Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Moderator: Rhiannon

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.973

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Mijn kinderen en ook mijn kleindochter zijn gevaccineerd. Dat wil ik vooropstellen voordat ik word beticht van het zijn van een anti-vaxxer. Wel heb ik mij eerst laten informeren over al dan niet vaccineren. Ik ben een volslagen leek en spreek dus ook, net als de meeste andere ouders, puur vanuit mijn gevoel en bezorgdheid. Maakt me dat geen gesprekspartner, zoals de hoge heren mij hebben verteld, soit. Als ik mij ook hier niet mag uiten, lees deze bijdrage dan niet.
 
Het valt me op dat diegenen die vaccinaties promoten, en dan vooral mensen uit de medische hoek, anderen die graag beslagen ten ijs komen en zich dus willen oriënteren op wel of niet vaccineren en zo ja, op welke leeftijd, onmiddellijk uitmaken voor new age fanaten of nog veel erger. De toon waarop mij werd verteld dat ik mijn 'hoofdje maar niet moest breken over al dan niet vaccineren' was uitermate ergerlijk. Het aantal keren dat ik ben uitgemaakt voor 'mevrouwtje' op een zeer neerbuigende toon kan ik niet meer tellen. Op mijn vragen werd geantwoord dat zij nou eenmaal beter wisten dan ik waarom mijn kinderen moesten worden gevaccineerd en dat een leek daar helemaal geen verstand van had. Ik moest de artsen, virologen enz. maar op hun blauwe ogen geloven, want als leek, en zeker als vrouw, had ik daar nu eenmaal geen zicht op. Mijn dochter komt nu weer hetzelfde tegen.
 
Wat is er mis met willen weten waarom vaccineren goed is of niet? Wat is er mis met willen weten of een vaccinatie ook iets later in het jonge leventje kan worden gegeven zodat er wat gespreider wordt geprikt, omdat er nu wel heel veel vaccinaties tegelijk worden gegeven? Wat is er mis met willen weten of, en zo ja welke, bijwerkingen te verwachten kunnen zijn? Want bijwerkingen kunnen er zeker zijn en daar hoor je de 'experts' niet over. Wat is er mis met je zorgen maken om het liefste in je leven, je kind? Kortom, wat is er mis met goed geïnformeerd worden en dus overtuigd dat je het goede doet, je kinderen laten vaccineren?
 
De sites van de overheid zijn overdreven jubelend over vaccineren en bovendien wantrouw ik de overheid sowieso (zeker met een figuur als Rutte, die nog niet in zijn eerste leugen is gestikt, aan de leiding). Ook het RIVM en de woordvoerders daarvan lopen niet over van empathie en begrip en voelen zich te belangrijk om zich te verlagen tot het niveau van een leek die te goeder trouw beter geïnformeerd wil worden. Een goed begin zou zijn om in ieder geval de toon vanuit de medische en gouvernementele hoek wat minder aanmatigend te doen zijn.
 
Laten ouders en wetenschappers beginnen met de gesprekken normaal te laten verlopen, respectvol en luisterend naar elkaars inbreng. Hoewel wetenschap en leken vaak een verschillende mening hebben, wil dat nog niet zeggen dat de laatsten het slechtste voor hebben met hun kinderen. Verre van dat zelfs. Zij willen juist dat hun kinderen hun goede gezondheid behouden, net als de anderen waar hun kinderen mee in contact komen.
 
Dus, laat ook de toon in dit topic zodanig zijn, dat een leek niet meteen in de gordijnen klimt.
Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Zo'n belerende toon is inderdaad niet heel behulpzaam als iemand oprechte vragen of zorgen heeft. 
 
Het lijkt me sterk dat een arts ontkent dat een vaccin bijwerkingen kan hebben, en in mijn persoonlijke ervaring is dat ook nooit ontkend, maar dat was wel als volwassene bij de ggd, niet als koter waarbij de hele klas tegelijk een vaccin kreeg van een of andere arts/zuster/etc die op school langs kwam (ik weet niet of dat nu nog op die manier gaat). 
 
