Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Berichtopmaak: Toevoegen bronvermeldingen


Berichtopmaak: Toevoegen bronvermeldingen

Auteur: Wouter_Masselink

Iedereen op wetenschapsforum zal het belang van bronnen onderkennen. Meestal gaat het hier dan om links naar websites en artikelen. Een potentieel probleem waar men tegenaan kan lopen is dat dergelijke links op een gegeven moment niet meer werken. Om een dergelijke situatie te voorkomen bij online gepubliceerde artikelen heeft men de Digital Object Identifier (DOI) ingevoerd. Dit zorgt voor een stabiele link onafhankelijk van de URL. Niet alleen artikelen maar in principe elk electronisch object zou een DOI kunnen hebben.

Een DOI is een combinatie van cijfers en letters wat in principe overeenkomsten vertoond met ISBN nummers. Een DOI begint met '10' gevolgd door een code van de geregistreerde entiteit (bijvoorbeeld '1000'). Als laatste staat dan de code weergegeven waarmee de geregistreerde entiteit het object aanduidt. Dit kan in principe elke willekeurige cijfer en letter combinatie zijn. Een voorbeeld van een DOI is 10.1000/182.

Om een DOI in te voeren in een post van WSF zal je eerst de DOI van je bron moeten weten. De meeste recente artikelen hebben allemaal een DOI en deze staan dan ook aangegeven in het artikel. Kijk als voorbeeld eens naar dit artikel. Hierin zie je duidelijk de doi aangegeven (10.1074/jbc.M110.191122).

Mocht je bijvoorbeeld nog wel de auteur, jaartal en andere meta-data tot je beschikking hebben maar om de een of andere reden niet de DOI hebben dan kan je gebruik maken van een zoek-machine van crossref. Hier kan je aan de hand van je bekende meta-data andere data, zoals de DOI vinden.

Om vervolgens naar deze doi te linken gebruiken we de [ doi ] tags. Dit zijn tags die op eenzelfde manier werken als een [ url ] tag. Het hierboven aangehaalde voorbeeld zou er als volgt uit komen te zien:
CODE
[doi]10.1074/jbc.M110.191122[/doi]
Wat resulteert in dit : [1]. Je ziet dat er nu automatisch een '1' is komen te staan. Als we vervolgens naar nog een doi linken via de [ doi ] tags dan wordt dit een [2]. Zoals je ziet, zullen de via een [ doi ] tag gegenereerde links automatisch genummerd worden.

Terug naar het Help-menu