Gebruikersvoorwaarden

Moderators: Rhiannon, 317070

Reageer
Berichten: 620

Gebruikersvoorwaarden

Iedereen kent het wel: vervelende gebruikersvoorwaarden die iedereen wel accepteert, maar die door slechts een klein deel van de mensen gelezen wordt...

Ik heb me zitten afvragen of een gewone website, ik neem nu wetenschapsforum.nl als voorbeeld, in de gebruikersvoorwaarden mag zetten dat elke gebruiker die zich registreert binnen de 24 uur (bijvoorbeeld) na registratie een som van 2000 euro moet storten op het rekeningnummer dat alsook in die voorwaarde staat?

Mag dit? Of moet dit echt ergens anders vermeld staan? Of mag dit gewoonweg niet?

Daarbij aansluitend: (we gaan ervan uit dat elke gebruiker de voorwaarden niet leest en slechts accepteert) als een gebruiker deze som niet zou betalen, kan de eigenaar van de website dan gerechtelijke stappen ondernemen tegen die gebruiker?

Bedankt!

-D.T.
"The only reason for time is so that everything doesn't happen at once." - Albert Einstein

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
Gebruikersavatar
Berichten: 9.619

Re: Gebruikersvoorwaarden

Twee punten die van belang zijn. Allereerst maakt het niet uit of degene die zich registreert de voorwaarden heeft gelezen.

Artikel 232

Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.
Om verwarring te voorkomen: wat in de wetstekst "gebruiker" wordt genoemd is degene die de voorwaarden heeft opgesteld. De wederpartij is degene die de voorwaarden aanvaardt.

De voorwaarden zijn dus wel van toepassing. Dat betekent echter niet dat je zomaar stiekem een dergelijke voorwaarde kunt opnemen en vervolgens mensen tot betalen kunt dwingen. In het volgende artikel staat namelijk:

Artikel 233

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar
  • a.indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij; of
  • b.indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
volgens a. kan zo'n bepaling dat iemand 2000 euro moet betelen dus vernietigd worden als het onredelijk bezwarend is. En je mag er in zijn algemeenheid vanuit gaan dat een dergelijke verplichting inderdaad onredelijk bezwarend is. Verder zou iemand zich in sommige gevallen op punt b. kunnen beroepen als de voorwaarden niet opvraagbaar waren.

De gang van zaken zou zijn dat de eigenaar van de website een procedure start tegen de (argeloze) gebruiker. Dat begint eerst met het sturen van een rekening, vervolgens ingebrekestelling wanneer aan de rekening en herinneringen niet wordt voldaan. Ná die ingebrekestelling kunnen gerechtelijke stappen volgen. Maar, daar zal de eigenaar van de website bot vangen bij de rechter.

p.s. beide artikelen komen uit het Burgerlijk Wetboek, Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Berichten: 620

Re: Gebruikersvoorwaarden

Bedankt, Marko!

Betreft het hier trouwens de Nederlandse wet? Geldt dit ook voor België?
"The only reason for time is so that everything doesn't happen at once." - Albert Einstein

Reageer