wanprestatie door onafhankelijke expert

Moderator: Rhiannon

Reageer
Berichten: 14

wanprestatie door onafhankelijke expert

Stel twee partijen ruziën erover of gras groen of rood is. Partij A betaalt partij B als het gras groen is en vise versa.

Partij A besluit een onafhankelijke expert X erbij te halen om de kleur van het gras te bepalen en daarmee ongeacht de uitkomst in elk geval een eind aan de discussie te maken.

Er worden foto's door X gemaakt en die worden geanalyseerd door Lab Y dat onder de verantwoordelijkheid van Expert X wordt ingehuurd.

Expert X komt met het volgende rapport ten behoeve waarvan het conflict voor beide partijen in elk geval zou worden beëindigd. Lab Y heeft met zwart-wit-foto's gewerkt en kon daarom een groene noch rode kleur vaststellen. Expert X besluit daarom dat het gras dus rood geweest moet zijn.

Expert X werd betaald door partij A, maar zou een onafhankelijk onderzoek doen ten behoeve van beide partijen; elk zou zich bij de uitkomst neerleggen.

Mag nu gesteld worden dat Expert X (ook) wanpresatie heeft gepleegd jegens partij B door gewoon maar wat te roepen in plaats van zijn expertise naar behoren in te zetten?

Berichten: 289

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Reageerder E denkt dat alleen een andere expert kan bepalen of Expert X al dan niet juist gehandeld heeft.

Misschien is een zwart-wit analyse de enige mogelijkheid en is het voor een expert heel goed mogelijk om aan de hand van de grijswaarden te bepalen of het gras groen of rood is.

Gebruikersavatar
Berichten: 7.224

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

dagwaarde schreef:
za 01 sep 2012, 03:17

Lab Y heeft met zwart-wit-foto's gewerkt en kon daarom een groene noch rode kleur vaststellen. Expert X besluit daarom dat het gras dus rood geweest moet zijn.
Waarop baseer jij dat Expert X niet in staat is om met zwart-wit foto's een kleur vast te stellen. X is immers de expert en heeft in de loop der jaren misschien wel technieken ontwikkeld om zwart-wit foto's in kleur om te zetten?

Het is niet aan een leek om een expert te beoordelen of hij wel of niet de correcte conclusie heeft getrokken. De leek ontbreekt immers de kennis.
Mag nu gesteld worden dat Expert X (ook) wanpresatie heeft gepleegd jegens partij B door gewoon maar wat te roepen in plaats van zijn expertise naar behoren in te zetten?
Partij B dient gewoon een Expert Y in te huren die het rapport/onderzoek van Expert X analyseerd. Expert Y kan het vervolgens eens zijn met Expert X (oftewel: de conclusie is geldig), of Expert Y vindt onregelmatigheden of onduidelijkheden in het rapport en vraagt om toelichting van Expert X.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

Berichten: 14

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Ik gaf aan dat het lab gemeld heeft dat het noch een groene noch een rode kleur heeft kunnen vaststellen. De expert baseert zijn interpretatie dus op technisch 'niets', aangezien hij het onderzoek van het lab wel in zijn rapport opneemt als basis voor zijn interpretatie. Dit is hoe mijn voorbeeld bedoeld is.

In de praktijk van techische expertise bestaan er vele soorten certificering en kunnen er ook experts actief zijn zonder dat ze aan iemand verantwoording afleggen over de kwaliteit van hun onderzoek. Het is voor rechters bijna ondoenlijk om vast te stellen of een expert ook expert is op het specifieke onderwerp waarover hij zijn licht laat schijnen. Door het gezond verstand en normaal menselijke onderscheiding- en waarnemingsvermogen tot in het extreme te diskwalificeren voor leken, geef je malafide partijen wel heel erg veel ruimte om 'onafhankelijke experts' in te huren die geen verstand van zaken hebben, of - erger nog - precies opschrijven wat de opdrachtgever wil horen.

