geest zich over je uit...)

Best wel jammer ook, dat jij, wubs23, al zo snel afgehaakt bent! Waarschijnlijk wilde je eigenlijk geen discussie, maar verlangde je wellicht meer naar bevestiging...

Dés te meer reden om je met deze - door jezelf gestarte - topic bezig te houden, zou ik zeggen...

Een andere quote uit de Bijbel luidt: Jezus is de weg, de waarheid en het licht...
Klopt helemaal, vanuit mijn theorie, dat Jezus/De Zoon het rationeel vermogen in de mens vertegenwoordigd...

#12

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 01 februari 2009 - 23:01

Maar wat nu als je de drie-eenheid afwijst als dwaalleer?

Een dwaalleer die zo weinig ondersteuning in de bijbel heeft dat het zelfs tot vervalsingen van de bijbel heeft geleid.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#13

Sofia

  Sofia


 • >25 berichten
 • 85 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 februari 2009 - 23:53

Maar wat nu als je de drie-eenheid afwijst als dwaalleer?

Een dwaalleer die zo weinig ondersteuning in de bijbel heeft dat het zelfs tot vervalsingen van de bijbel heeft geleid.


Doe ik zo-wie-zo niet! De drie-eenheid afwijzen als 'dwaalleer'! Waarom zou ik...?

#14

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 02 februari 2009 - 00:32

Ik bedoelde dat ik dit doe.
Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#15

Mechatronica

  Mechatronica


 • >100 berichten
 • 145 berichten

Geplaatst op 02 februari 2009 - 07:00

Oftewel: Vader + Zoon = Heilige Geest
Quote uit de Bijbel: "Wanneer twéé van U op aarde, éénzelvig tot iets besluiten, het zal geschieden!"...
Nóg anders verwoord: Als hart (gevoel/Vader) en hoofd (verstand/Zoon) op één lijn zitten, komt het voor elkaar...(wordt je gebed verhoord/stort de Heilige Geest zich over je uit...)


Een drie-eenheid gestoeld op bovenstaande quote lijkt op Ethos, Pathos en Logos of zelfs een Neutron maar de laatste heeft weer te maken met energie....
Als ik kijk dan zie ik, als ik hoor dan weet ik, als ik voel denk ik Niets en geloof Alles

Denk niet na bij wat je zegt, praat naar wat je bent

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures