Springen naar inhoud

Hulponderwerp: Profielen van gebruikers bekijken


Je kan het profiel van een andere gebruiker bekijken door op de (onderstreepte) naam te klikken, of door de naam te klikken die bij een geplaatst bericht staat.

Vervolgens kan je, als de betreffende gebruiker dit heeft ingevoerd, zijn of haar contact informatie bekijken en zijn of haar 'actieve statistieken'.

Commentaar toevoegen
Je kunt commentaar toevoegen over een bepaalde gebruiker. Deze moet eerst goedgekeurd worden door de betreffende gebruiker.

Gebruikerscommentaar verwijderen
Commentaar die je hebt gekregen kun je op twee manieren verwijderen:
Je kunt naar het "commentaar" tabblad gaan, daar het betreffende commentaar aanvinken en kiezen voor "Verwijder geselecteerd commentaar". Ook kun je op het kruisje naast het commentaar klikken in het recente commentaar gedeelte.

Je kan ook commentaar goedkeuren of afkeuren. Als je commentaar afkeurt zal het niet openbaar worden, als je het goedkeurt kan iedereen het zien.