Regelwijzigingen

Moderator: Miels

Gesloten
Gebruikersavatar
Beheer
Berichten: 15.202

Regelwijzigingen

De afgelopen jaren hebben de regels van Wetenschapsforum zich steeds verder uitgekristalliseerd. We hechten belang aan transparantie, en willen dus niet iemand bestraffen omdat hij/zij zich "niet leuk" gedraagt, maar willen concreet kunnen wijzen op een regel die wordt overtreden. Iedere keer dat we ergens iets signaleerden wat we onwenselijk achtten hebben we geanalyseerd wat het precies was dat ons tegen de borst stuitte, en zijn de regels op basis daarvan wat aangepast. Vervolgens konden we in de toekomst beter omgaan met soortgelijke gevallen. Inmiddels denken we dat onze regels zodoende al ver zijn geëvolueerd, al zullen ze waarschijnlijk nooit helemaal af zijn.


Tijden kunnen namelijk veranderen, en er kunnen zaken optreden die nog niet eerder zijn meegemaakt. Als gevolg zou het kunnen gebeuren dat de regels (wat) worden uitgebreid of aangepast. We kunnen en willen echter niet van iedereen verwachten dat de volledige regels regelmatig worden doorgenomen. Vandaar dit topic: wanneer in de toekomst de regels worden gewijzigd zal dat in dit topic worden medegedeeld. We zien het overigens als de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om dit topic te lezen als er een nieuw bericht in is geplaatst.


Als je actief op de hoogte gehouden wilt worden lees dan het volgende:
Verborgen inhoud
Om een bericht te krijgen wanneer er een nieuw bericht aan dit topic wordt toegevoegd kan je een abonnement aanmaken op dit topic. Je doet dat door rechts boven te klikken op "opties" - "volg dit onderwerp", kies vervolgens het type notificatie dat je voorkeur heeft. We raden in dit geval de optie "Onmiddellijke notificatie via e-mail" aan.Regels zijn (uiteraard) nooit met terugwerkende kracht van toepassing. Ze gelden pas nadat ze zijn medegedeeld. Vanaf dat moment dient eenieder zich er ook aan te houden. We willen je vragen om nu de regels nog eens door te nemen, zodat je voortaan alleen dit topic in de gaten hoeft te houden.


Om de regelwijzigingen overzichtelijk te houden zal dit topic zelf op slot staan, waarbij er enkel bij een regelwijziging zelf een nieuw bericht aan zal worden toegevoegd. Voor vragen over wijzigingen wordt doorverwezen naar het volgende topic:

Vragen over regels en regelwijzigingen.
Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic

Gebruikersavatar
Beheer
Berichten: 15.202

Re: Regelwijzigingen

We hebben de regels aangepast wat betreft het gebruik van emoticons en voorwaarden voor gebruikersnamen.


Regelwijziging mbt emoticons:


Oude tekst in de regels:
Gebruik geen hoofdletters of overdadige leestekens om aandacht op te eisen

Het is niet toegestaan een onderwerp in alleen maar hoofdletters te typen. Dit wordt gezien als schreeuwen, en dat is uiteraard niet beleefd. Ook series uitroeptekens of vraagtekens zijn niet de bedoeling, evenals "breezahtaal".

Is vervangen door:
Gebruik hoofdletters, leestekens en emoticons met mate

Zo is het niet toegestaan een onderwerp in alleen maar hoofdletters te typen: dit wordt gezien als schreeuwen, en dat is uiteraard niet beleefd. De vorm van een tekst mag niet afleiden van de inhoud. Series uitroeptekens of vraagtekens of veel emoticons zijn dus niet de bedoeling, evenals "breezahtaal".

Regelwijziging mbt gebruikersnamen:


Oude tekst in de regels:
Als je je registreert, kun je een gebruikersnaam opgeven. Daarbij is het volgende niet toegestaan:
 • Overbodig veel hoofdletters of niet-lettertekens
 • Een URL of e-mailadres

  of iets wat hierop lijkt
 • De naam van een organisatie

  Posts op dit forum geschieden op persoonlijke basis. Je kan wel in je profiel zetten dat je voor (of bij) een bepaalde organisatie werkzaam bent.

  Het gebruik van een bedrijfsnaam zou reclame zijn.

Is vervangen door:
Als je je registreert, moet je een gebruikersnaam opgeven. Daarbij geldt het volgende:
 • Geen overbodige hoofdletters
 • Geen leestekens of andere speciale tekens
 • Cijfers alleen als dit niet te vermijden is of een aanwijsbare functie heeft
 • Geen "breezer" of "1337"-taal dus
 • Het moet (redelijkerwijs) fatsoenlijk uit te spreken zijn en begrijpelijk leesbaar voor iedereen
 • Geen URL of email-adres (of iets wat hierop lijkt)
 • Geen naam van een organisatie

  Posts op dit forum geschieden op persoonlijke basis. Je kan wel in je profiel zetten dat je voor (of bij) een bepaalde organisatie werkzaam bent. Het gebruik van een bedrijf- of instellingsnaam zou reclame zijn.

