Anarchisme

Moderators: Rhiannon, 317070

Gebruikersavatar
Berichten: 92

Anarchisme

quote,
 
<b>Anarchisme</b> (van het Griekse 'αναρχος', anarchos: αν = "geen" αρχος = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. In de omgangstaal wordt de term anarchie als samenleving vaak verward met een andere betekenis van het begrip anarchie, namelijk chaos of wanorde/verwarring. Met de term sociaal-anarchisme tracht men die verwarring tegen te gaan.
 
 
 
In een anarchistische maatschappij,hoe moet het dan met politie en rechters,ik bedoel hoe moet iemand dan tot orde geroepen worden,en hoe moet iemand beslissingen nemen voor het land ?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

Re: Anarchisme

danny binda schreef: In een anarchistische maatschappij,hoe moet het dan met politie en rechters,ik bedoel hoe moet iemand dan tot orde geroepen worden,en hoe moet iemand beslissingen nemen voor het land ?
 
Goed gezien! Dat is precies het probleem met het anarchisme: het is een mooi ideaal, maar waarschijnlijk te mooi voor de mensen zo als ze zijn.
 
Voorbeeldje: begin eens een forum op internet, en laat iedereen daar zijn gang gaan. Dan zullen er na korte of langere tijd figuren opduiken die de boel gaan verzieken (de zogeheten trollen), en verder zullen er allerhande niet ter zake doende spamberichten verschijnen waardoor dat forum onleesbaar wordt en een zinvolle discussie ernstig wordt verstoord. 
 
Hier op het Wetenschapsforum wordt het geheel gemodereerd en wie het al te bont maakt wordt tot de orde geroepen en zo nodig zelfs verbannen. Daardoor is het hier prettig toeven.

Gebruikersavatar
Berichten: 1.156

Re: Anarchisme

Je zou met een anarchie ook kunnen verwijzen naar een samenleving waarin elke cultuur tot zijn volle recht kan komen, in plaats van één dominante cultuur. Elke cultuur (van die van de Hopi´s, Aboriginals, en vele andere Natuurvolkeren, tot de op het moment dominante cultuur van de wetenschappen) kan zich daarin ten volle ontplooien. De wetenschappen echter voeren een ongelijke strijd daar de wetenschappelijke cultuur (op de scholen zijn de jongeren verplicht die tot zich te nemen), aangezien wapens, vruchten van de (beta) wetenschappen, macht geven en zo de andere culturen kunnen aftroeven. Het aantal culturen anders dan de wetenschappelijke neemt af als gevolg van deze ``macht van de loop``. Het aantal gesproken talen is drastisch verminderd, en in alle uithoeken van de wereld vindt je t.v.´s , auto´s of vul maar wat in.
Er zou eigenlijk een toeziend oog (géén Big Brother) moeten zijn dat de wetenschapscultuur net zo beziet als alle andere en indien een cultuur een andere cultuur zijn bestaansrecht wil ontnemen, of als individuen gedwongen worden zich bij een bepaalde cultuur aan te sluiten (zoals de IS) kan ingrijpen via een politiemracht (dit klinkt anarchisten Natuurlijk als een remmend piepend treinstel in de oren). Dit is echter een situatie die ver van de werkelijkheid af ligt. Twee culturen kunnen Natuurlijk oorlog voeren (zolang die niet bedoeld is de andere cultuur te doen verdwijnen), maar ik denk dat dit regelt zichzelf, en uit het verleden is gebleken dat na zo´n oorlog (dus een oorlog zonder op de wetenschappen gebaseerde moderne wapens) beide culturen met meer culturele bagage tevoorschijn komen.
Ik denk dat elke cultuur ook zijn eigen manier heeft om om te gaan met mensen die nare dingen doen. Mensen kunnen niet zomaar alles doen wat zij willen als zij daar anderen kwaad mee doen, een probleem dat vooral heden ten dage speelt waarin geld een grote rol speelt en de ongelijke verdeling daarvan.
Wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend heeft een aantal heel interessante dingen over deze problematiek geschreven (hoewel hij door velen als de clown in die discipline wordt gezien; Ian Hacking schreef echter over de wijlen (hij stierf in 1994 aan een hersentumor) Feyerabend dat dat hij drie herziene versies van één boek heeft geschreven, namelijk ``Against method``, terwijl andere wetenschapsfilosofen drie boeken onder een andere titel schrijven met in feite dezelfde inhoud). Enkele boeken van zijn hand: ``Against method``, ``Science in a free society``, `` Farewell to reason``, ``The tyranny of science``, ``Three dialogues on knowledge``, ``The conquest af abundance`` (dit kwam uit na zijn dood: er waren veel manuscriptn en aantekeningen, waarmee zijn vrouw, Grazia Borrini, een Natuurkundige die volgens Feyerabend zo voor een Nobelprijs had kunnen gaan, maar besloot een weg te kiezen die haar meer voldoening gaf, en de Nederlander Bert Terpstra (in het boek staat voorin ``edited by Bert Terpstra``) en de autobiografie ``Killing time``. Hij had onder andere een studie Natuurkunde achter de rug. Even googlen voor meer informatie over de wijlen goede man.
Dit is, heel beknopt, in mijn ogen anarchie.
Ik lach en dans, dus ik ben; bovendien blijft ondanks de wetenschap het mysterie bestaan!

