Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

Moderator: Rhiannon

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Berichten: 17

Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

De opwarming van de atmosfeer rondom de aarde neemt angstaanjagend toe. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot van CO2 een bijproduct van de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen). De enorme bevolkingstoename met name sinds de industriële revolutie was niet mogelijk geweest zonder diezelfde industriële revolutie en de industriële revolutie zelf was niet mogelijk geweest zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de opwarming van de atmosfeer rondom de aarde teniet te doen zouden we vanaf vandaag geen gebruik meer mogen maken van fossiele brandstoffen, maar dat zal dan zeker ten koste gaan van het voortbestaan van de huidige wereldbevolking. Deze is namelijk afhankelijk van de productie en het vervoer van voedsel die beide alleen maar op grote schaal mogelijk zijn door het gebruik van diezelfde fossiele brandstoffen. Wat is de uitweg uit dit dilemma?

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen de CO2-uitstoot opvangen en opslaan in veilige onderaardse gebieden?

Maar dan zal de wereldbevolking waarschijnlijk alleen maar nog sneller toenemen met als gevolg ontbossing het onvruchtbaar worden van de aarde.

Tenslotte nog even ter informatie:

Op:

https://www.oxfamnovib.nl/blogs/dilemma ... gJfQfD_BwE

kan men het volgende lezen:

Sinds halverwege de jaren 60 is de wereldbevolking verdubbeld, van 3,5 miljard tot ruim 7 miljard mensen vandaag.

Berichten: 18

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: zo 12 jul 2020, 13:27 Om de opwarming van de atmosfeer rondom de aarde teniet te doen zouden we vanaf vandaag geen gebruik meer mogen maken van fossiele brandstoffen
Begrijp ik het goed dat wat de regering nu wil, namelijk allemaal van het gas af en elektrisch gaan verwarmen en verplaatsen, dan volslagen onzin is, simpelweg omdat het toch nooit voldoende zal zijn?
Is dus "het klimaat" toch een geweldig verdienmodel?

Zijn hier wellicht mensen die cijfertjes hebben over hoeveel uitstoot we MOETEN beperken en hoeveel we KUNNEN beperken?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.917

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

Als we meer elektrisch gaan doen, dan is de vraag waar die elektriciteit vandaan moet komen.

Berichten: 17

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

baggeraar schreef;

"Begrijp ik het goed dat wat de regering nu wil, namelijk allemaal van het gas af en elektrisch gaan verwarmen en verplaatsen, dan volslagen onzin is, simpelweg omdat het toch nooit voldoende zal zijn?"

Ik verwacht een wetenschappelijk verantwoorde reactie, niet een politiek gemotiveerd antwoord. Overigens 'elektrisch gaan verwarmen en verplaatsen' kost ook energie en met fossiele brandstof ook weer CO2 uitstoot.

Verder gaar het er niet om wat de Nederlandse regering wil, maar wat de mensen op de planeet aarde willen. Maar om dat te weten te komen heb je eerst een representatieve steekproef nodig van alle, zeg 45-jarige mensen op de planeet. In een Lottocratie heb je zo''n representatieve steekproef, maar dan permanent: elke dag drie erin en drie eruit. Oh ja, wat is Lottocratie ook al weer? Kijk op Wikipedia.

Berichten: 18

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: zo 12 jul 2020, 16:12 Ik verwacht een wetenschappelijk verantwoorde reactie

Sorry.
Geboortebeperking wordt niet geaccepteerd, want elke nieuwe mond levert geld op, dus dan ontneem je de inkomsten van bepaalde groepen.
De CO2 uitstoot is mijnsinziens alleen te stoppen door het ruimen van de mens.
Verwoest alles wat de mens op aarde gemaakt heeft, laat een paar mensen over en laat die in de prehistorie de wereld maar opnieuw gaan bevolken en verzieken.
Ik zal niet verder reageren. :roll:

Berichten: 17

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

Bageraar, Bedankt. Wel eerlijk!

