Dom idee

Moderators: Michel Uphoff, Jan van de Velde

Berichten: 15

Dom idee

Licht bestaat uit een magnetisch deel en haaks daarop een elektrisch veld. Die elkaar in stand houden omdat als een elektrisch veld instort er een magnetisch veld ontstaat en visa versa. De lichtsnelheid is een constante , die aanduid dat er sprake is van massa e=mc^2 de massa kan eigenlijk niet 0 zijn omdat het licht dan geen energie meer heeft. Ook als men de fotonen theorie gebruikt lijkt dit zo te zijn.
Mijn idee is dat er een massa in de ruimte zit die de golf draagt , die wij niet waarnemen. Net zoals een vis in water die waarschijnlijk niet in de gaten heeft dat hij omringt is met water. Het zou de zogenaamde zwarte materie kunnen zijn , is de massa hiervan dan niet te berekenen?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.945

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 17 nov 2023, 13:24 Mijn idee is dat er een massa in de ruimte zit die de golf draagt , die wij niet waarnemen. Net zoals een vis in water die waarschijnlijk niet in de gaten heeft dat hij omringt is met water. Het zou de zogenaamde zwarte materie kunnen zijn , is de massa hiervan dan niet te berekenen?
Het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt. Een soort "ether"?
Donkere materie voldoet in ieder geval niet, licht plant zich ook voort in gebieden waar geen donker materie aanwezig is.

Gebruikersavatar
Berichten: 286

Re: Dom idee

Ik ben het met TS wel eens dat de ruimte niet leeg is, misschien is donkere materie wel samengedrukte ruimte, en waar geen donkere materie is wel gewone ruimte, het valt mij op dat donkere materie altijd rondom gewone materie omsluit.
Ik denk dat de gewone materie de ruimte uitwaards verplaatst, waardoor donkere materie samengedrukt om gewone materie aanwezig is.
Dit is slechts een gedachtegang die ik even kwijt wou, het is maar een theorie.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.945

Re: Dom idee

markos schreef: vr 17 nov 2023, 18:31 Ik denk dat de gewone materie de ruimte uitwaards verplaatst, waardoor donkere materie samengedrukt om gewone materie aanwezig is.
Dit is slechts een gedachtegang die ik even kwijt wou, het is maar een theorie.
Het is geen theorie. Het komt zelfs niet in de buurt.

Berichten: 633

Re: Dom idee

Het is een een hypothese (veronderstelling) die Xilvo verwerpt.
Een theorie is een erkende waarheidsbevinding.

Gebruikersavatar
Berichten: 286

Re: Dom idee

Dat leg je goed uit "efdee" sorry voor de verwarring, ik zal het een veronderstelling noemen als ik weer een expirimenteel gedachte spinsel heb.

Berichten: 1.365

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 17 nov 2023, 13:24 De lichtsnelheid is een constante , die aanduid dat er sprake is van massa e=mc^2 de massa kan eigenlijk niet 0 zijn omdat het licht dan geen energie meer heeft.
E=Mc2 laat alleen maar de verhouding zien tussen een massa en de energie die het vertegenwoordigd. Het zegt niets over de elektromagnetische straling die deze massa uit kan stralen. Een hete lichtbron zendt meer energie uit dan een koudere van een zelfde massa. Is een massa nul dan heb je ook geen licht dus is het niet relevant dat de energie van dat niet bestaande licht dan ook nul is. Verder is het zo dat elk deeltje met massa 0 (dus fotonen) automatisch met de snelheid c beweegt.

Donkere materie (we noemen het geen zwarte) lijkt geen interactie te hebben met licht of het elektromagnetisch veld. Derhalve maakt het dus als dit klopt, voor fotonen niet uit of het er wel of niet is.
Licht heeft dan ook geen medium nodig om zich voort te bewegen. Feitelijk is het zo dat licht alleen met de snelheid c gaat in een absoluut vacuüm.

Berichten: 1.243

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 17 nov 2023, 13:24 Licht bestaat uit een magnetisch deel en haaks daarop een elektrisch veld. Die elkaar in stand houden omdat als een elektrisch veld instort er een magnetisch veld ontstaat en visa versa. De lichtsnelheid is een constante , die aanduid dat er sprake is van massa e=mc^2 de massa kan eigenlijk niet 0 zijn omdat het licht dan geen energie meer heeft. Ook als men de fotonen theorie gebruikt lijkt dit zo te zijn.
Mijn idee is dat er een massa in de ruimte zit die de golf draagt , die wij niet waarnemen. Net zoals een vis in water die waarschijnlijk niet in de gaten heeft dat hij omringt is met water. Het zou de zogenaamde zwarte materie kunnen zijn , is de massa hiervan dan niet te berekenen?
Waarom gebruik je E=mc2 voor licht?

Berichten: 15

Re: Dom idee

Als formule voor kinetische energie die is een 1/2 mv^2 maar de intrisieke waarde is 1/2 mv^2 + 1/2 mv^2 = mv^2 en v is de lichtsnelheid dus kom je op e=mc^2 uit.
vb. een pistool schiet een kogel af de energie hiervan is 1/2 mv^2 maar het pistool krijgt een terugslag die is ook een 1/2 mv^2 dus het totaal aan energie is mv^2.

