15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Moderator: Rhiannon

Gesloten
Berichten: 5

15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

1.
Onvoldoende kennis van het functioneren van het menselijk lichaam bij gezondheid en ziekte.
Een plausibele constatering, maar ook door onderzoek bevestigd. Zie bijv. Renckens (3, blz. 150-151).

2.
Onvoldoende kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de moderne geneeskunde.

3.
Onvoldoende kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van alternatieve geneeswijzen.
Bij het grote publiek is in het algemeen niet bekend dat positieve resultaten van alternatieve geneeswijzen toe te schrijven zijn aan het placebo-effect of gewoon aan een gunstig verloop, dat het ook om vermeende positieve resultaten kan gaan als gevolg van selectieve waarneming en dat wetenschappelijk onderzoek van alternatieve geneeswijzen tot op heden geen werking heeft aangetoond die uitgaat boven het placebo-effect..

Placebo-effect: het optreden van een (licht) positief resultaat na een medische handeling waarvan de patiënt denkt dat deze werkzaam is. Deze medische handeling kan het toedienen van een middel (nepmiddel) zijn, maar dat hoeft niet. De kracht van het placebo-effect is sterk afhankelijk van het verwachtingspatroon. De overtuigingskracht van de arts of genezer kan hierbij dus een belangrijke rol spelen. Er is zeer veel bewijs voor het bestaan van het placebo-effect, maar geen enkele afdoende theoretische verklaring.
Zie Bügel (5 en 7).

4.
Te hoog gespannen verwachtingen bij het publiek t.a.v. de mogelijkheden van de moderne geneeskunde. Bron: Renckens (3, blz. 152).
Tv, tijdschriften en ook medische onderzoekers zelf communiceren medische vorderingen te vaak en te prematuur als medische doorbraken en dragen zo bij aan het gevoel dat de mogelijkheden van de geneeskunde onbegrensd zijn geworden. Als dan de patiënt van de reguliere geneeskunde te horen krijgt dat geen behandeling nodig is of geen verdere behandeling meer mogelijk is, dan is er kans dat de patiënt zich tot een andere arts of een alternatieve genezer wendt. De alternatieve genezer zorgt dan voor nieuwe hoop. De alternatieve geneeskunde erkent elke klacht en zegt daarvoor een oplossing te hebben. Zie Renckens (3, blz. 152-154).
In feite is het goed te begrijpen dat de patiënt de neiging heeft geen enkele behandeling onbeproefd te laten. Baat het niet, dan schaadt het niet.

5.
De openheid van de reguliere geneeskunde over bestaande wetenschappelijke onzekerheden.
Borst (9) wijst hier op het effect dat dit kan hebben op de patiënt. Als bepaalde behandelmethoden achterhaald worden of zelfs verkeerd blijken, krijgt de patiënt dat te horen. Borst: “Zo kan gezonde medische zelfkritiek tot ongezonde twijfel leiden bij de patiënt.
Alternatief zit hier niet mee. De patiënt is uniek, dus er is geen controlegroep, die laat zien dat de therapie niet werkt.”
De beslistheid die alternatieve genezers vaak tonen is juist aantrekkelijk voor de zoekende patiënt.

6.
Alternatief biedt de patiënt meer mogelijkheden om zelf tegen zijn ziekte te strijden. Zie Borst (9).
De hedendaagse mens is meer gericht op eigen regie en wil graag zelf ingrijpen in zijn eigen situatie. En, als de prognose toch slecht is, waarom dan niet zelf het heft in handen nemen?

7.
Alternatieve geneeskunde wordt door een aantal patiënten ervaren als minder bedreigend en minder gevaarlijk: geen operatie, geen bestraling, geen chemotherapie, geen ernstige bijwerkingen van medicijnen, geen ernstige medische fouten.

8.
De aantrekkingskracht van de term natuur.
De natuur is van oudsher verbonden aan noties als de natuur is puur, mooi, perfect, harmonieus en onbedorven, de natuur herstelt zelf evenwicht, de natuur is zelfgenezend, de natuur voorziet in natuurlijke geneesmiddelen, enz. In deze noties passen niet direct moderne ontwikkelingen als chemische industrie en kernenergie, met de bijbehorende risico’s van milieuproblemen. Chemische middelen en bestraling zullen dan bij een aantal patiënten ook weerstand oproepen.
Zie Renckens (3, blz. 152-153) en Borst (9).
Borst (9) wijst er ook op dat men zich niet realiseert dat de natuur ook “onvolmaakt, wreed en gifrijk” is en dat de serieuze geneeskunde “juist probeert te voorkomen dat de natuur haar fatale loop neemt.”

