Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Berichtopmaak: uitlijnen van tekst


Berichtopmaak: Uitlijnen van tekst

Auteur: Jan van de Velde


Voor algemenere achtergrond over BBcodes en hoe ze te gebruiken, zie Helpitem berichtopmaak: algemene introductie BBCode


1 BBcodes voor uitlijnen

Rechts boven je conceptberichtvenster vind je knoppen voor automatische BBcodes om tekst uit te lijnen:Selecteer de tekst (aanslepen) en druk daarna de gewenste knop.

1.1 Inspringen van aangesleepte tekst


CODE
[indent] inspringende tekst[/indent]

SCHERMWEERGAVE :

inspringende tekst

Tevens worden automatisch lege regels boven en onder de inspringende tekst ingevoegd.

Je kunt een tekst ook verder laten inspringen door er nog een tag bij te plaatsen:
........
CODE
[indent][indent]dubbel inspringende tekst[/indent][/indent]

SCHERMWEERGAVE :

........dubbel inspringende tekst


Werk je met de Rich Text Editor () , dan kun je het inspringen van je tekst beëindigen met de extra -knop (UITspringknop) die je dan krijgt.
Zie hiervoor verder het helpitem Berichtopmaak: Rich Text Editor (volgt nog)

1.2 Links uitlijnen

Links uitlijnen van aangesleepte tekst. Gaat vanzelf naar nieuwe regel.


CODE
[left]links

uitgelijnde tekst [/left]

SCHERMWEERGAVE :

links
uitgelijnde tekst1.3 Centreren

Gecentreerd weergeven van aangesleepte tekst. Gaat vanzelf naar nieuwe regel.

CODE
[center] dit is

gecentreerde tekst [/center]

SCHERMWEERGAVE :

dit is
gecentreerde tekst


1.4 Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen van aangesleepte tekst. Gaat vanzelf naar nieuwe regel.

CODE
[right] rechts

uitgelijnde tekst [/right]

SCHERMWEERGAVE :

rechts
uitgelijnde tekst


Bij gebruik van deze opties krijg je dus altijd extra regels. Wil je dat zoveel mogelijk verminderen, typ dan je codes en voorgaande- en aansluitende tekst gewoon op één regel zonder nog eens extra gebruik van de Enter-toets.


2 Extra spaties vóór of in de regel

Spaties die je in je conceptberichtvenster vóór het eerste woord in een regel plaatst worden NIET weergegeven. Ook meerdere spaties tussen twee woorden in een regel worden automatisch teruggebracht tot één spatie.

Wil je toch persé extra ruimte voor of tussen woorden?? Dan moet je een kunstgreep uithalen:

stap 1 :
Voeg puntjes en/of streepjes in op de plaats waar je lege ruimte wil
stap 2 :
Sleep deze puntjes en/of streepjes aan met je muis
stap 3 :
Klik op (midden boven je conceptberichtvenster) en kies een willekeurige kleur voor je puntjes en/of streepjes
stap 4 :
Wijzig dan de kleurcode in de eerste tag van bijvoorbeeld :
CODE
[color="#9ACD32"]
naar
CODE
[color="#F0F0F0"]
Je puntjes/streepjes worden nu (vrijwel) onzichtbaar.

CODE
[color=#F0F0F0]...[/color] Wil je toch persé [color=#F0F0F0]---[/color]extra ruimte vóór of[color=#F0F0F0]......[/color] tussen [color="#F0F0F0"].-.[/color]woorden??

SCHERMWEERGAVE :

... Wil je toch persé ---extra ruimte vóór of...... tussen .-.woorden??

Deze serie "onzichtbare" puntjes/streepjes kun je natuurlijk met tags en al vervolgens ook naar andere plaatsen in je tekst kopiëren en naar behoefte verlengen of verkorten. Puntjes en streepjes zijn als karakter ook niet even breed; hiervan kun je gebruik maken als je woorden op een precies bepaalde plaats wilt hebben, zoals in een tabel. Puntjes vervangen door streepjes of vice-versa en je tekst schuift een fractie op.


Terug naar het Help-menu