Ruimte-tijd kromming

Moderator: physicalattraction

Reageer
Berichten: 379

Ruimte-tijd kromming

Veroorzaken alle vier de fundamentele krachten in essentie een ruimte -tijd kromming ?
Ook op sub atomaire schaal.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.198

Re: Ruimte-tijd kromming

Alleen massa en impuls krommen de ruimtetijd.
Het is dan ook niet zo dat zwaartekracht de ruimtetijd kromt maar dat die kromming zwaartekracht (feitelijk een schijnkracht) veroorzaakt.

Elektrische lading kromt de ruimtetijd niet. Wel bevat een elektrisch veld energie die dan wel de ruimtetijd zal vervormen.

Berichten: 379

Re: Ruimte-tijd kromming

@Xilvo,
Antwoord neem ik aan, tegen beter weten in.
Alhoewel verwarring bij mij..... U schrijft " massa en impuls"
Bedoelt U éénmal door zijn massa EN éénmaal door zijn impuls?
................................................
Maar .....waarom veroorzaken de 4 fundamentele krachten niet allen een "ruimte*kromming", hoe klein of hoe groot ook ?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.198

Re: Ruimte-tijd kromming

Human schreef: di 06 apr 2021, 18:24 @Xilvo,
Antwoord neem ik aan, tegen beter weten in.
Alhoewel verwarring bij mij..... U schrijft " massa en impuls"
Bedoelt U éénmal door zijn massa EN éénmaal door zijn impuls?
Correctie, beter had ik energie en impuls kunnen schrijven.
Human schreef: di 06 apr 2021, 18:24 Maar .....waarom veroorzaken de 4 fundamentele krachten niet allen een "ruimte*kromming", hoe klein of hoe groot ook ?
Nogmaals, zwaartekracht kromt ruimtetijd niet, "kromme" ruimtetijd veroorzaakt zwaartekracht.
De andere krachten worden overgedragen via "krachtdeeltjes", bosonen, zoals fotonen.

Berichten: 1.127

Re: Ruimte-tijd kromming

Zwaartekracht niet meegerekend (want dat is volgens de RT geen kracht) heb je dus 3 fundamentele natuurkrachten.

1) de sterke kernkracht
2) de zwakke kracht
3) de elektromagnetische kracht.

De sterke kernkracht is verantwoordelijk voor het bestaan van deeltjes zoals protonen en neutronen. Ook zorgt het ervoor dat atoomkernen gevormd kunnen worden. D.w.z. materie en dus massa. Indirect zorgt de sterke kernkracht dus voor de kromming van de ruimte. Die sterke kernkracht opgesloten in een proton of neutron maakt 99% van de massa uit. De quarks die de bouwstenen ervan zijn slechts 1%.

De zwakke kracht gaat over de interactie tussen sub-atomaire deeltjes en is vooral verantwoordelijk voor het radioactieve verval van een atoom.

De elektromagnetische kracht is verantwoordelijk voor de elektromagnetische straling zoals gewoon licht of gamma straling, UV etc. En het foton dat die straling vervoerd volgt de kromming van de ruimte.

Berichten: 379

Re: Ruimte-tijd kromming

@Xilvo,
Energie EN impuls ?
Dus éénmaal door de energie EN éénmaal door de impuls ?
En was geen antwoord op "waarom niet".
Sorry, volgens andere reacties wel,
..................................
@Bladerunner,
Kan men dan "stellen" dat ALLE energie velden (van welke fundamentele interactie ook !) "ruimte - tijd" kromming veroorzaken ?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.198

Re: Ruimte-tijd kromming

Human schreef: wo 07 apr 2021, 12:33 Energie EN impuls ?
Dus éénmaal door de energie EN éénmaal door de impuls ?
Door energie en impuls. Kun je, als je een mand met appels en peren weegt, zeggen dat het gewicht bepaald wordt door éénmaal appels en éénmaal peren? Wat betekent dat?
Human schreef: wo 07 apr 2021, 12:33 En was geen antwoord op "waarom niet".
Sorry, volgens andere reacties wel,
Waarom niet is niet te beantwoorden. Behalve dat de natuur nu eenmaal zo in elkaar blijkt te zitten.

Wat wel, volgens andere reacties?
Kromming van de ruimtetijd ervaren we als zwaartekracht. Kromming is dan de oorzaak. De andere krachten worden niet veroorzaakt door kromming maar kunnen, via de energie van bijbehorende velden/deeltjes, wel kromming veroorzaken. Eventuele kromming is dan een gevolg.

Berichten: 379

Re: Ruimte-tijd kromming

@Xilvo,
U schreef "energie en impuls ... niet ik.
Ik stelde het in vraag (zie vraagteken)
.......................................
Volgens één van de laatste reacties op de topic "Gravitatie"

Berichten: 665

Re: Ruimte-tijd kromming

Human schreef: wo 07 apr 2021, 12:33 Kan men dan "stellen" dat ALLE energie velden (van welke fundamentele interactie ook !) "ruimte - tijd" kromming veroorzaken ?
Ja.

Dus een ongeladen deeltje zal in een elektromagnetisch veld niet elektromagnetisch worden afgebogen, maar het veld zal de ruimtetijd wel krommen waardoor het deeltje wel "gravitationeel" wordt afgebogen. Dit effect is echter bijzonder klein en tot op heden vrijwel onmeetbaar. Oftewel: een elektromagnetisch veld oefent ook zwaartekracht uit op deeltjes.

Maar let wel: dit is wat anders dan het statement dat de elektromagnetische kracht als ruimtetijdbuiging kan worden beschreven! Dit kun je niet doen, omdat het equivalentieprincipe niet geldt voor het elektromagnetisme: deeltjes met verschillende verhoudingen tussen lading en massa versnellen verschillend onder de elektromagnetische kracht.

Er is een technische "maar" hierop genaamd "Kaluza-Klein theorie", maar laten we dat maar buiten beschouwing laten. ;)

Berichten: 1.127

Re: Ruimte-tijd kromming

Human schreef: wo 07 apr 2021, 12:33 @Bladerunner,
Kan men dan "stellen" dat ALLE energie velden (van welke fundamentele interactie ook !) "ruimte - tijd" kromming veroorzaken ?
Eigenlijk zijn energie en massa het zelfde. Alles is energie. Immers zonder energie geen sterke kernkracht en dus ook geen materie c.q. massa. Dit zit verwoordt in E=Mc2. En daarom wordt om praktische redenen de massa van een deeltje uitgedrukt in eV/c2 (eV = elektronvolt). Voor het proton is dat 938.27 MeV/c2 wat beter bekt dan 1.67 x 10-24 gr.

In de eerste fracties van seconden van het bestaan van het heelal was het energie die voor de z.g.n. inflatie periode zorgde waarbij de ruimte exponentieel super snel (sneller dan het licht) uitzette. Dus ja, energie doet iets met de ruimte. Alleen heb je op dit moment nu een dermate groot heelal met massa en energie dat we meestal spreken over dat een massa de ruimte vervormd want om een meetbare vervorming te krijgen door energie heb je enorme hoeveelheden nodig. Ga maar na: een massa van b.v. 1 cm3 aan water vervormd op een minder dan microscopische schaal de ruimte. Maar de energievorm daarvan is een factor c2 groter. In m/sec uitgedrukt kom je dan op ±9 . 1016. En dat is dan nog maar voor 1 gram. Dus energie vervormd net als massa de ruimte maar het energie aandeel is volkomen te verwaarlozen.

Reageer