Springen naar inhoud

CDR

Lid geworden: 24 nov 2018
Offline Laatste activiteit: 06 feb 2019 22:11

Onderwerpen die ik ben begonnen

Omlooptijd planeet Y berekenen

06 februari 2019 - 19:41

Hoi Kan iemand me helpen met onderstaande vraag?

 

Antwoord a. en b zijn volgens mij goed, maar antwoord c lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

Kom er niet uit wat ik verkeerd doe.

 

 

Planeet X draait om een ster Z. Aan de oppervlakte van planeet X is de gravitatiekracht op een standaard kilogram (precies 1,0 kg) 7,5 N.

De straal van planeet X is 2,8 · 106 m.

a. Bereken de massa van de planeet.

 

Planeet X cirkelt om ster Z in een baan met een middellijn van 5,0 · 1013 m. De omlooptijd bedraagt 6,0 · 107 s.

b. Bereken de massa van ster Z.

c. Bereken de omlooptijd van planeet Y als deze planeet twee keer zo ver van ster Z af staat als planeet X.

 

2a.
r = 2,8 • 106 m
G = 6,67 • 10-11 N • m2 / kg-2
g = 7,5 N

g = G • (Mx : r2)
7,5 =  6,67 • 10-11 • (Mx : (2,8 • 106)2)
Mx = 1,12 • 1011 • 7,84 • 1012 = 8,8 • 1023 kg

2b.
v2 • r = G • Mz
(2,6 • 106)2 • (2,5 • 1013) = 6,67 • 10-11 • Mz
Mz = ((2,6 • 106)2 • (2,5 • 1013)) : 6,67 • 10-11 = 2,5 • 1036 kg

2c.
Mz = 2,5 • 1036 kg
G = 6,67 • 10-11 N • m2 / kg-2
ry = 2 • rx = 2 • (2,8 • 106) = 5,6 • 106 m

v2 • r = G • M = constant
v = 2π • r : T
(2π • ry)2 • ry : Ty2 = G • Mz = constant
(2π • 5,6 • 106)2 • 5,6 • 106 : Ty2 = (6,67 • 10-11) • (2,5 • 1036)
6,933024 • 1021 : Ty2 = 1,69 • 1026
Ty2 = 6,933024 • 1021 : 1,69 • 1026
Ty = √4,1028 • 10-5 = 2,0255 • 10-5 s
 


Gravitatiekracht en versnelling berekenen

04 februari 2019 - 19:21

Hoi,

 

Ik twijfel over onderstaande huiswerkopdracht. Kan iemand me helpen?

Persoonlijk denk ik dat ik antwoord b. niet goed bereken. De versnelling van de aarde is toch 9,81 m/s?

Maar een valversnelling reken je ook uit met a = F : m

 

Iemand laat een biljartbal van 215g los vanaf een 80 m hoge toren.

a. Bereken de gravitatiekracht tussen biljartbal en de aarde.

b. Bereken de versnelling die de biljartbal hierdoor krijgt.

c. Bereken de versnelling die de aarde daardoor krijgt.

d. Waardoor merken we niets van de versnelling van de aarde?

 

a.
m = massa biljartbal = 0,215 kg
M = massa aarde = 5,972 • 1024 kg
G = 6,67 • 10-11 N • m2 / kg2
r = 80 m
Fg = G • ((m • M) : r2) = 6,67 • 10-11 • ((0,215 • 5,972 • 1024) : 802) = 1,34 • 1010 N

b.
a = Fg : m = 1,34 • 1010 : 0,215 = 6,23 • 1010 m/s2

 

c.

De versnelling van de aarde is gelijk aan de versnelling van de biljartbal.

 

d.

De aarde beweegt zo snel door de ruimte dat deze kleine versnelling, in vergelijking tot de snelheid van de aarde, niet merkbaar is.


Kan er een staande golf ontstaan

30 januari 2019 - 21:30

Goedenavond,

 

Met mijn vorige huiswerk over golven had ik een heel slecht cijfer, dus ik twijfel nu of ik het wel goed doe.