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 11.173

Re: Anarchisme

Het probleem van veel culturen is dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dus waarom je persé de wetenschap de kwade aap geeft snap ik even niet.

Gebruikersavatar
Berichten: 92

Re: Anarchisme

thanks de schele schilder ,heel verlichtend
 
 
 
Fuzzwood,hij zij toch niks over een kwade aap ?
 
 
ik vind het goed uitgelegd hoor !

Re: Anarchisme

@ descheleschilder
 
Een samenleving waarin "elke cultuur tot zijn volle recht kan komen, in plaats van één dominante cultuur" kan niet bestaan. Fuzzwood wijst er ook al op dat veel culturen elkaar naar het leven staan. Zo staat het voor "ongelovigen" (= vrijdenkers, christenen, gematigde moslims, enz.) gelijk aan zelfmoord om de IS-versie van de islam in ons land tot haar volle recht te laten komen komen. In een ver verleden heeft de katholieke kerk zich op een vergelijkbare manier misdragen. En in een recenter verleden hebben ook het communisme en nazisme tot gruwelijke slachtpartijen onder andersdenkenden geleid. Er zijn dus wel degelijk culturen die we beslist niet meer tot hun volle recht willen zien komen. In feite kunnen alleen die culturen door de beugel die er niet op uit zijn hun eigen religieuze en/of ideologische uitgangspunten aan anderen op te leggen. 
 
We willen verder ook niet dat er in de dagelijkse omgang talloze talen gesproken worden, allerlei verschillende munten in omloop zijn, meerdere tegenstrijdige wetssystemen gehanteerd worden, etc. Het bestaan van één dominante (gemeenschappelijk) cultuur is dus een praktische noodzaak.
 
Wil je de onderdrukking van de ene cultuur door de andere tot een minimum beperken, dan doe je er het beste aan de dominante gemeenschappelijke cultuur tot een sociaal noodzakelijk minimum te beperken, en te doen steunen op zo objectief mogelijke feiten. Dat leidt dan vanzelf tot een liberaal en/of sociaaldemocratisch model, met een grote rol voor de wetenschap als leverancier van betrekkelijk objectieve kennis.
 
En zo zijn we weer terug bij het model van de seculiere staat die in hoge mate op wetenschappelijk vergaarde kennis leunt! Wat jij ziet als een bedreiging (het westerse verwetenschappelijkte staatsmodel) vormt dus juist de best mogelijke garantie voor een maximale haalbare culturele pluriformiteit. Die pluriformiteit is dan een zaak van de particuliere of privé sfeer.

