[NL recht] sub over ambtseed

Moderator: Rhiannon

Reageer
Berichten: 1.791

[NL recht] sub over ambtseed

Las wat Tempelier schreef over "niet ontvankelijk"enz. Denk ook dat het OM daar tegen in beroep kan gaan, waarom niet? Als ze daar brood? in zien.

Maar ik ben al een paar keer aangelopen tegen een zaak waarin de zg Beroepseed grof werd geschonden en verloor het dus. Soms gewoon even het tijdplaatje wat verschuiven en de heren v/d Politie enz komen er mee weg. Als eenling tegen 2 Politiemensen sta je dan lekker kaal in je hemd. Bescherm me nu hiertegen met een audio- opname ding en dat werkt soms.

Waarom ik denk dat dat zo gegaan is, wel, wie weet na ca 15 j nog naam en nummer v/d betreffende agent.

Vraag is dus, wat is zo'n beroep/ambts-eed waard.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.753

Re: [NL recht] sub over ambtseed

De ambtseed houdt alleen in dat de ambtenaar niet corrupt is of zal zijn. De letterlijke tekst is:
Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)!
gevolgd door:
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land.
Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!
Er staat dus niets in over de waarheid geen geweld aandoen, zelfs niets over integriteit, alleen over corruptie, geheimhouding, betrouwbaarheid enz.

Berichten: 1.791

Re: [NL recht] sub over ambtseed

Die betrouwbaarheid is het punt. Als ze met een eigen verklaring weg kunnen komen zal het door sommigen gewoon gedaan worden.

Maar goed dat ik niet in sprookjes geloof.

Reageer