Het verband tussen IQ en EQ.

Moderator: Rhiannon

Gebruikersavatar
Berichten: 778

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

je hebt natuurlijk gelijk over de mogelijke uitkomsten, maar we komen er niet verder mee. en je laatste opmerking over de gebruikte methoden is een beetje een dooddoener:  je moet de geschikte methoden gebruiken en oppassen voor achteraf de zaak interpreteren.
Je komt er niet verder mee omdat er geen eenduidige oplossing is. De drie hypothesen zullen sowieso opgaan maar procentueel wel verschillen in hun verklarende variantie.

En het was niet als een dooddoener bedoeld: in de hypotheses heb ik niet gezegd dat we hier te maken hebben met hoofdeffecten of interactieffecten als je nu gebruik maakt van regressie-analyse of variantie-analyse is er een wereld van verschil (al zou dat natuurlijk niet mogen zijn als de theorie 100% klopt)

En als je dan nog eens een populatie veronderstelt van 750 mensen en een positieve correlatie vindt dan stel je dat één hypothese opgaat. Ga je de populatie opdelen en nuanceren en je bekomt een veel gedifferentieerder beeld.

Kortom; geen dooddoener alleen een waarschuwing.
An diesem Beispiel sehen Sie, meine Damen und Herren, dass Politiker, die die Nase vorn haben, Intellektuelle ins Schlepptau nehmen können

Berichten: 547

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Hoi

Wie bepaald dan wat slim is of dom?

Welke inzichten zijn belangrijk..?

Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.

De sociale trend in Europa neigt naar een steeds grotere autonomie van het individue. De compitiedrang etc wordt groter. Kun je dan stellen dat het EQ daardoor lager wordt?

Groetjes

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Louise schreef:Hoi

Wie bepaald dan wat slim is of dom?

Welke inzichten zijn belangrijk..?

Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.

De sociale trend in Europa neigt naar een steeds grotere autonomie van het individue. De compitiedrang etc wordt groter. Kun je dan stellen dat het EQ daardoor lager wordt?

Groetjes
Hoe slim of dom iemand is kan alleen iemand zelf bepalen. Het al-dan-niet slim zijn kent zeer veel variaties binnen de meervoudige intelligentie. Bij iedereen is die anders van vorm, wat bepaald wordt door iemands eigen interesse.

Inderdaad staat het individu met z'n verschillende kenmerken, eigenschappen en uitingen tegenwoordig centraal, en dan met name noordelijk Europa. Wat daarbij altijd de gewoonte was, was inderdaad het afwegen tegenover elkaar, wat de oorzaak is van veel conflicten. Er moet niet afgewogen worden en er moeten geen competitieve gevoelens zijn. Het is juist belangrijk bij individualisering dat verschillen geaccepteerd worden.

Berichten: 547

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Het is juist belangrijk bij individualisering dat verschillen geaccepteerd worden.
Dat begint met jezelf accepteren. Lijkt dat het daar behoorlijk aan schort.

Het lijkt vaak dat hoofd en hart niet samen kunnen gaan. :P

Lekker verdwalen..... :roll:
Hoe slim of dom iemand is kan alleen iemand zelf bepalen. Het al-dan-niet slim zijn kent zeer veel variaties binnen de meervoudige intelligentie. Bij iedereen is die anders van vorm, wat bepaald wordt door iemands eigen interesse.
Waarom willen we het dan zo graag grijpen? Een test in hoeverre je in een bepaald systeem, manier van denken past?

Groetjes[/quote]

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Het is juist belangrijk bij individualisering dat verschillen geaccepteerd worden.
Dat begint met jezelf accepteren. Lijkt dat het daar behoorlijk aan schort.

