[Column] Google Dokter

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 39

[Column] Google Dokter

De KRO-NCRV zendt dit televisieseizoen het programma Dokters vs Internet uit. Er kijken iedere keer ongeveer een miljoen mensen naar deze panelshow waarbij een team van drie dokters en een team van drie Bekende Nederlanders (BNers) proberen de juiste diagnose te stellen bij echte patiënten. De dokters doen dat op basis van hun kennis en ervaring. De BNers mogen erop los googelen. Het team met de meeste juiste diagnoses wint. Dokters vs Internet is een speelse poging na te gaan in hoeverre een leek aan de hand van symptomen een redelijke diagnose kan stellen met de kennis die hem of haar via het internet ter beschikking staat en in hoeverre praktiserende dokters zonder hulp van internet tot een goede diagnose kunnen komen.

Dat laatste is steeds meer een vertekening van de werkelijkheid omdat veel artsen regelmatig gebruik maken van de kennis die via internet beschikbaar is. De zegeningen van het internet in termen van volledigheid, actualiteit, selectiviteit en interactiviteit hebben in de gezondheidszorg ruim intrede gedaan. En niet alleen voor de professie zelf. Ook de leek maakt steeds vaker gebruik van het internet om meer te weten te komen over wat hij of zij mankeert en wat er aan gedaan kan worden.

Vroeger waren de baker met haar praatjes en de medische encyclopedie de enige informatiebronnen. In de jaren 1956 1964 presenteerde de eerste televisiedokter Hans van Swol het VPRO-programma Ziek zijn - Beter worden. Hij besprak daarin veelvoorkomende aandoeningen en beantwoordde hij kijkersvragen. Dat leverde veel gedoe op omdat er medici waren die vonden dat je de burger niet wijzer moest maken. De kennisvermeerdering van de massa  leidde alleen maar tot vervelende situaties waarin de patiënt zich hinderlijk met de diagnose ging bemoeien. In 1996 vertelde Van Swol in Medisch Contact dat het maken van zijn programma niet altijd van een leien dakje ging. Geneeskunde was in die tijd nog heilig, zo vertelde hij. Ik heb eens een programma voorbereid met een oogarts. Die werd op het laatste moment teruggefloten. Hij mocht niet optreden. Toen heb ik het maar zelf gedaan.

Door de nieuwe media is de relatie tussen arts en patiënt danig aan het veranderen. Eerst had je de betaalde 06-telefoondiensten waarmee je interactief via keuzemenus informatie kon krijgen over bepaalde aandoeningen. Deze zogenaamde audiotexdiensten waren in feite voorgelezen medische encyclopedieën. De meerwaarde was dat mensen zich anoniem konden verdiepen in de kenmerken van een ziekte, voordat zij over een drempel stapten en hun gezondheidsprobleem durfden bespreken met familie, vrienden of uiteindelijk de huisarts.

Door de opkomst van internet werd het allemaal anders. In hoog tempo kwamen en komen er publiek toegankelijke websites die op basis van symptomen een diagnose stellen. De Engelse website Medical Diagnosis is een professioneel diagnostisch laboratorium dat voor patiënten, klinieken en dokters specialistische en routinematige medische testen uitvoert. Een puur op leken gerichte en zeer uitgebreide Amerikaanse website is die van WebMD waar je niet alleen je symptomen kan controleren, maar ook een dokter kan zoeken en de laagste prijzen voor medicijnen kunt vinden.
Gezondheidsnet.nl is een Nederlandse website met een diagnosehulp.

De websites waarop mensen zelf tot op zekere hoogte kunnen opzoeken wat zij misschien mankeren en kunnen lezen wat een eventuele therapie is, zijn behoorlijk populair. Het is maar de vraag of dokters, met name huisartsen, blij zijn met patiënten die op het ochtendspreekuur even komen vertellen wat zij mankeren en welke medicijnen zij moeten hebben.

In de Scientific Americain van augustus 2017 staat het artikel The Computer Will See You now: Sophisticated software could help doctors make better diagnoses. Daar staan enkele interessante gegevens in. Het Amerikaanse instituut NASEM (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) heeft een rapport gepubliceerd over de oorzaken van medische fouten in de periode 1999 2015. Veel fouten komen voort uit slechte rapportage en miscommunicatie. Zes tot 17 procent komt voort uit een verkeerde diagnose. Het rapport stelt dat in de Verenigde Staten in tien procent van de gevallen waarin de patiënt overlijdt, een foute diagnose en aansluitend verkeerde behandeling de oorzaak is. De aanbeveling is dat ziekenhuizen meer gebruik moeten maken van clinical decision-support systems zoals DXplain, VisualDx en Isabel. Ondanks dat al meer dan 1.600 ziekenhuizen en klinieken in de VS VisualDx gebruiken, is er nog steeds geen sprake van een echte omarming van de nieuwe instrumenten. De grote vraag is of het aanvaarden van zulke software-oplossingen de medische praktijk substantieel zal verbeteren of dat die diagnosesystemen de al overbelaste dokter nog meer onnodig zullen belasten.

