Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Berichtopmaak: rich text editor


BERICHTOPMAAK: RICH TEXT EDITOR

Auteur: Klintersaas


1. Inleiding

Wanneer je tijdens het schrijven van een post BBcode gebruikt om je post op te maken (bijvoorbeeld vet, schuin, onderstreept of gekleurd), zie je niet onmiddellijk het resultaat, maar enkel de codes. Om te weten hoe je post er echt zal uitzien heb je twee mogelijkheden:
 • Je kan klikken op de "Voorbeeld bericht"-knop: ;
 • Je kan werken in de "Rich Text Editor": .

2. Het voorbeeldbericht

Als je klikt op de -knop, verschijnt er boven je conceptberichtvenster een venster waarin je jouw tekst kunt lezen zoals hij er echt uit zal zien nadat hij gepost is.

Na het bekijken van je voorbeeldbericht kun je terug naar het conceptberichtvenster scrollen om je tekst te verbeteren of om verder te werken.

Er is echter één verschil tussen het voorbeeldbericht en het definitieve resultaat: de regelbreedte.
Het voorbeeldberichtvenster is breder dan het uiteindelijke bericht, waardoor er meer woorden op een regel passen.


3. De Rich Text Editor

Het is ook mogelijk om, zoals in de meeste tekstverwerkers (zoals bijvoorbeeld Microsoft Word, OpenOffice,...) al typend het resultaat van je opmaak te zien. Hiervoor moet je in de Rich Text Editor (RTE) werken. Om de RTE aan te zetten klik je op de -knop in de rechterbovenhoek van het conceptberichtvenster. Je tekst komt er dan zo uit te zien:Zoals je ziet zet de RTE de BBcode om in normale schermweergave. Merk op dat dit niet gebeurt met de quote- en Latextags. Zie hoofdstuk 4 voor een lijst met de codes die de RTE wel en niet omzet.

Er is nog iets veranderd aan het uitzicht van het conceptberichtvenster. Rechts van de -knop is een nieuwe knop verschenen: . Met deze knop kun je de BBcode van de tekst omzetten in HTML-code. Dat ziet er zo uit:Deze knop heeft enkel nut voor mensen die HTML-code kennen.


4. De mogelijkheden

Zoals gezegd zet de RTE niet alle codes om in hun eigenlijke vorm. Wat de RTE wel doet en wat niet staat in dit hoofdstuk.

De functies die de RTE laat zien zoals ze er in het definitieve bericht zullen uitzien:
 • vette, schuine, onder- en doorstreepte, gekleurde, vergrote en verkleinde tekst;
 • tekst in sub- of superscript;
 • uitgelijnde tekst of tekst met inspringingen;
 • lijsten;
 • links;
 • afbeeldingen;
 • emoticons.
De functies die de RTE in tags laat staan:
 • quotes;
 • codeblokken;
 • LaTeX;
 • hidefunctie;
 • functies van het Snelvenster.

5. De RTE als tekstverwerker

De RTE lijkt in veel opzichten erg op tekstverwerkers zoals Microsoft Word of Open Office. Zo werkt de RTE ook "toggelend". "Toggelen" kan je vertalen als "schakelen". Het betekent dat je in de RTE opmaakfuncties in en uit kan schakelen door op dezelfde knop te klikken.

Voorbeeld:

Je hebt een stuk onderstreepte tekst, dat je bij nader inzien toch liever zonder onderstreping wilt weergeven.

Als je in het normale conceptberichtvenster werkt, moet je dan handmatig de tags ([ u ] en [ /u ]) verwijderen. In de RTE selecteer je echter het stuk onderstreepte tekst en klik je op de -knop om de onderstreping te verwijderen.

Een knop die in de RTE echter niet toggelend werkt is de -knop. Als je een tekst selecteert en op deze knop drukt springt de betreffende tekst in. Druk je nogmaals op de knop dan springt de tekst verder in:

eerste inspringing

tweede inspringing

derde inspringing

vierde inspringing


Om toch weer uit te kunnen springen (ongedaan maken) heb je in de RTE beschikking over de speciale -knop (links naast de -knop).

Een andere overeenkomst tussen de RTE en een tekstverwerker zoals Microsoft Word is het selecteren van de lettergrootte. In het normale conceptberichtvenster ziet de knop waarmee je de lettergrootte kunt selecteren er namelijk zo uit: .
In de RTE is op die knop direct af te lezen welke lettergrootte het stuk tekst heeft waar de cursor in staat. Als de cursor bijvoorbeeld in een stuk tekst met lettergrootte 2 (de standaard) staat, zal de lettergrootteknop er zo uitzien: .


6. Opmerkingen
 • Je kan in de RTE werken zoals in het gewone conceptberichtvenster, maar je kan ook heen-en-weer schakelen tussen het conceptberichtvenster en de RTE door meermaals op de -knop te klikken. Zo kan je de RTE gebruiken als een soort voorbeeldbericht;
 • De RTE werkt niet bij handmatig ingetypte tags, maar alleen bij de tags die verschijnen als je op één van de BBcode-knoppen klikt. Je kan echter wel de tags intypen en vervolgens de RTE uit- en aanschakelen. Op deze manier werkt het wel;
 • De grootte van de karakters en de breedteverdeling van de RTE komt niet overeen met die van het conceptberichtvenster, het voorbeeldbericht en het uiteindelijke bericht;
 • Wanneer de RTE is ingeschakeld, blijft deze ook ingeschakeld voor eventuele volgende berichten die je opstelt;
 • De RTE kent enkele bugs in Internet Explorer. De belangrijkste is dat je, wanneer je met je rechtermuisknop klikt in de RTE, je een ander venster krijgt dan wanneer je in het normale conceptberichtvenster klikt:

  Rechtermuisklik in het normale conceptberichtvenster:  Rechtermuisklik in de RTE:  Zoals je ziet kan je in de RTE bijvoorbeeld niet kopiëren met je muis. Je zult dus het commando Ctrl+C moeten gebruiken;

 • Zoals eerder gezegd gaan de RTE en LaTeX niet goed samen. Een LaTeX-formule is namelijk eigenlijk een afbeelding. Wanneer je in de RTE werkt en een bericht quote dat een LaTeX-formule bevat, beschouwt de RTE die formule als een plaatje, i.p.v. het terug om te zetten in code. Daarom kan je als je in de RTE werkt geen berichten met LaTeX-formules quoten.


Terug naar het Help-menu