Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Berichtopmaak: toelichtingen bij afkortingen plaatsen (acroniemfunctie)


Berichtopmaak: toelichtingen bij afkortingen plaatsen (acroniemfunctie)

Auteur: Klintersaas

Voor algemenere achtergrond over BBcodes en hoe ze te gebruiken, zie Helpitem berichtopmaak: algemene introductie BBCode.


Om te voorkomen dat je bij acroniemen (afkortingen) die je wilt verklaren onnodig veel plaats inneemt (door de verklaring bijvoorbeeld tussen haakjes achter het acroniem weer te geven), is er deze functie.


1. Invoegen van een acroniem
  1. Klik op de functie (te vinden in het 'Snelvenster', links van het berichtscherm);
  2. Typ in het schermpje "Option Text" de betekenis van het acroniem;
  3. Typ in het schermpje "Content Text" het acroniem zelf;
  4. Klik op "OK".

Voorbeeld:CODE
[acronym='Wetenschapsforum']WSF[/acronym]

SCHERMWEERGAVE:

WSF2. Opmerking

Om de betekenis van het acroniem te lezen, moet je je cursor boven het acroniem plaatsen.

SCHERMWEERGAVE:Terug naar het Help-menu