9.
Pseudowetenschappelijke termen als kosmische krachten, spirituele energie, energieveldverstoring e.d. spreken veel mensen aan. Zie Borst (9).

10.
Alternatieve geneeskunde sluit beter aan bij de behoefte aan religie en de ontvankelijkheid voor transcendente verleiding. Zie ook Borst (9).
Renckens (3, blz. 151-152) wijst ook op de vele overeenkomsten tussen alternatieve geneeswijzen en religie: de onveranderlijkheid van de leer, de aanwezigheid van magische handelingen en rituelen, de harmonieuze inbedding in de natuur, de aanwezigheid van een vereerde leermeester, de aanwezigheid van holistische elementen.

11.
De rol van reguliere artsen.
Een aantal artsen behandelt zelf ook alternatief. Artsen vestigen zich als arts - homeopaat, arts – acupuncturist, enz.

12.
De rol van ziekenfondsen.
Zorgverzekeraars vergoeden een aantal alternatieve geneeswijzen.

13.
De rol van de overheid.
De overheid laat ruimte voor twijfel.
In 1976 verscheen het Handboek Geneeswijzen in Nederland, met daarin ook een aantal alternatieve geneeswijzen. In 1993 verscheen nog een herziene versie.
In 1981 kwam de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (Commissie Muntendam) met aanbevelingen voor onderzoek, opleiding en financiering van alternatieve geneeswijzen.
In 1984 heeft de Gezondheidsraad onderzoekscommissies ingesteld voor alternatieve geneeswijzen.
Er worden geen wettelijke eisen gesteld aan samenstelling, werkzaamheid en bijwerkingen van homeopathische middelen.
Zie Renckens (3) voor meer historische informatie over de positie van paranormale geneeswijzen (kwakzalverij) in Nederland en de rol van diverse stakeholders daarin.

14.
De rol van geneesmiddelenfabrikanten.
Het grote publiek wordt zich in toenemende mate bewust dat geneesmiddelenfabrikanten zeer grote financiële belangen hebben, dat ze soms proberen huisartsen te beïnvloeden, dat de achterliggende research niet altijd voldoende kwaliteit heeft, dat de bijbehorende statistiek niet altijd deugt en dat bijwerkingen soms verzwegen worden.

15.
De rol van het grote aantal alternatieve geneeswijzen.
Het aantal alternatieve geneeswijzen is zeer groot en neemt eerder toe dan af. De vele advertenties beloven ook niets anders dan positieve effecten. Dit zal bij veel mensen waarschijnlijk naar de conclusie leiden dat dit toch niet allemaal onzin kan zijn en dat de medische wetenschap deze inzichten niet heeft (door een te eenzijdige benadering) of domweg afwijst als onwelkome concurrentie.


Het aantal instandhoudende factoren is echter nog veel groter! Als we kijken naar de instandhoudende factoren die algemeen geldig zijn voor het geloof in paranormale zaken, dan kunnen we nog 22 extra factoren aanwijzen.

*** modknip ***

Dit betekent dus dat er 37 instandhoudende factoren voor het geloof in kwakzalverij aan te wijzen zijn. Ga daar maar eens tegen in!Illustratief voor de moeilijkheid om het geloof in paranormaliteiten te bestrijden is ook het volgende. Met enige regelmaat zien we op tv een discussie over het onderwerp reguliere geneeskunde versus alternatieve geneeswijzen (kwakzalverij). Het resultaat is altijd hetzelfde: vaak fel (en soms bitter) discussiërende vertegenwoordigers van de reguliere geneeskunde tegenover (stug) volhoudende vertegenwoordigers uit de alternatieve hoek, met vaak bijval uit het publiek voor de laatste categorie. En, nog erger, de afwezigheid van kritische vragen aan de kant van de tv-redactie. Dat helpt mede om bij het publiek de indruk te wekken dat het hier om serieus te nemen behandelwijzen gaat.

De reguliere medici realiseren zich onvoldoende dat ze hier een onbegonnen strijd voeren tegen het fenomeen kwakzalverij.

De medische wereld is echter ook zelf voor een deel debet aan deze situatie. Men zou veel duidelijker en explicieter aandacht moeten besteden aan het placebo-effect. Dat zou ten dele helpen om kwakzalvers het gras voor de voeten weg te maaien. Dit effect is voor een groot deel verantwoordelijk voor de positieve effecten die paranormale geneeswijzen kunnen laten zien. De reguliere medische wereld maakt hier echter ook zelf dankbaar gebruik van. Soms heb ik de indruk dat artsen er geen belang bij hebben dat dit algemeen bekend is.

