Springen naar inhoud

Slimmertje_CF

Lid geworden: 16 jan 2008
Offline Laatste activiteit: 17 mei 2011 14:39

Berichten die ik gemaakt heb

In Topic:[scheikunde] Halfreactie opstellen

11 mei 2011 - 16:46

Staat de halfreactie van amino-ethaanzuur niet in de Binas?

En op het einde, bij je totale reactie, mis je een aantal stoffen die je volgens de opdracht wel hoort te hebben:

CO2, SO2, NH4+ en H2O


Ik vraag me af of je zelf een halfreactie kunt beredeneren? Want na mijn mening weet je niet hoeveel elektronen er vrij komen.

In Topic:[scheikunde] Hemoglobine

11 mei 2011 - 16:38

In korte woorden is dat het evenwicht. Maar in praktijk vinden er vele processen
(in en rondom de rode bloedcellen) plaats voordat hemoglobine gebonden wordt of wordt vrijgelaten.

En antwoord op je vraag...
Eigenlijk is het logisch welke richting het evenwicht dient te liggen. Het bloed vervoert zuurstof. In het bloed moet het zuurstof, dus gebonden zijn aan hemoglobine (rode bloedcellen). In jouw vergelijking: HbO2. . In weefsels (waar zuurstof wordt verbruikt) moet zuurstof worden vrij gelaten. Anders heeft het geen zin gehad, dat het zuurstof is getransporteerd. In jouw vergelijking: Hb + O2. Voor een evenwicht geldt daarnaast dat het de kant opschuift waar de concentratie O2 in dit geval het laagst is.

Check ook: http://www.chemiefor...?showtopic=1256

In Topic:[scheikunde] Conductometrie (moeilijk)

27 april 2011 - 15:07

Volgens mij, moet je het als volgt zien:
Voor het equivalentiepunt is de concentratie H3O+ ionen groot, dit is logisch oxaalzuur is nl. een zuur en bevat dus veel van deze ionen.

Vervolgens ga je titreren met een base (in de vorm van ammonia), deze zal de H3O+ ionen neutraal maken. Het gevolg hiervan is dat de concentratie H3O+ afneemt. Tot het equivalentiepunt.

Na het equivalentiepunt is de concentratie OH- ionen groot, dit is logisch ammonia is een base en zorgt dus voor veel deze ionen.

Nu jouw vraag.
"Ik snap alleen niet waarom in het begin het specifiek geleiden vermogen afneemt en na het eerste equivalentiepunt het specifiek geleidend vermogen stijgt?"

Zelf zeg je ook:
"Het specifiek geleidend vermogen hangt af van de soort ionen en concentratie. H3O+ en OH- hebben een veel grotere bijdrage tot het specifiek geleidend vermogen dan alle andere ionsoorten."

Dus...
Bij een hoge concentratie aan H3O+ ionen of OH- ionen, is het specifiek geleidend vermogen ook hoog. Hiermee kun je concluderen dat:
In het begin neemt het specifiek geleiden vermogen af doordat de conc. H3O+ afneemt. Na het equivalentiepunt stijgt het geleidend vermogen doordat de conc. OH- ionen stijgt.

Ten slotte wil ik zeggen dat elke titratie maar een equivalentiepunt bezit! Bij deze titratie houdt dat in dat al het oxaalzuur heeft gereageerd met ammonia, maar is er nog geen extra ammonia toegevoegd. Dus je als oxaalzuur een H+-ion afstaat aan ammonia, dan noemt men dat geen equivalentiepunt. Lees dit maar even: http://nl.wikipedia....quivalentiepunt.

Hopelijk snap je me uitleg.

In Topic:[scheikunde] Zuurtegraad bepalen appelsap.

21 april 2011 - 16:30

Geloof het ook niet, maar met de informatie die hij/zij geeft, beredeneer ik het zo.

Maar volgens internet ligt de pH van appelsap rond de 2.8. oÓ
Da's laag. xD

In Topic:[scheikunde] Zuurtegraad bepalen appelsap.

21 april 2011 - 14:03

Ik neem aan dat de zuurtegraad van appelsap door de hoeveelheid H2SO4 wordt bepaald.

Meet je nu de pH dan kun je d.m.v. de formule pH = -log[H+] de concentratie H+-ionen bepalen. De formule is dan [H+] = 10^-pH.

Weet je de concentratie H+-ionen dan kun je d.m.v. de oplos- en molvergelijking van zwavelzuur achter de hoeveeheid zwavelzuur komen, eerst in mollen en dan in grammen. Ik neem ook aan dat je weet over hoeveel ml (dus l) er wordt gesproken.

Succes.