Wat het lastig maakt is dat het om een enorm grote groep gaat, en per persoon een gesprekje voeren nog best een kostbare gelegenheid zou worden. Maar de mogelijkheid tot een consult bij de huisarts voor bezorgde/twijfelende ouders moet zeker mogelijk zijn. Voordeel van de huisarts is dat die de patient meestal al kent en een beetje kan inschatten op welk intellectueel nivo diegene zit en daarop zijn communicatie kan aanpassen. Dat lukt niet in een website of folder die je aan iedereen geeft. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 967

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Op zo'n neerbuigende manier omgaan met bezorgde ouders kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, al zou ik me wel ergens kunnen voorstellen dat individuen (kunnen bijv. zowel medici zijn als werknemers van het RIVM consultatiebureau zijn) op een gegeven moment hun geduld kunnen verliezen als ze voor de zoveelste keer alle belangrijke punten (waarom en hoe werkt het, welke bijwerkingen zijn er, spookverhalen weerleggen, etc.) moeten verklaren. Ik ben niet op de hoogte hoe ouders worden geïnformeerd over vaccinatie, maar ik zou persoonlijk het eerst aan groepsvoorlichtingen met kinderartsen in persona denken. Je zou dat in samenwerking met basisscholen kunnen organiseren, alhoewel dat in het geval van zuigelingen (± 1-2 jaar oud) niet zal gaan. In dat geval zou je ouders met kinderen van die leeftijd per gemeente/wijk kunnen uitnodigen in zalen en daar de discussie mee aangaan. Zet er (bij voorkeur) één of meerdere kinderartsen voor de groep die op een empathische, laagdrempelige en vriendschappelijke manier naar de vragen of het commentaar van ouders luisteren en volledig op de hoogte zijn van vaccinologie, het Rijksvaccinatieprogramma en de grote knelpunten waar ouders mee kunnen zitten. Tijdens zo'n zitting kunnen ouders vragen stellen en na de zitting bepalen ze zelf of ze overtuigd zijn of niet. Eventueel zou je dan nog 1-op-1 gesprekken kunnen organiseren met die sceptische groep. Persoonlijke voorlichting is wat mij betreft key in deze kwestie. Ik kan me niet voorstellen dat foldertjes, websites en social media de twijfels van de sceptische groep gaan wegnemen. Moet denk ik ook betaalbaar zijn, sowieso hebben we nog wel enkele kostenposten waar we flink op kunnen bezuinigen. De dividendbelasting om maar iets te noemen. :roll:
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Persoonlijke benadering heeft natuurlijk de voorkeur voor zover het haalbaar is.. en wellicht is het dat ook wel, bijvoorbeeld via de huisarts. Kinderen en-masse vaccineren is wellicht niet meer van deze tijd, en het zou beter zijn dit bij een consult met de huisarts te doen. Ergens lijkt dat heel kostbaar, maar praktisch gezien betekent het dat kinderen tot hun 18e hun huisarts 2 of 3 keer vaker zien dan nu het geval is. Voordeel is dat je het hele school-artsen circus acuut kunt afschaffen. 
 
De huidige situatie is domweg vreemd: Voor vaccinaties voor verre reizen bleek de GGD de instantie waar ik terecht moest, terwijl ik echt geen reden zie waarom mijn huisarts dat niet had kunnen doen - die is echt wel in staat een injectie te geven, binnen de tijdspanne van 1 standaard consult. 
 
Bovendien zou werken via een huisarts ook voor wat meer maatwerk kunnen zorgen mits maatwerk vaccins beschikbaar zijn: je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om wel te vaccineren tegen mazelen maar niet tegen polio, gezien de kansen waarop je blootgesteld wordt aan die ziektes. 
 
Overigens doet de GGD dat laatste wel weer heel goed als je alert bent: ze hebben inzicht in het risico voor het oplopen van een bepaalde ziekte bij verblijf in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd. Je moet assertief zijn en doorvragen om die informatie te krijgen, maar ze hebben het wel degelijk. Zo kun je je laten vaccineren tegen cholera, maar statistisch was de kans het op te lopen gedurende een maand verblijf in indonesie "1 op 1 miljoen of kleiner", en bovendien dat vaccin verre van 100% effectief, dus heb ik gekozen dat niet te gebruiken. 
 
Maar goed, ik ging er heen om een specifiek risico uit te sluiten. Hepatitis A is aardig prevalent (kans van besmetting in de orde van 1 op 10.000 per maand, vast hoger als je liefhebber van streetfood bent) dus dat leek wel een zinnige optie. En als je dan een handig vaccin voorhanden hebt dat beschermd tegen zowel hep A als B (twinrix) dan is dat een vrij logische keuze - qua hep B weet je maar nooit op reis ;)
Victory through technology

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.973

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Benm schreef: ...
Voor vaccinaties voor verre reizen bleek de GGD de instantie waar ik terecht moest, terwijl ik echt geen reden zie waarom mijn huisarts dat niet had kunnen doen - die is echt wel in staat een injectie te geven, binnen de tijdspanne van 1 standaard consult.
...
 
