Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Moderators: Michel Uphoff, Jan van de Velde

Berichten: 80

Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

De theorie zelf is eerder gepost en besproken en dit bericht is ter notificatie omdat er een Nederlandse vertaling van de db-theorie is geschreven. Dus voor de volledigheid, niet om de discussie andermaal aan te wakkeren. Gepost voor diegenen die de Engelse taal minder machtig zijn. Volgt hieronder nog de beknopte beschrijving van de theorie en een downloadlink naar het artikel:

In dit artikel wordt een deeltje gepresenteerd dat alle bekende natuurkrachten verklaart. Het deeltje heeft geen dimensies, het is een dimensionaal basisdeeltje. Vandaar dat het de volgende naam krijgt: 'dimensional basic' (db) deeltje. De kern van deze ontdekking is dat de afzonderlijke fundamentele natuurkrachten: de sterke interactie, de elektromagnetische interactie, de zwakke interactie en de zwaartekracht interactie berekenbaar zijn met één formule vanuit één principe. De statistische wiskunde van de quantumtheorie wordt terzijde geschoven ten gunste van een goniometrische benadering. Zwaartekracht is de enige kracht die van belang is en de sterke kracht, de elektromagnetische kracht en de zwakke kracht kunnen worden verklaard uit zwaartekracht, terwijl de zwaartekracht zelf alleen wordt veroorzaakt door de kromming van db's. De formule voor de mate van kromming rond een db is: sqrt(x^2+y^2+z^2) × Kr = 1. In de formule: x, y, z, zijn coördinaten in ruimtetijd [m], Kr = kromming [m^-1]

https://metric.science/download/Over%20 ... Schoot.pdf

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Ik heb nog maar eens gekeken naar wat je schrijft over diffractie van licht aan een tralie.
Dat was de vorige keer onjuist en dat is het nog steeds. Blijkbaar heb je niet de moeite gedaan wat je (ten onrechte) vermoedt experimenteel te toetsen. Dat terwijl het een simpel en goedkoop experimentje is.

Nee, GertSmit, die patronen hebben niets, maar dan ook niets te maken met elektronenbanen in het materiaal waar het tralie van gemaakt is maar van de geometrie van dat rooster. Het aantal spleten en de verhouding tussen spleetbreedte en tralieconstante.
Als het op dit niveau al mis gaat heb ik geen enkel vertrouwen in de rest van het verhaal.

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

De beschrijving van de refractie van fotonen is een eerste aanzet tot een fundamenteel begrijpen waarom de in een tralie gegenereerde golfpatronen als observatie een mogelijke congruentie hebben afhankelijk van de in de tralie gebruikte atoomsoort.

Bij mijn weten is hier nog nooit experimenteel onderzoek op uitgevoerd. Mij ontbreken de middelen om zulk gedefinieerd onderzoek te doen op zo'n microniveau, in het artikel is geprobeerd om dit mogelijke verschijnsel te voorspellen. Alhoewel gezegd moet worden dat door de onbekendheid met de materie de rol van de kern zelf nog niet bedacht en uitgeschreven is, dus wellicht niet alleen de elektronen rond de nucleus die een rol spelen?

Maar, zoals gezegd, er is nog geen experimenteel onderzoek gedaan, het artikel is een uitnodiging daartoe. Zeker in de context van het overig geschrevene, wat je niet leest bij gebrek aan vertrouwen, bij een wetenschapper verwacht ik in elk geval een toch wat meer ruime, open blik.

Opmerking moderator

Hierna zijn enkele niet ter zake doende bijdrages verwijderd.

Berichten: 1.087

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

"De ideeën van Einstein zijn algemeen geaccepteerd, hoewel er nooit een echte theoretische stelling is geweest die kromming en de traditionele Newtoniaanse gravitatiewetten combineert".

Ik vraag me dan wel af of je überhaupt een literatuurstudie hebt gedaan. Die formulering is er al meer dan een eeuw en heet de Newton-Cartan formulering. Ik ben er zelfs op gepromoveerd.

En dat is na 1 vluchtige blik te hebben geworpen...