Verwijzingen

1. Rob H. Nanninga, Parariteiten. Een kritische blik op het paranormale, Het Spectrum, Utrecht, 1988.

2. Felix Eijgenraam, In dienst van de verwondering, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990.

3. Cees Renckens, Hedendaagse kwakzalverij. Alternatieve geneeswijzen nader beschouwd, Prometheus, Amsterdam, 1992.

4. Piet Vroon, Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag, Ambo, Baarn,1992.

5. Peter Bügel, De dokter moet wat strenger zijn, Intermediair 29(7), 19 februari 1993.

6. Paul van Dijk, Geneeswijzen in Nederland. Compendium van alternatieve geneeswijzen, 8e, geheel herziene druk, Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 1993.

7. Peter Bügel, Het Repelsteeltje-effect, Intermediair 30(50), 16 december 1994.

8. Marcel Hulspas & Jan Willem Nienhuys, Tussen waarheid & waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, Uitgeverij De Geus, Breda, 1997.

9. Piet Borst, Waarom trekt alternatief? NRC Handelsblad, 16 december 2000.

10. Herman de Regt & Hans Dooremalen, Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale, Boom, Amsterdam, 2008.

11. Ton Derksen, De ware toedracht. Wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers, Veen Magazines, 2010.

Gebruikersavatar
Berichten: 193

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Ik geloof tot op een zekere hoogte in paranormale gaven, maar heb al moeite met het woord paranormaal.

Wat mij een keer overkomen is dat ik een visioen had. Na dit visioen had ik een vreemd gevoel, dat er meer mensen waren als ik zag in dat visioen.

(mijn eerste conclusie was om contact op te nemen met een dokter, want ik was gek geworden, ook omdat ik ineens dingen zag)

Een week of drie later zie ik precies dat zelfde filmpje ? gebeuren. Toen dacht ik aan dat visioen en zei tegen me zelf, nou wil ik het weten ook.

Ik keek de trap af en er was een derde persoon, niet dus maar twee.

Schiet mij maar lek hoe dat kan.

Ik heb absoluut geen zin in een discussie, maar deze en andere vreemde ervaringen, hebben mijn ongeloof in paranormale gaven de grond in geboord.

Ik heb lang genoeg gezocht en één ding is zeker, er is 0% wetenschappelijk bewijs, voor paranormale gaven.
Ook is het mij nog nooit gelukt om deze gave ? op te roepen, het overkomt me.

Een vraag waar ik wel mee zit, is onze intuïtie tot meer in staat als wat we allemaal denken?
Ik ben ook lid geweest van een paar para forums, maar botste vooral met de andere leden.
Ik ben namelijk een fan van james randi en wetenschap in het algemeen.
Als het bestaat dan moet je het kunnen bewijzen.

Ook veel geleerd over dingen als cold reading.

Ik zeg ik zie een belangrijk persoon in je leven.
Veel mensen gaan dan gelijk antwoord geven met me vader ? me moeder ?
Dat heeft in ieder geval niets met paranormale gaven te maken.

Er zijn ook veel charlatans op dat gebied.

Wat me ook verbaasde is dat ik wel eens prive berichten kreeg toen ik lid was van een para forum.
Of ik raad wilde geven. Wat mij daarbij het meeste verbaasde was dat mensen advies gaan vragen aan mensen die ze absoluut niet kennen.

Zo vroeg er iemand aan mij, ik ben gek op een vrouw, moet ik het haar vertellen?
Ik heb natuurlijk antwoord gegeven met, dat hij dat zeker wel vertellen moest aan haar.
Maar ook dit heeft niets met paranormale gaven te maken.

Berichten: 4.221

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

wisk schreef: vr 31 mar 2023, 14:20 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen
Als ik zit zo lees dan krijg ik een beetje het idee dat je vooral argumenten aan het verzamelen bent tegen paranormale geneeswijzen, zonder dat je je eerst hebt proberen te verdiepen in de gedachtes die er misschien achter zitten. Dus kortom een wat eenzijdige benadering gebaseerd op vooroordelen. Daar schiet je niet veel mee op.

Zelf ben ik helemaal geen paranormaal denkend iemand, eerder het tegenovergestelde, dus gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing. maar ik denk dat je wel eerst verder in iets moet verdiepen wil je erover kunnen oordelen.

