Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Berichtopmaak: codeblokken


Berichtopmaak: codeblokken

Auteur: Klintersaas

Voor algemenere achtergrond over BBcodes en hoe ze te gebruiken, zie Help-item berichtopmaak: algemene introductie BBcode

Een kenmerk van de software van dit forum, is dat die automatisch 'overbodige' spaties herleidt tot één enkele spatie, en spaties aan het begin van een regel verwijdert:
CODE
[i]        In   deze   zin   heb   ik   tussen   elk   woord   drie   spaties   getypt.[/i]

SCHERMWEERGAVE:

In deze zin heb ik tussen elk woord drie spaties getypt.

Dit is echter niet aan bovenstaande zin te zien: de forumsoftware heeft de drie spaties 'samengedrukt' tot één enkele, en de tien spaties aan het begin van de regel verwijderd.
Alhoewel deze automatische herleiding in de meeste gevallen handig is, levert ze soms problemen op, zoals bij het maken van tabellen of het weergeven van chemische structuurformules.

Hiervoor zijn de zgn. 'codeblokken' in het leven geroepen. Binnen een codeblok worden extra spaties niet gewist en kunnen BBcode tags worden weergegeven zonder dat ze "actief" zijn. Je kunt daarin dus duidelijk laten zien hoe de tekst in code is opgebouwd.

Er zijn twee manieren om codeblokken te maken:

1 De knop: 'Zet in codetags'
 1. Maak de tabel of chemische structuurformule, met de benodigde spaties;
 2. Selecteer de tabel of structuurformule met je cursor;
 3. Klik op de knop 'Zet in codetags' ()
Voorbeeld:


CODE
[code]
H -------- O    O
            \  /
             S
            /  \
H -------- O    O
[ /code]

SCHERMWEERGAVE:

CODE
H -------- O    O
            \  /
             S
            /  \
H -------- O    O

Opmerkingen:
 • De spatie in de sluittag van het voorbeeld hoort daar niet, maar was nodig om de codetags te kunnen laten zien;
 • Binnen een codeblok is het niet mogelijk om andere opmaakcodes (vet, schuin, onderstrepen,...) te gebruiken;
 • Niet alle karakters zijn even breed in het conceptbericht venster. In het codeblok wel:

  Voorbeeld:

  wwwwwwwwww (10 keer de letter w)
  .......... (10 keer een punt)
  CODE
  wwwwwwwwww (10 keer de letter [i]w[/i])
  .......... (10 keer een punt)

  Dit heeft als nadeel dat het nodig is om meermaals de -knop te gebruiken om te zien of alles goed staat.
2 De 'Codebox'

Als je in je bericht een (lange) code wil ingeven, gebruik je deze functie:
 1. Klik op de functie "Codebox" (in het 'Snelvenster', links van het conceptberichtvenster);
 2. Typ in het schermpje "Content Text" de tekst die je in je codebox wil weergeven;
 3. Klik op "OK".
Voorbeeld:


CODE
[codebox]
H -------- O    O
            \  /
             S
            /  \
H -------- O    O
[/codebox]

SCHERMWEERGAVE:

CODE

H -------- O O
\ /
S
/ \
H -------- O O

Opmerkingen:
 • Zoals te zien is, is deze codebox redelijk groot. Voor kortere codes kan je het beste de optie uit Hoofdstuk 1 gebruiken;
 • Wanneer de code of tabel in de codebox groter is dan de standaard codebox, krijgt de codebox een schuifvenster:

  Voorbeeld:
  CODE

  jaar inwoners waarvan
  (milj.) in steden

  1991 13,2 3,1
  1992 13,6 3,2
  1993 13,8 3,3
  1994 14,1 3,5
  1995 14,2 3,7
  1996 14,3 4,0
  1997 14,3 4,0
  1998 14,4 4,0
  1999 14,6 4,3
  2000 14,7 4,5
  2001 15,0 4,6
  2002 15,2 4,9
  2003 15,5 4,9
  2004 15,7 5,3
  2005 15,9 5,6
  2006 13,3 6,0
  2007 16,8 6,3
Zoals hierboven te zien is, kun je, doordat spaties behouden blijven in codeblokken, nette tabellen maken. Zie verder ook : het help-item berichtopmaak:tabellen

3 De SQL- en de HTML-codeblokken

Deze codeblokken zijn voor een gemiddeld gebruiker van geen enkel nut. Voor software-schrijvers kunnen ze handig zijn.

Een HTML-codeblok is een codeblok dat HTML-codes herkent. De stukjes van die code geeft hij een kleurtje om zo een overzicht te krijgen van het type code.
CODE
[html]Een testpagina[/html]

........SCHERMWEERGAVE: ........
HTML
<a href="test/page.html">Een testpagina</a>

Een SQL-codeblok, is een codeblok dat SQL-codes herkent. De stukjes van die code geeft hij een kleurtje om zo een overzicht te krijgen van het type code.
........
CODE
[sql]SELECT t.tid FROM a_table t WHERE t.val="This Value"[/sql]

........SCHERMWEERGAVE: ........
SQL
SELECT t.tid FROM a_table t WHERE t.val="This Value"
Terug naar het Help-menu