zilvernitraat

Moderator: ArcherBarry

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Berichten: 2

zilvernitraat

Hallo, Ik wil een zilverspiegel maken, ik heb alleen geen idee waar ik het zilvernitraat kan kopen...Weet er iemand toevallig waar ik dan moet zijn?

groetjes sanne

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Kijk eens op www.silex.nl en klik dan op grondstoffen (linkerkant van het scherm). Je kunt dan een lijst op alfabetische volgorde bekijken van stoffen. Aan het eind van de lijst staat zilvernitraat te koop. Het is wel vrij duur (maar ja... er zit zilver in, dus dat kun je verwachten). Inclusief porto komt 50 gram zilvernitraat je wel op ruim EUR 30 te staan!

Houd er ook rekening mee, dat het werken met zilvernitraat niet zonder risico is. De stof is erg bijtend en geeft heel nare vlekken op de huid en is erg gevaarlijk voor de ogen. Ook de oplossing is erg slecht voor de huid en ogen. Pas dus wel op met deze stof.

Nog een waarschuwing. Als je ammoniakale zilver-oplossingen maakt, bewaar deze dan niet als je restjes over houdt. Vernietig deze door er overmaat zoutzuur bij te gooien zodat je onoplosbaar AgCl over houdt. Na verloop van tijd ontstaat in een ammoniakale zilveroplossing zgn. fulminerend zilver en dat spul is extreem gevoelig voor beweging. Het golven van het oppervlak van de vloeistof leidt dan tot explosie.

Berichten: 387

Re: zilvernitraat

Je kan het kopen bij Silex. Zoek onder grondstoffen. Het kost 26 euro/50gr

Ik heb een flinke hoeveelheid zilvernitraat en zilversulfaat in huis. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt, maar 50 gram lijkt me een beetje veel voor alleen een zilver spiegel. Zilversulfaat lost veel slechter op in water, ik weet niet of je dat kan gebruiken voor een spiegel. In ieder geval kan ik je wel een beetje opsturen.

Mail me maar even.

Berichten: 385

Re: zilvernitraat

Is het dan niet slimmer om een ander zilverzout te nemen, wat minder gevaarlijk is?

Berichten: 840

Re: zilvernitraat

noem ´s een verkrijgbaar zilverzout, afgezien van AgNO3 die goed oplosbaar is. :oops:

ja zilverfluoride is goed oplosbaar maar dit lijkt mij geen stof die je zomaar even vindt, en deze lijkt mij bovendien nog een tandje gevaarlijker. Nee, volgens mij berust de corrosiviteit op de sterke oxidatorgedrag van zilver wat in elk zilverzout van toepassing is.

Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Ieder zilverzout dat oplosbaar is is gevaarlijk. Het is dus niet het nitraat ion, maar het zilver ion dat de risico's met zich mee brengt. Commercieel gezien zijn er maar weinig zilverzouten beschikbaar, zeker voor particulieren. Ik heb alleen maar zilvernitraat, zilverhalogenides en zilveroxide gezien als stoffen die je als particulier kunt kopen. Van deze verbindingen is alleen zilvernitraat oplosbaar en geschikt voor de toepassing van Sanne.

Berichten: 2

Re: zilvernitraat

Heel erg bedankt voor alle reacties en advies! Ik heb denk ik best veel zilvernitraat nodig. Het is voor een holle spiegel, ik ben (zoals te zien) wel een echte 1 in chemie.

Ik zal het ook veiligheidsadvies ter harte nemen.

Bedankt!

groetjes sanne

Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Als je erg veel zilvernitraat nodig hebt, dan heb ik nog wel een andere bron voor jou, waar het te koop is per halve kilo voor US $175 (ca. EUR 130). Er komt dan nog ca. EUR 15 aan shipping bij vanuit de USA. Dit is duidelijk goedkoper dan 10x EUR 26 voor 50 gram bij Silex. Deze verkoper levert ook aan particulieren, ik heb er zelf ook diverse spullen gekocht.

Nogmaals, weet wel waar je aan begint met het zelf maken van zo'n spiegel. Het is niet echt eenvoudig om een heel mooi gladde spiegel te maken. Als jij een hoop geld uitgeeft en het valt uiteindelijk toch tegen, dan kan dat een teleurstelling zijn, daar wil ik je toch wel even voor waarschuwen.

