De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Moderator: Astro

Gebruikersavatar
Berichten: 45

De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Hitte en arbeid.png
Met de opwarming van de aarde komen vele gevaren. We stellen ons een overstromend Nederland voor, soortgelijke stromen van klimaatvluchtelingen en de afbraak van ecologische netwerken. Deze gevolgen zijn duidelijk te herkennen als symptomen van de toenemende hitte, maar de hitte zelf blijft het voornaamste symptoom waar de anderen slechts bijwerkingen van zijn. Recent onderzoek laat zien dat de huidige toename van globale hitte sneller gaat dan verwacht. Mensen zijn tegen deze hitte in veel gevallen niet bestand, wat dodelijk kan zijn, maar in mildere omstandigheden nog steeds kan zorgen voor een afname van werkproductiviteit, met extreme economische gevolgen. Deze economische gevolgen zelf dragen op hun beurt weer bij aan de verergering van sociaal-economische ongelijkheid en de verplaatsing van werkgelegenheid.

Klimaatwetenschappers uit Australië publiceerden in juli een onderzoek waarin werd aangetoond dat hittegolven in frequentie, duur en intensiteit versneld zijn toegenomen in de afgelopen 70 jaar. Deze waarnemingen impliceren dat het bepaalde gebieden veel dichter in de buurt komen van volhoudende en voor de mens ondraaglijke hitte dat voorheen gedacht. De behaalde resultaten beruste erg op het gebruik van een nieuwe grootheid: de geaccumuleerde hitte (accumulated heat). Deze grootheid geeft aan, in eenheden van temperatuur, hoeveel hitte een hittegolf met zich meebrengt. Het gebruik van de geaccumuleerde hitte geeft een onderzoeker de gelegenheid om arbitraire eenheden van ruimte en tijd te gebruiken om de toename van hitte waar te nemen. Omdat hittegolven zowel in ruimte en tijd heel gelokaliseerd kunnen zijn, is het gebruik van deze eenheid zeer nuttig, en de reden dat dit onderzoek voor het eerst deze conclusie heeft kunnen bereiken.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, kijkt in hetzelfde thema naar de opkomst van dodelijke combinaties van extreme hitte en luchtvochtigheid. Zoals we allemaal zelf wel ervaren, is vochtige hitte moeilijker om mee om te gaan dan ‘droge’ hitte. Dit komt doordat mensen hitte verliezen door te zweten, en dat proces wordt tegengewerkt als de buitenlucht ook vochtig is. Het voorkomen van deze dodelijke omstandigheden werd voorheen geprojecteerd op het einde van de eeuw, maar het onderzoek toont aan dat die omstandigheden al voorkomen, voornamelijk in tropische en subtropische delen van de wereld. Incidenten van extreem hoge hitte gecombineerd met luchtvochtigheid verdubbelden in de periode 1979-2017, en blijven toenemen in frequentie en intensiteit, met mogelijk dodelijke gevolgen.

De toename van hitte heeft ook economische gevolgen. In een rapport van het International Labour Office wordt naar hitte gekeken vanuit dit perspectief. Al snel wordt hitte een ‘gevaar voor gezond en veiligheid op de werkplek’ genoemd. De economische gevolgen van hitte op arbeid worden op immens geschat: vanaf 2030 zal per jaar 2,2% van alle globale werkuren verloren gaan aan hitte. Zelfs als de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C wordt gehouden deze eeuw, zal per 2030 een financieel verlies van 2,4 biljoen dollar zijn geleden door het verlies van arbeid aan hitte. Dit verlies zal na 2030 alleen nog toenemen, en de verdeling ervan is zeer ongelijk verdeeld: in het rapport wordt gemeld dat werkers in de landbouw en bouw respectievelijk 60% en 19% van de totale verloren werkuren leveren. De ongelijkheid die extreme hitte introduceert uit zich ook in het feit dat landen en regio’s met een al precaire financiële markt voornamelijk worden geraakt door hitte. Verder hebben ouderen nadrukkelijk meer last van hitte dan jongeren, omdat de regulatie van de lichaamswarmte moeizamer gaat met de toename van leeftijd.