Gebruikersavatar
Berichten: 9.619

Re: Anarchisme

Als men die pluriformiteit enkel in de privésfeer mag beleven en zich voor de rest moet plooien naar het door de overheid gehanteerde model, is men de totalitaire samenleving nabij.
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Re: Anarchisme

Marko schreef: Als men die pluriformiteit enkel in de privésfeer mag beleven en zich voor de rest moet plooien naar het door de overheid gehanteerde model, is men de totalitaire samenleving nabij.
 
Ik schreef:
 
Die pluriformiteit is dan een zaak van de particuliere of privé sfeer.
 
Verder heb ik aangegeven dat ik de overheid tot een (sociaal aanvaardbaar) minimum wil beperken, en dat is juist het tegendeel van een totalitair model.
 
Dat men zich aan de wet moet houden (of anders op de blaren moet zitten), spreekt verder voor zich.


Gebruikersavatar
Berichten: 1.247

Re: Anarchisme

Bartjes schreef:  
Dat men zich aan de wet moet houden (of anders op de blaren moet zitten), spreekt verder voor zich.
 
Hahaha! Dat meen je toch niet? De huidige politieke/economische/juridische systemen falen allen voor de volle 100% om ook maar iets wat op een regel of wet lijkt, op te leggen aan machtshebbers, die de grote drijfveer zijn achter het gros van de ellende op de wereld (geen wonder hoor, haha, die systemen zijn stuk voor stuk ontworpen door diezelfde machtsmisbruikers). Het volk zal inderdaad op de blaren zitten - of het hun schuld is of niet - maar we zijn er als samenleving nog niet in geslaagd om elitaire criminelen aan te pakken; voor hen heersen geen wetten, zij zíjn de wet. Misschien is een vorm van cyberanarchisme wel te bereiken, dus er is zeker hoop - er is altijd hoop!

Gebruikersavatar
Berichten: 92

Re: Anarchisme

groot gelijk shadow
 
 
ja hoop drijft de mens maar als er wat uitkomt is de 2e vraag
 
 
want Bush was ook met valse aantijgingen Irak binnen gevallen en hij hoeft ook niet in  Den Haag te zitten ,dit is wetenschappelijk aangetoond want er waren geen chemische wapens !

Re: Anarchisme

@ Shadow

Ik schreef:

 
Dat men zich aan de wet moet houden (of anders op de blaren moet zitten), spreekt verder voor zich.
 
Dat was een reactie op Marko's uitspraak:
 
Als men die pluriformiteit enkel in de privésfeer mag beleven en zich voor de rest moet plooien naar het door de overheid gehanteerde model, is men de totalitaire samenleving nabij.
 
Wat ik bedoelde te zeggen is dat het binnen een rechtsstaat niets bijzonders is dat men zich "moet plooien naar het door de overheid gehanteerde model". Om dat als een gevaarlijke benadering van "de totalitaire samenleving" te duiden raakt kant noch wal.
 
 
Om op je eigen kritiek te reageren: naar mijn mening moet de staat wel degelijk ingrijpen in de economische verhoudingen omdat dat voor een sociaal gezonde samenleving noodzakelijk is. Anders worden de machts- en inkomensverschillen te groot, en krijg je allerhande misstanden. En dat kán ook wanneer de Nederlandse burgers op de juiste politieke partijen stemmen, en zich waar nodig ook binnen vakbonden actief tonen. Maar daar is men veelal te beroerd voor. Ik stem al jaren SP, maar de meute stemt liever rechts of op de PvdA. Bij rechts weet je wat je krijgt. En wanneer de PvdA met rechts in zee gaat weet je ook wat je krijgt, omdat de PvdA al sinds Kok een partij zonder ruggengraat is. Het probleem zit 'm niet in de democratie of de rechtsstaat, maar het ligt bij de burger zelf.
 
Verder schrijf je:
 
Misschien is een vorm van cyberanarchisme wel te bereiken, dus er is zeker hoop - er is altijd hoop!
 
