Splinterfracties

Moderator: Rhiannon

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 385

Splinterfracties

Er zijn soms kamerleden, die van hun partij afwijkende ideeën ontwikkelen en zich gaan afsplitsen tot een eenmensfractie. Het maakt niet uit om welke partij het gaat noch om de persoon.
Stelling 1: dit zou verboden moeten worden, omdat dit gebeuren de democratie niet dient. Niemand heeft voor die nieuwe partij gekozen.
Stelling 2: als een kamerlid zich afsplitst, zou deze geen recht hebben op werkeloosheidsuitkering of wachtgeld, want in feite neemt deze persoon zelf ontslag als lid van de partij die verlaten wordt.
Stelling 3: de stellingen 1 en 2 voorkomen versplintering tot allerlei nieuwe, ongewenste partijtjes.

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Dat is alleen niet hoe het kiessysteem werkt, kamerleden worden op persoonlijke titel gekozen en kunnen blijven zitten als ze zich afsplitsen. Ze kunnen er wel voor kiezen de zetel af te staan aan een ander partijlid, maar dat hoeft niet. 
 
Afsplitsen verbieden is niet echt een oplossing: iemand blijft dan zitten in de fractie van zijn partij, maar mag zelf weten wat hij stemt, dus ook tegen de rest van zijn partij in. Gevolg zal zijn dat de partij die persoon er dan uit wil gooien met netto hetzelfde resultaat. 
 
Kamerleden die opstappen (dus niet blijven zitten) zouden m.i. geen wachtgeld moeten krijgen gezien het een soort vrijwillig ontslag is, niet is dat een risico vormt door niet herkozen te worden. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Splinterfracties

ik zie het als een politiek evolutionair verval, versnippering, individualisering en afsplitsing. Daarmee is ontmoediging hiervan eerder symptoombestrijding dan een oplossing.

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Voor een deel wel, maar het kan ook tijd zijn om wetgeving aan te passen naar de huidige situatie. 
 
Het beperken van de mogelijkheid tot afsplitsing is extreem lastig, vereist een grondswetswijziging die waarschijnlijk onvoldoende meerderheid kan behalen. Bovendien is het de vraag of het wenselijk is - zoals gezegd kan iemand die voor een partij in de kamer zit tegen de partij instemmen, en kan een partij daar niets tegen doen. Dat is een goed veiligheidsmechanisme, als een partij een compleet andere kant op draait kunnen parlementariers dat tegenhouden. 
 
Waar ik persoonlijk meer in zie is een kiesdrempel. Er doen nu enorm veel partijen mee, met als gevolg dat er behoorlijk wat zetels gaan naar kleine partijen die geen coalities gaan vormen. Om met het resterende nog 76 zetels te halen is dan lastig. 
 
In Duitsland is er voor zover ik weet een drempel van 5%. Bij de verkiezingen van 2012 in nederland gingen 16 zetels naar partijen die dat niet gehaald zouden hebben. De kans is reeel dat het bij die van 2017 nog meer zal zijn, en er daardoor geen coalities meer overblijven behalve 'onzalige' als die uit 2012 waarbij de twee strijders uiteindelijk samen moeten regeren. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Splinterfracties

Men heeft reeds lang democratisch gekozen kleine partijen in de Kamers of ik het met deze partijen eens ben is een tweede maar deze vertegenwoordigen toch een deel van de bevolking ook al is dit een minderheid. De minderheid heeft op deze manier ook een stem, als je de kiesdrempel verhoogd verliest deze z'n stem en worden ontmoedigd. Daar komt nog eens bij dat deze kleine partijen toch heel vaak het verschil maken als het gaat om een wet door de Kamers te krijgen.
 
Helaas is het zo dat men vaak niet voor een partij kiest of programma maar voor een persoon, dat is in Nederland zo maar zeker in Amerika degene die zich het best verkoopt wordt gekozen.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 4.877

Re: Splinterfracties

Ik denk dat het invoeren van een kiesdrempel ook de enige manier zal zijn om de wildgroei aan splinterpartijen in te dammen. Een 2 partijen systeem Is in mijn ogen niet goed, maar een 20 partijen systeem ook niet.
Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Ik ben intelligent want ik weet dat ik niks weet. Socrates

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.763

Re: Splinterfracties

Er is toch al een kiesdrempel? Die heet de kiesdeler, en is het aantal kiezers dat je nodig hebt om 1 zetel te behalen. Ik voorspel dat meer dan de helft van al die splinterpartijtjes die ene zetel niet gaat halen. Dat levert een hele vracht restzetels op die dan weer verdeeld worden onder de grotere partijen.  

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Tja, dat is een technisch dingetje gezien je maar 1 persoon per zetel kunt neerzetten. Spliterpartijen kunnen daarvan profiteren door een lijstverbinding aan te gaan, waarmee de grootste alsnog 1 zetel krijgt zelfs als ze per stuk niet genoeg stemmen halen voor een hele zetel, of als ze wel enkele zetels halen een restzetel nog verdeeld kan worden tussen die partijen. 
 
