Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Attenderingen


Attenderingen

WSF heeft een aantal regels om de kwaliteit en doelstellingen van dit forum te kunnen waarborgen. In de praktijk blijkt nogal eens dat men zich niet helemaal bewust is van de inhoud van die regels wat leidt tot het overtreden ervan. Op het moment dat men zich niet aan de regels houdt, attenderen we diegene erop dat men iets in de regels over het hoofd heeft gezien. Als je een attendering krijgt dan ontvang je daarbij altijd een PB of E-mail met daarbij een toelichting.

Kunnen de attenderingen consequenties hebben?
Attenderingen hebben over het algemeen geen directe consequenties, maar als men bij herhaling de regels overtreedt kan e.e.a. gevolgen hebben in de vorm van een (al dan niet tijdelijke) schorsing. Daarvoor moet je het overigens aardig bont hebben gemaakt.

Ik ben net nieuw hier - krijg ik dan ook meteen een attendering?
Ja, we maken hierin geen onderscheid. Bij registratie wordt men al gewezen op de regels. Daarom vinden we dat "net nieuw" geen reden is om de regels niet door te nemen. Bovendien, een attendering is weinig meer dan een manier om de aandacht (nogmaals) te vestigen op onze regels.