[Int. recht] Katholiek Recht.

Moderator: Rhiannon

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 3.211

[Int. recht] Katholiek Recht.

De Rooms Katholieke kerk kent de biecht.

Wat ik me afvraag kan een niet Katholiek toch biechten?

Berichten: 12.263

Re: [Int. recht] Katholiek Recht.

In de zin van dezelfde bescherming genieten qua geheimhouding van de inhoud van de biecht?

Dat lijkt me van wel: artikel 1 geldt ook voor degene die de biecht afneemt. Die mag niet arbitrair de biecht van bijvoorbeeld een atheist wel doorgeven aan autoriteiten maar die van een katholiek niet. Bovendien lijkt het me vrij lastig objectief te bepalen of iemand katholiek is of niet, er is geen DNA test voor of iets dergelijks ;)

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.726

Re: [Int. recht] Katholiek Recht.

De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten: doopsel, Heilige Communie, biecht, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk. Bij de biecht kan een gevolmachtigde priester, in Christus' naam, zonden vergeven. Het is een van de geboden van de Katholieke Kerk dat iedere katholiek minstens eenmaal per jaar (in de paastijd, bij voorkeur tijdens de vasten (de veertig dagen voorafgaand aan Pasen)) te biecht gaat. Daarbij wordt meestal een vaste volgorde aangehouden, hoewel het ook de vorm van een gesprek kan inhouden.

Een biecht moet bepaalde elementen bevatten: berouw, zondebelijdenis, boetedoening en vergeving. Als je zwaar gezondigd hebt, moet je volgens de regels van de Kerk eerst biechten voordat je ter Communie mag gaan. Deze zware zonden zijn zonden die ingaan tegen de Tien Geboden dus bijvoorbeeld moord, euthanasie, abortus, meineed, je ouders aan hun lot overlaten als ze hulpbehoevend zijn, diefstal, enz.: allemaal doodzonden als ze weloverwogen gebeuren. ("Je bent je er volledig van bewust dat het zonden zijn en doet het toch").

Volgens godsdienstsocioloog M. ter Borg is psychotherapie een moderne variant van de biecht. Antoine Bodar schrijft: "Biechten is je uitspreken over wat je beweegt. Tegenwoordig doen mensen dat bij een psychiater. Dat kost veel geld. Bij een priester kan dat veel goedkoper."

Ook het protestantisme kent de biecht, geen persoonlijke maar een gemeenschappelijke boetedoening. In elke dienst zit wel een element van schuldbelijdenis en genade. Verder kent men in het protestantisme de persoonlijke huisbezoeken van dominee aan de kerkleden, waarin ook vaak een schuldbekentenis wordt gedaan. Alleen doen de protestanten het andersom; de dominee komt aan huis terwijl katholieken naar de kerk moeten om over de zonden te praten.

Dus.... de vraag "kan een niet Katholiek toch biechten" kan met "ja" worden beantwoord.

Gebruikersavatar
Berichten: 3.211

Re: [Int. recht] Katholiek Recht.

Bedankt voor de informatie.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.710

Re: [Int. recht] Katholiek Recht.

Rhiannon schreef:
ma 28 okt 2019, 09:53
Ook het protestantisme kent de biecht, geen persoonlijke maar een gemeenschappelijke boetedoening.
Het protestantisme kent ook wel de persoonlijke biecht, alleen heet het niet zo. En het gebeurt alleen op aanvraag van de zondaar die aangeeft dat hij iets op te biechten heeft. Het is in ieder geval niet opgelegd dat het minstens één keer per jaar moet.

Reageer