Virussen komen uit de ruimte!

Moderator: ArcherBarry

Forumregels
(Middelbare) school-achtige vragen naar het forum "Huiswerk en Practica" a.u.b.
Zie eerst de Huiswerkbijsluiter
Reageer

Virussen komen uit de ruimte!

Het zal de meeste mensen op dit forum niet ontgaan zijn: het gezaghebbende Lancet heeft vandaag een artikel van een Indiase astronoom/ruimtebioloog geplubliceerd, waarin geopperd wordt dat SARS zeer wel mogelijk uit de ruimte komt. Afgaande van wat ik van het interview in Netwerk zag, komt zijn theorie op het volgende neer:

Eens in de zoveel tijd komt er een komeet in aanraking met de aardse atmosfeer en kan daar dan buitenaardse microben achterlaten (het is mij niet geheel duidelijk of je vooral aan kometen moet denken of ook aan meteorieten). Volgens hem zou jaarlijks een ton aan microben uit de stratosfeer op de aarde neerslaan. Af en toe veroorzaakt dan zo'n buitenaards microob een nieuwe infectieziekte op aarde.

Wat je ook van de theorie vindt, hij prikkelt natuurlijk wel de verbeelding. Laten we even aannemen dat de theorie klopt.

Dat verklaart dan inderdaad menig mysterieus epidemie (Atheense pest 500 vC, Justiaanse pest, Middeleeuwse pest, Ebola, SARS). Dat is positief aan de theorie.

Maar de theorie roept ook vragen op. Immers, waar komen (die) virussen eigenlijk vandaan?

T.a.v. het ontstaan van virussen zijn er 3 opties:

a) virussen zijn net als alle andere levensvormen geevolueerd uit de oersoep

b) virussen zijn geevolueerd uit gemuteerde bacterien

c) virussen zijn geevolueerd uit gemuteerde gastheercellen (van hogere levensvormen zoals de mens)

Optie a) lijkt me eigenlijk het minst waarschijnlijk/voorkomend, omdat virussen obligatoire parasieten zijn: ze kunnen niet buiten de gastheercel leven en zijn buitengewoon goed aangepast aan het leven in de cel. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat virussen uit andere levensvormen evolueren.

Niettegenstaande dat er sterke aanwijzingen zijn dat enkele virussen een bacteriele oorsprong hebben (omdat ze een typisch bacterieel onderdeel hebben), lijkt het feit dat er slechts enkele 'tussenvormen' tussen virussen en bacterien bestaan (mycoplasmen, chlamydia, ricketssiae) ook optie b) in het algemeen erg onwaarschijnlijk te maken.

Optie c) is dus het meest waarschijnlijk/voorkomend.

Als bv SARS inderdaad uit de ruimte komt, wat zegt dit dan over buitenaards leven? Ja, dat er buiten de aarde ook virussen bestaan. Maar als dat zo is, dan wordt het ook waarschijnlijk dat er, gelet op het bovenstaande, hoger buitenaards leven bestaat.

Het virus kan sowieso niet 'kaal' door de ruimte reizen: het zal dan in een beschermende bacterie moeten zitten. Als SARS uit de ruimte komt, waar is dan de 'SARS-bacterie"?

Gebruikersavatar
Berichten: 740

Re: Virussen komen uit de ruimte!

1) Enkel zeer sterke coccen die dan ook tegen hoge temperaturen kunnen dus meestal achebacteriën.

2)Er zijn ook mutaties, deze komen zeer veel vuldig voor zo heb ik al meer maals zelf mutanten verkregen bij labexperimenten. Bij mij was de kans ongeveer een op de tien miljard. Zo leven mensen ook veel zeer dicht bij elkaar en samen met dieren. Combineer deze zaken en de kans om virussen en pathogene bacteriën te verkrijgen is zeer groot. Zo kunnen ze van bv varkens naar mensen gaan, zoals de kippe pest dit jaar. Dus vinden veel mensen dat het gewoon het probleem verschuiven is naar ergens anders, dit geld ook voor het ontstaan van het leven. Vele opperen dat het megekomen is met meteoren, of kometen. Hier geld weer het zelfde vele kunnen dit wel aanvaarden maar het veranderd niets aan hoe het leven ontstaan is alleen moeten we het decors in onze gedachte veranderen.