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Na zelf één vluchtige blik op de Newton-Cartan formulering blijkt dat zij ruimtetijd anders beschrijven, vanuit die aanname komt ment tot andere beschrijving. De in het artikel benoemde invalshoek is een andere, tijdruimte heeft in onze drie-dimensionale wereld 3 vectoren en er is geen behoefte aan een sub-definiëring van het ruimtetijdveld, de premisses zijn anders.

Het artikel heeft qua wiskundige formulering een bottom-up aanpak, de Newton-Cartan formulering is een top-down.

Ben benieuwd naar je feedback, als na wat dieper gelezen te hebben.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

HansH schreef: di 26 jul 2022, 09:43
Xilvo schreef: ma 25 jul 2022, 22:08
Alsjeblieft, klets geen onzin.
Sorry ,maar dit is geen geoorloofde manier van communiceren op een forum (verwijtende sfeer).
GertSmit is er, hier op dit forum, al twee jaar geleden op gewezen dat zijn theorie over buigingspatronen aan een tralie strijdig is met de huidige theorie en strijdig met alle, talloze, waarnemingen.

Als hij dan twee jaar later weer met hetzelfde verhaal komt, niets met die kritiek heeft gedaan, nog steeds geen eigen waarnemingen heeft gedaan en zelfs de moeite niet heeft genomen in de literatuur te zoeken wat al bekend is over buigingspatronen - anders schrijf je niet "Maar, zoals gezegd, er is nog geen experimenteel onderzoek gedaan" - dan klets hij welbewust onzin.

Als hij terechte kritiek niet weerlegt maar er ook niets mee doet, dan is dat iets wat ik hem inderdaad verwijt.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Uit het topic Metric Science van twee jaar geleden:
Xilvo schreef: zo 30 aug 2020, 15:58 Formule 2a:
metric_science.png
Als er 1 deeltje is (n=1), dan neemt het gewicht volgens deze formule af met 1/afstand.
In werkelijkheid gaat dat met 1/afstand2
GertSmit schreef: zo 30 aug 2020, 16:15 Xilvo: Dank, dit is Jelle's gedeelte. Hij is er helaas niet om me bij te staan en te vragen waarom hij dat zo gedefinieerd heeft. Hier kan ik niet spontaan op reageren maar zal in de diepte moeten en overdenken waarom hij die aanname gedaan heeft. Ik heb de wiskunde an sich nagelopen, en op zich kloppen de formules. Maar waarom hij hier niet 1/afstand^2 heeft gebruikt is me onduidelijk. Dus behalve 'The refraction of light' (mogelijkerwijs) ook dit hoofdstuk schrappen? Hoop dat er nog iets van het verhaal blijft staan.

Nav. van deze post zal ik veel werk hebben om Metric Science te herschrijven. Maar voordat ik doe zal ik de wiskunde naar het niveau 100% tillen.
GertSmit schreef: ma 31 aug 2020, 17:32 Wat betreft deze thread:
Dank voor het mij erop attent maken van wat er allemaal niet klopt. Ga deze kritiek zeker meenemen en uitwerken in een revisie van het artikel.
Ook de formule uit het eerste bericht staat er nog steeds, ongewijzigd en net zo fout, in.

De kracht is niet evenredig met \(1/afstand\) maar met \(1/afstand^2\)
De eenheden kloppen ook niet. \(J\) is niet gelijk aan \(kg\cdot m\cdot s^{-2}\)

Je plaats dus na twee jaar hetzelfde stuk opnieuw, zonder ook maar iets met - zelfs volgens jou terechte - kritiek hebt gedaan.

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Vanuit het perspectief van één enkele db is het wel degelijk 1/afstand en verder wordt gesproken over kg*m^2*s^-2.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

GertSmit schreef: di 26 jul 2022, 11:59 Vanuit het perspectief van één enkele db is het wel degelijk 1/afstand
Reken dan eens voor hoe een combinatie van 1/r krachten gezamenlijk tot een 1/r2 kracht kan leiden.
GertSmit schreef: di 26 jul 2022, 11:59 en verder wordt gesproken over kg*m^2*s^-2.
Nee.
metric_science2.png

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Het rekenvoorbeeld wordt gegeven in het artikel in het hoofdstuk 'Zwaartekracht in relatie tot kromming'.