Maar ik dacht meer aan een hogere drempel, niet dusdanig dat er een 2-partijen systeem ontstaat, maar meer zoals in duitsland 5 procent, of voor mijn part 5 zetels. 
 
Probleem is nu dat er wellicht 20 zetels opgaan aan splinterpartijen, en dan heb je vervolgens 76 van de resterende 130 nodig voor een coalitie. Bij een uitslag zoals de vorige keer met 1 grote linkse en 1 grote rechtse partij is het dan vrijwel onvermijdelijk dat je beide samen in een coalitie krijgt. 
 
Dit voorkomt verder niet dat personen zich kunnen afsplitsen van partijen en zo alsnog heel kleine fracties opleveren, maar je begint dan in ieder geval niet in zo'n situatie. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Splinterfracties

Je ziet inderdaad dat er een probleem gemaakt wordt dat er niet is want als je de peilingen bekijkt zullen inderdaad de meeste splinterpartijen niet levensvatbaar blijken te zijn. Er zal wel een ruim aanbod zijn op de stembiljetten en dat maakt het ingewikkeld en dat hoort bij de huidige tijd.
 
Overigens is het een fabeltje dat bepaalde partijen populistisch zijn en andere niet want je wordt alleen gekozen als je populistisch genoeg bent.

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Dat hangt van de definitie van spliterpartij af. Als ik het even houd op 5% dan gaan er in de huidige peilling ca 17 zetels op aan partijen die dat niet halen (incl SGP, CU PvvD). In de uitslag van 2012 was dat aantal ongeveer gelijk. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Splinterfracties

Deze kleine partijen vormen volgens mij geen probleem, de CU en de PvvD zijn links en de SGP rechts. Het zijn gewoon traditionele partijen die soms zorgen voor een meerderheid die er normaal niet zou zijn geweest. Hoewel ik daar niet altijd blij mee ben soms zelfs faliekant tegen zie ik niet dat het verdwijnen van deze partijen het democratisch proces zou dienen. 
 
De overige partijen goed voor vier zetels in de peilingen zullen waarschijnlijk de kiesdrempel niet halen en als er al eentje bij is vormt dat ook niet zo'n probleem.

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Met het bestaan van die partijen heb ik geen probleem, wel met het feit dat ze een paar zetels per stuk innemen waardoor er voor de rest te weinig over blijft om zinnige coalities te vormen.
 
Bij een kiesdrempel denk ik dat het wel zinnig is om verdergaande lijstverbindingen mogelijk te maken, waarbij een partij kan kiezen aan welke andere partij de niet behaalde zetels vervallen als ze de kiesdrempel niet halen. In geval van CU of SGP zou dat bijvoorbeeld CDA kunnen zijn, voor iets als PvvD mogelijk groenlinks. 
 
Dit is gunstig voor coalitievorming gezien het nogal lastig is met veel partijen een coalitie bij elkaar te krijgen. Ik denk dat de geschiedenis dat wel aantoont, de laatste coalitie van meer dan 3 partijen was in 1972, voor de fusie van de chistelijke partijen tot het CDA. Dat is bij de volgende verkiezing 45 jaar geleden. 
Victory through technology

Berichten: 656

Re: Splinterfracties

Denk niet dat de PvvD staat de springen om met groenlinks samen te gaan daarvoor is groenlinks te liberaal. Verder is het toch gewoon even afwachten tot na de verkiezingen want er kan nog veel gebeuren tot die tijd. Zoals ik al eerder aangaf vind ik het minder democratisch als de kiesdrempel hoger wordt gewoon omdat het dan gemakkelijker zou zijn omdat democratie betekent dat ook kleine groepen een stem mogen hebben en niet gedwongen moeten worden om op grote partijen te stemmen als deze reeds bewezen hebben in hun ogen niet betrouwbaar te zijn.

Berichten: 12.263

Re: Splinterfracties

Het heeft zn voor en tegen. Nu is de nederlandse tweede kamer niet extreem groot en heb je de facto nog een kiesdrempel van ~0.7%, dat scheelt wel een beetje. 
 
Een ander curieus ding is dat we in nederland meestal regeringscoalities hebben die een meerderheid hebben, terwijl dat strict genomen niet nodig is. Met een hele trits kleine partijen heb je natuurlijk best de kans dat die gewoon mee stemmen, welke je mee krijgt verschilt per artikel, en soms gaat het gewoon niet lukken. 
 
Dat laatste is sowieso een issue gezien je ook nog door de 1e kamer heen moet, en het wel erg lastig gaat worden nog regeringen te vormen die in beide kamers een meerderheid hebben. 
Victory through technology

Reageer