3)Der zijn minder en minder mensen die de oersoep hypothese als juist ervaren. De reden is dat ze niet geloven dat de concentratie hoog genoeg kon zijn om organische moleculen te doen ontstaan. Optie hier is dat ze ontstaan in plaatsen die sporadisch droog komen of op kleien. Deze klei theorie vind ik het leukst en redelijk aanneembaar. Deze theorie steld dat de kkleien dienden als templates voor organische molecs. Dit is mogelijk odat kleien vele ladingen dragen waar kleine moleculen kunnen aan aan hechten en dan met klei als katalisator kunnen reageren met elkaar. Andere hypothesen zijn er ook nog, zo heb je de hypothesen met de microsferen en coloid hypothese.

4)het ontstaan van virussen? Tja persoonlijk vind ik het niet ondenkbaar dat virussen "geevolueert" zijn uit bacteriën. Een virus is enkel een protein kapsel met dna of rna in dus veel is dat niet. Dat bacterie rna der in zit is ook ni moeilijk aangezien dat virussen zich voor planten in bacteriën e dus makkelijk eens een stukje genoom kunnen over pakken.
"My foot is fine, the chair died, but I don't think it suffered."

Re: Virussen komen uit de ruimte!

4)het ontstaan van virussen? Tja persoonlijk vind ik het niet ondenkbaar dat virussen "geevolueert" zijn uit bacteriën. Een virus is enkel een protein kapsel met dna of rna in dus veel is dat niet. Dat bacterie rna der in zit is ook ni moeilijk aangezien dat virussen zich voor planten in bacteriën e dus makkelijk eens een stukje genoom kunnen over pakken.
Maar hoe verklaar je dan het gegeven dat er relatief erg weinig tussenvormen zijn? Jouw theorie zou nog geloofwaardig zijn als zulke tussenvormen erg onsuccesvol blijken te zijn, zodat een 'beginnend virus' snel naar en echte virus evolueert omdat er weinig overlevingskans is voor een halfvirus, maar dat zulke halfvirussen niet kunnen overleven kun je toch niet zeggen van de chlamydia, mycoplasmen, etc.

Wat ik me nu ook bedenk is dat het volgende plausibel is:

uit de 'oerbacterie' is al snel een 'oervirus' ontstaan. Vervolgens zijn alle bacterien die wij kennen uit deze oerbacterie ontstaan en alle virussen uit het oervirus. Een middenweg tussen opties a) en b) dus.

Gezien de perfecte aanpassing van de meeste virussen aan het parasitaire leven in de gastheercel, is optie c) volgens mij nog altijd de meest populaire. Maar ik heb moeite om een concrete voorstelling te maken hoe een lichaamscel muteert tot virus...

Re: Virussen komen uit de ruimte!

Alles wat je nodig hebt om een virus te maken is DNA/RNA en een gastheercel. Het is het meest logisch dat eerst een specifieke DNA/RNA-streng is ontstaan in een cel, waaruit vervolgens een virus is ontstaan. Vanuit deze theorie zijn de virussen dus geëvolueerd uit levende cellen, maar dan indirect (via DNA/RNA).

Gebruikersavatar
Berichten: 740

Re: Virussen komen uit de ruimte!

ok dit is mijn poging tot verklaring.

een virus is een stukje dna of rna dat zicht in een proteïn kapsel bevindt en bij binding of endocytose in een cel binnen komt en daar wordt het virus genoom verscheidene malen verdubbeld of blijft ze daar gewoon aanwezig of gaat het genoom van de cel binnen.

Wat zit er in een virus:een genoom(dna of rna), en soms eiwitten.

Dit alles zit in een kapsel.

Wat moet er aan eigenschappen aanwezig zijn?

-het genoom moet zich kunnen verdubbelen, dus er moet minimum een promotor aanwezig zijn die compatibel is met de polymerases van de gast cel.

-dit alles moet in een of andere soort kapsel zitten.

-op het genoom moeten dus genen zitten die codere voor de onderdelen van het kapsel en genen die coderen voor chaperon eiwitten die het kapsel make en het genoom derinbrengt.

