Het verband tussen IQ en EQ.

Moderator: Rhiannon

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

AnimEvy schreef:Ben het eens met Sjorssnors,  

een IQ test is bovendien een momentopname... Wat op zo'n moment gebeurd kan altijd effect hebben op het resultaat.

Als je naar een mens als individu kijkt, denk ik dat er wel een verband bestaat tussen het EQ en IQ. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke ascpecten is er geen verband.  

Iemand met een hoog IQ heeft qua gedachtegang vaak een voorsprong op zijn medemens. Dit betekend niet dat iemand zijn EQ laag zou zijn, omdat zijn IQ hoog is. Iemand met een hoog IQ kan juist veel inzicht hebben in andere mensen. Juist doordat zijn IQ hoger is, zullen zijn interesses vaak verder ontwikkeld zijn dan leeftijdgenoten, waardoor hij als 'raar' of 'anders' gezien wordt. Hierdoor zegt men vaak dat hoogbegaafde mensen het moeilijk hebben met hun omgeving, maar dit zegt niets over het kunnen van zo'n persoon op sociaal gebied.
Helemaal mee eens. Het is een algemeen misverstand dat hoogbegaafden hun 'persoonlijke inzichten' (inter- en intra-gericht) niet zouden kunnen ontwikkelen. Vaak is het zo dat hoogbegaafden zich toespitsen op bepaalde invalshoeken (specialisatie), wat mogelijk de emotinele inteligentie doet beperken.

Berichten: 81

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Sjorssnors schreef:
Zwarte roos schreef:  

Een goede IQ-test moet verschillende domeinen behelzen. Dan denk ik vooral aan spatiale en visuele vaardigheden, maar ook aan het vermogen om te onthouden, wiskunde bewerkingen uit te voeren, maar anderzijds moet er ook een toetsing zijn van de kennis, het begrip van woorden en hoe je jezelf uitdrukt/een begrip uitlegt.

Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.
Helemaal mee eens. IQ-tests hanteren te weinig invalshoeken waarvan uit mensen getoetst kunnen worden op hun inzichten. Ik zie iemand met een hoog IQ als iemand die in potentie de mogelijkheid heeft om gemakkelijk een breed perspectief aan inzichten te vormen (meervoudige intelligentie). Zelf heb ik inderdaad ook al ondervonden dat de variabele gemoedstoestand het potentieel bepaalt.
Dat klopt, daarom dat men bij de interpretatie van de score van een IQ-test ook gebruikt maakt van 'betrouwbaarheidsintervallen', dat wil zeggen dat men redelijkerwijze aanneemt dat een bepaalde score erop wijst dat het 'ware IQ' ligt tussen die en die grenzen. Meestal gaat men er dan ook vanuit dat het IQ hoger ligt dan hetgeen men is bekomen.

Maar natuurlijk ... het blijft moeilijk om een kwaliteit van iemand in getallen om te zetten, zwijg stil om dat zuiver te doen ... en mss ook beter zwijgen over het feit dat men het niet helemaal eens is over wat dat wat men meet dan wel precies inhoudt enzovoort.

dat, in neo-Darwinistische termen gezien, vaardigheden(lichaams'delen') die minder gebruikt worden wegvallen... zo heb ik me bijvoorbeeld ook al afgevraagd als het in die optiek mogelijk is dat altruïsme als persoonlijkheidskenmerk (vanuit de aanname dat dit bestaat) door de tijd heen weggefilterd wordt.
Bedoel je hiermee het intuïtieve vermogen met het 'super-ego' er centraal in gelegen ? Zo ja, denk ik dat het juist meer van invloed zal worden...


Mmm... Ik zie niet juist wat je bedoelt.