Berichten: 15

Re: Dom idee

Reactie op flappelap;
Als e=mc^2 dan is c^2=e/m als m dan 0 is dan is c^2 oneindig hoog dat is niet zo in de praktijk dus moet m een bepaalde waarde hebben. En als m iets is moet er dus iets zijn wat dat vertegenwoordigd. Bij een golf in het water zal dat de massa van het water zijn. Voor de massa van de stijgende golf is de energie 1/2 mv^2 voor de dalende golf is dat -1/2 mv^2 maar de totaal benodigde energie om dat te doen is mv^2.

Gebruikersavatar
Berichten: 2.321

Re: Dom idee

De formule waarvan vertrokken zou moeten worden is

$$E^2 = (m c^2)^2 + (pc)^2$$

met
E = de energie
m = de rustmassa
p = de impuls
c = de snelheid van het licht

Voor fotonen geldt dat de rustmassa m gelijk is aan nul.

De formule wordt dan

$$E = pc$$

Fotonen krijgen dus al hun energie door hun impuls, niet door hun rustmassa.

Gebruikersavatar
Berichten: 2.321

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 24 nov 2023, 00:24 vb. een pistool schiet een kogel af de energie hiervan is 1/2 mv^2 maar het pistool krijgt een terugslag die is ook een 1/2 mv^2 dus het totaal aan energie is mv^2.
Dat strookt niet met de klassieke Newtoniaanse mechanica. De energie van de terugslag van het pistool is niet noodzakelijk gelijk aan de energie van de afgeschoten kogel. Op het systeem van kogel en pistool kan je behoud van impuls toepassen. Daaruit kan je de snelheid van de terugslag van het pistool berekenen. Uit \(E_{kin}=1/2m_{pistool}v_{pistool}^2\) kan je dan de energie van het terugslagende pistool berekenen, maar die energie hoeft niet gelijk te zijn aan de kinetische energie van de kogel.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.945

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 24 nov 2023, 00:55 Bij een golf in het water zal dat de massa van het water zijn. Voor de massa van de stijgende golf is de energie 1/2 mv^2 voor de dalende golf is dat -1/2 mv^2 maar de totaal benodigde energie om dat te doen is mv^2.
Zo beredeneerd zou een golf die drie golven lang is een energie van 3mv2 hebben. Dat werkt natuurlijk niet.

De snelheid varieert van maximaal positief (naar boven), via nul, naar maximaal negatief (naar beneden). En waar de snelheid nul is, is de uitwijking maximaal. En die geeft via potentiele energie weer een bijdrage van de totale energie.
Dat is nog geen berekening maar zo moet je beginnen als je werkelijk de energie van een (water)golf wil berekenen.

Hoe het zit met terugslag en de energie die daar bij hoort heft wnvl1 al uitstekend uitgelegd.

Berichten: 15

Re: Dom idee

Zo beredeneerd zou een golf die drie golven lang is een energie van 3mv2 hebben. Dat werkt natuurlijk niet.

Wel als de amplitude van de golf 3 keer zo klein is. dat sluit weer aan bij de quantumfysica omdat de energiedichtheid van hogerfrequente golven hoger is dan lager frequente golven , meer golven is meer energie op dat gebied.

Wat betreft het pistoolvraagstuk , De energie van het ontploffende buskruit moet verdeeld worden over het pistool en de kogel. Dus als de kogel 0,9x1/2mv^2 meekrijgt dan blijft er voor het pistool 0,1x1/2mv^2 over.
dus Ekruit=0,9x1/2mv^2 + 0,1x1/2mv^2=1 x mv^2 Dan kom ik op hetzefde uit.

Of mis ik iets

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 9.945

Re: Dom idee

Nico140 schreef: vr 24 nov 2023, 12:14 Zo beredeneerd zou een golf die drie golven lang is een energie van 3mv2 hebben. Dat werkt natuurlijk niet.

Wel als de amplitude van de golf 3 keer zo klein is. dat sluit weer aan bij de quantumfysica omdat de energiedichtheid van hogerfrequente golven hoger is dan lager frequente golven , meer golven is meer energie op dat gebied.
Je haalt hier zaken door elkaar. De energiedichtheid van EM-golven hangt niet van de frequentie af, de energie van een kwantum, een foton, hangt van de frequentie af. Maar je kunt dat niet zomaar met macroscopische mechanische golven vergelijken.

Nico140 schreef: vr 24 nov 2023, 12:14 Wat betreft het pistoolvraagstuk , De energie van het ontploffende buskruit moet verdeeld worden over het pistool en de kogel. Dus als de kogel 0,9x1/2mv^2 meekrijgt dan blijft er voor het pistool 0,1x1/2mv^2 over.
dus Ekruit=0,9x1/2mv^2 + 0,1x1/2mv^2=1 x mv^2 Dan kom ik op hetzefde uit.

Of mis ik iets
Ja. Om te beginnen mis je dat de massa van kogel en pistool niet gelijk zijn.

Reageer