Plasmiden zijn stukjes DNA die genen bevatten en zichzelf kunnen repliceren, transposons kunnen dit ook. Beide kunnen terug in het genoom binnen gebracht worden.

Mijn theo: Op een gegeven moment is er in een cel een plasmide die door de cel niet aanvaard wordt. Deze zou dan in kapsel gebracht kunnen worden om dan via exocythose buiten gebracht worden. Als nu de genen voor dat kapsel aanwezig zijn in de plasmide krijgt men toch een virus die de genen bevat om te verdubbelen en de genen voor zen kapsel. Dus denk ik dat virussen eerder stukken genoom zijn die ooit zijn vrijgekomen ipv cellen die al hun methabolische eigenschappen hebben verloren.

tja waarschijnlijk dome hypothese maar das een gevoel dak al altijd gehad heb bij virussen.
"My foot is fine, the chair died, but I don't think it suffered."

Re: Virussen komen uit de ruimte!

even terugkomen op het eerst mailtje

als je als voorbeeld de griep neemt, die muteert zeker 1 keer per jaar. daarom moeten veel mensen elk jaar een griepprik halen ( of dat genoeg helpt?)

in mijn visie vindt ik sars sowieso zwaar overtrokken. een 'gewone' griep zorgt voor meer doden per jaar in nederland als sars tot nu toe heeft gedaan in de wereld.

neem bijvoorbeeld he HIV virus. als je de herleiding mag geloven over de eerste persoon met HIV, is die persoon gebeten door een aap. ok, die aap droeg een virus bij zich en hoogstwaarschijnlijk droeg de gebetene ook een virus. uit die 2 virussen is een ander virus ontstaan. een compleet nieuw virus. die persoon was bi en sexueel zeer aktief en de hele wereld neukt dus voila.

hetzelfde met de vogelpest. de reden dat de dierenarts die overleden is nu compleet onderzocht wordt, heeft als hoofdreden het feit dat er een grote kans is dat hij een ander virus al bij zich droeg.

natuuurlijk is de kans groot dat er (primitief) leven is buiten de aarde. maar ik denk zelf dat net zoals hiv , sars een mutatie is van 2 virussen. mars? neh...daar is al zo veel onderzoek naar gedaan maar geen leven gevonden. de theorie kan wel kloppen, want het is wel heel onwaarschijnlijk dat de aarde als enige in het hele heelal levensvatbaar is. ik denk een dat we gwoon praten over een mutatie. laten we hopen dat we een mens pathogene mutatie kunnen voorkomen.

black box

Gebruikersavatar
Berichten: 740

Re: Virussen komen uit de ruimte!

natuuurlijk is de kans groot dat er (primitief) leven is buiten de aarde


Dat is al zeker, bepaalde coccen kunnen een crash van meer dan 200 km/u overleven en zijn al gevonden in kometen of meteoren net als organische molecuken.
"My foot is fine, the chair died, but I don't think it suffered."

Gebruikersavatar
Berichten: 8.560

Re: Virussen komen uit de ruimte!

Dat deze cocconen een val van 200 km per uur kunnen overleven vind ik kunstig. als virussen door de ruimte zwerfen op meteoren, dan moeten hier toch gastheercellen aanwezig zijn. hoe kunnen deze gastheercellen dan overleven. hoe kan het dat ze het binnentreden van de dampkring overleven? en dan heb ik nog een vraag; hoe kan het dat een buitenaards virus (er van uitgaande dat het bestaat) toch bij de mens kan binnendringen? als alle virussen zo cel specifiek zijn, dan moeten er dus aliens bestaan die op cel niveau op ons lijken.
"Meep meep meep." Beaker

Re: Virussen komen uit de ruimte!

Virussen kunnen zonder gastheer erg lang over'leven', want ze leven namelijk niet. In de ruimte is er alleen wel een grote kans op mutaties in het genetisch materiaal vanwege de sterke straling. En als ze maar diep genoeg weggestopt zitten in de groeven van een meteoor kunnen ze best de dampkring binnendringen zonder al te veel schade.

Dit wil overigens nog niet zeggen dat virussen ook echt buiten de aarde zijn ontstaan, want het zou inderdaad wel erg toevallig zijn als ze dan precies zijn aangepast aan het infecteren van de cellen van aardse organismen.

Reageer