Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Moderators: dirkwb, Xilvo

Berichten: 84

Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Men denkt zich een lijn als een aaneenschakeling van punten (bron: Wikipedia).
Een nauwkeurige definitie van een lijn en van een punt geven is moeilijk (bron: Wikipedia).
 
Sinds Euclides worstelt men daar mee.
Nu meen ik het antwoord (op basis van een wetmatigheid in de natuur) te kunnen geven.
 
Het leidt tot de volgende definities:
 
1          Voor rechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van niét neutraal lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde.
2          Voor halfrechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde.
3          Voor halfrechte geldt:
 • Is één rond wél neutraal lijnstuk met één gemeenschappelijk midden.
4          Voor kromme (curve) geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, zowel niét als wel in elkaars verlengde.
5          Voor lijnstuk geldt:
 1. Is een onbegrensde aaneenschakeling van punten als kubus.
 2. Heeft een variabele (begrensde) lengte.
 3. Is zowel recht als rond.
 4. Is zowel niét als wél neutraal.
 5. Dikte is onbegrensd klein.
 
Onder onbegrensd versta ik: ‘Aftelbaar onbegrensd’.
 
De definities zijn gebaseerd op het bestaan van Planckdeeltje.
 
Voor Planckdeeltje geldt ondermeer:
 • Is een bol.
 • Is zowel een aaneenschakeling als samenvoeging van punten.
 • Is zowel elektrisch niét als wél neutraal (heeft zowel wél als niét spin).
 • Heeft één grootte (= Planckafstand).
 • Draait bolvormig om Planckdeeltje als centrum.
 
Een meetkundige vraagt zich (naar mijn mening) niet af of een Planckdeeltje niét of wél bestaat.
Het beperkt zich tot het (met abstracte middelen) beschrijven daarvan.
Bij dit forum verwacht ik daarom niet de weerstand die ik bij ‘Natuurkunde’ heb ondervonden.
Hiervoor verwijs ik naar het onderwerp ‘Wat is elektrische lading?’.
Men is daar tevreden dat subatomaire deeltjes uitsluitend eigenschappen hebben.
 
Het doet mij een beetje denken aan het antwoord van een automonteur op mijn vraag ‘Wat is een testcomputer?’
Hij antwoordde: “Dat is een eigenschap i.p.v. fenomeen en ik wil geen academische discussie over betekenis van woorden; weg wezen, je bent geen automonteur”.
 
Met betrekking tot de zwaartekracht het volgende:
 • Tot nu toe is elke appel naar beneden gevallen.
 • Toch is er geen bewijs dat een volgende ook naar beneden valt, ondanks dat we alles daarover kunnen berekenen.
 
Zo geldt dit ook voor genoemde wetmatigheid met toetsbare voorspellingen.
Beschouw het (voorlopig) als een axioma waarop alle kennis is gebaseerd.
 
Ik realiseer mij dat het veel moeite zal kosten een en ander te begrijpen.
Bedenk:
 • Het probleem is enkele duizenden jaren oud.
Wie het geheel begrijpt heeft veel begrepen (het staat in relatie met ontstaan van heelal).
 
Nu kan ik kat en muis spelen (net zoals Socrates dat in het verleden bij monde van Plato heeft gedaan), maar dan maak ik geen vrienden.
Vandaar de bijlagen als mijn denkresultaat.
 
Kortom:
 • Schiet er maar op (eerst de bijlage ‘Punt - Vorm’, gevolgd door ‘GCC vs. ICC’, daarna de opeenvolgende definities).
 • Het lijkt mij (ter wille van de leesbaarheid) een schone taak voor de moderator om hierop te filteren.
 
Beproefde methoden om discussies en leesbaarheid in negatieve zin te beïnvloeden zijn:
 • Veel tekst.
 • Veel vragen.
 
Advies:
 • Vorm van elke regel een ‘Plaatje’.
 • Lukt dat niet, leg weg en probeer het op een andere dag nog eens (herhaal dit meerdere malen).
 