Het lijkt vaak dat hoofd en hart niet samen kunnen gaan. :P

Lekker verdwalen..... :roll:
Ik denk dat dit komt doordat je niet conclusiegericht denkt en onthoudt, zoals boijna iedereen doet. Je blijft zo bezig met beredeneren, wat af doet aan de alertheid, inclusief over jezelf.
Hoe slim of dom iemand is kan alleen iemand zelf bepalen. Het al-dan-niet slim zijn kent zeer veel variaties binnen de meervoudige intelligentie. Bij iedereen is die anders van vorm, wat bepaald wordt door iemands eigen interesse.
Waarom willen we het dan zo graag grijpen? Een test in hoeverre je in een bepaald systeem, manier van denken past?

Groetjes
Voorheen was het individu niet van belang, slechts wat er van verwacht werd. Individualisering moet je juist gebruiken om gericht onderwijs te kunnen geven, wat veel beter is. Dat begint allemaal met het onder de ogen zien van de verschillen van elk individu, en dan zonder af te wegen.

Berichten: 547

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Ik denk dat dit komt doordat je niet conclusiegericht denkt en onthoudt, zoals boijna iedereen doet. Je blijft zo bezig met beredeneren, wat af doet aan de alertheid, inclusief over jezelf.


Het was een opmerking in het algemeen Sjors. Maar ik ben idd niet eentje die snel conclusies trekt in bepaalde uitspraken. Ik vind juist dat snelle conclusies en een hang en drang naar waarheid, absoluutheden, verdwaling kan geven.

En dat het af doet aan allertheid, inclusief jezelf.

Of het moet veilig blijven, dan heb je er geen last van....

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Louise schreef:Ik vind juist dat snelle conclusies en een hang en drang naar waarheid, absoluutheden, verdwaling kan geven.  

En dat het af doet aan allertheid, inclusief jezelf.

Of het moet veilig blijven, dan heb je er geen last van....


Vanuit het perspectief van een beredenerend denker (woorddenker)bekeken, wat inderdaad vrij algemeen is, lijkt dat inderdaad zo. Het zal mogelijk ook moeilijk realiseerbaar zijn voor woorddenkers. Beelddenkers doen dat wel automatisch, wat beredeneringen op een gegeven moment een plaats geeft in het geheugen. Gevolg is dat de alertheid vergroot kan worden (geen gedachten om door af te dwalen). Een vergrootte alertheid is weer bevorderlijk voor de reeds onthouden gedachtegangen.

Berichten: 590

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

IQ is naast de uitslag van een IQ-test een momentopname van iemand cognitieve capaciteiten, en dan m.n. hoe goed je bent in cijferreeksen enzo. Maar mits goed uitgevoerd zou een dergelijke test toch een redelijke indicatie kunnen geven.

EQ is naast een populair-psychologische term denk ik ouderwets te definieren als sociaal emotionele vaardigheden.

Ik denk dat beide los van elkaar staan en dat er misschien met veel onderzoek wel of geen correlatie is aan te wijzen.

Mensen met een hoog IQ zijn er natuurlijk in allerlei vormen en gedragingen maar het is heel goed mogelijk dat je als persoon met een hoog IQ in de loop van je ontwikkeling naar volwassenschap wat vreemd overkomt op andere mensen. Ik zou dat hoogbegaafdheidsproblematiek willen noemen. Het continu omringd zijn door mensen mensen met een lager IQ levert wrijving op, de verwachtingen jegens andere personen zijn te hoog en anderen kunnen daar niet aan voldoen. Je kunt je vaak niet begrepen voelen etc etc. Dat kan leiden tot een verminderde interesse in andere mensen, althans van een gereserveerdheid, die andere mensen als afstandelijk kunnen ervaren. Veel sociale relaties kunnen op deze manier bemoeilijkt worden.

Ik weet niet hoe dit precies in de verhouding iq/eq ligt, maar het geeft te denken.

Berichten: 547

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Hee Sjors,

Hoe moet ik dat opvatten beelddenker en woorddenker?

Als ik jouw goed begrijp dan plaats je mij bij de woorddenkers?

Als ik denk aan een zon, dan zie ik een zon en denk ik ook de letters.