Kan iemand onderstaand wellicht voor me beoordelen?

 

1.

Een touw AB is 3,50 m lang. Het ene uiteinde A is aan een trillingsmachine van 100 Hz bevestigd en mag beschouwd worden als een vast uiteinde. Het andere uiteinde is los. De golfsnelheid in het touw is 60 m/s.
a. Bereken de golflengte.
b. Bereken of er een staande golf kan ontstaan in AB.
c. Bereken of er een staande golf kan ontstaan als beide uiteinden van het touw vast zijn.

 

1a.
λ = v/f = 60/100 = 0,6 m

1b.
Bij een koord met een vast en een los uiteinde treden staande golf op als de lengte l van het koord voldoet aan de voorwaarde l = (2n-1) • 0,25 λ
Bij n = 12 kom ik op
l = (2 •12 -1) • 0,25 λ = 23 • 0,15 = 3,45
en bij n = 13 kom ik op
l = (2 •13 -1) • 0,25 λ = 25 • 0,15 = 3,75
De lengte van het touw is 3,5 m dit komt niet overeen met de uitkomst van de formules.
Er kan in AB (A gesloten en B open) geen staande golf ontstaan.

1c.
Bij een koord met een twee vaste uiteinden treden staande golf op als de lengte l van het koord voldoet aan de voorwaarde l = n • 0,5 λ
0,5 λ = 0,5 • 0,6 = 0,3 m
Bij n = 11 kom ik op
l = 11 • 0,3 = 3,3 m
en bij n = 12 kom ik op
l = 12 • 0,3 = 3,6
De lengte van het touw is 3,5 m dit komt niet overeen met de uitkomst van de formules.
Er kan deze situatie geen staande golf ontstaan.
 


Warmte capaciteit joulemeter berekenen

21 januari 2019 - 20:54

Goedenavond,

 

Zou iemand me kunnen helpen ik twijfel of mijn huiswerk antwoord correct is.

Vooral over antwoord c twijfel ik en zou graag willen horden of ik nu goed gedacht heb.

 

1.
Een joulemeter bevat 300 gram water. Met een verwarmingselement dat een vermogen heeft van 75 W wordt het water verwarmd. Het verloop van de temperatuur als functie van de verwarmingstijd is weergegeven in het diagram op de volgende bladzijde.

a.
Bepaal de temperatuurstijging per minuut.
b.
Bereken hoeveel warmte het water per minuut opneemt. Ga ervan uit dat de joulemeter derest van de warmte opneemt.
c.
Bereken de warmtecapaciteit van de joulemeter.
 

1a.
Uit de grafiek afgelezen is er over een tijd van 10 min een temperatuurstijging van (49 - 15) 34 ˚C.
10 : 10 = 1 min  
34 : 10 = 3,4 ˚C is de temperatuurstijging over 1 minuut.

1b.
Qwater = m • c • ∆T = 0,3 • (4,18 • 103) • 3,4 = 4263,6 = 4,3 • 103 J

1c.
De totale warmtecapaciteit is
Qtotaal = P • T = 75 • 60 = 4,5 • 103 J
De joulemeter neemt de overige warmte op dus de warmtecapaciteit van de joulemeter
Qjoulemeter = Qtotaal - Qwater = 4,5 • 103 - 4,3 • 103 = 36,4 = 3,6 J
 


Vermogen auto berekenen

31 december 2018 - 11:52

Goedemorgen,

 

Ik heb een vraag over mijn huiswerk.

De opgave luidt:

Bereken het vermogen van de auto als de motorkracht over een afstand van 500 m 15 ∙104 J arbeid verricht.

 

Nu kan ik aan de hand van de gegevens wel F uitrekenen, dat is 300 N

Maar om de formule P = F • v uit te rekenen moet ik v weten.

Ik heb even geen idee hoe ik dat aan de hand van deze gegevens verder kom, kan iemand me op weg helpen?