[NL recht] Misbruik van bewindvoering

Moderator: Rhiannon

Reageer
Berichten: 455

[NL recht] Misbruik van bewindvoering

Gegevens:
‘Cor’ is een willekeurige volwassen man of vrouw in Nederland.

Cor is zwaar dyslectisch. Hij is daardoor vrijwel analfabeet. Verder is hij modaal begaafd. Hij heeft zelfs een rijbewijs BE gehaald. Niettemin is hij jarenlang onder bewindvoering geraakt.
Hij is niet gemotiveerd om werk te zoeken, want hij realiseert zich, dat hij alleen maar als slaaf zijn bewindvoerder spekt. Als dat niet zou spelen, wil Cor best wel werken.

Hij verzoekt de rechtbank om bevrijd te worden van het bewind. De correspondentie van de rechtbank verloopt via de bewindvoerder. De bewindvoerder geeft de rechtbank een negatief advies. Die verdient lekker aan zijn functie en wil Cor niet kwijt. Cor hoort er nooit meer van.

Cor voelt zich een gevangene van het systeem, een slaaf voor het leven. Hij kan, als hij bevrijd is, binnen zijn familie- en kennissenkring zo nodig hulp krijgen om brieven te laten voorlezen en om ze te laten schrijven. Voor de tijd van de schoolplicht was dat meer norm dan uitzondering. Toen was de voorlezer en schrijver een beroep.

Vraag:
Hoe kan Cor uit de bewindvoering komen zonder inmenging van de bewindvoerder?
Is een non-verbale intelligentietest mogelijk en zinvol, zodat blijkt, dat hij minstens bijna modaal kan denken waardoor hij in de maatschappij zelfstandig zou kunnen functioneren? Zo ja, hoe en waar?

Gebruikersavatar
Berichten: 3.704

Re: [NL recht] Misbruik van bewindvoering

Cor hoort er niets meer van?????
Is het wel bij de rechtbank geweest?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 5.880

Re: [NL recht] Misbruik van bewindvoering

efdee
er kan sprake zijn van een financieel bewindvoerder(1)
er kan sprake zijn van een beschermingsbewindvoerder(2)
Wettelijke grondslag:voor (1) De wet WSNP ( wet schuldsanering natuurlijke personen ) Titel iii faillissementdwet
Wettelijke grondslag voor (2) Boek:1 van het Algemeen Burgerlijk Wetboek.
(morgen ga ik verder met mijn reactie.
aad

Berichten: 455

Re: [NL recht] Misbruik van bewindvoering

Er is een rechtszaak geweest.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 5.880

Re: [NL recht] Misbruik van bewindvoering

wettelijke grondslag voor (2)Art:1.431 en verder ABW ( boek:1)
Een besdchermingsbewindvoerder wordt meestal toegekend aan mensen die vanwege hun mentale en geestelijke toestand niet in staat worden geacht om hun financiën zelf te regelen.
De kantonrechter van de rechtbank in het gebied waar betrokkene woont zal de voorkeur geven aan een familiewoordvoerder dan aan een professioneel bewindvoerder.
Mijn vraag is: wat waren de argumenten en bewijsstukken, die de kantonrechter heeft doen besluiten om aan Cor verplicht een beschermingsbewindvoerder aan te wijzen?
Beschermd bewind kan worden aangevraagf door de volgende personen;
De betrokkene zelf
Partner van de betrokkene
Familieleden tot in de vierde graad
De curator, de beschermingsbewindvoerder en de mentor.
Instelling waar betrokkene verblijft.

Reageer