Zelf kom ik trouwens steeds meer tot de conclusie dat de natuurkunde nog wel eens een heleboel geheimen voor ons verborgen kan houden. bv de kwantum mechanica (de leer van het hele kleine zoals atomen en subatomaire deeltjes) bevat een heel eigenaardig effect, nl 'entangelement' Dat betekent dat toestanden van deeltjes onderling met elkaar verbonden zijn. Dus als je iets over 1 deeltje te weten komt dan past het andere deeltje zich aan (eigenlijk: geeft zijn eigenschappen prijs) omdat de eigenschappen daarvan gekoppeld zijn. en dat andere deeltje kan zich aan de andere kant van de wereld bevinden of zelfs aan de andere kant van het universum. Het zo dus kunnen dat er meer dingen met elkaar verweven zijn dan wij zien, bv gedachtes van mensen die met elkaar verbonden zijn.

Gebruikersavatar
Berichten: 193

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Je reactie doet me denken aan een aflevering over QFT.

De presentator eindigde met, is het niet een mooie gedachte dat we allemaal met alles en elkaar verbonden zijn via velden?

Arvin Ash die voor de duidelijk totaal niet beweerd, dat wij iets kunnen met dat verbonden zijn.

11min44.

Berichten: 4.221

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Gps schreef: za 01 apr 2023, 04:48 Arvin Ash die voor de duidelijk totaal niet beweerd, dat wij iets kunnen met dat verbonden zijn.
De vraag is dan of we er niets mee kunnen omdat het fundamenteel zo in elkaar zit dat je er niets paranormaals mee kan verklaren of dat we er gewoon nog te weinig van af weten.

Dat kun je een beetje vergelijken met de hersenen: we snappen heel goed hoe zenuwen werken en verbindingen kunnen maken, maar hoe je daarmee tot een bewustzijn komt snapt nog steeds niemand. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kunnen snappen als we er meer studie naar doen. Een ander voorbeeld is bomen die met elkaar praten: https://www.bedrock.nl/bomen-praten/

Berichten: 886

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

ik ben er 100% van overtuigd dat een positieve houding en de overtuiging dat een behandeling effect heeft op de ziekte
bijdraagt aan de genezing.
Als een kwakzalver"in staat is dit gevoel op te wekken met een goed gesprek, een dansje of een blauwe jurk doet er eigenlijk niet toe het effect is positief voor de genezing mist er wordt samengewerkt . mensen met een ernstige ziekte hebben niet alleen medicijnen of een behandeling nodig die werken maar ook steun artsen hebben daar in het algemeen toch weinig mee of het wordt ze onmogelijk gemaakt door het systeem waar ze in werken

Gebruikersavatar
Berichten: 193

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

HansH schreef: za 01 apr 2023, 09:48
Gps schreef: za 01 apr 2023, 04:48 Arvin Ash die voor de duidelijk totaal niet beweerd, dat wij iets kunnen met dat verbonden zijn.
De vraag is dan of we er niets mee kunnen omdat het fundamenteel zo in elkaar zit dat je er niets paranormaals mee kan verklaren of dat we er gewoon nog te weinig van af weten.

Dat kun je een beetje vergelijken met de hersenen: we snappen heel goed hoe zenuwen werken en verbindingen kunnen maken, maar hoe je daarmee tot een bewustzijn komt snapt nog steeds niemand. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kunnen snappen als we er meer studie naar doen. Een ander voorbeeld is bomen die met elkaar praten: https://www.bedrock.nl/bomen-praten/
Ik had ooit een paniek aanval, terwijl ik absoluut daar het type niet voor ben.
Ik wist zeker dat een ex van mij een probleem had.
Bij navraag, bleek ze een gelukkig een niet gelukte zelfmoordpoging gedaan te hebben.

De wetenschapper in mij zegt kan niet. Dat kan je niet voelen / weten.

De enige verklaring die ik heb kunnen vinden is iets als een energie veld, of dus QFT of een ander fenomeen.
Dat er door ons gesprek twee dingen aan elkaar verbonden worden, die geen correlatie hebben.

Ik heb er in zoverre vrede mee, dat ik het antwoord of dit een voorbeeld van paranormale gave is, niet ga vinden.
Wel heb ik aardig wat mensen gesproken die ineens wisten, dat een oom of tante overleden was.

En over die bomen, ik heb een keer een documentaire gezien, over hoe planten via chemie met elkaar communiceren.
Me mond viel open, maar dat ging dus over het zelfde verhaal, als met dat bomen verhaal.