Gebruikers met een naam die niet aan de nieuwe regels voldoet worden verzocht om mij via pb op de hoogte te brengen van de nieuwe naam die ze wensen. Ook zullen moderators mensen hier in een aantal gevallen actief om kunnen vragen.
Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic

Gebruikersavatar
Beheer
Berichten: 15.202

Re: Regelwijzigingen

De sectie in de regels over het verwijderen van berichten is aangepast. In groen de toegevoegde passages:


Verwijderen van berichten

Het komt wel eens voor dat een gebruiker vraagt of we een bericht of onderwerp van hem willen verwijderen. Hier willen we het volgende over kwijt:
 • Één van de doelen van Wetenschapsforum is het verzamelen en inzichtelijk maken van kennis. Als wij denken dat een onderwerp een bijdrage aan het forum levert zou het lijnrecht tegenover onze doelstelling staan dit te verwijderen.
 • Men steekt vaak veel moeite en tijd in het beantwoorden van een eenmaal gestelde vraag. Verwijdering van een vraag met bijbehorende antwoorden zou demotiverend werken en dat willen uiteraard niet.
 • Als een onderwerp gesloten is maar niet verwijderd, betekent dit dat het betreffende onderwerp als voorbeeld dient van ongewenste of onjuiste onderwerpen en het zal daarom ook blijven staan.
 • Alle geplaatste berichten met hun inhoud zijn eigendom van Wetenschapsforum (zie disclaimer). Het staat ons dus vrij de berichten naar ons eigen inzicht te bewaren voor het publiek.
 • Denk na voordat je een bericht plaatst. Zijn er belangen van andere partijen waar je rekening mee moet houden? Denk bijvoorbeeld aan gepubliceerde wedstrijden of proefwerkvragen die quizmasters/leraren liever niet op het Internet met tekst en antwoord terug willen zien. Houd rekening met auteursrechten etc.
Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic

Gebruikersavatar
Beheer
Berichten: 15.202

Re: Regelwijzigingen

Tot voorheen was in de regels een passage opgenomen waarin stond dat accounts op Wetenschapsforum niet opgeheven kunnen worden. Deze regel is ooit ingevoerd omdat in het verleden het risico bestond dat discussies niet meer te volgen waren na verwijdering van een account. De gebruikersnaam naast de berichten van dat account werd toen vervangen door "gast", waardoor verwijzingen naar de betreffende gebruiker elders in dat topic verloren gingen. Een doelstelling van Wetenschapsforum is het verzamelen van informatie, en door het vervallen van een gebruikersnaam zou deze informatie verloren kunnen gaan. Bovendien zou dat ook zonde zijn van de energie van al die mensen die ook aan de betreffende discussie deel hadden genomen.


Wanneer tegenwoordig echter een account wordt verwijderd komt naast de berichten van deze gebruiker geen "gast" te staan, maar *_gast_<gebruikersnaam>*". Zo gaan verwijzingen in een topic niet verloren, en blijft de informatie in het topic bruikbaar. We zien dus niet langer een reden om het verwijderen van accounts niet toe te staan.


Zodoende is de passage in de regels over het opheffen van een account aangepast aan dit gewijzigde inzicht.


Wanneer je een verzoek om je account op te heffen wil indienen kan je het contactformulier invullen. We stellen het op prijs als je daarbij ook de reden voor je verzoek opgeeft.
Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic

Gebruikersavatar
Berichten: 17.663

Re: Regelwijzigingen

Regelmatig worden er enquêtes geplaatst op WSF, of wordt ons gevraagd of een bepaalde enquête gepubliceerd mag worden. Als Wetenschapsforum zien we de meerwaarde van zulke enquêtes voor scripties en dergelijke wel in, en daarmee dus ook voor de wetenschap als geheel. Om alle toestromende enquêtes een beetje te stroomlijnen hebben we er een speciaal systeem voor gemaakt.


Als je nu een enquête wil plaatsen op Wetenschapsforum is je startpunt deze pagina. In het menu bovenaan iedere pagina vind je deze link ook terug ("Enquêtes plaatsen"). Onze regels met betrekking tot het plaatsen van enquêtes zijn in lijn met dit systeem aangepast.


We hopen dat we op deze manier zowel de plaatsers van de enquêtes als de gebruikers van ons forum beter van dienst zijn.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Gebruikersavatar
Berichten: 17.663

Re: Regelwijzigingen

Zojuist zijn de passages met betrekking tot copyright aangepast. In het verleden is hierover nogal eens onduidelijkheid ontstaan, we hopen deze onduidelijkheid door de nieuwe formulering weg te nemen. Kort samengevat komt het erop neer dat:
 1. Het auteursrecht van berichten bij de schrijver ligt;
 2. Het publicatierecht van berichten bij Wetenschapsforum ligt
E.e.a. staat vanzelfsprekend nader uitgewerkt in de regels.


Naast bovenstaande zijn enkele verwijzingen bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe software. Dit betreft geen inhoudelijke aanpassingen.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Gesloten