Berichten: 1.791

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

mbt een wetenschappelijke verklaring:
Uiteindelijk is er een mechanisme in de natuur wat zelfregulerend werkt. Ik denk niet dat de mens in staat is om op een gecontroleerde manier het leven op aarde zodanig leuk te houden voor iedereen dat we tevreden zijn. Als er geen huizen meer zijn voor iedereen en de temperatuur te hoog en spullen te duur om aan te schaffen dan zal dat vanzelf geboortebeperking opleveren of minder mensen die overleven, alleen die met de grootste mond, sterkste genen etc. Zo zit de hele natuur in elkaar helaas.
De mens is eigenlijk van een afstand niet veel meer dan een potje gistende wijn. In het begin is er eten in overvloed met al dat druivensap en dan groeit de gist exponentieel en overrompelt andere organismen die minder goed aangepast zijn aan de omstandigheden. Daarna is het even een tijdje constant totdat de suiker en voeding opraakt. en dan gaat alle gist weer dood of in een rust toestand. Mocht de gist ervoor kunnen zorgen dat er nog wat suiker bijgedaan wordt bv omdat de gist ervoor zorgt dat men de wijn lekker vindt en er nog wat druiven bijdoet, dan gaat die weer als een gek tekeer en pakt zoveel als hij kan krijgen totdat het weer op is.
Dus wat je ook doet de mens zorgt zelf voor het bereiken van zijn eigen limieten waar hij tegenaan loopt.

Berichten: 1.791

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: zo 12 jul 2020, 16:12 Verder gaar het er niet om wat de Nederlandse regering wil, maar wat de mensen op de planeet aarde willen.
Er is een verschil tussen wat de mensen op de planeet willen en wat haalbaar is. Iedereen wil leuk kunnen leven en de middelen om zich heen om dat te kunnen. Maar die middelen zijn schaars en dan vrees ik dat de mens als individu zodanig genetisch geprogrammeerd is dat hij kiest zoor zichzelf en niet voor de mens als geheel, althans dat is wat ik mijn hele leven al zie gebeuren over de hele wereld. En mensen die daar afstand van nemen snijden uiteindelijk zichzelf in de vingers en delven het onderspit om dat het door de grote sturende krachten van de natuur nu eenmaal anders werkt. Dat is bepaald door de pshychologie van de mens zoals die gevormd is door miljoenen jaren vanuit de noodzaak om te ovderleven.

Berichten: 17

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

Aan HansH.

Je zegt nogal wat over de mens ervan uitgaande dat de mens in beginsel niet anders is dan alle andere zoogdieren en met name primaten. Maar dat is juist niet het geval. De mens verschilt van all andere dieren, dat hij een derde graads wezen is. Planten zijn eerste graads. Ze kunnen zich vanuit zichzelf bewegen (auto-motie), maar ze kunnen niet vanuit zich zelf bewegen van plaats (auto-loco-motie). Dat laatste kunnen dieren wel en daarom zijn het tweede graads wezens. De dieren kunnen zich ook virtueel bewegen van plaats (allo-loco-imaginatie = dromen), maar dat kunnen ze weer niet vanuit zich zelf en dat is juist wat de mens wèl kan (auto-loco-imaginatie = verstand). Het dier kan niet anders dan reageren volgens zijn instinct. De mens kan daar door zijn verstand afstand van nemen. Dat zou ook de mogelijkheid tot een humane oplosssing kunnen geven, maar die moet je dan wèl bedenken. Overigens, het feit, dat de mens nu met ongeveer 7 miljard (7.000.000.000) individuen op aarde leeft en daarmee met een miljoen keer het aantal van alle andere primaatsoorten, komt juist door zijn verstand en met dat zelfde verstand moet het mogelijk zijn van die zeven miljard zeven miljoen te maken (drie nullen eraf). Je kunt dit allemaal lezen op: http://www.socsci.ru.nl/advdv/leonbook/leonbook.html

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.719

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: di 28 jul 2020, 15:28 De dieren kunnen zich ook virtueel bewegen van plaats (allo-loco-imaginatie = dromen), maar dat kunnen ze weer niet vanuit zich zelf en dat is juist wat de mens wèl kan (auto-loco-imaginatie = verstand). Het dier kan niet anders dan reageren volgens zijn instinct. De mens kan daar door zijn verstand afstand van nemen.
Je maakt een scherp onderscheid tussen mensen (dat zijn eveneens dieren, overigens) en andere dieren, dat niet zo scherp gemaakt kan worden.