Wim van Kampen
 
 
Bijlagen
GCC. vs. ICC.g.pdf
(234.32 KiB) 56 keer gedownload
Punt - Vorm.g.pdf
(81.21 KiB) 56 keer gedownload

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Kampen540 schreef op 08 Jun 2017 - 14:47:

3          Voor halfrechte geldt:
 • Is één rond wél neutraal lijnstuk met één gemeenschappelijk midden.
Tikfout:
 
3          Voor cirkel geldt:
 • Is één rond wél neutraal lijnstuk met één gemeenschappelijk midden.

Gebruikersavatar
Berichten: 3.219

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Lijkt me meer onder theorie ontwikkeling te horen.
 
Overigens gaat het zo goed als gelijk fout.
 
In de definitie staan ongedefinieerde begrippen zoals:
 
1. Aaneengeschakeld
2. Neutraal
3. Lijnstuk.
4. Verlengde.
In de wiskunde zijn er geen Koninklijke wegen Majesteit.

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

tempelier schreef op 12 Jun 2017 - 09:09:

Lijkt me meer onder theorie ontwikkeling te horen.
 
Theorie ontwikkeling houdt een proces in.
In mijn geval is daar geen sprake van (er is een vermeende wetmatigheid als bron van alle kennis).
 
Voordat ik op je opmerkingen in ga:
 • Je bent het eens met het gestelde in beide bijlagen?
 
Zo nee, dan leggen we eerst jouw opmerkingen onder de loep.

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Definities (strenger geformuleerd).

 
1          Voor rechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van niét neutraal lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, mét een midden.
2          Voor halfrechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, zónder een midden.
3          Voor halfrechte geldt:
 • Is één rond wél neutraal lijnstuk met één (extern) gemeenschappelijk midden.
4          Voor kromme (curve) geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, zowel niét als wel in elkaars verlengde.
5          Voor lijnstuk geldt:
 1. Is een onbegrensde aaneenschakeling van punten als kubus.
 2. Heeft een variabele (begrensde) lengte.
 3. Is zowel recht als rond (punten zijn zowel wél als niét in elkaars verlengde).
 4. Is zowel niét als wél neutraal.
 5. Heeft niét een dikte (is onbegrensd klein).

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Definities (strenger^2 geformuleerd).
 
1          Voor rechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van niét neutraal lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, mét (uitsluitend intern) midden.
2          Voor halfrechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, zónder (zowel intern als extern) midden midden.
3          Voor halfrechte geldt:
 • Is een rond wél neutraal lijnstuk met één (uitsluitend extern) midden.
4          Voor kromme (curve) geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, zowel niét als wel in elkaars verlengde.
5          Voor lijnstuk geldt:
 1. Is een onbegrensde aaneenschakeling van punten als kubus.
 2. Heeft een variabele (begrensde) lengte.
 3. Is zowel recht als rond (punten zijn zowel wél als niét in elkaars verlengde).
 4. Is zowel niét als wél neutraal.
 5. Heeft niét een dikte (is onbegrensd klein).
Voor wél neutraal geldt: + en - is wél met zichzelf samengevoegd.
Voor niét neutraal geldt: + en - is niét met zichzelf samengevoegd (is ruimtelijk gescheiden).
 
 
 
 

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Definities (strenger^3 geformuleerd, herstel tikfout).
 
1          Voor rechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van niét neutraal lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, mét (uitsluitend intern) midden.
2          Voor halfrechte geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, uitsluitend wél in elkaars verlengde, zónder (zowel intern als extern) midden midden.
3          Voor cirkel geldt:
 • Is een rond wél neutraal lijnstuk met één (uitsluitend extern) midden.
4          Voor kromme (curve) geldt:
 • Is een onbegrensde aaneenschakeling van wél neutrale lijnstukken, zowel niét als wel in elkaars verlengde.
5          Voor lijnstuk geldt:
 1. Is een onbegrensde aaneenschakeling van punten als kubus.
 2. Heeft een variabele (begrensde) lengte.
 3. Is zowel recht als rond (punten zijn zowel wél als niét in elkaars verlengde).
 4. Is zowel niét als wél neutraal.
 5. Heeft niét een dikte (is onbegrensd klein).
Voor wél neutraal geldt: + en - is wél met zichzelf samengevoegd.
Voor niét neutraal geldt: + en - is niét met zichzelf samengevoegd (is ruimtelijk gescheiden).

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Tempelier stelt terecht dat het direct al fout gaat.
 