De stelling dat het niet aan een leek is om te beoordelen of een expert juiste conclusies trekt, snijdt maar ten dele hout. Expert-onderzoek kent altijd een algemeen deel dat geen bijzondere expertise vereist - zoals het vastleggen van de datum, tijd en plaats van het onderzoek - en een vak-inhoudelijk deel, waarvoor speciaal deze expert gevraagd is.

Als expert X aangeeft dat hij zijn onderzoek heeft uitgevoerd op een plaats 5 km verwijderd van het stuk gras waar de discussie over gaat - en hij dat feit verder geheel negeert en rapporteert als ware hij wel op het juist stuk gras, dan lijkt het mij dat ook een leek mag stellen dat aan de conclusie van het rapport geen waarde kan worden gehecht. Als het inhuren van een expert Y vereist zou zin om dat te melden lijkt mij dat een voorbeeld van advocaten die hun cliënten nodeloos op kosten jagen.

Als de advocaat van Partij A niet bereid is het rapport van zijn Expert X ter zijde te leggen, dan lijkt het mij dat hij klachtwaardig handelt, aangezien hij daarmee effectieve schikkingsgesprekken onmogelijk maakt en de wederpartij onnodig dwingt via de rechter de zaak op te lossen (waarbij het rapport dan zeer waarschijnlijk alsnog geen stand zal houden; uiteraard is er altijd de factor toeval die maakt dat het anders gaat, maar dat is in alle redelijkheid niet te verwachten).

In plaats van de advocaat van Partij A aan te pakken via een klacht (dat helpt meestal niet om sneller tot schikken te komen) of in plaats van meteen maar naar de rechter te gaan (met alle kosten van dien, inclusief die van een expert Y), zou het wel interessant kunnen zijn als je onafhankelijke expert X toch rechtstreeks kan aanpakken. Via wanprestatie stel je hem verantwoordelijk voor het in orde brengen van de rapportage, danwel voor de kosten van een expert Y die het voor hem moet doen. Bovendien voorkom je dat de rechter straks moet gaan kwartetten met allerlei elkaar tegensprekende rapporten van experts.

Dus nogmaals: kan je een partij die zich in een discussie mengt met de bedoeling om een - vanwege zijn onafhankelijkheid - voor alle partijen gezaghebben oordeel te vellen over de kwestie ook aanspreken op wanprestatie als je zelf niet de partij was die hem formeel de opdracht heeft gegeven?

Berichten: 12.263

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Is dit niet gewoon een geval waarbij contra-expertise op zijn plaats is, liefst uitgevoerd door een expert die wel een kleurencamera heeft?
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 7.224

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Geen enkele expert is volledig onfhankelijk, want een vraagstuk is vrijwel nooit binair: Er zit altijd een oordeel of interpretatie in. (bijv. interpretatie van de resultaten of de onzekerheid in de resultaten). Certificering van experts is ondoenelijk. Experts kies je op basis van hun portfolio. Wat hebben ze in het verleden gedaan en voor welke klanten?

Het komt er op neer dat jij (partij B) het niet eens bent met de conclusie van de door de tegenpartij ingehuurde expert. Of die zich wel of niet heeft laten leiden door de wensen van een klant is dan ook helemaal niet relevant. Je probeert via allerlei ingewikkelde constructies te roepen dat Partij A, Expert X, Lab Z en familie D allemaal ongelijk hebben en jij wel gelijk hebt en ze daarom maar onkundig zijn.

Als het zo evident is dat het rapport van Expert X er naast zit ("verkeerde grasveld onderzocht"), dan voer je toch dat inhoudelijk argument aan? Daarmee veeg je het hele rapport van tafel en beginnen de onderhandelingen gewoon weer opnieuw.

Ik krijg de indruk, omdat je via zo'n moeilijke weg de expert in het diskrediet wil brengen, dat het helemaal niet zo evident is en het rapport van Expert X mogelijk best steek houdt.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

Gebruikersavatar
Berichten: 2.391

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Bart schreef:
zo 02 sep 2012, 09:16

Als het zo evident is dat het rapport van Expert X er naast zit ("verkeerde grasveld onderzocht"), dan voer je toch dat inhoudelijk argument aan? Daarmee veeg je het hele rapport van tafel en beginnen de onderhandelingen gewoon weer opnieuw.