Het International Labor Office introduceert in het rapport een lijst met speerpunten om de economische gevolgen van hitte tegen te gaan: voordehandliggend is het eerste punt, om de opwarming van de aarde zelf tegen te gaan. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar de landbouw, omdat de stress die hitte oplevert zo zwaar weegt op die sector. Het voorbereiden op een massale migratie van landbouwwerkers wordt bijvoorbeeld genoemd. Volgens de genoemde indicaties zijn het geen overbodige handelingen, omdat de genoemde onderzoeken laten zien dat de gevolgen van extreme hitte wereldwijd al te merken zijn.

Bronnen:

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.819

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Interessant stuk! Dat concept van geaccumuleerde hitte klinkt zo logisch, dat het achteraf gek klinkt dat dit niet veel eerder onderzocht is. In mijn hoofd is het equivalent met de term warmte of energie in de natuurkunde, al is de definitie wel wat anders.

Die 2,4 biljoen dollar aan financieel verlies, dat is dus het verlies vergeleken met business as usual op ons huidige level, in de periode 2020-2030, toch? Op een wereld BNP van 87 biljoen per jaar (bron), is dit 'maar' een verlies 0,27%. Dit an sich vind ik geen reden tot zorgen. Het feit dat dit onevenredig verdeeld is over de wereld is een veel groter probleem.

Berichten: 334

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Ik zie nergens een grafiek van de toegenomen luchtvochtigheid?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 50.443

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

physicalattraction schreef: do 13 aug 2020, 09:21 Dat concept van geaccumuleerde hitte ..//..
Volgens mij is dat niet helemaal correct vertaald: het Australische artikel spreekt van "cumulative heat", niet van "accumulated heat".

Ik weet ook niet zeker of ik dat als grootheid zo goed begrijp. Het lijkt alsof bijvoorbeeld één dag met 35oC maximumtemperatuur 5oC cumulatieve warmte oplevert als de grens voor "hittegolf" op 30oC ligt? Dan had ik het liever als "graaddagen" weergegeven gezien. Zo'n soort eenheid bestaat in de landbouw al vele jaren, bijvoorbeeld voor eenmalig dragende aardbeirassen, waarvan de planten in de winter een minimaal aantal graaddagen kou moeten hebben gehad om mooie gestrekte bloemtrossen te geven.

Gebruikersavatar
Berichten: 45

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Herman66 schreef: do 13 aug 2020, 10:53 Ik zie nergens een grafiek van de toegenomen luchtvochtigheid?
Het artikel verwijst eigenlijk vooral naar het aantal incidenten van hitte en luchtvochtigheid. Er worden geen uitspraken gedaan over de toename van de afzonderlijke factoren, vandaar dat er geen grafiek van te zien is. Dan heb ik het dus over de tweede bron, voor de duidelijkheid.
Jan van de Velde schreef: do 13 aug 2020, 11:54
physicalattraction schreef: do 13 aug 2020, 09:21 Dat concept van geaccumuleerde hitte ..//..
Volgens mij is dat niet helemaal correct vertaald: het Australische artikel spreekt van "cumulative heat", niet van "accumulated heat".

Ik weet ook niet zeker of ik dat als grootheid zo goed begrijp. Het lijkt alsof bijvoorbeeld één dag met 35oC maximumtemperatuur 5oC cumulatieve warmte oplevert als de grens voor "hittegolf" op 30oC ligt? Dan had ik het liever als "graaddagen" weergegeven gezien. Zo'n soort eenheid bestaat in de landbouw al vele jaren, bijvoorbeeld voor eenmalig dragende aardbeirassen, waarvan de planten in de winter een minimaal aantal graaddagen kou moeten hebben gehad om mooie gestrekte bloemtrossen te geven.
Het gebruik van accumulated heat wordt in het paper als volgt omschreven: er wordt, zoals je zelf stelt, een 'anomalie-temperatuur' gedefinieerd, als de temperatuur die een hittegolf overschrijdt ten opzichte van de 90ste percentiel van een dag. Hierin wordt een hittegolf als volgt gedefinieerd: als er drie dagen op een rij de 90ste percentiel temperatuur wordt overschreden. De accumulated heat is dan de som van alle anomalie temperaturen. Met andere woorden: de accumulated heat zoals gebruikt in het geciteerde onderzoek is de som van de hoeveelheid temperatuur die een hittegolf met zich meebrengt, inderdaad ten opzichte van een bepaalde percentiel als 'nulpunt'.