Bij belangstelling voor het adres mail me maar. Ik post het hier niet, omdat deze verkoper naast zilvernitraat ook diverse andere stoffen verkoopt, die ik liever niet in handen zie van sommige 16-jarige KNAL/PATS/BOEM figuren.


Berichten: 1.379

Re: zilvernitraat

De waarschuwingen van Woelen zijn zeker niet overbodig omdat het gevaar van een ammoniakale zilveroplossing niet zo voor de hand liggend is. Velen denken hierbij niet direct aan een explosie want er is op het eerste gezicht weinig analogie met de gangbare explosieve stoffen en mengsels.

Woelen adviseert terecht de oplossing na het gebruik direkt weg te doen. Bijvoorbeeld door het na sterk aanzuren met HNO3 bij de zilverresten te brengen.

Want als je het bewaart vormt zich een wit vlies op de oplossing door de oxydatie van het zilver-ammoniak complex:

Ag(NH3)4+ + 2O2 -------) NH4+ + AgN3 + 4H2O

Dat witte vlies bestaat uit het slecht oplosbare zilverazide dat in veel opzichten analoog is aan de zilverhalogeniden. In ieder geval wat betreft de oplosbaarheid.

Een kleine beweging van dit vlies leidt tot een plotselinge ontleding van het zilverazide onder de vorming van stikstof. Daarbij spat de oplossing in het rond en wie deze oplossing in zijn ogen krijgt is direkt blind door de etsende werking van de zilverionen op onze eiwitten.

Zilverazide is veel labieler dan het natriumazide dat gebruikt wordt om de airbag ( nitrogenbag ?) in een auto plotseling op te blazen.

Merk op dat het zilverazide wel uit ammoniak-stikstof kan worden gevormd maar niet uit nitraat-stikstof. Bij een zilvernitraatoplossing is er dus geen explosiegevaar.
Uitleggen is beter dan verwijzen naar een website

Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Hzeil, ontstaat hier echt zilverazide? En is er echt zuurstof nodig voor deze reactie?

Ik zelf dacht altijd dat zilver een diammine complex vormt, Ag(NH3)2+ i.p.v. het tetrammine complex dat jij beschrijft.

Verder dacht ik dat het diammine zilver complex een erg gecompliceerde reactie aangaat met water en met zichzelf, onder vorming van een onduidelijk zilver nitride/amide/hydroxide/oxide "complex", dat ook wel fulminerend zilver (niet te verwarren met het goed gespecificeerde zilver fulminaat) wordt genoemd.

Maar laat een ander er ook nog maar even wat over zeggen.

[!] Hoe dan ook, explosief is dat goedje wel dat ontstaat uit ammoniakale zilveroplossing, daar zijn hzeil en ik het in ieder geval wel over eens [!] .

Berichten: 387

Re: zilvernitraat

Ik kreeg snel een hit met Google.
Veiligheidsboekje Faculteit der Exacte Wetenschappen - Vrije ...Zilverazide kan zich binnen enkele uren vormen in een ammoniakale zilveroplossing, zoals gebruikt wordt voor het verzilveren van glas. ...
Ook Wikkipedia "zilver azide" zegt dat het kan vormen in een tollens reagens.

Berichten: 1.379

Re: zilvernitraat

Woelen, vorming van het zilverazide uit het andere zilvercomplex kan ook. Het blijft een oxydatief proces aan het vloeistof-lucht grensvlak. Ik geef je de vergelijking:

Ag(NH3)2+ + NH4+ +2O2 + 2OH- -------) AgN3 + 6H2O
Uitleggen is beter dan verwijzen naar een website

Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Ik denk dan dat Wikipedia fout zit. Die zitten er wel eens vaker naast.

Hier wordt het probleem ook beschreven in een best wel interessant document:

http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/fod/...0-699/687_7.pdf

Er zijn drie explosieve stoffen, zilver azide, zilver fulminaat en fulminerend zilver, die allemaal door elkaar gehaald worden. De eerste twee zijn witte wel-gedefinieerde stoffen met precies bepaalde formules AgN3 en AgONC, beide zijn hoogst explosief. De laatste is een grijs/zwarte massa van onduidelijke samenstelling met nitride/amide/oxide en wie weet ook nog wel =NH en -OH groepen er in. Hier kun je niet een eenduidige chemische formule van geven. Ook dit donkere materiaal is hoogst explosief.

