AOW-leeftijd

Moderator: Rhiannon

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer
Berichten: 5

AOW-leeftijd

1. Sinds begin 2020 wordt door “overheidsdeskundigen” melding gemaakt van Oversterfte in de Nederlandse samenleving. Soms met een verwijzing naar corona, soms ook niet.
2. Nadat de AOW-leeftijd naar 67 werd verhoogd heeft de betreffende minister aangegeven dat verdere verhoging alleen nog zou kunnen plaatsvinden als de gemiddelde levensverwachting in Nederland nog verder stijgt. Daarvoor zijn rekenmethode en criteria ontwikkeld en goedgekeurd.

Zeer recent is aangegeven dat de AOW-leeftijd nog verder omhoog zal gaan.
Dit lijkt me in tegenspraak met de geconstateerd oversterfte. Bij oversterfte daalt toch de gemiddelde levensverwachting?
Zijn rekenmethode en criteria transparant en kan gecontroleerd worden of deze wel op de juiste wijze zijn toegepast?

Gebruikersavatar
Berichten: 17.620

Re: AOW-leeftijd

Het gaat om levensverwachting van personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Die zijn doorgaans nog niet gestorven ;)

Dat anderen er wel aan gestorven zijn, is een ander verhaal maar heeft medisch gezien geen impact op gezonde personen. Ook is de verwachting (en de statistiek) dat corona steeds minder dodelijke slachtoffers maakt.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Gebruikersavatar
Berichten: 10.461

Re: AOW-leeftijd

Bij die aankondiging is ook aangegeven hoe er met corona is omgegaan.
Zowel de beslissing, de kamerbrief ende bijbehorende beslisnota, als de prognose van het CBS met ondersteunende documenten zijn allemaal publiekelijk toegankelijk. Ik weet niet of het nog transparanter kan, maar er is in ieder geval meer dan voldoende materiaal zodat je kunt nagaan of een en ander correct is.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/ni ... %20stijgen.
https://open.overheid.nl/repository/ron ... 0_002_.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ron ... 202028.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/45 ... ar-in-2028
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 4.212

Re: AOW-leeftijd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft hier een thema-artikel over sterfte en levensverwachting aan gewijd.
Contra principia negantem disputari non potest.

Berichten: 59

Re: AOW-leeftijd

Bij oversterfte krimpt de bevolking. Tenminste als je ervan uitgaat dat er geen migratie is.
Door het immigratie overschot zal de bevolking vooralsnog in Nederland toenemen en dus ook de toekomstige kosten van de AOW.
Door oversterfte sec krimpt de bevolking weliswaar, maar pas op termijn. Het aantal AOW-ers zal dan pas over 65-67 jaar gaan krimpen.

Gebruikersavatar
Berichten: 10.461

Re: AOW-leeftijd

Bij oversterfte sterven er in een bepaalde periode meer mensen dan het langjarig gemiddelde in diezelfde periode. Dat staat los van de krimp van de bevolking.

Je bedoelt waarschijnlijk "migratie-overschot", het verschil tussen immigratie en emigratie. Of daardoor de toekomstige kosten van de AOW stijgen is de vraag. Een deel van de immigratie betreft kenniswerkers, die niet per se aanspraak maken op AOW. Sowieso krijgt iedereen enkel AOW uitgekeerd naar rato van het aantal jaren waarin AOW-premie is afgedragen.

De oversterfte tijdens de corona-pandemie heeft vooral effect op de korte termijn, omdat onder de overledenen vooral mensen met een AOW-uitkering zaten. Op de wat langere termijn zal het ook nog wat effect hebben. Het effect over 65-67 jaar is vijwel nihil, omdat de oversterfte onder kinderen van 0-2 jaar ook vrijwel nihil is.
Cetero censeo Senseo non esse bibendum

Berichten: 59

Re: AOW-leeftijd

Ja. Ik verwarde 2 begrippen: sterfte overschot en oversterfte.
Door sterfte overschot daalt uiteindelijk de populatie in aantal, migratie even buiten beschouwing gelaten. Of dan ook de levensverwachting in jaren daalt, lijkt mij eigenlijk niet .
Ik denk trouwens ook niet dat oversterfte leidt tot een verlaging van de levensduur verwachting. Wel tot daling van de gemiddelde leeftijd op een bepaald moment. Maar de levensverwachting van de mensen die niet gestorven zijn, blijft hetzelfde. Of wordt zelfs wat hoger. Ervanuit gaande dat aan infectieziekten de zwakkeren (dus degenen met een wat lagere levensverwachting) het meest zullen overlijden.

Reageer