Verder geef ik dan toe dat het gebruik van 'accumulated heat', en dus ook de vertaling 'geaccumuleerde hitte', niet zeer handig is, omdat het inderdaad op meerdere manieren en in verschillende contexten gebruikt wordt. Daar is het onderzoek zich ook bewust van, omdat ze het introduceren als "our measure of accumulated heat". Daarmee lijken ze te impliceren dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn, wat ook te zien is in de definitie die ik net heb omschreven.

Berichten: 17

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Wordt de opwarming van de aarde i.e. de aardatmosfeer veroorzaakt door de CO2 -uitstoot welke gepaard gaat met de verbranding van fossiele grondstoffen?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 6.155

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

AdvanderVen schreef: ma 17 aug 2020, 16:15 Wordt de opwarming van de aarde i.e. de aardatmosfeer veroorzaakt door de CO2 -uitstoot welke gepaard gaat met de verbranding van fossiele grondstoffen?
Als er al andere oorzaken zijn, de toename van de CO2-concentratie is in ieder geval de belangrijkste oorzaak.

Berichten: 17

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Xilvo schreef: ma 17 aug 2020, 16:28 Als er al andere oorzaken zijn, de toename van de CO2-concentratie is in ieder geval de belangrijkste oorzaak.
Is het mogelijk de bij de verbranding van fossiele brandstoffen geproduceerde CO2-uitstoot direct om te zetten naar vaste koolstof en zo ja waarom worden verbrandingmotoren dan niet onmiddelijk voorzien van een dergelijke techniek. In het artikel: Wetenschappers zetten CO2 om in vaste koolstof te zien op
https://utilities.nl/wetenschappers-zet ... -koolstof/
is er sprake van zo'n technniek. De vraag is of deze techiek ingebouwd kan worden in verbrandinsmotoren.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 6.155

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

AdvanderVen schreef: di 18 aug 2020, 13:11 Is het mogelijk de bij de verbranding van fossiele brandstoffen geproduceerde CO2-uitstoot direct om te zetten naar vaste koolstof en zo ja waarom worden verbrandingmotoren dan niet onmiddelijk voorzien van een dergelijke techniek.
Ja, dat is mogelijk.
Het wordt niet gedaan omdat je dan de verbranding van de koolstof ongedaan maakt en dan ben je de energie die het verbranden levert voor het grootste deel (en misschien wel meer dan dat, afhankelijk van de efficiëntie) weer kwijt.

Berichten: 1.891

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

in die link lees ik hetvolgende:

'Door vloeibare metalen als katalysator te gebruiken, hebben we aangetoond dat het mogelijk is om het gas op kamertemperatuur terug te zetten in koolstof, in een proces dat efficiënt en schaalbaar is.’'

blijkbaar dus een efficient proces. Ik weet alleen niet wat ze dan onder effcicient verstaan als je er energie voor moet toevoeren. zoals het er nu staat lijkt het dan een beetje op een perpetuum mobile en zet je mensen zoals nu blijkt op het verkeerde been.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.925

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Ik vind het een vaag verhaal. Het gaat om vloeibare metalen maar er wordt niet bij gezegd welke metalen dat zijn. Aangezien het proces zich afspeelt bij kamertemperatuur kan het eigenlijk alleen maar kwik zijn.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.034

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Gallium is ook nog een optie. Ambient is namelijk een rekbaar begrip

Berichten: 5

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Co² is vooral belangrijk voor de Flora nu ongeveer 400 ppm is goed voor de groei.
Ten tweede, CO² volgt de temperatuur en is zeker niet de drijvende kracht achter opwarming.
Straffer nog als de mens het Co² niveau tot 200ppm zouden krijgen dan heeft de flora het heel moeilijk.
Naar 100ppm dan groeit er NIKS meer.