Dat verschil is gradueel en verschilt per diersoort.
Sommige dieren kunnen ook vanuit het standpunt van andere dieren redeneren, kunnen gereedschappen maken en hanteren.

Gebruikersavatar
Berichten: 3.898

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

We zijn niet met te veel mensen we zijn met veel te veel mensen.

We zouden dus terug moeten in aantal.
Dit betekent krimp op diverse fronten.
Maar dan komen we aan de Heilige Graal van de economen de Groei
Alles is op groei gericht bij ze, dus inkrompen is voor hun een goddeloze doodzonde.
En zolang de economen het wereld beleid bepalen zal de noodzakelijke krimp er niet inzitten.
Dus hobbelen we met z'n allen op de afgrond af.

Denk echter niet als de bevolking weer een draaibare hoeveelheid mensen bedraagt pak weg een half miljard,
er maar op los kan worden geleefd.
Integendeel ook dan zal duurzaamheid een must zijn.

Helaas wens bijna niemand wat in te leveren,
dus denk ik dat de mensheid in de volgende eeuw zichzelf zal hebben vernietigd.
Waarschijnlijk gepaard gaande met de grootste uitsterving ooit.

Berichten: 17

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

Xilvo schreef: di 28 jul 2020, 15:40 Je maakt een scherp onderscheid tussen mensen (dat zijn eveneens dieren, overigens) en andere dieren, dat niet zo scherp gemaakt kan worden.

Dat verschil is gradueel en verschilt per diersoort.
Sommige dieren kunnen ook vanuit het standpunt van andere dieren redeneren, kunnen gereedschappen maken en hanteren.
Als U met 'gradueel' trapsgewijs bedoelt dan ben ik het met U eens. Als U echter met 'gradueel' geleidelijk bedoelt dan ben ik het niet met U eens. Dat andere dieren ook gereedschappen gebruiken is geen argument. Ik citeer uit Elaboration 37.1 (http://www.socsci.ru.nl/advdv/leonbook/node86.html) uit de World Solution for World Problems (http://www.socsci.ru.nl/advdv/leonbook/leonbook.html):
This is in line with mind-science which expressed it (third degree capacity) as man being not different in using tools (as most animals do), but by his being a bag carrying ape (see Scientific American, January 1970 page 52), indicating his preserving of tools, is foresight, is intelligence.
De derde graad (auto-imaginatie) houdt in dat de mens in staat is zich een beeld van het verleden en de toekomst te maken en dat kan een dier niet. Daarom is de mens een 'bag carrying ape'. De mens bewaart instrumenten voor gebruik in de toekomst en dat doen dieren niet. Het beeld dat hij heeft van de toekomst of het verleden kan juist zijn of niet en daarom speelt bij de mens voor het eerst zoiets zoals 'waar' en 'niet-waar'. Bij dieren is 'waar' of 'niet-waar' niet aan de orde.

Berichten: 17

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

tempelier schreef: vr 31 jul 2020, 11:06 Helaas wenst bijna niemand wat in te leveren, dus denk ik dat de mensheid in de volgende eeuw zichzelf zal hebben vernietigd. Waarschijnlijk gepaard gaande met de grootste uitsterving ooit.
Heeft U kinderen en/of kleinkinderen? Want dit is de toekomst die U schetst voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.719

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: za 08 aug 2020, 14:11 De derde graad (auto-imaginatie) houdt in dat de mens in staat is zich een beeld van het verleden en de toekomst te maken en dat kan een dier niet.
Graag onderbouwen met bron.

Gebruikersavatar
Berichten: 3.898

Re: Opwarming van de aarde en overbevolking: het dilemma.

AdvanderVen schreef: za 08 aug 2020, 14:19
tempelier schreef: vr 31 jul 2020, 11:06 Helaas wenst bijna niemand wat in te leveren, dus denk ik dat de mensheid in de volgende eeuw zichzelf zal hebben vernietigd. Waarschijnlijk gepaard gaande met de grootste uitsterving ooit.
Heeft U kinderen en/of kleinkinderen? Want dit is de toekomst die U schetst voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.
Mij lijkt dat eigenlijk irrelevant.

Ja ik heb kleinkinderen en ik maak me grote zorgen over hun toekomst.

Reageer