Vraag over bloedgas

Moderator: anusthesist

Reageer
Berichten: 1

Vraag over bloedgas

Voor mijn opleiding moet ik een casus uitwerken. Nu kom ik alleen niet uit het bloedgas. Het gaat om een patiënt die wordt opgenomen met respiratoire insufficiëntie. Echter, als ik naar het bloedgas kijk, lijkt het haast dat zij een ook een metabole acidose heeft. Het gaat om een veneus afgenomen bloedwaarden, normaalwaarde van veneuze afname heb ik er bij vermeld.

pH: 7,27 / 7,32-7,36

pCo2: 7,1 / 5,3-6,6

HCO3: 22 / 23-27

BE: -5,2. / -2 - 2

Po2: 3,5 / 3,9-5,3 (ik begreep dat deze veneus niet veel zegt)

o2 hB: 47% / 60-80%

Wat kan een reden zijn dat de HCO3 en BE ook verlaagd zijn? Er is geen sprake van diarree, diabetes, nierproblemen etc.

Ik hoop dat iemand mij een stapje verder kan helpen!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.
Gebruikersavatar
Berichten: 960

Re: Vraag over bloedgas

pH: verlaagd
meer H+ aanwezig in bloed
 
pCO2: verhoogd
meer CO2 aanwezig in bloed
 
HCO3: verlaagd
minder HCO3 aanwezig in bloed
 
BE: verlaagd
overmaat aan zuur in bloed;
metabole acidose
 
pO2: verlaagd (veneus?)
minder O2 aanwezig in bloed
 
sO2: verlaagd
minder O2 gebonden aan HB
 
Alle meetwaarden wijzen op een metabole acidose. Een verlaagde HCO3 wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoogde concentratie zuren, een overmatige excretie via de nieren of het gebrek aan productie van HCO3. Aangezien er blijkbaar geen problemen zijn met de nieren en er ook geen sprake is van diarree lijkt de lichte daling te komen door een overmaat aan zuur in het bloed. De BE geeft je indicatie van de verhouding zuren ten opzichte van basen in het bloed. Hieruit blijkt dat het bloed inderdaad verzuurd is. Bij diabetes zou je denken aan een ketose (overmaat aan keton lichamen), maar dat is hier niet aan de orde dus het probleem moet ergens anders zijn. 
 
Al met al zou ik eerst kijken of er mogelijk sprake is van (overmatig) medicijngebruik, acute inspanning/stress en/of lactaat acidose. Medicijngebruik kan het metabolisme verstoren, waardoor een verzuring opgetreden kan zijn. Ik denk echter dat je eerder moet denken in de richting van de acute inspanning/stress. Ten gevolge van een acute drang naar energie zal aerobe respiratie niet voldoen (te traag). Anaerobe respiratie zal dus de overhand nemen, o.a. via de reactie van pyruvaat naar lactaat. Het gevolg is dat je bloed verzuurd (lactate acidosis), een variant van metabole acidose. Een andere mogelijkheid is respiratoire alkalose. Door de verhoogde respiratie of hyperventilatie ten gevolgde van de acute activiteit zal de pH stijgen omdat de pCO2 daalt (via carbonic anhydrase enzym). Als het lichaam overdreven op deze alkalose reageert (excessive overcompensation) kan dit uiteindelijk ook leiden tot metabole acidose.
 
De metabole acidose zal klinisch natuurlijk leiden tot een respiratoire insufficiëntie, maar dit is in feite slechts een symptoom van het onderliggende probleem dat gezorgd heeft voor de verzuring van het bloed. Op basis van deze informatie verwacht ik zelf een lactaat acidose ten gevolgde van acute inspanning/stress.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 39

Re: Vraag over bloedgas

Het is een respiratoire acidose met een metabool componentje. Om te weten of er inderdaad toename is van lactaat (hypoperfusie?) of ketonen (lang nuchter?) wil je ook de aniongap hebben...
Lijkt me logisch eerst die dingen te controleren alvorens de exotische toer op te gaan. 

Reageer