Ik bedoel eerder, gesimpliceerd voorgesteld: stel je voor dat men altruïsme definiëert als het rekening houden met de medemens. (Ik ken de precieze definitie niet meer, maar hierop zal het wel ongeveer neerkomen). Stel je voor dat dit altruïsme tot uiting komt in het werkelijk zichzelf opofferen voor de medemens, in een extreem voorbeeld: iemand zit zwaar in de problemen, de altruïst helpt die persoon met gevaar voor het eigen leven. De altruïst komt om en de ander (die al dan niet altruïstisch is overleeft). Indien altruïsme een erfelijke eigenschap is, en dit gebeurt op populatieniveau kan je hieruit concluderen dat er steeds minder en minder altruïsten zijn (aangezien ze zich opofferen voor anderen dus). Op die manier bedoel ik het. (Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. [wortel] )

Gebruikersavatar
Berichten: 768

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Zwarte roos schreef: 
Bedoel je hiermee het intuïtieve vermogen met het 'super-ego' er centraal in gelegen ? Zo ja, denk ik dat het juist meer van invloed zal worden...


Mmm... Ik zie niet juist wat je bedoelt.
Altruïme wordt veroorzaakt door introverte conclusies, zonder het interpersoonlijke mee te laten wegen. Het is één van de vele instincten, welke het super-ego bepalen. Evolutionaire veranderingen hebben reeds zodanig invloed, dat het super-ego van mensen aan terrein aan het winnen is. Hierdoor ligt het in de verwachting dat altruïsme 'niet' zal afnemen. Ik zie het juist verbeteren, ten aanzien van opoffering van mensen. Het belang van het individu krijgt meer en meer invloed. Zelfs wereldwijd zie ik het opofferen voor het geheel afnemen. Ik verwacht juist dat dit in de loop der tijd alleen maar duidelijker zal worden.

Gebruikersavatar
Berichten: 293

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Napoleon Dynamite schreef:Leuke vraag, 3 mogelijke antwoorden:
  • Er is een negatieve correlatie tussen IQ & EQ: Mensen die geniaal zijn in wiskunde zullen minder sociale vaardigheden hebben. (Vb. intelligente autist)
  • Balkaniseringshypothese: Er is geen verband. Het ene domein staat los van het andere. (vb. ?)
  • Er is een positieve correlatie. Overdrachten naar verschillende domeinen, intelligentie heeft dus een positieve invloed op sociale vaardigheden. (vb. de vlotte joviale professor)
Alle drie hypothesen zullen wel bevestigd worden. Het hangt er natuurlijk vanaf welke statistische technieken je gebruikt en vooral: je steekproefpopulatie.
nou als dat zo is....dan heeft (voor mij, mijn mening, geen vaststaand feit) het lezen van psychologische theorieen (die meestal sterk op statistisch bewijsmateriaal leunen, omdat theoretisch bewijsmateriaal onmogelijk is), niet zoveel zin meer. Nuja....geeft mij weer een vakgebied om af te strepen van mijn lijstje van 'het leren waard'.

Gebruikersavatar
Berichten: 778

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

timwaagh schreef:
Napoleon Dynamite schreef:Leuke vraag, 3 mogelijke antwoorden:
  • Er is een negatieve correlatie tussen IQ & EQ: Mensen die geniaal zijn in wiskunde zullen minder sociale vaardigheden hebben. (Vb. intelligente autist)
  • Balkaniseringshypothese: Er is geen verband. Het ene domein staat los van het andere. (vb. ?)
  • Er is een positieve correlatie. Overdrachten naar verschillende domeinen, intelligentie heeft dus een positieve invloed op sociale vaardigheden. (vb. de vlotte joviale professor)
Alle drie hypothesen zullen wel bevestigd worden. Het hangt er natuurlijk vanaf welke statistische technieken je gebruikt en vooral: je steekproefpopulatie.
nou als dat zo is....dan heeft (voor mij, mijn mening, geen vaststaand feit) het lezen van psychologische theorieen (die meestal sterk op statistisch bewijsmateriaal leunen, omdat theoretisch bewijsmateriaal onmogelijk is), niet zoveel zin meer. Nuja....geeft mij weer een vakgebied om af te strepen van mijn lijstje van 'het leren waard'.
Dit is geen theorie maar drie hypothesen.

En ja, psychologie is geen ingenieurswetenschap.