Wat betreft je waarneming over het onderschrift van de formules (2 keer nog wel), dat klopt. In de hoofdformules is het correct omschreven maar in dat onderschrift bij de formules zat blijkbaar een typfoutje. Doet niets af aan het wiskundig betoog waar wel de correcte waarden zijn gebruikt. De typfoutjes zijn bij deze gecorrigeerd, dank!

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Edit: De krommingswaarde voor een 1-db is 1/afstand. De krommingswaarden bij een twee-db systeem zijn 1/afstand*1/afstand wat 1/afstand^2 oplevert. Aangezien men in de theorie ervan uitgaat dat er een oneindig aantal db's is zal er altijd minstens de constructie 1/afstand^2 zijn wanneer interactie tussen db's.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

GertSmit schreef: di 26 jul 2022, 12:19 Het rekenvoorbeeld wordt gegeven in het artikel in het hoofdstuk 'Zwaartekracht in relatie tot kromming'.
Daar staat \(W=S\frac{1}{r}E\) met \(S\) een constante en \(E\) het energie-equivalent van de rustmassa.
Waar kom je op een kracht evenredig met \(\frac{1}{r^2}\)?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

GertSmit schreef: di 26 jul 2022, 12:38 Edit: De krommingswaarde voor een 1-db is 1/afstand. De krommingswaarden bij een twee-db systeem zijn 1/afstand*1/afstand wat 1/afstand^2 oplevert.
Laat dat eens wiskundig zien. Waarom is het voor drie deeltjes dan niet 1/r3?

Berichten: 80

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Xilvo schreef: di 26 jul 2022, 12:40
GertSmit schreef: di 26 jul 2022, 12:38 Edit: De krommingswaarde voor een 1-db is 1/afstand. De krommingswaarden bij een twee-db systeem zijn 1/afstand*1/afstand wat 1/afstand^2 oplevert.
Laat dat eens wiskundig zien. Waarom is het voor drie deeltjes dan niet 1/r3?
Het lijkt me allemaal voor zich sprekend. Wil je dit wiskundig zien? Bij deze:

Code: Selecteer alles

REM (C) G.J. Smit, Nijmegen, Nederland
REM This software is published under the GNU General Public License v3.0
REM www.dbphysics.com
REM Program purpose: db movement analysis

KEY(1) ON: ON KEY(1) GOSUB afrondschoonscherm
KEY(2) ON: ON KEY(2) GOSUB andermode
KEY(3) ON: ON KEY(3) GOSUB nieuwecoordinaten
KEY(4) ON: ON KEY(4) GOSUB windowgrootte
KEY(5) ON: ON KEY(5) GOSUB sterktezwaartekracht
KEY(6) ON: ON KEY(6) GOSUB nieuwaantaldeeltjes
KEY(7) ON: ON KEY(7) GOSUB lijnmetwis
KEY(8) ON: ON KEY(8) GOSUB lijnzonderwis
KEY(9) ON: ON KEY(9) GOSUB willekeuroud
KEY(10) ON: ON KEY(10) GOSUB willekeurnieuw


DIM x(100, 103), y(100, 103), z(100, 103), xfz(100), yfz(100), zfz(100)
DIM x2d(200), y2d(200)

SCREEN 12, 0: CLS
xyz = 100
mfz = .1
aantal = 3
scherm = 1
begincord = 1
lijn = 0
willoud = 100
willnieuw = 1
wg = 3 * willoud
afrond = 0

WINDOW (-wg, wg)-(wg, -wg)

prog = 1

WHILE prog > 0

CLS

FOR tel = 0 TO aantal - 1
 x(tel, 0) = (RND(1) * 2 * willoud) - willoud: x(tel, 1) = x(tel, 0) + (RND(1) * 2 * willnieuw) - willnieuw
 y(tel, 0) = (RND(1) * 2 * willoud) - willoud: y(tel, 1) = y(tel, 0) + (RND(1) * 2 * willnieuw) - willnieuw
 z(tel, 0) = (RND(1) * 2 * willoud) - willoud: z(tel, 1) = z(tel, 0) + (RND(1) * 2 * willnieuw) - willnieuw
NEXT tel