Ik krijg de indruk, omdat je via zo'n moeilijke weg de expert in het diskrediet wil brengen, dat het helemaal niet zo evident is en het rapport van Expert X mogelijk best steek houdt.
Ik vind Barts reactie hier zeer logisch.

Bij dergelijke discussie heb je steeds meer dan 1 partij. Welke zin heeft het te discussiëren over de kwaliteit, objectiviteit, eerlijkheid van Expert X, wanneer de tegenpartij gewoon met tegenargumenten of met een tegenexpert het rapport gewoon in vraag kan stellen, ontkrachten, bijkomend onderzoek vragen enz.

Het gaat niet om de expert op zich, maar om het behandelde onderwerp en gerelateerde conclusies of rapport.

Je houdt je niet bezig met de persoon zijn integriteit in vraag te stellen, maar het onderzoeksresultaat op zich.

De discussie over wel of geen wanprestatie doet amper ter zake. Het gaat om de inhoud waar je wel of niet akkoord mee bent om gelijk welke reden, en waar je argumenten of een tegenexpert kan tegenover stellen.

Dat is toch een haast klassieke zaak dat bij rechtszaken experts en tegenexperts betrokken zijn? De discussie gaat over de inhoud, niet het feit of een van beiden een wanprestatie zou geleverd hebben. Zo zou je kunnen stellen dat bij tegengestelde conclusies steeds één van beide experts een wanprestatie zou geleverd hebben. Lijkt mij weinig zinnig tenzij hier één partij overduidelijk ethisch een loopje neemt met zijn of haar beroepsverantwoordelijkheden.

Als beiden OP VOORHAND overeengekomen zijn dat ze zich neerleggen bij het rapport liggen de zaken anders. Maar het betekende wel dat beiden reeds vertrouwen uitspraken in de integriteit en kennis van betrokken expert. Dat is dus een vrije keuze van beiden.

Als dan een van beide partijen niet akkoord is zal deze benadeelde partij in een afzonderlijke zaak wel kwade wil van de expert moeten kunnen aantonen.
Eric

Berichten: 14

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Bart schreef:
zo 02 sep 2012, 09:16

Geen enkele expert is volledig onfhankelijk, want een vraagstuk is vrijwel nooit binair: Er zit altijd een oordeel of interpretatie in.

Ik krijg de indruk, omdat je via zo'n moeilijke weg de expert in het diskrediet wil brengen, dat het helemaal niet zo evident is en het rapport van Expert X mogelijk best steek houdt.
E.Desart schreef:
zo 02 sep 2012, 21:18

Dat is toch een haast klassieke zaak dat bij rechtszaken experts en tegenexperts betrokken zijn? De discussie gaat over de inhoud, niet het feit of een van beiden een wanprestatie zou geleverd hebben. Zo zou je kunnen stellen dat bij tegengestelde conclusies steeds één van beide experts een wanprestatie zou geleverd hebben. Lijkt mij weinig zinnig tenzij hier één partij overduidelijk ethisch een loopje neemt met zijn of haar beroepsverantwoordelijkheden.
Mijn bedoeling was om met rood/groen en zwart/wit een voorbeeld te geven van iets dat én binair is én evident is, maar waarover een expert toch een onwaarschijnlijke uitspraak over doet.

Mijn vraag heeft ook een heel helder motief: kosten.

Kennelijk zijn juristen allemaal steenrijk en/of hebben ze zelf helemaal nooit juridische problemen, want al dat heen- en weer gedoe met experts kost erg veel geld. Bovendien heb ik sterk de indruk dat rechters regelmatig in de war raken van allerlei rapporten die een kwestie net weer een stukje anders uitleggen.

Zo heb ik nu een rapport dat stelt dat de grassprieten die onderzocht groen waren, maar dat niet kan worden uitgesloten dat er ook rode grassprieten voorkomen elders in het grasveld.

