Feodaliteit

Moderator: Rhiannon

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 92

Feodaliteit

Ik heb enkele vraagjes over de feodale maatschappij:

- Hoe verliep juist de herverdeling van middelen via het leenstelsel?

Er waren verschillende standen in de middeleeuwen; zo gaf de koning land aan zijn vazallen, terwijl die hogere adel dit land opnieuw uitleende aan de lagere adel en deze uiteindelijk gebruikten om boeren op uit te buiten. Mijn vraag: als de maatschappij beruste op negatieve herverdeling (m.a.w. boeren moesten hun overschotten geproduceerd op het land afgeven aan de leenheer), hoe wordt dan de koning bijgestaan? Gaat die herverdeling van middelen (komende van de boeren) gewoon verder over de standen? Of wordt 'bescherming' en 'trouw' van de hoge adel ook als vorm van herverdeling gezien? Moesten de boeren dus, naast productie voor de lokale landheer, ook produceren voor de steden en de koning?

- Waar vestigden de boeren en adel zich? Ik heb begrepen uit de les dat er verschillende agrarische nederzettingen ontstonden, maar woonde de adel hierbij in? Kan men deze nederzettingen als 'jonge steden' zien? Woonden de boeren op het land waar ze op moesten werken (m.a.w. dat in bezit was van de leenheer)? Of woonde de adel verder weg in vroege steden?

- Hoe was juist de ruimtelijke structuur/organisatie in de middeleeuwen? Is deze juist:

Boeren woonden op het platteland in nederzettingen, samen met de lokale leenheer van dat gebied

De hogere adel bevond zich in de vroege steden (waar de administratie van het omliggende land gebeurt, centraliseren van belastingen)

De keizer bevond zich in de 'hoofdstad' van het vorstendom (dat trouwens onderverdeeld is in verschillende hiërarchisch afgebakende deelterritoria)

Alvast bedankt hiervoor!

Berichten: 3

Re: Feodaliteit

Als dit huiswerkopgaven zijn dan is het droevig gesteld met het geschiedenisonderwijs in Nederland.

Wat een generaliserende, van de realiteit afgekeerde vragen!

Deze zaken verschilden aanzienlijk door de tijd en per streek, en speciaal voor Nederland zijn er streken waar het allemaal nogal anders ging dan elders.

Het is in ieder geval nodig om de Vroege Middeleeuwen te onderscheiden van de Hoge Middeleeuwen, en de verandering te onderkennen die optrad bij het vestigen van landsheerlijkheid door de hogere adel.

In de Vroege en tot in de Hoge Middeleeuwen was adel, inclusief Koning en Keizer, maar ook dikke Bisschoppen en Abten, voordurend onderweg omdat één locatie geen economische draagkracht had om een groot luxe gevolg het hele jaar door te onderhouden. In plaats van hoofdsteden zijn er dus paltsen (paleizen) voor de hele hogen of hoven, grote centrale bedrijven, waarlangs zo'n gevolg trok om telkens de voorraadkelders leeg te eten.

Aaneengesloten deelterritoria ontstaan pas later in de Middeleeuwen: de bezittingen van een heer lagen verspreid en soms zelfs door elkaar met die van andere heren. Een machtseenheid was gebaseerd op mensen, niet op landen.

Veel grotere heren hielden zich soms meer met hoge politiek - het Koningsschap of het Keizerschap - bezig dan met hun regionale bezittingen en waren daarom soms vaker in de omgeving van het hof of het leger te vinden dan op hun landgoederen.

In Noord Nederland bijvoorbeeld waren de graven afkomstig uit de hoge Saksische adel, en die lieten zich er nooit zien, waardoor op den duur de graafschap van deze gebieden effectief verloren ging, waardoor de beroemde Friese Vrijheid is ontstaan, met uitsluitend lage regionale - niet door de Koning erkende - adel. Horigheid verdween hier ook al vroeg in de Hoge Middeleeuwen.

Gebruikersavatar
Berichten: 85

Re: Feodaliteit

Respect voor je kennis Eric. Erg leuk om te lezen. :)
Think like a proton, and stay positive.

Reageer