Planten die bepaalde stoffen produceren om andere planten dwars te zitten omdat ze "weten" dat er andere planten in de buurt zijn.
Zo schijnt de lucht die we allemaal zo lekker vinden van gemaaid gras, een poging van het gras te zijn om insecten te lokken die de aanvaller van het gras (ons dus) weg moet jagen.

Een ander raar verhaal was toen ik voor het eerst over de corona-maatregelen hoorde.
Er gingen bij mij van binnen allerlei alarm bellen af.
Me intuïtie sloeg groot alarm.

Het enige wat ik wel zeker wist, het was geen angst om ziek te worden.
Voor de rest heb ik nog steeds niet echt een idee wat me intuïtie, me probeerde te vertellen.
Ik vind het namelijk erg moeilijk om te geloven, dat me intuïtie wist dat het verhaal niet helemaal klopte.
Dat kan me intuïtie helemaal niet weten, denk ik dan.

Dit soort ervaringen heeft mij in zoverre wel veranderd dat ik tegenwoordig meer geneigd ben om naar me gevoel te luisteren.
In plaats van, dat kan niet bewezen worden dus het bestaat niet.
Mijn rationele kant heeft die discussie al een paar keer verloren. :lol:

Toch zijn er wel onderzoeken geweest naar mediums, maar die wisten het in een test nooit beter te doen, als iemand die maar een end weg gokte. Zo zakte Derek Ogilvie door het ijs bij een test bij James Randi.

Ik kan dat filmpje niet meer vinden. Ik vind alleen maar dode links.
Hij moest aan de hand van speelgoed zeggen van welk kind dat speelgoed was.
Voor wie james randi niets zegt. Zijn stichting beloofde een miljoen dollar voor iemand die bewijzen kon paranormale gaven te hebben. Ik geloof dat die test nog steeds bestaat, al is de voorselectie wel veel strenger geworden.

Misschien ook leuk om te vertellen. Op een para forum kreeg ik te horen helder voelend te zijn.
Ik zou kunnen wat Jomanda kan. Probleem daarbij was wel dat ik nooit in Jomanda geloofd heb.

Helder voelend ben ik misschien wel, maar ik heb veel moeite met dat soort termen.
Ik geloof namelijk niet in mediums, als of die zo bijzonder zijn.
Mijn overtuiging is dat we dit allemaal kunnen.

Ik denk dat we allemaal wel eens een kamer binnen gelopen zijn, en het idee opkwam dat er ruzie geweest was.
Of dat nou echt paranormaal is of het lezen van lichaamstaal? Tja.

Een andere anecdote, ik denk aan een vriend en de vraag kwam op of hij soms een motor ongeluk gehad had.
Toen ik hem belde bleek hij met zijn motor achter op een auto gereden te zijn.
Toeval ?

Gebruikersavatar
Berichten: 193

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

boertje125 schreef: za 01 apr 2023, 19:42 ik ben er 100% van overtuigd dat een positieve houding en de overtuiging dat een behandeling effect heeft op de ziekte
bijdraagt aan de genezing.
Als een kwakzalver"in staat is dit gevoel op te wekken met een goed gesprek, een dansje of een blauwe jurk doet er eigenlijk niet toe het effect is positief voor de genezing mist er wordt samengewerkt . mensen met een ernstige ziekte hebben niet alleen medicijnen of een behandeling nodig die werken maar ook steun artsen hebben daar in het algemeen toch weinig mee of het wordt ze onmogelijk gemaakt door het systeem waar ze in werken
Dat denk ik dus ook, maar heb me wel geërgerd aan wat er met sylvia middelkamp ? gebeurd is.
Die ging met jomanda praten en ging niet meer naar gewone dokters.

Wat ik daar vooral niet aan begrijp, als de paranormale genees wijze werkt, dan zal een gewone dokter dat bevestigen.
Ook als hij niet begrijpt hoe dat kan.

Berichten: 4.221

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Gps schreef: za 01 apr 2023, 22:20 heb me wel geërgerd aan wat er met sylvia middelkamp ? gebeurd is.
Die ging met jomanda praten en ging niet meer naar gewone dokters.

Wat ik daar vooral niet aan begrijp, als de paranormale genees wijze werkt, dan zal een gewone dokter dat bevestigen.
Ook als hij niet begrijpt hoe dat kan.
Als het werkt dan weet niemand waarom dus kun je er niet op vertrouwen want het kan ook soms niet werken. Dus naar mijn idee kun je het best inzetten maar niet als vervanging van de reguliere geneeswijze. Als het werkt dan zal een arts dat wel kunnen bevestigen want die ziet dan de vooruitgang.

