Het gebruik van een digitale voice recorder

Moderators: Rhiannon, 317070

Reageer
Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 5.698

Het gebruik van een digitale voice recorder

Volgens artikel 123 a Lid 1 van het wetboek van strafrecht mag ik met mijn voice recorder een gesprek met 1 ander persoon opnemen.
Ik hoef maar aan 1 voorwaarde te voldoen

dat ik zelf ook deelneem aan het gesprek en dat mijn stem ook te horen is.
Mijn vraag is nu of ik de digitale voice recorder ook mag gebruiken als er bijvoorbeeld 3 personen aan tafel zitten of bijvoorbeeld 4 personen.
Hoogachtend
Aad Krijtenberg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
Berichten: 11.267

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Ik denk dat je het verkeerde artikel hebt, of wellicht het verkeerde boek?
 
Sowieso is het afhankelijk van de situatie, in de openbare ruimte mag je gewoon beeld en geluidsopnames maken, tenzij anders geregeld door bijvoorbeeld de eigenaar van die openbare ruimte (een winkel(centrum) kan bijvoorbeeld verbieden de filmen of te fotograferen). 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.414

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Artikel 123a zegt:
 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:
1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;
2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;
3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 .
 
Dit betekent dus dat het in beginsel is toegestaan een gesprek op te nemen met als voorwaarde dat de opnemende partij zelf deelneemt aan gesprek of dat het gesprek wordt opgenomen in opdracht van één van de deelnemers daaraan. Het opnemen door een derde kan als strafrechtelijk handelen worden gezien aangezien het dan al snel afluisteren van een gesprek wordt. Maar soms is ook in het eerste geval de opname strafbaar, nl. als er gevoelige zaken in besproken worden. Dan kan het (grond)recht op privacy in geding komen. De opnemende partij hoeft geen mededeling daarvan te doen aan de gesprekspartner, tenzij dit zou indruisen tegen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Hoe minder kennis, des te onwrikbaarder het oordeel.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 5.698

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Onlangs heb ik een digitale voice recorder gekocht van het merk Olympus.
Ik heb geen verstand van recht.
Maar voordat ik die voice recorder heb gekocht , heb ik op het internet gekeken wat je wel en wat je met zo''n ding niet mag doen.
Ik kwam uit op het volgende:
Als ik met nog 1 persoon aan tafel zit , dan mag ik voordat het gesprek begint de voice recorder aanzetten en het gesprek opnemen.
Dit mag ik doen , ook als de persoon die tegenover mij aan tafel zit niet weet dat zijn of haar gesprek wordt opgenomen.
De enige voorwaarde is dat ik ook zelf aan het gesprek moet deelnemen.
Ik mag het gesprek zelfs opnemen ,ook als degene die tegenover mij zit daar geen toestemming voor geeft.
Dit staat allemaal in artikel 139a Lid:1 van het wetboek van strafrecht.
Maar als ik nu met 2 personen aan tafel zit , dus ik en nog 2 andere personen , mag ik dan nog steeds zonder toestemming te vragen het gesprek opnemen.
Hoogachtend,
Aad Krijtenberg

Berichten: 11.267

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Zolang je maar deelnemer bent aan het gesprek wel, maar de vraag is natuurlijk op welk moment je deelnemer aan een gesprek bent. Als je het van het begin af aan opneemt en domweg je aan elkaar voorstelt oid lijkt me duidelijk dat je vanaf dat moment al deelnemer bent.
 
Doe je dat niet is  het lastiger: in principe kunnen de andere twee personen onderling een gesprek voeren dat je opneemt, voordat je zelf iets zegt. Bij dat eerste deel is dan onduidelijk of je wel of geen deelnemer was. 
 

Ik mag het gesprek zelfs opnemen ,ook als degene die tegenover mij zit daar geen toestemming voor geeft.
 
