Leven zonder ik?

Moderator: 317070

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 4.038

Leven zonder ik?

Laat ik eerst zo precies mogelijk beschrijven wat ik bedoel en waarom dit topic een wetenschappelijk acceptabele vraag betreft. Mensen hebben een zekere persoonlijkheid in die zin dat er continuïteit is in de geleidelijk evolutie van de manier waarop zij zich gedragen, hoe zij denken en hoe zij voelen. In die zin kunnen mensen met de term "ik" naar hun momentane persoonlijkheid verwijzen. Het wordt echter problematisch wanneer mensen claimen dat zij een "ik" bezitten dat tot volstrekt autonome keuzes en beslissingen in staat is. Er is wetenschappelijk gezien weinig of niets dat daarop wijst. De realisatie dat men een betrekkelijk nietig schakeltje in het wereldgebeuren is dat net als al het andere de in de kosmos geldende wetmatigheden volgt roept een veelal emotioneel afwijzende reactie en/of existentiële angst op. In de oosterse wijsbegeerte staat men tegenover dit besef van het niet-ik vaak positiever. Nu mijn vraag: is het volgens de (wetenschappelijke) psychologie mogelijk op een vitale/gezonde manier in het leven te staan wanneer men het niet-bestaan van een eigen volstrekt autonoom "ik" geheel accepteert en men zichzelf als niet meer en ook niet als minder dan één van de vele tijdelijke uitingen van het zich ontvouwende wereldproces ziet?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
Gebruikersavatar
Berichten: 1.817

Re: Leven zonder ik?

Kan je je vraag wat scherper stellen? Deze lijkt me te vaag om er iets mee te doen...

Als ik denk aan iemand die totaal geen contact heeft met zijn eigen identiteit/ ik, dan denk ik noodzakelijkerwijze aan iemand die dissocieert: iemand die zijn eigen beleving afsplitst. Dan komen we terecht in de dissociatieve stoornissen, zoals een dissociatieve identiteitsstoornis, depersonalisatie of derealisatie... Voor zover het al mogelijk is om volledig het contact te breken met je eigen beleving...

Het is trouwens inderdaad wel zo dat mensen uit oosterse landen meer gericht zijn op anderen, een meer socialere identiteit hebben, maar ook bij hen zal dat niet zwart wit zijn, net zoals dat niet het geval is bij ons, westerlingen.

Een ander iets dat ik associeer met jouw vraag, is het bestaan van diverse deelidentiteiten of zelfaspecten. We gedragen ons bv. anders bij de bakker dan thuis.

Bij mensen met psychologische problemen, is het wel vaker zo dat de diverse zelfaspecten niet voldoende geïntegreerd zijn: aan de ene kant vind je dit, aan de andere kant vind je dat. En dit is geen probleem als je er dan meestal wel uitkomt, zonder al teveel problemen. Maar als die 2 ahw. in oorlog zijn met elkaar, dan wordt het wel vaker een probleem.
Ik ben niet jong genoeg om alles te weten...
-Oscar Wilde-

Gebruikersavatar
Berichten: 4.038

Re: Leven zonder ik?

Het bestaan van een 'ik' in de zin van een (door de tijd veranderende) persoonlijkheid is een gegeven. Daar twijfel ik niet aan, en daar gaat mijn vraag ook niet over. Ook niet over het al dan niet geïntegreerd zijn van die persoonlijkheid.

Waar het mij wel om gaat is de (vermoedelijke) illusie dat er in ons iets zou bestaan dat tot volstrekt autonome keuzen in staat is. Daar knoopt ook de gedachte aan vast dat een mens verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden omdat hij in de gegeven omstandigheden anders zou hebben kunnen handelen. Maar dat veronderstelt dat er in onze hersenen ergens een "vrij speelveldje" zou bestaan dat niet aan de natuurwetten gebonden is. Is dat speelveldje er niet dan verloopt alles zoals het natuurwetmatig wel moet verlopen. Ook een kwantummechanisch toeval helpt hier niet, want willekeur levert ook geen eigen keuzen op. Dit is de beruchte kwestie van de "vrije wil", en eigenlijk wijst niets op het bestaan daarvan. De vrije wil is enkel iets dat men zich dolgraag inbeeldt en dat men ook voor de ethiek en rechtspraak wenselijk acht.

Een fundamentele realisatie van het (vermoedelijke) niet bestaan van een volstrekt autonoom eigen ik of van een vrije wil leidt tot een gevoel van depersonalisatie. Tenzij we onszelf voor de gek willen blijven houden, lijkt het dus geboden te zoeken naar wegen om met dat inzicht (van het niet bestaan van een vrije wil of volstrekt autonoom eigen ik) verder te leven. En dan kom ik op dit spoor:

http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/12/enlightenments-evil-twin/383726/

Mijn vraag is dus of het een begaanbare weg is om het gevoel van depersonalisatie op een positieve manier te interpreteren als inzicht in de werkelijke stand van zaken (= het niet bestaan van een volstrekt autonoom ik) in plaats van depersonalisatie als een ziekte en/of waan te behandelen. Zo'n herinterpretatie zou kunnen vanuit advaita, boeddhisme, wijsgerig taoïsme of de zogeheten “emptiness teachings”.

Nu weet ik wel dat filosofie en religie op dit forum niet zijn toegestaan. Maar mijn vraag betreft dan ook het psychologisch onderzoek naar de eventuele therapeutische bruikbaarheid van religeuze levensbeschouwingen waarin depersonalisatie een positieve (her)interpretatie ontvangt als inzicht in de ware stand van zaken met betrekking tot de menselijke situatie. En dergelijk onderzoek is weer wetenschap.

Berichten: 4

Re: Leven zonder ik?

" Ik" is de individualiteit waarin de mens zich onderscheid van een ander persoon.

Ik in de vorm van indentiteit en zelferkenning is zeer relatief.

Een persoon wordt gevormd door karakter, omgeving, opvoeding en Educatie.

Iedere individu wordt gevoed met informatie en gewoontes.

Als je dit vanuit een ander perspectief ga analizeren, bestaat Ik zoals het geinterperteerd wordt gewoon weg niet

Reageer