Berichten: 886

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

"Gewone" artsen letten behoorlijk goed op hun woorden.
Je krijgt voor geen enkele behandeling garantie dat het in jouw geval ook werkt.

Gebruikersavatar
Berichten: 193

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

HansH schreef: za 01 apr 2023, 09:48
Gps schreef: za 01 apr 2023, 04:48 Arvin Ash die voor de duidelijk totaal niet beweerd, dat wij iets kunnen met dat verbonden zijn.
De vraag is dan of we er niets mee kunnen omdat het fundamenteel zo in elkaar zit dat je er niets paranormaals mee kan verklaren of dat we er gewoon nog te weinig van af weten.
Om hier nog even op terug te komen.

Ik kwam vooral op para forums omdat ik antwoord zocht op hoe paranormale gaven werken.
Maar niemand ook niet de mensen die er in geloven, hebben een verklaring.

Ik vond slechts theorieën.

We zijn allemaal op weg naar een hoger bewustzijn, waarbij niemand mij echt uit kan leggen wat dit dan inhoud.

Als je zoekt kom je ook met mediteren in aanraking. Je moet gaan mediteren om in verbinding te komen met bijvoorbeeld dat energie veld.
Je moet je openzetten, en daar zijn ook oefeningen voor. (Het openen van je derde oog)

Helaas voor mij zit je dan echter op een gebied wat niets meer met wetenschap te maken heeft.
Dat betekent natuurlijk niet perse dat het onzin is, maar toch.

Dan kom je ook bij chakra's.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chakra
De opkomst van newagebeweging leidde tot meer belangstelling voor chakra's. De grootste chakra's worden daarin verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de activering van de diverse lichaamsfuncties zoals ademen, spreken, uitscheiden en lopen, zowel als voor de diverse vormen van perceptie via de zintuigen (indriya's, zintuigen van kennis en handeling). Oefeningen zijn er onder andere op gericht de endocriene klieren door middel van subtiele drukfluctuaties meer in balans te brengen, ter verbetering van de fysieke gezondheid en de beheersing van de emoties in verband met de mystieke levenswijze.

Een hedendaagse definitie van chakra's luidt:

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, afstemt en afgeeft. Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt. Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen van het stuitje tot het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt. De zes belangrijkste chakra's komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.
Zo heb ik wel mensen gesproken die beweren de kleuren van onze aura's te kunnen zien.

Mediteren is wel iets wat ik mensen aan kan raden,
Dan kan namelijk prima zonder dat je het op het paranormale gebied trekt, en kan helpen als je ge-stressed bent.
Zo zijn er oefeningen om je te aarden, iets wat mij soms wel geholpen heeft om kalm te worden.
Ook dat aarden is goed te doen, zonder dat je er iets spiritueels van maakt.

Ga ontspannen rechtop staan, met je voeten goed plat op de grond. Blijf een tijdje zo staan en ontspan.
Je visualiseert dan dat je de spanningen / stress uit je lichaam laat stromen, naar de aarde.

Ik snap absoluut niet waarom dat werkt, maar het werkt bij mij wel.
Misschien wel omdat je jezelf even afleid van de dingen waarover je piekert. ;)

Berichten: 886

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Ik snap wel dat mediteren werkt.
Als je dat goed doet gaat je hartslag omlaag vertraagd je ademhaling waardoor je lichaam en geest ontspant en nieuwe energie op doet.
Als jij dat kan door te denken dat je stress in de aarde zakt maakt dat verder niet uit
het gaat er om dat je het probleem even loslaat
mediatie/ontspanning kan je leren en wordt ook in de reguliere zorg gebruikt

mediteren is dan ook niets paranormaals en volgens mij is het effect
zoals rustigere ademhaling lagere hartslag en een minder actieve gebieden in de hersenen ook gewoon meetbaar en reproduceerbaar dus prima wetenschappelijk te onderbouwen.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 4.378

Re: 15 instandhoudende factoren voor het geloof in paranormale geneeswijzen

Opmerking moderator

Dit topic wordt zo langzamerhand een filosofische discussie. WSF kende tot een aantal jaren geleden ook een filosofieforum dat is gesloten (voor het waarom zie hier).
Dit topic wordt daarom gesloten.
Contra principia negantem disputari non potest.

Gesloten