Dat hangt er natuurlijk wel van af hoe dat gaat: als je iemand toestemming vraagt een gesprek op te nemen, en die diegene geen toestemming geeft maar je het heimelijk alsnog opneemt denk ik dat dat wel richting een onrechtmatige daad kan gaan. Dat hangt er natuurlijk ook van af wat je met de opname doet: het maken van de opname kan best legaal zijn, maar het publiceren van (evt geknipte) fragmenten die een ander beeld laten ontstaan dan het hele gesprek zou doen kan best onrechtmatig zijn. 
 
Je kunt vrij gemakkelijk iets doen als knippen uit "ik ga hem niet neerschieten" het woordje "niet" wegknippen, en het dan openbaren. Zoiets is onrechtmatig. Mocht dat bewijs worden in een strafzaak of iets dergelijks dan zal men forensisch kunnen vaststellen dat er geknipt is, maar als het civielrechtelijk blijft wordt dat onderzoek prijzig voor 1 van de partijen. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 8.487

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Het opnemen van een gesprek en het openbaar maken zijn 'an sich' twee verschillende dingen.
"Meep meep meep." Beaker

Berichten: 11.267

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Uiteraard - maar zaak is dat je sowieso geen onrechtmatige opnames mag maken, ook al doe je daar helemaal niets mee. 
 
Dit zal niet zo vaak voor problemen zorgen, die komen in de regel pas als iets openbaar wordt en 1 van de partijen wellicht niet gediend was van het maken van de opnames, maar als de opnemer deelnemer van het gesprek was niet kan stellen dat de opname zelf onrechtmatig verkregen is. 
Victory through technology

Berichten: 4

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Het gaat er naar mijn weten niet om of je deelnemer bent ja of de nee, het gaat er om dat je de ander(en) verwittigd van jouw bedoeling om het gesprek op te nemen, de persoon tegenover je moet kunnen weigeren omdat hij of zij bijvoorbeeldeerst zwart op wit wil hebben staan dat je de inhoud niet deelt met derden, en de ander kan bijvoorbeeld eisen dat dit gesprek wat jij opneemt diegene daar ook een kopie van krijgt.

Berichten: 11.267

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Het maken van een opname en het delen daarvan zijn twee compleet gescheiden zaken. 
 
Als ik met jou zit te kletsen in een cafe dan is het mijn goed recht daarvan opnames te maken, gezien ik deelnemer ben van dat gesprek. Over het maken van die opnames hoef ik je niet vooraf in te lichten, tenzij je anders overeen komt voor aanvang van het gesprek (bijvoorbeeld door een schriftelijke non-disclosure agreement). Sterker nog als ik iemand instructie geef dat gesprek op te nemen (met een richtmicrofoon oid) dan mag dat nog steeds, mits ik (of enige andere deelnemer aan het gesprek) diegene maar toestemming heb gegeven.
 
Het openbaren van het gesprek door het bijvoorbeeld online te plaatsen of te verstrekken aan media is een losstaand feit. Dat kan onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld als je een belastende zinsnede openbaar zonder de context van het gesprek er omheen, of nog erger een zin aan elkaar knipt en plakt die nooit in die vorm is uitgesproken. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.446

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

In het proces tegen Willem Holleeder zijn opnames gebruikt die zijn zus heeft gemaakt zonder dat Willempie dat wist.
Volgens mij is er nog geen rechter geweest die heeft geoordeeld dat die opnames en het gebruik daarvan onrechtmatig zijn. Ik denk dus dat het allemaal wel meevalt.

Berichten: 11.267

Re: Het gebruik van een digitale voice recorder

Als zijn zus deelnemer was aan het gesprek is dat ook geen enkel probleem. 
 
Wat niet mag is heimelijk opnames maken van een gesprek waar je geen deelnemer aan bent, bijvoorbeeld door naast 2 mensen aan de bar te gaan zitten en hun onderlinge gesprek op te nemen. Alleen 'goedenavond' zeggen is denk ik te weinig om je deelnemer te maken, maar je hoeft geen uitgebreid verhaal te houden of iets dergelijks. 
Victory through technology

Reageer