Hierbij alsnog de definities van meetkundige begrippen (zie bijlage).
Bijlagen
Begrippen - Telkunde.g.pdf
(163.96 KiB) 47 keer gedownload

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Tot nu toe heb ik geen inhoudelijke bezwaren mogen vernemen.
 
Het bewijzen van de Natuurwet is een lastige (is even lastig als het bewijs van bestaan).
 
Voordat ik tot tellen van punten (als gedeelte van zowel het abstracte als concrete) overga, onderstaande bijlage (merk de consistentie van de Natuurwet op).
 
Daarna stel ik iedereen in de gelegenheid de vijf meetkundige definities te toetsen aan de bestaand meetkundige kennis.
Bijlagen
Punt - Kenmerken.g.pdf
(81.48 KiB) 41 keer gedownload

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Heb de punten geteld, zie bijlage: ‘Punten - Aantal‘.
 
De naam van module ‘Begrippen - Telkunde’ heb ik gewijzigd in ‘Meetkunde - Begrippen’ (zie bijlage).
 
Onderstaand geeft de reden weer.
 
1          Als waar is:
 • Voor telresultaat geldt: Is uitsluitend wél exact.
2          Als waar is:
 • Voor 3 * 4 = 12 als rekenresultaat geldt: Is wél exact.
3          Is ook waar:
 • Voor rekenresultaat geldt: Is zowel niet als wél exact.
 
 
1          Als waar is:
 • Voor telresultaat geldt: Is uitsluitend wél exact.
4          Is ook waar:
 • Voor telkunde geldt: Is uitsluitend wél exact.
 
 
4          Als waar is:
 • Voor telkunde geldt: Is uitsluitend wél exact.
3          Als waar is:
 • Voor rekenresultaat geldt: Is zowel niet als wél exact.
5          Is ook waar:
 • Voor rekenkunde geldt: Is zowel niet als wél exact.
 
De enige (wetenschappelijke?) tak van sport die echt exact is, is de telkunde.
Bijlagen
Meetkunde - Begrippen.g.pdf
(164.13 KiB) 49 keer gedownload
Punt - Aantal.g.pdf
(128.5 KiB) 36 keer gedownload

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Ik heb zomaar het donkerbruine gevoel dat ik op (wetenschappelijke) teentjes heb getrapt.
 
Allereerst: Mijn hoofd buig ik diep voor alle wetenschappelijke prestaties die tot nu toe zijn geleverd (klasse!!!).
Toch vind ik dat m.b.t. het exacte een te grote broek wordt aangetrokken.
 
Mijn stellingen als volgt toegelicht:
 
Op een keukentafel liggen meerdere (vijf) identieke ballen.
 
Een wetenschapper (meet- en rekenkundige) wordt gevraagd het volume te berekenen.
Een telkundige wordt gevraagd het aantal ballen vast te stellen.
 
De wetenschapper heeft het volgende probleem:
 • Meetwaarden zijn niet exact (wordt met significante cijfers afgedaan).
 • Het getal pi is niet exact.
De uitkomst is een schatting binnen een bepaalde onnauwkeurigheidsgrens.
De telkundige komt met uitkomst ‘vijf’ aanzetten (is wél exact).
 
Ook bekruipt bij mij het gevoel dat al mijn bijgevoegde bestanden niét worden begrepen.
Desondanks voeg ik als laatste een bestand toe waarin (als alles waar is) het wetenschappelijk bewijs van de Natuurwet wordt geleverd.
Bijlagen
Punt - Ontstaan.g.pdf
(136.14 KiB) 43 keer gedownload

Gebruikersavatar
Berichten: 699

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Het getal pi is wel exact. Verder heb ik geen zin/tijd om je bestanden door te lezen, sorry.
Give a man a fire and he's warm for a day. Set a man on fire and he's warm for the rest of his life.

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Emveedee schreef: Het getal pi is wel exact. Verder heb ik geen zin/tijd om je bestanden door te lezen, sorry.
Zou je mij dan het aantal decimalen van pi als exact getal kunnen geven?

Berichten: 6.987

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

Wanneer is volgens jou een getal exact?

Berichten: 84

Re: Lengte onbegrensde aaneenschakeling van punten.

EvilBro schreef: Wanneer is volgens jou een getal exact?
Dit is een vraag met een wedervraag beantwoorden (leidt alleen maar af).

Gesloten