Een van de erkende verbeteringen door het gebruik van deze systemen is het voorkomen dat dokters minder last hebben van vooringenomenheid (cognitive traps). Een uit 2011 daterend onderzoek van VisualDx over de diagnose van een bepaalde huidinfectie liet zien dat de dokters die gebruik maakten van VisualDx in 64% van de gevallen een juiste diagnose stelden, tegen 14% als de dokters dat niet deden. Isabel claimde in 2014 een verbetering van een derde  van de diagnoses van veertig medische studenten die van hun systeem gebruik maakten.

Dat zijn mooie claims van de aanbieders van deze systemen. Toch loopt het allemaal niet zo'n vaart door zaken als gebrekkige standaardisatie van elektronische medische dossiers en het feit dat gezondheidsorganisaties de diagnostische fouten niet echt als hun probleem beschouwen. Bovendien vinden dokters in het algemeen dat ze goed bezig zijn en dat zij die nieuwlichterij niet nodig hebben.

Het feit dat in het programma Dokters vs Internet de leken met hun Google-dokters aan hun zijde regelmatig een betere diagnose maken dan de dokters zonder internethulp, doet vermoeden dat er een mooie toekomst is voor de diagnose-ondersteunende systemen.

Gebruikersavatar
Berichten: 1.251

Re: [Column] Google Dokter

Heeft er iemand hiernaar bekeken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd...
Gericht googelen (dus niet zomaar wat trefwoorden in google keilen) geeft dikwijls echt wel goede resultaten, zeker als je bereid bent wat in wetenschappelijke artikelen/boeken rond te neuzen (en niet zozeer de eerste wiki-link voor waarheid aan te nemen).
En daarnaast is het algemene niveau van vele specialisten (in gelijk welk vakgebied) niet steeds wat je ervan zou verwachten.
 
Ik zou zeggen dat het 50/50 is, op voorwaarde dat beide partijen geselecteerd zijn uit, laat ons zeggen, de groep "boven" de mediaan.

Gebruikersavatar
Berichten: 21

Re: [Column] Google Dokter

Er is ook een enorm verschil tussen een getrained arts die iets googled en tante Truus van drie hoog achter die hetzelfde intikt op haar PeeCee-tje.

Tante Truus komt namelijk heel gauw uit op het "Dat hep op Feesboek gestaan"-niveau uit.

Gebruikersavatar
Berichten: 6.053

Re: [Column] Google Dokter

Ik weet het; spuit elf geeft ook modder...maar ik wil dit even gezegd hebben omdat hier de arts wel heel één dimensionaal wordt neergezet als een zeldzame-diagnose-regurgiterende-witte jas.

Een arts is veel meer dan iemand die diagnoses stelt. Ik ben wel eens benieuwd hoe empathisch een computer is als deze moet uitleggen aan een 38-jarige man met 2 jonge kinderen dat deze nog maar een half jaar te leven heeft. Of hoe goed een computer een veneuze katheter aanlegt. Of hoe goed een computer kan inschatten of iemand met een halfzijdige verlamming dit simuleert of niet.

Wat mij betreft is de crux niet zozeer: kan een computer die 100.000 berekeningen per seconde kan maken, sneller en accurater een label plakken op een complex van symptomen dat in een vacuüm bestaat, maar waar de obsessie en nadruk leggen op een juiste diagnosestelling vandaan komt. Temeer er wordt gemeld in de openingspost dat slechts een minderheid van de medische fouten een verkeerde diagnose als oorzaak heeft (nu is dit wat wazig geformuleerd want een verkeerde diagnose is natuurlijk in veel gevallen per definitie een medische fout, behalve als de verkeerde diagnose werd gesteld op basis van toen aanwezige incomplete informatie die later werd aangevuld waarop de diagnose veranderde naar een correcte. Kanttekening hierbij is weer dat je dan eigenlijk niet van een diagnose spreekt maar van een waarschijnlijkheidsdiagnose).
Ik ben althans niet heel verbaasd met de conclusie dat als alle kennis uit de gehele medische literatuur wordt geraadpleegd de kans op een juiste extrapolatie van de dan aanwezige variabelen groter is dan als de kennis beperkt wordt door simpelweg humane fysiologie.

Persoonlijk denk ik dat de preoccupatie met diagnoses te maken heeft met de menselijke eigenschap om veel waarde toe te kennen aan hetgeen wat beschikbaar is of waar men aan blootgesteld wordt en weinig of onvoldoende waarde aan hetgeen dat ook onvoldoende aan de man wordt gebracht.
Een plaatje van een rode plek is zo gemaakt. Een plaatje van de emoties die door iemand heen gaan als diegene te horen krijgt dat hij zijn kinderen niet zal zien trouwen, is wat lastiger. Het antwoord op wat-vragen zijn over het algemeen makkelijker dan het antwoord op hoe-vragen. Daarnaast zijn er series op tv geweest zoals 'House' die zeldzame diagnoses (die ook nog eens gesteld worden door een arts die bijna geen humane eigenschappen heeft en niet toevallig als een computer -zowel qua kennis als incompetentie inzake sociale interactie- wordt neergezet) tot het hoofdthema hebben verheven en de uitdrukking "zachte heelmeesters maken stinkende wonden" wel extreem letterlijk neemt.

Uiteindelijk worden waar mensen werken ook fouten gemaakt. Gelukkig nemen we dit voor lief in ruil voor alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Ik wil in ieder geval nog niet een keuzemenu horen als ik de uitslag van een scan krijg: kies 3 voor prognose...

Reageer