Hoe beschermt de overheid burgers tegen schuldenproblematiek?

Gesloten
Gebruikersavatar
Berichten: 9

Hoe beschermt de overheid burgers tegen schuldenproblematiek?

Dit is een ingezonden bijdrage.
De Rijksoverheid geeft geld aan gemeenten om inwoners te helpen met het beheersen van schulden. De gemeenten bieden binnen de kaders van de wet hulp aan. De gemeente helpt met de schulden en ook de problemen daaromheen, denk aan problemen met het gezin of het vinden van werk. Sommige gemeenten kiezen ervoor om de uitvoering van onderdelen van deze verantwoordelijkheid aan de stadsbank of kredietbank uit te besteden. Voor de kwaliteit van deze schuldhulpverlening blijft de gemeente echter verantwoordelijk. Als je via Google zoekt kom je een behoorlijk aantal websites van de overheid tegen, waarop voorlichting wordt gegeven over schuldenproblematiek. Ook is er van alles over het beleid te vinden en vind je onderzoeken terug over schuldenproblematiek die in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd.
 
Wat is het minnelijk traject?
 
Het minnelijk traject maakt het mogelijk om afspraken te maken over de aflossing van schulden, schuldbemiddeling wordt dit benoemd. Is het noodzakelijk om alle schulden af te lossen? Dan kan de gemeente dit door middel van het zogenaamde saneringskrediet doen. Zo worden alle schulden afgelost en is een schuldenaar direct geholpen. Schuldsanering wordt dit genoemd.
 
Het wettelijke traject?
 
Als het minnelijk traject niet lukt, zal er een wettelijk traject worden doorlopen. In dit geval moet er een verzoek voor wettelijke schuldsanering bij de rechtbank worden ingediend. De gemeente kan hier hulp voor aanbieden.
 
Voorkomen is beter dan genezen
 
Door middel van budgetbeheer wordt er door de gemeente geprobeerd om het inkomen te beheren. Op deze manier kunnen betalingsachterstanden worden weggewerkt en wordt voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Als er budgetbeheer wordt opgelegd is het verplicht om hieraan mee te werken.
 
Ook worden er door de gemeente allerlei trainingen, cursussen en workshops aangeboden. De gemeente kan zelfs verplichten om mee te doen, in dat geval zal dit als onderdeel van de schuldhulpverlening worden gezien. Wanneer iemand niet voor het minnelijk traject of wettelijke traject in aanmerking komt, springt een maatschappelijk werker soms bij.
 
Maximaal rentepercentage en andere maatregelen

De Rijksoverheid heeft de volgende beperking opgelegd: Naast het maximaal rentepercentage en andere bestaande maatregelen, wil het kabinet een lijst met 40 actiepunten doorvoeren, deze is terug te lezen in het Actieplan ‘Brede schuldenaanpak’ van 23 mei 2018.
 
Werk het overheidsbeleid?
 
Voor er overheidsbeleid wordt ingevoerd doet men eerst uitvoerig onderzoek, vaak wordt op basis daarvan een debat gevoerd en een nieuw beleid ingevoerd dat zich over de jaren vormt. Ondanks de inzet van onze Rijksoverheid lijkt schuldenproblematiek een groeiend probleem, bijvoorbeeld het rapport ‘Armoede en schulden in Nederland’ van Divosa toont dit aan. In hoeverre er causaliteit bestaat tussen het beleid van de Rijksoverheid en schuldenproblematiek is dan ook de vraag, want ook voor kredietverleners en de Europese Unie is er een belangrijke rol weggelegd.
 
Bronnen:
https://bankr.nl/minilening/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/schulden-aanpakken
https://www.divosa.nl/armoede-en-schulden-nederland
Dit bericht is in overleg geplaatst. Wetenschapsforum heeft hiervoor een vergoeding of wederdienst ontvangen, en staat niet onvoorwaardelijk achter de inhoud.

Gesloten