Een vorm van cyberanarchisme is inderdaad te bereiken, zie mijn voorbeeldje uit bericht #2. Ik heb zoiets zelf meegemaakt: een gastenboek met een moderator die niet of nauwelijks ingrijpt en één of meer trollen die talloze liederlijke en leugenachtige berichtjes post(en) onder valse namen (waaronder mijn naam). Het is vele malen makkelijker af te breken dan op te bouwen, te verzieken dan bij te dragen. Dat betekent dat in een dergelijke anarchie waarin geen paal en perk gesteld wordt de zieke geesten het laatste woord hebben. Ik ben van ellende uiteindelijk gestopt met posten in dat gastenboek. Leuk hoor! Heel hoopvol.  :?  

Gebruikersavatar
Berichten: 1.247

Re: Anarchisme

Bartjes schreef: Wat ik bedoelde te zeggen is dat het binnen een rechtsstaat niets bijzonders is dat men zich "moet plooien naar het door de overheid gehanteerde model". Om dat als een gevaarlijke benadering van "de totalitaire samenleving" te duiden raakt kant noch wal.
 
 
Om op je eigen kritiek te reageren: naar mijn mening moet de staat wel degelijk ingrijpen in de economische verhoudingen omdat dat voor een sociaal gezonde samenleving noodzakelijk is. Anders worden de machts- en inkomensverschillen te groot, en krijg je allerhande misstanden. En dat kán ook wanneer de Nederlandse burgers op de juiste politieke partijen stemmen, en zich waar nodig ook binnen vakbonden actief tonen. Maar daar is men veelal te beroerd voor. Ik stem al jaren SP, maar de meute stemt liever rechts of op de PvdA. Bij rechts weet je wat je krijgt. En wanneer de PvdA met rechts in zee gaat weet je ook wat je krijgt, omdat de PvdA al sinds Kok een partij zonder ruggengraat is. Het probleem zit 'm niet in de democratie of de rechtsstaat, maar het ligt bij de burger zelf.
 
Verder schrijf je:
 
 
Een vorm van cyberanarchisme is inderdaad te bereiken, zie mijn voorbeeldje uit bericht #2. Ik heb zoiets zelf meegemaakt: een gastenboek met een moderator die niet of nauwelijks ingrijpt en één of meer trollen die talloze liederlijke en leugenachtige berichtjes post(en) onder valse namen (waaronder mijn naam). Het is vele malen makkelijker af te breken dan op te bouwen, te verzieken dan bij te dragen. Dat betekent dat in een dergelijke anarchie waarin geen paal en perk gesteld wordt de zieke geesten het laatste woord hebben. Ik ben van ellende uiteindelijk gestopt met posten in dat gastenboek. Leuk hoor! Heel hoopvol.  :?  
 
Beste Bartjes, sorry, maar in welke tijd leef jij? "Anders worden machts- en inkomensverschillen te groot, en krijg je allerhande misstanden." Er heersen machts- en inkomensverschilen op onze wereld zoals de mensheid nooit te voren heeft gekend! Haha. "...en krijg je allerhande misshanden." -> Lees alsjeblieft een keer het nieuws - maar dan écht nieuws, niet de troep die de corrupte media in je strot probeert te duwen; ga desnoods Russell Brand kijken, een prima, prima entertainer die aardig zoekwerk voor je doet wat betreft de misstanden op de wereld. Either way, ik vind dat je statement totaal geen realiteitswaarde heeft; we hebben nog nooit zulke massale en gruwelijke misstanden gekend zoals we nu kennen! "...En dat kán ook wanneer de Nederlandse burgers op de juiste politieke partijen stemmen" Hahah, er bestaan geen juiste politieke partijen, en hun mate van onmenselijkheid en corruptie neemt recht evenredig toe met hun macht. Jemig zeg, elke zin van je is wel finaal af te kraken, dus ik spring maar gewoon even door naar de laatste van je alinea: "Het probleem zit 'm niet in de democratie of de rechtsstaat, maar het ligt bij de burger zelf." Hahah, hier is de media vast erg blij mee! (ze kunnen hun werk blijkbaar wel goed doen) Er bestaat geen democratie, er bestaat geen rechtsstaat, en ze hebben ook nóóit bestaan! We leven in een schijndemocratie en een schijnrechtsstaat, "de burger" wordt onderdrukt en uitgebuit, gemanipuleerd, voorgelogen, etc. etc. etc. Wij leven in een systeem waar de man met het geld de man van de wet is. Maar wees niet getreurd!, de kracht van liefde en hoop is sterker en 'more profound' dan de schijnkracht van systemen.
 