Ik heb een rapport dat stellig al het gras groen verklaard, maar dat niet duidelijk uitleg hoe men dat heeft onderzocht (foto's? chemische test voor carroteen (rood)? de grassoort gedetermineerd en opgezocht in een plantengids?).

Ik heb dus een rapport dat stelt dat het gras rood is, omdat een expert dat beweert, met een verwijzing naar meetresultaten die noch groen noch rood aantonen.

Al deze experts kosten allemaal heel veel geld. Partij A heeft onbeperkt geld beschikbaar, partij B heeft dat niet.

Met jullie oplossingen komt het er in de harde praktijk op neer dat wie het langst experts kan inhuren, zal winnen. Want als je genoeg betaalt kan je altijd wel een expert vinden die nóg stelliger wil beweren wat je wilt horen.

Partij B wil schikken, maar wel op redelijke argumenten. Partij A wil alleen schikken op basis van het rapport dat het gras rood verklaart. Natuurlijk maakt partij B grote kans de rechtszaak te winnen als dit alle feiten zijn die men aan de rechter voor te leggen heeft (onnodig om er dus nog iets bij te verzinnen dat ik niet heb aangegeven).

Maar, het blijft slechts een kans. Je kunt altijd verliezen. En het kost geld dat je niet vergoed krijgt.

Dus, op welke manier kan je in deze specifieke situatie voorkomen dat je alleen tegen zeer hoge kosten (tegen-experts, procedures) de zaak tot een eind kan brengen? Hoe kan je ervoor zorgen dat partij A niet alleen maar wint door zoveel onzin op tafel te leggen dat het onbetaalbaar wordt dit te ontkrachten?

Is er geen enkele mogelijkheid om experts die evident onjuist handelen/rapporteren zodanig te diskwalificeren, dat de wederpartij er niet meer mee kan aankomen als schikkingsvoorwaarde?

Of moet je dan toch de advocaat van de wederpartij aanpakken dat hij zijn cliënt hier willens en wetens in blijft steunen?

Ik heb inmiddels ontdekt dat er toch ongeveer wekelijks een advocaat op de vingers wordt getikt wegens onbetamelijk gedrag t.o.v. de wederpartij. Ik kijk het nog na, maar het lijkt er op dat een advocaat zaken waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat ze onwaar of onjuist zijn niet maar blijven aanvoeren als argument.

Waar ik niet achter kom, en vandaar mijn vraag hier: weten jullie of en hoe het mogelijk is om een expert aan te pakken die evidente onzin verkoopt en een loopje neemt met zijn beroepsverantwoordelijkheden, tot schade van de partij die hem daar niet voor heeft ingehuurd?

Gebruikersavatar
Berichten: 2.391

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

dagwaarde schreef:
ma 03 sep 2012, 22:32

Waar ik niet achter kom, en vandaar mijn vraag hier: weten jullie of en hoe het mogelijk is om een expert aan te pakken die evidente onzin verkoopt en een loopje neemt met zijn beroepsverantwoordelijkheden, tot schade van de partij die hem daar niet voor heeft ingehuurd?
Je bent hier dubbel.

Enerzijds zeg je:
Expert X werd betaald door partij A, maar zou een onafhankelijk onderzoek doen ten behoeve van beide partijen; elk zou zich bij de uitkomst neerleggen.
en anderzijds:
om een expert aan te pakken die evidente onzin verkoopt en een loopje neemt met zijn beroepsverantwoordelijkheden, tot schade van de partij die hem daar niet voor heeft ingehuurd?
In het eerste geval heeft B de integriteit en kennis van X reeds geaccepteerd als bindend.

In het 2de geval laat je uitschijnen dat hij betaald werd door A om de belangen van A te verdedigen.

Als partijen niet akkoord zijn kost dit steeds bijkomende procedures en geld, of je het rapport op zich in twijfel trekt of de integriteit van de expert zelf.

Dat rechtszaken, welke ook geld kosten via advocaten is nu eenmaal een gegeven. Zowel in het eerste als het tweede geval, of je nu het rapport op zich of de integriteit van de expert aan de kaak stelt.