Wat doen beelddenkers automatisch..conclusies trekken?

De meeste mensen denken conclusiegericht en zijn dus beelddenkers?

Hmmm..of begrijp ik je echt niet. Zou zeggen de meeste zijn woorddenkers.

Groetjes :wink:

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Louise schreef:Hee Sjors,

Hoe moet ik dat opvatten beelddenker en woorddenker?

Als ik jouw goed begrijp dan plaats je mij bij de woorddenkers?

Als ik denk aan een zon, dan zie ik een zon en denk ik ook de letters.

Wat doen beelddenkers automatisch..conclusies trekken?

De meeste mensen denken conclusiegericht en zijn dus beelddenkers?

Hmmm..of begrijp ik je echt niet. Zou zeggen de meeste zijn woorddenkers.

Groetjes  :wink:
Veelal slaat een (echte) beelddenker de beredeneringen van waarnemingen over, omdat hij dat al eens gedaan heeft en vervolgens de slotconclusie onthouden heeft. Bij nieuwe waarnemingen of vragen, heeft het geheugen dan antwoorden paraat liggen, om meteen naar voren gehaald te kunnen worden. Omdat een beelddenker het gevoel evenzozeer laat spreken als het verstand, wordt het efficiënter onthouden.

Alle herinnerringen zijn dus opzich staande gevolgtrekkingen, maar door het eraan geplakte gevoel, zijn het ook deel-gevolgtrekkingen van andere informatie in het geheugen.

Bij mij wordt alles nog eens vele malen versterkt door m'n Asperger-syndroom in combinatie met hoogbegaafdheid (wat eerder lastig is) Het denken gebeurt meestal zonder woorden bij mij, maar brengt eigenlijk hetzelfde teweeg alls bij het denken in woorden. Woorden zijnj voor mij alleen ter communicatie, en heb dan ook moeite om zinnen te formuleren.

Zie ook : http://www.beelddenken.pagina.nl

Berichten: 547

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Hoi Sjors,

Wel interessant dit. Weet hier niet zoveel vanaf. Thx voor de link.Groetjes

Gebruikersavatar
Berichten: 1.413

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

De koppeling tussen ratio en emotie maakt de hoogleraar neurologie Antonio R. Damasio in zijn boek 'De vergissing van Descartes'.

Hij toont aan dat het zonder emoties onmogelijk is rationeel te zijn.

Damasio opent met de sporenwerker Phineas Cage die tijdens een bedrijfsongeval in 1848 een metalen pijp door zijn hoofd krijgt geschoten en beschadeging achterliet in zijn prefrontale hersenschorsgbieden.

Cage, voorheen een succesvol en toekomstgerichte voorman overleefde het ongeval en lijkt volkomen gezond te herstellen.

Toch was Cage Cage niet meer, het ongeluk veranderde hem in een onbeschofte en onverschillige man.

Hoewel hij nog prima kon denken maakte hij irrationele keuzes die zijn voorheen opgezette leventje totaal verwoesten.

Damasio gaat meer dan een eeuw later dit onderzoeken en laat aan de hand van een eigentijdse Cage en andere onderzoeken zien hoe wij emotie gebruiken als waardetoekenning in ons rationele denken.

Berichten: 81

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Louise schreef:Hoi

Wie bepaald dan wat slim is of dom?
Hierop zijn verschillende antwoorden te geven natuurlijk.

Maar wanneer je een IQ-test moet afleggen wordt er gekeken als je 'slim of dom bent' door te kijken hoe je scoort in verhouding met de rest van de populatie op jouw leeftijd.