Ow, en met cyberanarchisme doelde ik ook op veel grotere systemen dan waar jij nu aan denkt - namelijk nieuwe, "totalitaire" financiële/machtssystemen. Het is lastig om daar veel over te zeggen, want we zitten nu middenin de grote ontwikkelingen, hé? Ik plaatste het ook vooral maar als een opmerking, zelf weet ik er nog niet genoeg van.
 
Ik hoop dat ik niet te onwetenschappenlijk overkom met mijn tirade. Mijn statements vloeien voort uit de talloze voorbeelden die ik zie en lees, en de dingen die ik zojuist heb gezegd zijn best mainstream en worden steeds meer en meer onderkend, zeker op het vrije(?) internet. Ik heb nu niet de tijd en de zin om bij al mijn argumenten/statements het nodige bewijs te geven, maar het bewijs zou in feite neerkomen op de grote schandalen van de wereld, en de essentie die uit die schandalen te halen is, is in feite wat ik (gedeeltelijk) hierboven dus heb gezegd.

Re: Anarchisme

@ Shadow
 
Op die manier valt er niet te discussiëren.
 
Ik raad je aan je eigen tekst nog eens kritisch onder de loep te nemen, en dan na te gaan welke van je argumenten er voor iemand die het niet al bij voorbaat met je eens is overeind blijven. Gebruik daar eventueel onderstaande link bij:
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden

Gebruikersavatar
Berichten: 92

Re: Anarchisme

Nee maar dat is waar wat shadow zegt,kijk maar naar de Federal reserve bank die is in handen van particulieren,en kijk maar hoe de krediet crisis is komen overwaaien,en de dood van kennedy etc
 
 
http://www.usagold.com/federalreserve.html
 
 
A former insider at the World Bank, ex-Senior Counsel Karen Hudes, says the global financial system is dominated by a small group of corrupt, power-hungry figures centered around the privately owned U.S. Federal Reserve. The network has seized control of the media to cover up its crimes, too, she explained. In an interview with The New American, Hudes said that when she tried to blow the whistle on multiple problems at the World Bank, she was fired for her efforts. Now, along with a network of fellow whistleblowers, Hudes is determined to expose and end the corruption. And she is confident of success
 
al het geld in de wereld is nu het meeste bij maar 1% van de mensen
 
 
Ongelooflijk dat u maar pas 19 bent en zulke opzienbarende dinges zegt shadow

Gebruikersavatar
Berichten: 1.247

Re: Anarchisme

@ Bartjes
 
Ik vind dit wel teleurstellend. Misschien dat ik wel de grootste onzin uitkraamde, maar ik heb tenminste wel mijn visies gedeeld met je en ik ben vanuit mijn eigen gedachtegangen en perspectieven ingegaan op wat jij schreef. Jij daarentegen geeft mij totaal geen houvast. Zoals je je vast kunt voorstellen, zijn mijn eigen argumenten en statements voor mijzelf glashelder en duidelijk, en om ze nu zelf 'onder de loep nemen' is niet iets wat je gewoon even kunt doen. Je kunt niet zomaar de denkfouten en drogredenen bij jezelf detecteren, daar heb je toch echt ook anderen voor nodig.
 
Ach ja, het maakt niet uit, we houden het hier dan maar bij. :)
 
@ danny binda
 
Ja, precies - de banken en de (gedeeltelijk) door hun veroorzaakte crisissen is waar ik onder andere op doelde.
 
Goede quote trouwens! Ik sta vierkant achter de woorden van deze Karel Hudes.

Reageer