Het rapport op zich kan nog binnen dezelfde rechtzaak.

Een expert heeft er ook belang bij geen slechte naam te krijgen inzake onethisch gedrag (hij speelt hier met veel bredere belangen dan één individuele zaak). Je kan hem aanklagen maar dat kost nu eenmaal geld, en dan is er nog de vraag of er sprake was van onethisch gedrag, of gewoon een kwestie van interpretatie wat heel de zaak verloren tijd maakt, geld en energie kost.

Logisch is dat je het rapport zelf in vraag stelt. Gebeurde hier evidente fouten zal ook de rechter dat aan de zijkant laten liggen of verantwoording vragen (eventueel via advocaat benadeelde partij) of zelf een gerechtsexpert aanduiden.

Jij wil blijkbaar de wereld verbeteren. Doel is dat je zo'n zaak oplost op de meest efficiënte wijze. Het is niet moeilijk om zo'n expert naar onderbouwing van zijn rapport te vragen, en als dat pertinente onzin is valt die ook zo door de mand.

De woorden van een expert zijn niet noodzakelijk bindend voor de rechter of rechtbank.
Eric

Gebruikersavatar
Berichten: 2.391

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

dagwaarde schreef:
ma 03 sep 2012, 22:32

Of moet je dan toch de advocaat van de wederpartij aanpakken dat hij zijn cliënt hier willens en wetens in blijft steunen?

Ik heb inmiddels ontdekt dat er toch ongeveer wekelijks een advocaat op de vingers wordt getikt wegens onbetamelijk gedrag t.o.v. de wederpartij. Ik kijk het nog na, maar het lijkt er op dat een advocaat zaken waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat ze onwaar of onjuist zijn niet maar blijven aanvoeren als argument.
Elke advocaat zal wel eens vaker met de grens spelen van wat mag en niet mag. Algemeen verslag:

2010 Jaarverslag Rechtspraak:

http://www.rechtspra...Rechtspraak.pdf

En bij die één per week vertel je niet hoeveel echte schorsingen of gewoon op de vingers getikt.
Eric

Gebruikersavatar
Berichten: 7.224

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

dagwaarde schreef:
ma 03 sep 2012, 22:32

Mijn bedoeling was om met rood/groen en zwart/wit een voorbeeld te geven van iets dat én binair is én evident is, maar waarover een expert toch een onwaarschijnlijke uitspraak over doet.

...

Zo heb ik nu een rapport dat stelt dat de grassprieten die onderzocht groen waren, maar dat niet kan worden uitgesloten dat er ook rode grassprieten voorkomen elders in het grasveld.
Is het nu wel of niet een binair vraagstuk?
Al deze experts kosten allemaal heel veel geld. Partij A heeft onbeperkt geld beschikbaar, partij B heeft dat niet.

Met jullie oplossingen komt het er in de harde praktijk op neer dat wie het langst experts kan inhuren, zal winnen. Want als je genoeg betaalt kan je altijd wel een expert vinden die nóg stelliger wil beweren wat je wilt horen.
DIt is pertinente onzin. Ook al besteed partij A ontzettend veel geld aan experts die onzin verkopen, het kost vervolgens erg weinig geld om die onzin met goede argumenten van tafel te krijgen. Ik spreek hier overigens uit ervaring. Ik bevind me regelmatig in de rol van zowel Expert Y als X met rechtzaken die tot de Raad van State worden uitgevochten. Daar komt het gewoon op neer om goede onderbouwde argumenten te hebben die op een eenvoudige manier door de expert worden uitgelegd.

Goede onderbouwde argumenten. Dat is alles wat je nodig hebt om een zaak te winnen.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

Berichten: 14

Re: wanprestatie door onafhankelijke expert

Mag ik jullie alvast hartelijk danken voor jullie feedback?

Ik ga ermee aan de slag en als ik weer iets zinnigs te melden heb, kom ik er wel weer mee langs.

Hartelijke groet, Bas

Reageer