Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Moderators: Rhiannon, 317070

Reageer
Gebruikersavatar
Technicus
Berichten: 17.161

Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Noot vooraf: onderstaande betreft een casus van iemand uit mijn omgeving. De persoon in kwestie heeft al contact met de rechtsbijstandverzekering opgenomen die de zaak nu ook aan het onderzoeken is. Ik ben met name benieuwd hoe buitenstaanders tegen deze situatie aankijken, hoe het volgens anderen nu eigenlijk wettelijk in elkaar steekt en wellicht nog tips.

De situatie is als volgt: Vriendin P werkt al ongeveer 6 jaar bij bedrijf X. Sinds een jaar of twee-drie zit de branche in zwaar weer, nadat bijna 10 jaar de bomen tot in de hemel groeiden. Er zijn daarom al diverse ontslagrondes geweest en vriendin P zit in de groep van zo'n 30 collega's (allen dezelfde functie) die per 1 februari a.s. ontslagen gaat worden. Dit is al sinds begin dit jaar bekend. Het ontslag is goedgekeurd door het UWV, vakbonden en OR hebben zich ermee bemoeid, er is een sociaal plan, etc. Kortom: hoewel het zwaar vervelend is, had ze zich er al bij neergelegd wetende dat de markt toch ook met zo'n 30-40% gekrompen is.

Nu doet zich echter de situatie voor dat er bij bedrijf X intern 40 vacatures zijn vanaf medio februari, waarvan het gros voor dezelfde functie als vriendin P uitvoert. Hierbij moet gezegd worden dat het wel om contracten voor bepaalde tijd (half jaar) gaat en voor een beperkt aantal uren (max 24). Vriendin P heeft momenteel een contract voor 32 uur waarvan ze 8 uur ouderschapsverlof opneemt. Effectief werkt ze dus 24 uur, echter kan ze over zo'n anderhalf jaar weer aanspraak maken op 32 uur. Er is echter ook een directe collega Q die op dezelfde locatie werkt als vriendin P. Collega Q heeft nu nog gewoon een contract voor 24 uur, maar wordt ook per 1 februari ontslagen.

De vacatures bij bedrijf X zijn zoals gezegd voor dezelfde functies en uren zoals vriendin P en collega Q (e.v.a.) uitvoeren. Voor de locatie waar P en Q werken zijn als ik het goed begrepen heb enkel vacatures zeer kleine contracten (16 uur of minder), maar de volledig vergelijkbare vacatures zijn wel binnen dezelfde stad.

In de memo met de vacatures staat wel vermeld dat de medewerkers die per 1 februari ontslagen worden ook kunnen reageren op deze vacatures en dan opnieuw in dienst kunnen treden.

Tot zover de feiten.

Wat ik me nu afvraag:
  1. Is het niet zo dat je ontslagen medewerkers altijd eerst de vacatures moet aanbieden die geschikt voor ze zijn, alvorens ze intern danwel extern uit te zetten?
  2. Is bedrijf X niet verplicht om in het geval dat vriendin P of collega Q een vacature gaat invullen, het contract dan moet voortzetten in plaats van een nieuw contract aan te bieden, gezien de verworven dienstjaren, ervaring, loonschalen, onbepaalde vs. bepaalde tijd, etc?
  3. Hoe zit het in dit geval met het ouderschapsverlof? Op het moment dat vriendin P nu inderdaad WW krijgt per 1 februari, krijgt zij dit nog over de 32 uur (vanwege de beperkte tijd dat zij pas ouderschapsverlof opneemt). Als ze nu een contract aanneemt voor 24 uur, is dat de basis voor haar WW mocht ze er inderdaad na een half jaar alsnog uit liggen. Dat kan haar dus 25% aan inkomsten schelen.
Hiernaast vind ik het -ongeacht de wetgeving- gewoon al moreel verwerpelijk dat je 40 vacatures uitzet terwijl je nog 30 mensen gaat ontslaan, maar ik denk niet dat we het daarover moeten hebben in dit forum.

Meningen/inzichten zijn welkom. :)
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Zoiets heeft bij de Post (in Nederland) ook gespeeld. Daar zijn de postbodes inmiddels voor een groot deel door postbezorgers (die werken op of onder het minimumloon) vervangen. Wat een bedrijf dan meestal doet is de nieuwe functies net ietsjes anders inkleden. De oude medewerkers kunnen dan wegens overcompleet vertrekken (bedrijfseconomische redenen), en de nieuwe medewerkers worden zogenaamd voor andere functies aangenomen. De bedoeling is veelal om een flinke loonsverlaging, minder contracturen en/of slechtere arbeidsvoorwaarden te realiseren. Het is maar net hoe slim het bedrijf het speelt, of ze er mee wegkomen.

