Causaal verband tussen bloedgroep en de ernst van COVID-19

Moderator: Astro

Reageer
Gebruikersavatar
Beheer
Berichten: 5.884

Causaal verband tussen bloedgroep en de ernst van COVID-19

blood-cells-promo.xa4406751[1].jpg
Al vroeg in de coronapandemie zijn artsen begonnen met het volgen van bloedgroep en de ernst van het verloop van COVID-19. Nu hebben onderzoekers deze observaties gevalideerd en is er ontdekt dat verschillende bloedeiwitten causaal verband houden met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden door COVID-19.

Enkele van de eerste observationele studies uit 2020 uit Wuhan wezen reeds op verband tussen iemands bloedgroep en hun risico op ernstige ziekte door SRAS-CoV-2-infectie. De algemene observatie was dat mensen met bloedgroep A een veel hoger risico op ziekenhuisopname en overlijden leken te hebben in vergelijking met mensen met bloedgroep O.

Een nieuwe studie (gedeeltelijk gefinancierd door het National Institute for Health Research (NIHR) Maudsley Biomedical Research Centre (BRC) uit Londen) gepubliceerd in PLOS Genetics heeft tot nu toe het duidelijkst inzicht gegeven in het causale verband tussen bloedgroep en de ernst van COVID-19. Het onderzoek maakte gebruik van een analytische methode genaamd Mendeliaanse randomisatie om de relatie tussen genvarianten die de niveaus van bloedeiwitten bepalen en de ziekteresultaten van COVID-19 te bepalen.

"Causaliteit tussen blootstelling en ziekte kan worden vastgesteld omdat genetische varianten die van ouder op nageslacht worden geërfd, willekeurig worden toegewezen bij de conceptie, vergelijkbaar met hoe een gerandomiseerde gecontroleerde studie mensen aan groepen toewijst", legt eerste coauteur van de studie Vincent Millischer uit. "In onze studie worden de groepen gedefinieerd door hun genetische neiging tot verschillende bloedeiwitniveaus, waardoor een beoordeling van de causale richting van hoge bloedeiwitniveaus tot de ernst van COVID-19 mogelijk is, terwijl de invloed van omgevingseffecten wordt vermeden."

De onderzoekers screenden meer dan 3.000 bloedeiwitten en de ernst van COVID-19 werd bepaald door ziekenhuisopname of overlijden.

Een van de belangrijkste bevindingen was een causaal verband tussen de ernst van COVID-19 en een enzym dat bekend staat als ABO (Histo-blood group ABO system transferase), dat de bloedgroep van een persoon bepaalt.

Christopher Hübel van King's College London zegt dat het nieuwe onderzoek de relatie tussen specifieke bloedgroepen en de ernst van COVID-19 niet ter discussie stelt. Hij wijst er echter op dat de ABO-bevindingen eerdere observationele studies valideren die bloedgroep A koppelen aan een verhoogd COVID-19-risico.

"Het ABO-enzym helpt bij het bepalen van de bloedgroep van een persoon en onze studie heeft dit in verband gebracht met zowel het risico op ziekenhuisopname als de noodzaak van ademhalingsondersteuning of overlijden", zegt Hübel, laatste coauteur van het onderzoek. “Onze studie koppelt de precieze bloedgroep niet aan het risico op ernstige COVID-19, maar aangezien uit eerder onderzoek is gebleken dat het percentage mensen met bloedgroep A hoger is bij COVID-19-positieve personen, suggereert dit dat bloedgroep A een goede kandidaat is voor vervolgonderzoek.”

Natuurlijk zijn er naast bloedgroep een aantal risicofactoren waarvan reeds bekend is dat ze een (grote) rol spelen bij de ernst van COVID-19, van leeftijd tot reeds bestaande ziekte. Deze bevindingen zouden dus geen reden tot zorg moeten zijn voor mensen met bloedgroep A. In plaats daarvan, zoals laatste coauteur van de studie Gerome Breen uitlegt, helpen deze bevindingen onderzoekers bij het onderzoeken van nieuwe therapeutische routes om COVID-19 beter te helpen behandelen.

In het onderzoek worden bijvoorbeeld verschillende bloedeiwitten geïdentificeerd causaal verbonden aan een verminderd risico op ernstige ziektes. Deze eiwitten, ook wel celadhesiemoleculen genoemd, spelen een rol in de interacties tussen immuuncellen en bloedvaten. De onderzoekers veronderstellen dat deze celadhesiemoleculen de ernst van COVID-19 in een laat stadium kunnen helpen verminderen. En dat het mogelijk kan zijn om deze ontdekking om te zetten in een therapie om te voorkomen dat zieke patiënten in het ziekenhuis verslechteren.

"Wat we in onze studie hebben gedaan, is een shortlist maken voor de volgende onderzoeksfase", zegt Breen. “Van de 1.000 bloedeiwitten hebben we het teruggebracht tot ongeveer 14 die een of ander causaal verband hebben met het risico op ernstige COVID-19. En een potentieel belangrijke weg vormen voor verder onderzoek om de mechanismen achter COVID-19 beter te begrijpen. Met als ultiem doel het ontwikkelen van nieuwe behandelingen, maar mogelijk ook preventieve therapieën.”

Bron: PLOS Genetics via De Bicker (en New Atlas & King’s College London)

Reageer