Atavisme, oude genen van vroeger

Moderator: ArcherBarry

Reageer

Atavisme, oude genen van vroeger

Evolutie zorgt er soms voor dat een eigenschap of lichaamsdeel verdwijnt. Toch wil dat niet zeggen dat het volledige DNA voor dat lichaamsdeel 'weggegooid' wordt. De genen staan gewoon op non-actief. Die non-actieve genen worden vaak 'Junk DNA' genoemd. Een slecht gekozen benaming, want de werkelijke definitie van Junk DNA is genetisch materiaal waarvan de functie onbekend is, waarmee natuurlijk niet gezegd is dat het geen functie heeft. Daarom is 'Slapende genen' wellicht een betere term om niet functionele genen aan te duiden.

Soms gebeurt het dat die slapende genen, om ongekende redenen, plots terug actief worden. Zo kan plots een baby geboren worden met een echte staart met soms zelfs spieren en wervels in. Die terugkerende eigenschappen worden atavistische kenmerken of kortweg atavismen genoemd.

 
Afbeelding
 
Er zijn honderden uiteenlopende voorbeelden van atavismen bekend, zowel bij mensen als (andere) dieren. Atavismen zijn een sterk bewijs voor evolutie. Simpelweg omdat we ons de vraag kunnen stellen waarom mensen de genen hebben om een staart aan te maken. Als mensen 'gedesigned' waren door een hogere intelligentie zouden ze namelijk enkel over de genen beschikken die ze nodig hebben, het genetisch materiaal om een mens te maken.

Sommige fanatieke creationisten zullen dit weerleggen door te zeggen dat alle wezens gecreëerd zijn door dezelfde hogere intelligentie en dat deze dus aan alle zijn schepselen dezelfde genen heeft geschonken. Op het eerste zicht een plausibele uitleg - voor creationisten althans - maar als je wat dieper op de feiten inzoomt merk je dat dat niet zo is. Wezens kunnen enkel atavismen krijgen van andere dieren waaraan ze 'voorouderlijk' gelinkt zijn. Zo zal je dus nooit zoogdieren met pluimen vinden of vogels met tepels, gewoon omdat ze niet voorouderlijk met elkaar verbonden zijn.

 
Afbeelding
 
Een greep uit de talloze voorbeelden:

Omdat onze voorouders een vacht hadden worden af en toe kindjes geboren met volledige lichaamsbeharing. Zo is er een familie in Mexico waarbij meerdere mannen een echte vacht hebben.

 
Afbeelding
 
Afbeelding
 
Enkele jaren geleden werd een dolfijn gevangen met 'achterpoten'. Het zijn natuurlijk geen functionele poten, maar normaal hoort daar helemaal niets te zitten.

 
Afbeelding
 
Omdat de vroegste landdieren tot 8 vingers aan iedere poot hadden worden er soms baby's geboren met 6 vingers aan iedere hand of 6 tenen aan iedere voet.

 
Afbeelding
 
Afbeelding
 
Afbeelding
 
Sommige slangen, die afstammen van hagedissen, worden geboren met kleine pootjes.

 
Afbeelding
 
Er zijn nog tal van andere voorbeelden te vinden, te veel om hier op te sommen.
 
 
http://blogimages.bloggen.be/evodisku/attach/159995.docx
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atavism

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Ik begrijp niet echt het doel van je topic, maar ik heb wel aantal opmerkingen. Je eerste zin is fout: evolutie is geen doelgericht proces, maar berust op toeval. Wel worden de eigenschappen die het meest gunstig zijn 'geselecteerd' en doorgegeven aan het nageslacht. Ook zeg je dat genen op non-actief worden gezet. Heel kort door de bocht kun je dit zo opvatten, maar het is eigenlijk verkeerd verwoord. Je hebt het dan namelijk over individuen; evolutie treedt niet op in individuen, maar in populaties. Als gen A minder gunstig is dan gen B, waarbij de populatie met gen B een hogere overlevings- en voortplantingsfactor heeft, dan zal op termijn de allelfrequentie van gen B ten opzichte van die van gen A toenemen en kan gen A uiteindelijk 'verdwijnen'. Wat dan het geval is, is dat genetisch materiaal van gen A, waarbij A actief is, gewoon niet meer wordt doorgegeven in de populatie. Gen B komt dus inderdaad niet meer tot expressie, maar bevindt zich nog wel in het genoom (wellicht met een mutatie, waardoor het inactief is geworden).

Het terugkeren van 'oude' genen, oftewel het weer tot expressie komen van die genen, zal ongetwijfeld veroorzaakt worden door mutaties of modificaties genregulerende delen van het genoom, zoals histonen.