IF begincord = 1 THEN GOSUB bcord

GOSUB status

prog = 2

WHILE prog > 1

FOR tel1 = 0 TO aantal - 1
 x(tel1, 2) = x(tel1, 1) - x(tel1, 0)
 y(tel1, 2) = y(tel1, 1) - y(tel1, 0)
 z(tel1, 2) = z(tel1, 1) - z(tel1, 0)
 FOR tel2 = tel1 TO aantal - 1
  x(tel1, 3 + tel1) = x(tel2, 1) - x(tel1, 1)
  y(tel1, 3 + tel1) = y(tel2, 1) - y(tel1, 1)
  z(tel1, 3 + tel1) = z(tel2, 1) - z(tel1, 1)
  x(tel2, 3 + tel2) = -x(tel1, 3 + tel1)
  y(tel2, 3 + tel2) = -y(tel1, 3 + tel1)
  z(tel2, 3 + tel2) = -z(tel1, 3 + tel1)
  x(tel1, 3 + aantal + tel1) = ABS(x(tel1, 3 + tel1))
  y(tel1, 3 + aantal + tel1) = ABS(y(tel1, 3 + tel1))
  z(tel1, 3 + aantal + tel1) = ABS(z(tel1, 3 + tel1))
  x(tel2, 3 + aantal + tel2) = ABS(x(tel2, 3 + tel2))
  y(tel2, 3 + aantal + tel2) = ABS(y(tel2, 3 + tel2))
  z(tel2, 3 + aantal + tel2) = ABS(z(tel2, 3 + tel2))
 NEXT tel2
NEXT tel1

FOR tel1 = 0 TO aantal - 1
 xfz(tel1) = 0
 yfz(tel1) = 0
 zfz(tel1) = 0
 FOR tel2 = 0 TO aantal - 1
  IF x(tel1, 3 + aantal + tel2) > 0 THEN xfz(tel1) = xfz(tel1) + x(tel1, 3 + tel2) * mfz / x(tel1, 3 + aantal + tel2)
  IF y(tel1, 3 + aantal + tel2) > 0 THEN yfz(tel1) = yfz(tel1) + y(tel1, 3 + tel2) * mfz / y(tel1, 3 + aantal + tel2)
  IF z(tel1, 3 + aantal + tel2) > 0 THEN zfz(tel1) = zfz(tel1) + z(tel1, 3 + tel2) * mfz / z(tel1, 3 + aantal + tel2)
 NEXT tel2
 x(tel1, 0) = x(tel1, 1)
 IF afrond = 0 THEN x(tel1, 1) = x(tel1, 0) + x(tel1, 2) + xfz(tel1) ELSE x(tel1, 1) = INT(x(tel1, 0) + x(tel1, 2) + xfz(tel1))
 y(tel1, 0) = y(tel1, 1)
 IF afrond = 0 THEN y(tel1, 1) = y(tel1, 0) + y(tel1, 2) + yfz(tel1) ELSE y(tel1, 1) = INT(y(tel1, 0) + y(tel1, 2) + yfz(tel1))
 z(tel1, 0) = z(tel1, 1)
 IF afrond = 0 THEN z(tel1, 1) = z(tel1, 0) + z(tel1, 2) + zfz(tel1) ELSE z(tel1, 1) = INT(z(tel1, 0) + z(tel1, 2) + zfz(tel1))
NEXT tel1

midx = 0
midy = 0
midz = 0

FOR tel = 0 TO aantal - 1
midx = midx + x(tel, 1)
midy = midy + y(tel, 1)
midz = midz + z(tel, 1)
NEXT tel

midx = midx / aantal
midy = midy / aantal
midz = midz / aantal


w2dx = midy - midx * .5
w2dy = midz - midx * .5

IF lijn = 2 THEN GOSUB wislijn:
 
FOR tel = 0 TO aantal - 1
 x2d(tel) = y(tel, 1) - x(tel, 1) * .5
 y2d(tel) = z(tel, 1) - x(tel, 1) * .5
NEXT tel

WINDOW (-wg + w2dx, wg + w2dy)-(wg + w2dx, -wg + w2dy)

IF lijn = 0 THEN GOSUB tekenpunt: ELSE GOSUB tekenlijn:

WEND
WEND

andermode:
scherm = scherm + 1
IF scherm > 2 THEN scherm = 0
IF scherm = 0 THEN SCREEN 9, 0: WIDTH 80, 43: COLOR 1, 10
IF scherm = 1 THEN SCREEN 12: WIDTH 80, 60
IF scherm = 2 THEN SCREEN 13
GOSUB status
RETURN

afrondschoonscherm:
IF afrond = 0 THEN afrond = 1 ELSE afrond = 0
GOSUB status
RETURN

nieuwecoordinaten:
prog = 1
CLS
RETURN

sterktezwaartekracht:
PRINT "Mate van zwaartekracht is:"; mfz
INPUT "Nieuwe mate:", mfz
GOSUB status
RETURN

nieuwaantaldeeltjes:
PRINT "Aantal deeltjes is:"; aantal
INPUT "Nieuw aantal:", aantal
IF aantal < 1 THEN aantal = 1
IF aantal > 50 THEN aantal = 50
CLS
prog = 1
RETURN

windowgrootte:
PRINT "Windowgrootte is:"; wg
INPUT "Nieuwe grootte:", wg
IF wg < 10 THEN wg = 10
IF wg > 500 THEN wg = 500
GOSUB status:
RETURN

willekeuroud:
PRINT "Randomize oude co”rdinaat is:"; willoud
INPUT "Nieuwe randomize factor:"; willoud
IF willoud < 1 THEN willoud = 1
IF willoud > 10000 THEN willoud = 10000
wg = 3 * willoud
CLS
prog = 1
RETURN

willekeurnieuw:
PRINT "Randomize nieuwe co”rdinaat is:"; willnieuw
INPUT "Nieuwe randomize factor:"; willnieuw
IF willnieuw < .0000001 THEN willoud = .0000001
IF willnieuw > 1000 THEN willnieuw = 1000
CLS
prog = 1
RETURN


lijnzonderwis:
IF lijn = 1 THEN lijn = 0 ELSE lijn = 1
CLS
IF lijn = 0 THEN GOSUB status:
RETURN

lijnmetwis:
IF lijn = 2 THEN lijn = 0 ELSE lijn = 2
CLS
IF lijn = 0 THEN GOSUB status:
RETURN


bcord:
begincord = 0
x(0, 0) = xyz: x(0, 1) = xyz
y(0, 0) = 0: y(0, 1) = -.9
z(0, 0) = 0: z(0, 1) = .9
x(1, 0) = 0: x(1, 1) = .9
y(1, 0) = xyz: y(1, 1) = xyz
z(1, 0) = 0: z(1, 1) = -.9
x(2, 0) = 0: x(2, 1) = -.9
y(2, 0) = 0: y(2, 1) = .9
z(2, 0) = xyz: z(2, 1) = xyz

RETURN

tekenpunt:

FOR tel = 0 TO aantal - 1
 PSET (x2d(tel), y2d(tel)), 7 + tel
NEXT tel
RETURN

tekenlijn:
FOR tel1 = 0 TO aantal - 1
 FOR tel2 = tel1 TO aantal - 1
 LINE (x2d(tel1), y2d(tel1))-(x2d(tel2), y2d(tel2)), 2 + tel1 + tel2
 NEXT tel2
NEXT tel1
RETURN

wislijn:
CLS
RETURN

status:
CLS
IF scherm = 0 THEN PRINT "EGA (16k)"
IF scherm = 1 THEN PRINT "VGA (16k)"
IF scherm < 2 THEN PRINT "Window-grootte :"; wg
IF scherm < 2 THEN PRINT "Sterkte Fzwaarte:"; mfz
IF scherm < 2 THEN PRINT "Aantal 1db's  :"; aantal
IF scherm < 2 THEN PRINT "r_oud      :"; willoud
IF scherm < 2 THEN PRINT "r_nieuw     :"; willnieuw
IF scherm < 2 THEN PRINT "Afronding c_oud :"; afrond
RETURN

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.149

Re: Over donkere materie en de aard van elementaire deeltjes

Ik heb je bericht maar even gerepareerd. Het was volkomen onleesbaar terwijl we standaard de mogelijkheid hebben computercode netjes te plaatsen.

Maar een programma is geen wiskundig bewijs. Graag dat bewijs.

Gesloten