tweeling paradox niet op te lossen met versnelling?

Moderator: physicalattraction

Gesloten
Gebruikersavatar
Berichten: 570

tweeling paradox niet op te lossen met versnelling?

Bij de tweeling paradox bewegen twee waarnemers (waarnemer A en B) ten opzichte van elkaar. Waarna 1 van de waarnemers omkeert en de waarnemer A en B elkaar weer ontmoeten. De ene waarnemer zou ouder worden ten opzichte van de ander, terwijl tegelijkertijd de andere waarnemer ouder wordt ten opzichte van de een. Dit wordt onmogelijk geacht. En vaak wordt voor een oplossing van deze paradox verwezen naar het feit dat 1 van de twee waarnemers (i.e. waarnemer B) fysiek moet versnellen, terwijl de ander stil blijft staan. Ergens in die versnelling zou het leeftijdsverschil dan verklaard worden. Maar is deze oplossing wel juist?

Je kunt twee situaties bedenken waarbij de versnellingen van waarnemer B gelijk zijn in beide situaties, maar waarin de tijd dat waarnemer B reist langer is. Short Loop versus Long Loop (zie afbeelding). Daarmee zou ook het leeftijdsverschil tussen de waarnemers A en B anders zijn in beide situaties. Aangezien in beide situaties waarnemer B dezelfde versnellingen ondergaat, kan je dan het leeftijdsverschil niet meer verklaren vanuit de door B ondergane versnellingen.
twin paradox long short.png
twin paradox long short.png

Gebruikersavatar
Berichten: 1.604

Re: tweeling paradox niet op te lossen met versnelling?

tuander schreef: zo 04 dec 2022, 23:55 Je kunt twee situaties bedenken waarbij de versnellingen van waarnemer B gelijk zijn in beide situaties, maar waarin de tijd dat waarnemer B reist langer is. Short Loop versus Long Loop (zie afbeelding). Daarmee zou ook het leeftijdsverschil tussen de waarnemers A en B anders zijn in beide situaties. Aangezien in beide situaties waarnemer B dezelfde versnellingen ondergaat, kan je dan het leeftijdsverschil niet meer verklaren vanuit de door B ondergane versnellingen.
Er zijn meerdere goede uitleggen voor de paradox, vind ik.

Als je de paradox wil verklaren vanuit de versnelling, dan speelt ook de afstand tussen beide waarnemers op het ogenblik van de versnelling een rol. Hoe langer dat iemand gereisd heeft, hoe groter die afstand is, hoe groter de tijdsdilatatie.

Ik verwijs hier ook naar het topic over gravitationele tijdsdilatie dat onlangs actief was. Acceleratie en gravitatie zijn equivalent. De tijdsdilatie is gerelateerd aan het gravitationele potentiaalverschil in de ART. In geval van een homogeen gravitatieveld, is dit potentiaalverschil lineair evenredig met de afstand tussen beide waarnemers. Als de afstand groter is, gaat het effect van de versnelling groter zijn op het leeftijdsverschil tussen de tweelingen na de reis. Dat verklaart ook waarom de het effect groter is wanneer er langer gereids is alvorens om te keren.

Dit is allemaal ook al eens eerder uitgewerkt in de topics over de 'drieling paradox' op dit forum.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.653

Re: tweeling paradox niet op te lossen met versnelling?

tuander schreef: zo 04 dec 2022, 23:55 Bij de tweeling paradox bewegen twee waarnemers (waarnemer A en B) ten opzichte van elkaar. Waarna 1 van de waarnemers omkeert en de waarnemer A en B elkaar weer ontmoeten. De ene waarnemer zou ouder worden ten opzichte van de ander, terwijl tegelijkertijd de andere waarnemer ouder wordt ten opzichte van de een. Dit wordt onmogelijk geacht.
Integendeel. Het wordt mogelijk geacht, het is mogelijk en het is waargenomen.
tuander schreef: zo 04 dec 2022, 23:55 En vaak wordt voor een oplossing van deze paradox verwezen naar het feit dat 1 van de twee waarnemers (i.e. waarnemer B) fysiek moet versnellen, terwijl de ander stil blijft staan. Ergens in die versnelling zou het leeftijdsverschil dan verklaard worden. Maar is deze oplossing wel juist?
Die oplossing is juist maar het is niet de enige verklaring, zoals wel vaker in de natuurkunde.
Ook zonder versnelling vind je het leeftijdverschil. In plaats van een waarnemer die van richting verandert neem je twee waarnemers die als ze elkaar passeren hun klokken gelijkstellen. Zie het topic over de drielingparadox waar wnvl1 naar verwijst.
tuander schreef: zo 04 dec 2022, 23:55 Je kunt twee situaties bedenken waarbij de versnellingen van waarnemer B gelijk zijn in beide situaties, maar waarin de tijd dat waarnemer B reist langer is. Short Loop versus Long Loop (zie afbeelding). Daarmee zou ook het leeftijdsverschil tussen de waarnemers A en B anders zijn in beide situaties. Aangezien in beide situaties waarnemer B dezelfde versnellingen ondergaat, kan je dan het leeftijdsverschil niet meer verklaren vanuit de door B ondergane versnellingen.
Dat kan juist wel. Net als in een versnellend referentiestelsel de tijddilataie afhankelijk van de afstand is terwijl de versnelling gelijk is.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 3.992

Re: tweeling paradox niet op te lossen met versnelling?

Opmerking moderator

Er wordt hier geen nieuwe discussie gestart maar een oude discussie opnieuw gevoerd. Deze topic gaat dan ook op slot.

Gesloten