PS: je voorbeelden van een overmatig aantal vingers en tenen zijn mijns inziens eerder voorbeelden van afwijkingen in de expressie van bijvoorbeeld groeifactoren tijdens de ontwikkeling van het embryo, dan dat het voorbeelden zijn van evolutie. Wel kun je zeggen dat een bepaalde soort geëvolueerd is in een andere soort en dat het daarbij gunstiger was om een groter of juist kleiner vinger of tenen aantal te hebben.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 759

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Science2016 schreef:
 
Er zijn honderden uiteenlopende voorbeelden van atavismen bekend, zowel bij mensen als (andere) dieren. Atavismen zijn een sterk bewijs voor evolutie. Simpelweg omdat we ons de vraag kunnen stellen waarom mensen de genen hebben om een staart aan te maken. Als mensen 'gedesigned' waren door een hogere intelligentie zouden ze namelijk enkel over de genen beschikken die ze nodig hebben, het genetisch materiaal om een mens te maken.
 
 
Van evolutie heb ik geen verstand maar hoe je dit als bewijs voor evolutie ziet is mij een raadsel; het is eerder omgekeerd.
Wanneer een programmeur een programma schrijft en daar komen diverse varianten van, dan is het heel gebruikelijk om bepaalde delen van het programma, afhankelijk van de toepassing, in of uit te schakelen. De code zelf blijft dan staan. Software met een andere insteek zullen andere modules bevatten.
Dit is dus precies wat je in de genen ziet.
dat wel natuurlijk

Gebruikersavatar
Berichten: 3.963

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Ik heb meer verstand van evolutie dan van software, maar hij heeft wel een punt.
 
Stukken DNA die niet gebruikt worden verdwijnen na x-aantal generaties uit het genoom. Het steeds meesleuren van DNA zonder functie veroorzaakt immers een fitness cost die het onderspit moet delven tegenover eenzelfde organisme dat efficiënter gebruik maakt van zijn DNA. Je kan het volgens mij vergelijken met software die een efficiënt stukje code heeft versus een programma met kilometers code waarin hier en daar slechts een regel gebruikt wordt. ;)
"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm" - Winston Churchill

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 4.838

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Ehh Science,
 
Hoe kom jij aan mijn baby foto's?
mijn polydactifily is eerder een mutatie dan een genetische bagage. Zoals is gebleken uit een aantal onderzoeken van het AMC.
Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Ik ben intelligent want ik weet dat ik niks weet. Socrates

Gebruikersavatar
Berichten: 8.512

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Niemand heeft het tegenwoordig nog over Junk DNA. Als dat nog in je tekstboeken staat dan zou je eens een iets recenter boek open moeten slaan.
Dat atavisme als argument voor evolutie kan worden gebruikt, soit niet echt interessant. Dat is zeggen dat je een hele indirecte manier hebt om te bewijzen dat de aarde rond is. We weten dat al lang met beter bewijs en argumenten.
 
Er staan wel een aantal onwaarheden in je verhaal. Ten eerste, wanneer men het over junk DNA had, hadden mensen het veelal over non-coding DNA. Dat atavisme door non-coding DNA komt dat is een erg grote aanname die ik niet eerder heb gezien. Het kan allicht een rol spelen, maar zulke mutaties komen eerder door mutaties en andere soortige disregulatie van genen die nog steeds tot expressie komen.
 
het vormen van vingers en tenen is afhankelijk van een turing patroon http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=25082703. De toename van het aantal vingers en tenen kan door zulke soort patroon komen. Ook zou ik dat niet echt atavisme willen noemen.
de vorming van een staart is wel atavisme en heeft meer met een verstoring in gereguleerde cell dood te maken dan iets anders. Net zoals het vlies tussen vingers tijdens de embryonale ontwikkeling moet afsterven. Als dit niet gebeurd word je geboren met een vlies tussen de vingers.
"Meep meep meep." Beaker

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

ArcherBarry schreef: Ehh Science,
 
Hoe kom jij aan mijn baby foto's?
mijn polydactifily is eerder een mutatie dan een genetische bagage. Zoals is gebleken uit een aantal onderzoeken van het AMC.
 
U maakt een grapje? Ik heb de foto 's gewoon van het internet.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 4.838

Re: Atavisme, oude genen van vroeger

Deels science.
 
De foto's zijn niet van mijn hand maar ik ben wel geboren met polydactifily.
 
kon het alleen even niet laten om het te schrijven
Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Ik ben intelligent want ik weet dat ik niks weet. Socrates

Reageer