Overigens doet de GGD dat laatste wel weer heel goed als je alert bent: ze hebben inzicht in het risico voor het oplopen van een bepaalde ziekte bij verblijf in een bepaald gebied voor een bepaalde tijd. Je moet assertief zijn en doorvragen om die informatie te krijgen, maar ze hebben het wel degelijk.
...
 
Inderdaad kun je je bij de GGD laten vaccineren als het gaat om (verre) reizen waar je dat voor nodig hebt. Je kunt ook terecht bij de Travel Clinics van KLM Health Services op Schiphol (24 uur per dag, alle dagen van het jaar), in Amsterdam en Den Haag, waar je ook heel goed advies krijgt over wat wel of niet aan te raden of verplicht is. Zo is mij afgeraden om bijv. naar Ghana te gaan omdat daar een gele koorts vaccinatie verplicht is en ik boven de 65 ben en bovendien hartpatiënt. Het risico op (ernstige) bijwerkingen is te groot.
Ook kan de huisarts natuurlijk wel inenten, alleen moet je daar een stappenplan volgen: huisarts zoekt in zijn informatie (of op internet) of en, zo ja, welke inenting(en) nodig is (zijn), schrijft recept voor de vaccinatievloeistof, je gaat naar de apotheek die het bestelt, apotheek belt je als het binnen is, je haalt het op en gaat weer naar de huisarts om de injectie te laten geven.
 
Bij dit soort vaccinaties wordt er wel een duidelijke uitleg gegeven op basis van een gelijkwaardig gesprek. Maar we hebben het hier over het vaccineren van kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma. Daar schort het heel erg aan uitleg, al was het maar een goede, met nadruk op goede, folder waarin alles helder wordt beschreven.
Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.

Berichten: 7.030

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Maar we hebben het hier over het vaccineren van kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma. Daar schort het heel erg aan uitleg, al was het maar een goede, met nadruk op goede, folder waarin alles helder wordt beschreven.
Wat is er volgens jou mis met de site rijksvaccinatieprogramma.nl en de folders die je daar kunt vinden?

Gebruikersavatar
Berichten: 967

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

We kunnen RVP-vaccinaties en vaccins die ter sprake komen voor verre reizen eigenlijk niet 1 op 1 vergelijken. RVP-vaccinaties zijn bestemd voor immunisatie tegen zéér besmettelijke ziekten (om een voorbeeld te noemen: mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die de mens kent) en hebben daarom ook een andere nationale prioriteit voor RVP-vaccins dan vaccins tegen bijv. griep of cholera. 
 
De vraag is of huisartsen voldoende geïnformeerd zijn om ouders te voorzien van een volwaardig gesprek over het wel of niet vaccineren. Huisartsen hebben het al schreeuwend druk en hebben te maken met ernstige tijddruk. Een goede voorlichting over vaccins zou extra scholing en wellicht langere consulten betekenen. De vraag is of dat haalbaar is. Zou het dan niet beter zijn om daar speciaal jeugd- of kinderartsen voor op te leiden die niets anders doen? En om dat vervolgens weer kostenefficiënt te doen zou je dan primair kunnen denken aan groepssessies en daarna gesprekken op maat met ouders die prangende vragen of kritiek hebben.
 