Heel soms kan je er via de rechter nog een stokje voor steken: bijvoorbeeld als die oude en nieuwe functies vrijwel hetzelfde zijn, of als het bedrijf niet de juiste procedures heeft gevolgd.

Gebruikersavatar
Technicus
Berichten: 17.161

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Bedankt voor je input.

Het betreft hier echter exact dezelfde functies, met de functienamen zoals vastgelegd in het functieboek. Een constructie zoals bij de post is dus niet het geval.

Verborgen inhoud
Overigens vind ik het niet chic om met (bedrijfs)namen te strooien in dergelijke gevallen. Die doen niet ter zake in de casus en de personen cq bedrijven kunnen er alleen maar nadeel van ondervinden.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Gebruikersavatar
Berichten: 482

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

De flexibele contracten hebben veel minder rechten dan de vaste contracten, en cao.

Dit maakt het gunstiger om met die mensen te werken, en dat wordt nu uitgebuit.

.....

Het probleem is wetmatig, maar dat is niet zo verrassend.

.....

Er wordt (..) aangeboden om ons over te zetten, van de huidige naar de nieuwe contracten.

Daarbij ga ik er in geld 20% op achteruit, maar ik houd 0% van de secundaire voorwaarden over.

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Als het bedrijf gebrek aan werk heeft aangevoerd, kunnen ze moeilijk tegelijkertijd medewerkers voor een zelfde functie ontslaan en anderen weer aannemen. Maar dat hangt dus af van de aangevoerde ontslagredenen. Als je zelf niet aan de bel trekt stelt de toetsing door het UWV heel weinig voor (ik spreek uit ervaring), ze kijken alleen grofweg of de juiste procedures gevolgd zijn. Wil je een inhoudelijke toetsing dat moet je er een rechtszaak van maken.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.434

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Opmerking moderator


Alle bijdragen die te maken hebben met de situatie in een bepaald bedrijf of de daarop slaande zinnen in een bijdrage verwijderd. Graag weer terug naar het onderwerp zoals de TS bedoeld heeft.
Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.


Gebruikersavatar
Technicus
Berichten: 17.161

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Bartjes schreef:
zo 15 dec 2013, 11:24

http://www.intermedi...gelingsbeginsel

Mogelijk heb je hier iets aan?
Bedankt. Het afspiegelingsbeginsel is uitvoerig aan bod gekomen bij de ontslagprocedure destijds. Er is een complete lijst per functie, leeftijdsgroep en lengte van het dienstverband gebruikt en het UWV heeft destijds op basis daarvan de streep getrokken wie eruit gaan. Die lijst is ook verstrekt aan degenen die ontslagen zijn.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -


Gebruikersavatar
Technicus
Berichten: 17.161

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Nog even een update:

Zoals gezegd is er contact gezocht met de rechtsbijstand. Die heeft e.e.a. uitgezocht en het blijkt dus dat indien de ontslagvergunning meer dan 26 weken geleden is verleend (dat is hier het geval; ontslagvergunningen waren in mei 2013 verleend), er weer vacatures uitgezet mogen worden voor dezelfde functie. Ontslagen medewerkers hebben in de sollicitatieprocedure dan nog wel voorrang op "buitenstaanders", echter hebben nog werkzame medewerkers die intern solliciteren weer voorrang op de ontslagen medewerkers.

De enige mogelijkheid die P en Q nog hadden was solliciteren en vervolgens indien ze aangenomen zouden worden, een procedure starten om het eerdere ontslag ongedaan te maken omdat ze klaarblijkelijk dus niet boventallig waren. Dat is echter een nogal onzekere procedure aldus de rechtsbijstandverzekering.

Echter: zelfs die vlieger gaat niet op aangezien de vacatures intern zijn opgevuld door mensen die meer uren gaan draaien.

Voor P en Q is hiermee de zaak afgesloten. De hele situatie blijft natuurlijk nogal wrang, maar blijkbaar is het wel volgens de regels. Hoe krom ik het ook blijf vinden overigens: je kunt iemand 7 maanden vooraf ontslaan en dan dus vóórdat het ontslag ingaat al een vervanger aannemen. :?
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Re: Massa-ontslag en vacatures bij hetzelfde bedrijf

Heel vervelend!

Helaas bestaan er voor bedrijven die het slim spelen allerlei trucs om mensen eruit te werken, ik maak mij wat dat betreft inmiddels weinig illusies meer. :evil:

Reageer