is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

Moderators: dirkwb, Xilvo

Berichten: 84

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

mathfreak schreef: Omdat 0+c = c betekent dit dus dat c = 0, dus 0-0 = 0. Wanneer je nul met zijn eigen waarde vermeerdert of vermindert of met zichzelf vermenigvuldigt levert dat opnieuw de waarde nul op. Als je niets van wiskunde afweet lijkt het me niet verstandig om daarover uitspraken te doen die nergens op (behalve op een gebrek aan kennis) gefundeerd zijn. 
Maar ik heb wel een klein beetje verstand van getallenlijnen.
 
Elk getal (gebroken of geheel) is gekoppeld aan één plek (punt) op de getallenlijn.
 
Voor geheel getal geldt: Is gekoppeld aan een punt overeenkomend met de overgang van het ene naar een ander lijnstuk.
 
Voor gebroken getal (tussen 0 en 1) geldt: Is gekoppeld aan een aftelbaar onbegrensd klein gedeelte van aftelbaar kleinst begrensd geheel (punt) binnen het eerste lijnstuk (zie Cantor).
 
Hij is er gek van geworden (ik ook?).
 
Een mooi voorbeeld is het getal π.
Voor getal π-3 geldt: Is gekoppeld aan een aftelbaar onbegrensd klein gedeelte van aftelbaar kleinst begrensd geheel (punt) binnen het eerste lijnstuk.
Vandaar dat het aantal decimalen overaftelbaar onbegrensd is.
 
0 + c houdt in dat c zich bevindt op plaats c (is toegestaan).
Het teken (+) houdt een verplaatsing t.o.v. 0 op de getallenlijn in. 
 
Maar je hebt met 0 (+ of -) 0 = 0 met mij een probleem.
Deze bewerking leidt tot een plaats ongelijk aan 0.
En dit kan naar mijn mening echt niet (is verboden).
Of ga je mij nu vertellen dat er in dit geval geen sprake van verplaatsing is?
 
Dus zo onverstandig is het niet om mij met elementaire wiskunde bezig te houden. 

Berichten: 84

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

Kampen540 schreef op 16 Jun 2017 - 23:23:

Vandaar dat het aantal decimalen overaftelbaar onbegrensd is.
 
0 + c houdt in dat c zich bevindt op plaats c (is toegestaan).
Het teken (+) houdt een verplaatsing t.o.v. 0 op de getallenlijn in. 
 
Correctie.
 
Vandaar dat het aantal decimalen van pi aftelbaar onbegrensd is.
 
Aanvulling.
 
Als ik 0 + c toets aan de Natuurwet kom ik uit op het volgende:
 
Als waar is:
o    Voor 0 (+óf-) c is ongelijk aan 0 geldt: Is toegestaan.
Is ook waar:
o    Voor 0 (+óf-) c is gelijk aan 0 geldt: Is verboden.
 
De overige verboden rekenkundige bewerkingen zijn hier van afgeleid.
 
De rekenkunde is gebaseerd op de axioma's van Peano / Dedekind.
Jaren geleden kwam ik er achter dat het een cirkelredenering betreft.
 
Merk op dat elke wetenschappelijke tak van sport op axioma's berust.
Hiervoor komt één (voorlopig) axioma in aanmerking: De Natuurwet.

Gebruikersavatar
Berichten: 435

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

tempelier schreef: PS.
Iemand die beweert dat nul voor niks staat heeft niet veel inzicht in wat getallen zijn.
 
Dat zou dan voor mij gelden. Ik hoop maar dat het u niet stoort. Ik wil desondanks toch graag aan deze discussie mee blijven doen. Dan maar in de rol van dwaas. Dat is een kostuum dat ik dan blijkbaar aan moet trekken. Liever doe ik dat, dan dat ik dom blijf, of dat mijn vermoedens ongetoetst blijven.
 
Kampen540 schreef:  
Mijn wiskundekennis is nul.
 
Het spijt me, ik kan hier niets mee.
 
 
 
Kampen540 schreef: Mijn wiskundige kennis is vele malen minder dan de jouwe.
 
Ik vind dit zelf niet relevant, ik ben blij met elke reactie die iets bijdraagt of losmaakt. Maar ik vermoed zelf het tegenovergestelde, namelijk, dat mijn wiskundige kennis minder is dan de uwe. Maar ik vind het vervelend als soort overwegingen (ijdelheid?) de discussie zouden hinderen. 
 
Kampen540 schreef: Dus zo onverstandig is het niet om mij met elementaire wiskunde bezig te houden. 
 
Hier op even geen reactie, alleen dat deze passage mij toch op viel.
 
 
Dan wil ik graag een dwaas voorbeeldje opschrijven dat ik net bedacht om een mogelijk probleem te illustreren:
 
stél je hebt twee computers/rekenmachines. Een simpele rekenmachine die rekent met getallen van 1 significant cijfer. En een geavanceerde calculator die rekent met 10 significante cijfers. We doen dezelfde rekensom met dezelfde getallen.
 
(4+0) + (4+0) = (4+4) + (0+0)
4+4=8
4+0=4
 
4+0,4=4 (op de simpele rekenmachine)
 
maar:
4,4+4,4=8,8 (op de geavanceerde rekenmachine)
 
Voor mijn gevoel ontstaat hier een probleem, maar ik kan mijn vinger er niet helemaal goed achter krijgen.
 
voor het overige:
 
8≠9 (op beide rekenmachines)
4+4=8 (op de simpele rekenmachine)
0,4≠0 (op beide rekenmachines)
 
Ik weet eigenlijk niet eens wat ik precies bedoel. Ik heb het dwaze gevoel dat dezelfde fysieke rekensom op de twee machines een verschillende uitkomst geeft, en dat niet helemaal duidelijk is dat dit probleem Überhaupt kon ontstaan. Ik vermoed een probleem op het grensvlak van significante cijfers- niet significante cijfers. En ik vermoed dat dit probleem zich ongemerkt kan uitbreiden tot ver in de wel significante cijfers. En bovendien besef ik de eindigheid van alles, elke rekenmachine heeft een beperkte rekenkracht
het heeft alleen zin om veel fouten te maken als je er iets van op steekt

Berichten: 84

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

tuander schreef op 17 Jun 2017 - 07:32:

Ik vind dit zelf niet relevant, ik ben blij met elke reactie die iets bijdraagt of losmaakt. Maar ik vermoed zelf het tegenovergestelde, namelijk, dat mijn wiskundige kennis minder is dan de uwe. Maar ik vind het vervelend als soort overwegingen (ijdelheid?) de discussie zouden hinderen. 
 
Het is geen vorm van misplaatste bescheidenheid. Het is zoals het is.

Berichten: 84

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

tuander schreef: Dan wil ik graag een dwaas voorbeeldje opschrijven dat ik net bedacht om een mogelijk probleem te illustreren:
 
Een ogenschijnlijk dwaas voorbeeldje kan tot een fundamenteel probleem leiden.
Advies: Maak er een nieuw onderwerp van.

Berichten: 84

Re: is het snijpunt van twee lijnen wel 1 punt?

tuander schreef:  
En bovendien besef ik de eindigheid van alles, elke rekenmachine heeft een beperkte rekenkracht
 Dit zal iedereen (ook voor de toekomstige) wel onderschrijven.

Reageer