In de zilver-spiegel industrie is alleen het laatste een risico. Zilver azide en zilver fulminaat moet je echt bewust maken en daar loop je bij het maken van een zilverspiegel niet zomaar tegenaan. Fulminerend zilver is echter een zeer reeel risico.

Berichten: 1.379

Re: zilvernitraat

Ik heb twee artikelen over deze gevaren weer teruggevonden: Ik zal beide letterlijk citeren:

1. Chemisch Weekblad 48;433;(1952).

" Voor het begin van de paasvacantie 1951 heb ik voor demonstratiedoeleinden op de analystencursus, waar ik als leraar werkzaam was, een geconcentreerde oplossing van zilveroxyde in ammonia liquide bereid. Deze oplossing is gedurende de vakantie, dus ongeveer 14 dagen, in een bekerglas blijven staan.

Bij de hervatting der lessen bleek mij , dat zich op het oppervlak van de oplossing een vlies had gevormd. Ter nadere inspectie zwenkte ik het bekerglas even rond om het vlies stuk te krijgen. Dit was reeds voldoende om de inhoud te doen exploderen. Uit de literatuur is bekend dat zich onder deze omstandigheden zilverazide kan vormen, hetgeen zich in dit geval ook moet hebben gevormd.

De inhoud van het bekerglas spoot mij o.a. in gezicht en ogen, ten gevolge waarvan door inwerking van de zilverionen een ernstige aantasting van oogoppervlak en oogslijmvliezen werd veroozaakt welke mij het gezichtsvermogen benam. Men trekke hieruit dus de lering, dat ammoniakale zilveroplossingen niet gedurende langere tijd bewaard moeten worden. Amsterdam, Mei 1952, C.A. Kuipers. "

2. Chemisch Weekblad 48 ; 450; (1952)

" Naar aanleiding van de explosie van zilverazide,

vermeld in Chemisch Weekblad 48 ; 433;(1952)

deelt ir. H. Zijlstra ons mede dat hem gedurende zijn studie in Delft op het analytisch lab een soortgelijk ongeval is overkomen, dat echter gelukkig in zijn gevolgen beperkt bleef tot een tijdelijke aantasting van zijn ogen.

In dit geval had de explosie echter plaats direct na het oplossen van zilveroxyde in warme geconcentreerde ammonia. Waaruit zou volgen dat een dergelijke oplossing niet alleen na langere tijd bewaren, maar ook bij de bereiding reeds explosief is. "

Naschrift: Er is hier misschien wel sprake van verschillende receptuur. Helaas is hierover nauwelijks iets vermeld.

Bij het nakijken van de chemische achtergronden vond ik het volgende:

De zilver-ammoniak en zilver-cyanide complexen hebben inderdaad slechts het coordinatiegetal 2 en een lineaire vorm. Maar het zilver-rhodanide complex is tetraedrisch omringd en bij AgF, AgCl en AgBr is er zelfs sprake van een 6-omringing.

Bij het explosieve zilverazide, AgN3 is het zilverion tetraedrisch omringd door vier N3- ionen terwijl, omgekeerd, ieder azide-ion weer omringd is door vier zilverionen. Het azideion zelf is lineair, in analogie met CO2 en N2O .

Hieruit zien we dat er een ligandomlegging nodig is om van een zilverammoniakkomplex tot zilverazide te komen. Het is dus wat ingewikkelder dan ik aanvankelijk dacht.
Uitleggen is beter dan verwijzen naar een website

Berichten: 3.145

Re: zilvernitraat

Nogmaals, het feit dat hier gesproken wordt over zilverazide zegt niet zo veel. De kleur is veel meer bepalend. Uit ammoniakale zilveroplossing krijg je een donker vlies. Zilverazide is zuiver wit (weet ik uit ervaring door het te maken met oplossingen van NaN3 en AgNO3 Afbeelding, wees gerust niet meer dan pakweg 100 mg :oops: ).

Je ziet het, allerlei tegenstrijdige informatie, maar zelf geloof ik dus niet dat dat spul uit een ammoniakale zilver oplossing het azide is.

Reageer