Pangea was 1 grote landmassa en heeft vooral ijstijden gekend gezien omdat een deel van Pangea noordelijk zo lag dat er minder feller zon op kwam. Zodra Pangea uiteen viel was de Noordzee droog. Maar de ijskappen smolten door de felle zonnestraling met als gevolg de zee algemeen steeg ongeveer met 100-125 meter zodat de Noordzee ontstond. Alleen de hoge bergtoppen hebben nog gletschers omdat normaal de temperatuur met 1°C per 100 meter hoogte zakt dus hoe hoger hoe kouder.
Op de platlanden zijn ze ongeveer 175 miljoen jaar geleden verdwenen. Het is niet zo dat alle gletschers korter worden, in Graubunden zij er die terug langer worden. Ok, het gros wordt korter en zeker al wat onder 3100 meter ligt zal verdwijnen.

Co² minderen ging veel vroeger vanzelf, de flora nam het op. Maar nu de mens massaal Flora heeft vernield en zelf Co² in de lucht stuurt panikeren ze allemaal. Plant veel meer flora en let op, zeer veel en het komt terug in orde. Want als tijdens de dino's geen flora was zou de Co² ook stijgen door vulkaan uitbarstingen en de dino's zelf ook. Oh en geen dennen , enkel planten die veel co² opslorpen. En niet vergeten, de mens zelf stoot ook meer Co² dan die inademend uit x 7 miljard begint ook zwaar aan te tikken.
Pandemies helpen dit aantal wel zacht te minderen en wereldoorlogen ook zeker als een zotte Hitlerachtig persoon mee gemoeid is. De Pest was ook voldoende maar kan anno 2020 moeilijk zo drastisch zijn omdat de hygiëne in de steden veel beter is tegen de pest periode.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 6.155

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

StefaanC schreef: zo 27 sep 2020, 08:58 Co² is vooral belangrijk voor de Flora nu ongeveer 400 ppm is goed voor de groei.
Ten tweede, CO² volgt de temperatuur en is zeker niet de drijvende kracht achter opwarming.
CO2 (ik neem dat je kooldioxide bedoelt, niet kobalt in het kwadraat) is verantwoordelijk voor minstens het overgrote deel van de huidige opwarming.
Als je iets anders wilt beweren zal je dat moeten onderbouwen en - eveneens onderbouwd - aan moeten geven wat de huidige opwarming dan wel veroorzaakt.

Verder heeft flora er alleen wat aan als er geen andere beperkende factoren zijn. Dat is vaak wel het geval.
StefaanC schreef: zo 27 sep 2020, 08:58 Zodra Pangea uiteen viel was de Noordzee droog.
Je gooit nu twee volstrekt verschillende periodes door elkaar.

Berichten: 5

Re: De Opkomst van Extreme Hitte en de Economische Gevolgen

Nog iets Hitte : wij hadden 40 jaar geleden dagen achtereen van boven de 30 °C
Winters tot -20°C.

Winters anno 1990 en later vooral.... regen en af en toe eens -2 of -5°C maar daarom geen sneeuw.
Zomers verkapt maximum 32°C maar dan ook 1 dag met 32°C De lange zeer warme zomers is gedaan.
Nu kan het zelfs in november eens zachter zijn.

Feit is stel een globale opwarming met 2°C , ten eerste veel temperatuur metingen gebeuren in een stad
dus afwijkende resultaten omdat steden hun eigen weer hebben. Niemand weet wat deze stijging op het weer
veroorzaakt. Globaal is het absoluut niet want dan zou op de oceanen ook de temperatuur gemeten worden boven het water.

Ons weer wordt vooral door de straalstromen bepaald, wie aan de kust woont heeft gewoonlijk minder warm weer omdat de zee afkoeling brengt.

Reageer