De reden dat de vaccins slechts door de GGD verstrekt worden, maar dat is mijn subjectieve interpretatie, is in de eerste plaats denk ik monitoring. Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van monitoring van vaccinaties en daardoor kunnen we de vaccinatiegraad ook zo gedetailleerd bespreken (per cohort, provincie, gemeente, GGD-regio, etc.) Overigens wordt ook het rioolwater uit gebieden van bijv. de biblebelt en AZC's structureel geanalyseerd op sporen van RVP-ziekten (ik weet niet zeker of het RIVM of de GGD dit doet), waardoor relatief vroeg melding gemaakt kan worden van potentiële uitbraken. Maar het is ook een zeer arbeidsintensieve taak. Nu worden alle gegevens geclusterd ingevoerd in het systeem; ik zou me kunnen voorstellen als iedere huisarts over elk individuele vaccinatie zo'n melding moet maken dat er minder nationale monitoring mogelijk is, zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau. Daarnaast is het voor de GGD makkelijker om cohorten structureel en gecoördineerd op te roepen voor vaccinatie, dan dat ieder zelf maar mag bedenken wanneer ze eens langs de huisarts gaan. De reden is m.i. dus tweezijdig: monitoring en logistiek.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Rhiannon schreef:  
Inderdaad kun je je bij de GGD laten vaccineren als het gaat om (verre) reizen waar je dat voor nodig hebt. Je kunt ook terecht bij de Travel Clinics van KLM Health Services op Schiphol (24 uur per dag, alle dagen van het jaar), in Amsterdam en Den Haag, waar je ook heel goed advies krijgt over wat wel of niet aan te raden of verplicht is. Zo is mij afgeraden om bijv. naar Ghana te gaan omdat daar een gele koorts vaccinatie verplicht is en ik boven de 65 ben en bovendien hartpatiënt. Het risico op (ernstige) bijwerkingen is te groot.
 
Travel clinics kan inderdaad ook, maar vaak duurt het wel even voordat een vaccin immuniteit oplevert, dus is het niet zo praktisch dat op schiphol te doen tenzij je er vaak komt. 
 
Gele koorts is overigens wel een aparte - veel landen stellen vaccinatie verplicht, maar alleen als je recentelijk in een land bent geweest waar het voorkomt. Hoe ze dat controleren/handhaven weet ik niet. 
 
Overigens is het wel een goed voorbeeld van een situatie waarbij vaccinatie niet mogelijk is. Soms is een medische verklaring daarover voldoende om alsnog een land in te mogen, maar je loopt natuurlijk wel het risico om zelf de infectie op te lopen met alle gevolgen van dien, en als dat risico reeel is kan ik voorstellen dat je liever een andere bestemming kiest. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 17.555

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Beresteyn schreef: De vraag is of huisartsen voldoende geïnformeerd zijn om ouders te voorzien van een volwaardig gesprek over het wel of niet vaccineren. Huisartsen hebben het al schreeuwend druk en hebben te maken met ernstige tijddruk. Een goede voorlichting over vaccins zou extra scholing en wellicht langere consulten betekenen. De vraag is of dat haalbaar is. Zou het dan niet beter zijn om daar speciaal jeugd- of kinderartsen voor op te leiden die niets anders doen? En om dat vervolgens weer kostenefficiënt te doen zou je dan primair kunnen denken aan groepssessies en daarna gesprekken op maat met ouders die prangende vragen of kritiek hebben.
Iedere aanstaande ouder krijgt automatisch contact met verloskundigen c.q. gynaecologen, nieuwbakken ouders met kraamzorg. Wellicht is het goed om het daar gewoon bij aan te laten sluiten? Zeker met verloskundigen bouw je gedurende zo'n 30-35 weken een vertrouwensband op omdat je ze heel regelmatig ziet.  Ik denk dat als je de informatiestroom vanuit die kant zou laten komen en ook alle vragen door hen kan laten beantwoorden dat nog wel eens effectiever kan zijn dan via huisartsen of kinderartsen, ook al is het harde kennisniveau lager. Het grote punt is namelijk het gebrek aan vertrouwen. Iemand die maandenlang met jouw ongeboren kindje bezig is en al je ongemakken en zorgen aanhoort (en daar een oplossing voor biedt) zal in die zin een flinke streep vóór hebben.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Dat zou zeker kunnen, ik vraag me eigenlijk af waarom dat niet al het geval is. Vertrouwen in iemand die je al kent is gemakkelijker dan op informatie van 'de overheid', ook al is het bericht inhoudelijk hetzelfde. 
 
De vraag is echter wel wie je daarmee over de streep trekt: mensen die het om religieuze redenen niet doen zul je niet zo snel overtuigen denk ik. Wellicht is er wel wat draagvlak te halen over mensen die hun keuze baseren op dubieuze informatie van allerhande websites. 
 
Bovendien vraag ik me af of het niet haalbaar is die websites aan te pakken: als de echt feitelijk onbewezen bijwerkingen toedichten aan een vaccin lijkt me dat een onrechtmatige daad jegens de producent van het vaccin - die zou verwijdering en/of rectificatie kunnen eisen. Uiteraard gaat dat internationaal een lastig verhaal worden, maar sites beheerd door nederlanders moeten aan te pakken zijn. 
Victory through technology

Reageer