Bestond het leven uit bijuncties dan waren we zo saai
An diesem Beispiel sehen Sie, meine Damen und Herren, dass Politiker, die die Nase vorn haben, Intellektuelle ins Schlepptau nehmen können

Gebruikersavatar
Berichten: 1.293

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Heb wel eens een IQ-test gedaan en vraag me werkelijk af wat heb je eraan. Het zijn maar een scala aan vragen..  

Ook afhankelijk van je gemoedstoestand.  

Het nut ervan is vooral te situeren in het kader van opleidingsmogelijkheden/tewerkstellingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat een kind bijvoorbeeld niet in een studierichting zit die eigenlijk 'hoger' is dan zijn IQ aankan, en ook het omgekeerde is natuurlijk te vermijden.  
er zijn natuurlijk wel procedurele voorwaarden opgesteld die men in acht moet nemen bij het afnemen van een IQ test. zo is manie/ depressie een contra-indicatie voor afname, moet iemand een gezond aandachtsvermogen hebben (wat ook getest wordt) enzovoort enzovoort. een goede afname gaat niet over één nacht ijs. lees: goede afname, dus een goede testbatterijg, afgenomen door een getrainde psychodiagnosticus of psycholoog, niet zo'n internetflutding.

verder gebruiken psychologen iq testen ook in de gezondheidszorg in de diagnostiek/ indicatiestellingsfase. voor de diagnostiek is mate van intelligentie van belang, het staat ook standaar in elk psychiatrisch onderzoek waarbij de clinicus wordt gevraagd een inschatting te maken. sommige behandelingsvormen vereisen meer intelligentie dan andere.

Berichten: 39

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

iemand met het iq van een koe kan natuurlijk nooit een hoog eq hebben..

Gebruikersavatar
Berichten: 1.293

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

iemand met het iq van een koe kan natuurlijk nooit een hoog eq hebben..


koeien zijn anders wel kuddedieren 8)

Berichten: 12

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

IQ wordt grotendeels aangeboren, EQ grotendeels aangeleerd. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op een onderontwikkeld EQ, Wat doordat het grotendeels aangeleerd wordt ook over gegeven wordt van generatie op generatie. Maar EQ is iets wat zich al ontwikkeld in de baarmoeder en zich blijft ontwikkelen gedurende je gehele leven, IQ is ook wel wat te 'trainen' maar in veel mindere maten als EQ. Maar het IQ staat wel aan de basis van de capaciteit tot het aanleren van een goed EQ. Ook wordt het EQ bepaald door een scala aan neurotransmitters, welke ook ge-released kunnen worden door bepaalde ervaringen het is een beetje een kringloopwerking.. Je kan het aan elkaar linken in een bepaalde context maar niet noodzakelijk.

Berichten: 216

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

Biologie88 schreef:  EQ wordt grotendeels aangeleerd. .... Maar EQ is iets wat zich al ontwikkeld in de baarmoeder en zich blijft ontwikkelen gedurende je gehele leven.
 
EQ ontwikkelt zich voor een deel in de baarmoeder zeg je... Ik denk meteen aan oxytocine, oestrogeen, ontwikkeling van de spiegelneuronen... maar welk, wat, wanneer? Of hoe ontwikkelt het EQ zich in de baarmoeder dan volgens jou? 

Berichten: 656

Re: Het verband tussen IQ en EQ.

EQ en IQ hebben als verband dat iemand die een hoog IQ heeft en dus ook goed weet wat EQ betekent hoger zal scoren in een EQ test terwijl deze in praktijk misschien nauwelijks emotionele intelligentie bezit en dus helemaal geen hoog EQ heeft maar z'n IQ gebruikt om vragen in testen goed te beantwoorden. 
 
Men kan emotionele intelligentie in praktijk bestuderen door te kijken hoe een maatschappij met minderheden, zieken, ouderen en armen omgaat. Emotionele intelligentie wordt niet bepaald door of je empathisch bent met gelijkgezinden nee die wordt bepaald door empathie met een groep waartoe je niet behoort. 
 
Hiermee wil ik zeggen dat in een sterk gepolariseerde maatschappij er nauwelijks sprake is van een hoog EQ en als er gestemd wordt op partijen die nauwelijks een hoog EQ hebben dit ook veel over de bevolking zegt, tenminste over de meerderheid. 

Reageer