[NL recht] Rechten bij geluidsoverlast

Moderator: Rhiannon

Berichten: 12.263

Re: Rechten bij geluidsoverlast

Het kan zijn dat het (informele) beleid binnen de corporatie is of was om verhuizingen binnen hetzelfde pand voorrang te geven. Logistiek is dat natuurlijk gemakkelijker, geen verhuiswagens nodig etc. 
 
Geluidsoverlast is gewoon verdomd lastig: het moet wel bar en boos zijn wil het onrechtmatig worden, of je woongenot dusdanig bewezen verstoren dat je daarvoor een huurverlaging kunt afdwingen. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Rechten bij geluidsoverlast

Er zijn wel buren die in het verleden zijn verschoven in dezelfde flat en zelfs in dezelfde straat en kregen voorrang. Of dit formeel of informeel is/was weet ik niet daar is niets over te vinden.
 
De situatie is ondertussen veranderd, schreef ik gisteren nog dat deze en ook de naburige flats gebruikt zijn om veel mensen te plaatsen met psychische problemen blijken de nieuwe kandidaten ook mensen te zijn met psychische problemen. Ook een aantal vrijgekomen flats tegenover worden gebruikt om mensen te plaatsen met deze problemen. Vreemd omdat ze al toegegeven hadden hierin fouten gemaakt te hebben en deze mensen die natuurlijk ook gelijke rechten hebben beter te verdelen.

Berichten: 656

Re: Rechten bij geluidsoverlast

Ik heb een antwoord op de klacht, men zegt dat men afgesproken heeft met de gemeente dat men geen verschuivingen meer doet binnen dezelfde flat, dit is in 2018 afgesproken voor 2019. Verder geeft men nog aan geen concreet aanbod gedaan te hebben.
En als laatste klopt er iets niet, men zegt dat men de kandidaten schriftelijk de flat al aangeboden te hebben. Ik heb met de kandidaten gesproken maar die hebben een mail ontvangen veertien dagen later met het aanbod waar ze snel moesten beslissen.

Reageer