Modaal genomen geldt de volgende regel: een IQ van 100 is een gemiddeld IQ. Een afwijking van één standaarddeviatie (dat is een score van 15 bij IQ-tests) wordt gezien als minder intelligent of intelligenter. En een afwijking van twee standaarddeviaties (dus score van 30) wordt gezien als zwakker begaafd vs hoogbegaafd.
Welke inzichten zijn belangrijk..?
Een goede IQ-test moet verschillende domeinen behelzen. Dan denk ik vooral aan spatiale en visuele vaardigheden, maar ook aan het vermogen om te onthouden, wiskunde bewerkingen uit te voeren, maar anderzijds moet er ook een toetsing zijn van de kennis, het begrip van woorden en hoe je jezelf uitdrukt/een begrip uitlegt.
Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.
Het nut ervan is vooral te situeren in het kader van opleidingsmogelijkheden/tewerkstellingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat een kind bijvoorbeeld niet in een studierichting zit die eigenlijk 'hoger' is dan zijn IQ aankan, en ook het omgekeerde is natuurlijk te vermijden.
De sociale trend in Europa neigt naar een steeds grotere autonomie van het individue. De compitiedrang etc wordt groter. Kun je dan stellen dat het EQ daardoor lager wordt?
Ik denk niet noodzakelijk. Maar misschien wel dat de oppervlakkigheid groter wordt (hoewel dit grof en cru gezegd is), of dat de nadruk minder ligt op het EQ.

Anderzijds valt er natuurlijk iets voor te zeggen dat, in neo-Darwinistische termen gezien, vaardigheden(lichaams'delen') die minder gebruikt worden wegvallen... zo heb ik me bijvoorbeeld ook al afgevraagd als het in die optiek mogelijk is dat altruïsme als persoonlijkheidskenmerk (vanuit de aanname dat dit bestaat) door de tijd heen weggefilterd wordt.

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Zwarte roos schreef: 

Een goede IQ-test moet verschillende domeinen behelzen. Dan denk ik vooral aan spatiale en visuele vaardigheden, maar ook aan het vermogen om te onthouden, wiskunde bewerkingen uit te voeren, maar anderzijds moet er ook een toetsing zijn van de kennis, het begrip van woorden en hoe je jezelf uitdrukt/een begrip uitlegt.

Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.
Helemaal mee eens. IQ-tests hanteren te weinig invalshoeken waarvan uit mensen getoetst kunnen worden op hun inzichten. Ik zie iemand met een hoog IQ als iemand die in potentie de mogelijkheid heeft om gemakkelijk een breed perspectief aan inzichten te vormen (meervoudige intelligentie). Zelf heb ik inderdaad ook al ondervonden dat de variabele gemoedstoestand het potentieel bepaalt.
dat, in neo-Darwinistische termen gezien, vaardigheden(lichaams'delen') die minder gebruikt worden wegvallen... zo heb ik me bijvoorbeeld ook al afgevraagd als het in die optiek mogelijk is dat altruïsme als persoonlijkheidskenmerk (vanuit de aanname dat dit bestaat) door de tijd heen weggefilterd wordt.
Bedoel je hiermee het intuïtieve vermogen met het 'super-ego' er centraal in gelegen ? Zo ja, denk ik dat het juist meer van invloed zal worden...

Berichten: 1

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Ben het eens met Sjorssnors,

een IQ test is bovendien een momentopname... Wat op zo'n moment gebeurd kan altijd effect hebben op het resultaat.

Als je naar een mens als individu kijkt, denk ik dat er wel een verband bestaat tussen het EQ en IQ. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke ascpecten is er geen verband.

Iemand met een hoog IQ heeft qua gedachtegang vaak een voorsprong op zijn medemens. Dit betekend niet dat iemand zijn EQ laag zou zijn, omdat zijn IQ hoog is. Iemand met een hoog IQ kan juist veel inzicht hebben in andere mensen. Juist doordat zijn IQ hoger is, zullen zijn interesses vaak verder ontwikkeld zijn dan leeftijdgenoten, waardoor hij als 'raar' of 'anders' gezien wordt. Hierdoor zegt men vaak dat hoogbegaafde mensen het moeilijk hebben met hun omgeving, maar dit zegt niets over het kunnen van zo'n persoon op sociaal gebied.

Reageer